Báo cáo môn học Lập trình nâng cao - Remote Procedure Call (RPC)

Báo cáo môn học Lập trình nâng cao - Remote Procedure Call (RPC)

Báo cáo môn học Lập trình nâng cao - Remote Procedure Call (RPC)
... .NET Toàn Tập - Tập 5: Lập Trình Web Dùng ASP.NET Và C# - Lập Trình Visual C# Thế Nào (Sách Tự Học) - Dương Quang Thiện C # Cho Người Mới Học - Lê Minh Trung - Phạm Phương Hoa Tự Học SQL Server ... Người Dùng Theo C# (Lập Trình Visual C# Thế Nào?) - Dương Quang Thiện .NET Toàn Tập - Tập 4: Lập Trình Căn Cứ Dữ Liệu Dùng ADO NET Và C# - Lập Trình Visual C# Thế Nào (Sách Tự Học) - Dương Quang Thiện ... Thế Nào? (Sách Tự Học) - Dương Quang Thiện .NET Toàn Tập - Tập 2: C# Và.NET Framework - Lập Trình Visual C# Thế Nào? (Sách Tự Học) - Dương Quang Thiện .NET Toàn Tập - Tập 3: Lập Trình Giao Diện...
 • 17
 • 512
 • 1

Bài báo cáo thực hành môn học lập trình hướng đối tượng c++

Bài báo cáo thực hành môn học  lập trình hướng đối tượng c++
...  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  void swap(int *a,int *b) { int c; c=*a; *a=*b; *b=c; } void main() ... ,PhanSo b);  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  PhanSo operator * (PhanSo a ,PhanSo b); PhanSo operator / (PhanSo ... else if(b>a)  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  cout...
 • 22
 • 1,357
 • 0

BÁO CÁO ĐỀ TÀI Môn học: Lập Trình Mạng.

BÁO CÁO ĐỀ TÀI Môn học: Lập Trình Mạng.
... Translate Có thể chương trình hỏi bạn số vấn đề kết nối mạng, bạn chọn yes Ngay sau kết dịch hiển thị phía 22 2.2.Hướng dẫn cấu hình chương trình: Để cấu hình chương trình, bạn vào menu, sau ... sai lệch trình truyền, server gửi cho client thông điệp phía client nhận thông điệp nguyên Giao thức TCP cung cấp cho cách thức truyền tin cậy Để nói chuyện TCP chương trình client chương trình ... socket điểm cuối thông tin hai chiều liên kết hai chương trình chạy mạng Những lớp socket dùng để đại diện cho kết nối chương trình client chương trình server Trong Java gói Java.net cung cấp hai lớp...
 • 24
 • 412
 • 0

Báo cáo đồ án môn học lập trình ứng dụng mạng

Báo cáo đồ án môn học lập trình ứng dụng mạng
... thành viên Đại học công nghệ thong tin Page Lập trình ứng dụng mạng Hình 1.4 Giao diện trang thông tin thành viên - Trang đăng nhập Đại học công nghệ thong tin Page Lập trình ứng dụng mạng Hình 1.5 ... cũ Đại học công nghệ thong tin Page 21 Lập trình ứng dụng mạng Hình 2.2.15 Code viết chuyên mục Hình 2.2.15 Nội dung trang news.php Đại học công nghệ thong tin Page 22 Lập trình ứng dụng mạng B ... hay không Đại học công nghệ thong tin Page 36 Lập trình ứng dụng mạng Hình 2.2.40 Bắt kiện blur Hình 2.2.41 Code kiện blur Đại học công nghệ thong tin Page 37 Lập trình ứng dụng mạng KIỂM THỬ...
 • 39
 • 428
 • 1

Tiểu luận môn học: Lập trình Mạng nâng cao

Tiểu luận môn học: Lập trình Mạng nâng cao
... môn học: Lập trình Mạng nâng cao GVHD: PGS TS Lê Văn Sơn IV.1 Chương trình Client IV.2 Chương trình Server Nhóm HVTH: Lê Trọng Hiền - Lê Tự Quốc Trang 20 Tiểu luận môn học: Lập trình Mạng nâng ... Trang Tiểu luận môn học: Lập trình Mạng nâng cao GVHD: PGS TS Lê Văn Sơn III Mô hình CLIENT/SERVER III.1 Giới thiệu Khi nói tới lập trình mạng ta thường nghĩ đến cách trao đổi chương trình ... Trang Tiểu luận môn học: Lập trình Mạng nâng cao - - GVHD: PGS TS Lê Văn Sơn riêng mình, chúng bị phái sinh lại nội dung tiến trình mới, phân tán Tiến trình chương trình hay đoạn chương trình...
 • 27
 • 348
 • 0

BÁO CÁO MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRÊN CÁC CSDL PHÂN TÁN TẠI CÁC SERVER

BÁO CÁO MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRÊN CÁC CSDL PHÂN TÁN TẠI CÁC SERVER
... tiểu luận Môn: Lập trình mạng nâng cao CHƯƠNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRÊN CÁC CSDL PHÂN TÁN 2.1 Đặt vấn đề: Để dễ dàng mô tả giải thuật đảm bảo gắn liệu phân tán, giả ... tập tiểu luận Môn: Lập trình mạng nâng cao MỤC LỤC Chương : Viết chương trình đảm bảo gắn liệu CSDL phân tán server 1.1 Kỹ thuật lập trình Server Server giải toán cập nhật liệu 1.2 ... Bài tập tiểu luận Môn: Lập trình mạng nâng cao CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRÊN CÁC CSDL PHÂN TÁN TẠI CÁC SERVER - Trên môi trường đa Server ta có tầng ứng dụng sau: o...
 • 23
 • 384
 • 0

báo cáo tiểu luận môn học lập trình mạng gắn bó dữ liệu trong csdl phân tán viết chương trình minh họa

báo cáo tiểu luận môn học lập trình mạng gắn bó dữ liệu trong csdl phân tán viết chương trình minh họa
... NỘI DUNG BÁO CÁO Giới thiệu Đề tài Giải vấn đề Kết luận Chạy chương trình ĐỀ TÀI  Gắn liệu CSDL phân tán Viết chương trình cho phép cập nhật CSDL kiểm tra tính gắn GIẢI QUYẾT VẤN ... ngữ lập trình sử dụng  Xây dựng sở liệu  Xây dựng chương trình Client, Server, Monitor  Kiểm tra tính gắn GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Ngôn ngữ lập trình sử dụng  Xây dựng sở liệu  Xây dựng chương ... dựng chương trình Client, Server, Monitor  Kiểm tra tính gắn NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH  Sử dụng ngôn ngữ Java để xây dựng chương trình  Java ngôn ngữ đơn giản, hướng đối tượng, phân tán, thông...
 • 19
 • 361
 • 0

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG
... toán cho phù hợp Các hình thức toán sử dụng website là: giao hàng tận nơi, nhận văn phòng, toán tiền mặt, toán thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng  Trang web mua bán thiết bị máy tính www.trananh.vn ... website người dùng, sản phẩm, nhân viên, tin tức, quản lý đơn hàng, thống kê sản phẩm bán doanh thu CHƯƠNG 3.1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH, FRAMEWORK, THƯ VIỆN HỖ TRỢ Framework sử dụng website Trang web ... chức quản lý hoá đơn báo cáo hoá đơn Để thấy số lượng hàng xuất 4.5.6 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh chức – Quản lý toán 17 Sổ bảo hành Hóa đơn Lập giấy bảo hành giao hàng Thanh toán lập phiếu xuất Giao...
 • 59
 • 526
 • 0

Báo Cáo Môn Học Lập Trình Symbolic CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢI TOÁN NGUYÊN HÀM SỬ DỤNG CƠ SỞ TRI THỨC VÀ MAPLE

Báo Cáo Môn Học Lập Trình Symbolic CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢI TOÁN NGUYÊN HÀM SỬ DỤNG CƠ SỞ TRI THỨC VÀ MAPLE
... thông giải dạng toán có cảm giác khó khăn Để hỗ trợ học sinh cho việc học giải toán tìm nguyên hàm cách thú vị hơn, mục tiêu báo cáo xây dựng chương trình hỗ trợ giải toán tìm nguyên hàm cho hàm ... Luận Chương trình xây dựng giải phần lớn toán tìm nguyên hàm hàm số đơn giản Chương trình kết nối sử dụng sức mạnh tính toán Maple kết hợp với giao diện trực quan thân thiện NET Tốc độ giải toán ... chưa giải Xây dựng sở tri thức rõ ràng bổ sung module tra cứu tri thức cho chương trình 11 Tài Liệu Tham Khảo [1] Đỗ Văn Nhơn, Tài liệu môn học Lập Trình Symbolic, 2013 [2] Đỗ Văn Nhơn, Maple...
 • 12
 • 408
 • 2

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌC LẬP TRÌNH SYMBOLIC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI VÀ BIỆN LUẬN HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌC LẬP TRÌNH SYMBOLIC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI VÀ BIỆN LUẬN HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
... -8- LẬP TRÌNH SYMBOLIC ỨNG DỤNG PGS.TS Đỗ Văn Nhơn II.5 Chương trình: HVTH: Nguyễn Văn Chung -9- LẬP TRÌNH SYMBOLIC ỨNG DỤNG PGS.TS Đỗ Văn Nhơn II.6 Dữ liệu thử nghiệm: Ta giải biện luận hệ ... lớp học tương tác trực tiếp Một trợ giáo hữu ích cho học sinh sinh viên việc tự học HVTH: Nguyễn Văn Chung -3- LẬP TRÌNH SYMBOLIC ỨNG DỤNG PGS.TS Đỗ Văn Nhơn II GIẢI VÀ BIỆN LUẬN HỆ PHƯƠNG TRÌNH ... LUẬN HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN: II.1 Xây dựng công thức: Xét hệ phương trình bậc hai ẩn Nhân hai vế phương trình (1) với b’, hai vế phương trình (2) với –b cộng vế tương ứng, ta được: (ab’-...
 • 14
 • 658
 • 0

Báo cáo môn học Lập Trình Hệ Thống với Java Đề tài số 7 Tìm hiểu Lập trình phân tán trong Java

Báo cáo môn học Lập Trình Hệ Thống với Java Đề tài số 7 Tìm hiểu Lập trình phân tán trong Java
... }) 38 Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh 2011 73 { 74 JCheckBox checkBox = new JCheckBox(h); 75 hobbies.add(checkBox); ... Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh 2011 Example 5-14 ProductImpl .java import java. rmi.*; import java. rmi.server.*; ... dụng javaw, bạn không thấy thông báo lỗi, bạn gãi đầu bạn tự hỏi CLIENT không tìm thấy đối tượng máy chủ 16 Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ...
 • 81
 • 253
 • 0

Báo cáo đồ án cuối kì môn học lập trình ứng dụng java

Báo cáo đồ án cuối kì môn học lập trình ứng dụng java
... server đóng kết nối tới • Hướng dẫn sử dụng: o Hướng dẫn chạy ứng dụng:  Server: 0942063-0942066 Page Báo cáo đồ án cuối môn học Lập trình ứng dụng Java 2010 Chép file video(mpg,avi) vào ... Báo cáo đồ án cuối môn học Lập trình ứng dụng Java 2010 o Giới thiệu :ứng dụng xây dựng nhằm mục đích chia sẻ video máy (tạm gọi server) ...  Client: Chạy file: 0942063-0942066 Page Báo cáo đồ án cuối môn học Lập trình ứng dụng Java 2010 \client\Release\Client.jar o Hướng dẫn Build ứng dụng: đã cài đặt ant set biến môi trường.Chép...
 • 8
 • 265
 • 1

BÁO CÁO MÔN HỌC LẬP TRÌNH NHÚNG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP TIN TỨC ONLINE THÔNG QUA RSS TRÊN HĐH ANDROID

BÁO CÁO MÔN HỌC LẬP TRÌNH NHÚNG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP TIN TỨC ONLINE THÔNG QUA RSS TRÊN HĐH ANDROID
... truy cập ứng dụng đọc tin tức khác trang báo khác tổng hợp cung cấp ứng dụng Bài báo cáo đề tài nêu chi tiết bước thực xây dựng ứng dụng Đọc tin tức online qua RSS hệ điều hành Android sử dụng chương ... mạnh RSS tổng hợp tin tức từ trang báo cung cấp nguồn RSS, tích hợp tổng hợp hệ thống tin tức ứng dụng tảng ngôn ngữ hỗ trợ dễ dàng Cùng với việc phát triển hệ thống thông tin ứng dụng tổng hợp báo, ... 2005, RSS 1.1 tập mang tính học thuật 17 2.4 Giới thiệu ứng dụng Ngày trang báo cung cấp RSS ngày tăng phổ biến để ứng dụng lấy tin thông tin từ website họ Ứng dụng đọc báo online thông qua lấy tin...
 • 35
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình nâng caongôn ngữ lập trình nâng caokỹ thuật lập trình nâng caobài tập kỹ thuật lập trình nâng caođề thi kỹ thuật lập trình nâng caogiáo trình kỹ thuật lập trình nâng caogiáo trình thực hành lập trình nâng caođề thi lập trình nâng caođề thi môn lập trình nâng caogiáo trình điều khiển lập trình nâng caolập trình nâng cao trên ngôn ngữ pascalmôn lập trình nâng caolập trình nâng cao trên ngôn ngữ cbai toan lap trinh nang caosql server 2005 lập trình nâng cao part1Systems analysis and design 9th edition shelly test bankBài giảng thực hành công tác xã hội 1Supply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankpython digital forensics cookbookStrategic management text and cases 8th edition dess test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStarting out with alice 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankSeeleys anatomy and physiology 10th edition vanputte test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo trình kinh tế xây dựngĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2,3 ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAOThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp103 ĐỀ TOÁN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017Bài giảng tham khảo giáo viên dạy giỏi