tài liệu ôn hóa phần andehit,xeton,axit

Tài liệu ôn tập phần Tích phân.pdf

Tài liệu ôn tập phần Tích phân.pdf
... với tích phân đơn giản ) : Việc lựa chọn u v dv phải thoả mãn : du đơn giản, v dễ tính Tích phân sau ( vdu ) phải đơn giản tích phân cần tính ( udv ) Bi tập rèn luyện phơng pháp : Tính tích ... tạo bi tập Nếu đợc phép hỏi, hỏi bạn có cảm thấy nhàm chán bạn suốt ngày ôm lấy sách tham khảo làm hết tập đến tập khác, mà đôi lúc bạn cảm giác khả giải toán không giỏi lên Còn đam mê môn Toán ... thật không tích phân cha hẳn l đợc lm đợc m lại di dòng VD2 Tính tích phân : I = 0974.337.449 _ 1 + x2 dx Tháng 12 năm 2007 _ Trang 12 Phạm Kim Chung giảng tích phân...
 • 24
 • 2,159
 • 20

Tài liệu ôn tập phần Sinh thái học

Tài liệu ôn tập phần Sinh thái học
... sinh thái chúng xếp thành nhóm + Sinh vật sản xuất: … + Sinh vật tiêu thụ: … + Sinh vật phân giải: … III Các kiểu hệ sinh thái trái đất Gồm hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái ... hệ sinh thái Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡngsau tích luỹ thường 10% so với bậc trước liền kề Tiết Củng cố vào kiểm tra TÓM LẠI ÔN TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC CẦN NẮM * Chương I:Cá thể quần thể sinh ... vô sinh Trong hệ sinh thái , trao đổi chất lượng sinh vật nội quần xã quần xã – sinh cảnh chúng biểu chức tổ chức sống Các thành phấn cấu trúc hệ sinh thái Gồm có thành phần Thành phần vô sinh...
 • 26
 • 701
 • 10

Tài liệu ôn tập phần ancol-phenol

Tài liệu ôn tập phần ancol-phenol
... hợp A gồm rợu Chia A thành phần Phần đem đun với H2SO4 đặc 140oC thu đợc 5,325 gam B gồm ete khan Xác định công thức cấu tạo olefin, rợu ete Phần đem oxi hoá oxi không khí nhiệt độ cao (có Cu ... đợc hỗn hợp ete Đốt cháy phần hỗn hợp ete thu đợc 33gam CO2 18,9gam H2O 1- Xác định công thức rợu A, B 2- Oxi hóa 11g hỗn hợp X CuO đợc hỗn hợp Y Chia Y làm phần nhau: Phần phản ứng với lợng d ... rợu no mạch hở A, B làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Na d thu đợc 0,896 lít khí (đktc) Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn thu đợc 3,06 gam H2O 5,28 gam CO2 Xác định công thức cấu tạo rợu, biết...
 • 20
 • 545
 • 7

Tài liệu ôn ic3 phần A GS4

Tài liệu ôn ic3 phần A GS4
... (Chọn hai) Mac OS X Mozilla Firebird WinZip Windows Vista 79 Hãy chỉ Hệ điều hành Máy tính bàn các lư a chọn sau ? Windows Macintosh UNIX/Linux PalmOS/Garnet OS Hai trạng thái nào hệ ... thảo 76 Hãy chỉ Hệ điều hành cho Máy tính bàn các lư a chọn sau ? Windows Vista Mac OS X Red Hat Linux PalmOS (PDA) 77 Hãy chỉ hai Hệ điều hành sử dụng Windows Vista Mac OS Windows ... c a sổ hình minh h a loại c a sổ C a sổ ứng dụng 91 Thu nhỏ cư a sổ máy tính Đóng X 92 Thoát cư a sổ hiện tại hiển thị màn hình (KHÔNG sử dụng ALT+F4 hoặc Alt+Space) Nhấn vào...
 • 19
 • 8,483
 • 19

Tài liệu on hoa hoc

Tài liệu on hoa hoc
... tắ c 4: - SOXH của các ion đơn nguyên tử bằ ng điê ̣n tích của ion đó - Trong ion đa nguyên tử, tổ ng số SOXH của các nguyên tố bằ ng điê ̣n tích của ion đó Bài tâp Xác đinh ... Cộng hóa trị có cực ion Chú ý: Hiệu độ âm điện lớn liên kết phân cực mạnh Hóa tri hơ ̣p chấ t ion ̣ Quy tắ c: Điên hóa tri = điên tích ̣ ̣ ̣ của ion hơ ̣p chấ t ion - Các nguyên tố nhóm ... t bằ ng  qui tắ c 2: Trong hầ u hế t các hơ ̣p chấ t, SOXH của O -2 (trừ OF2, H2O2) SOXH của H là +1 (trừ mô ̣t số hiđrua kim loa ̣i)  qui tắ c 3: Trong mô ̣t phân tử tổ ng số...
 • 11
 • 206
 • 0

Tài liệu ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG KHỐI 11 pptx

Tài liệu ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG KHỐI 11 pptx
... 6W), điện điện dung C = 0,2 10 -6 F, điện trở R1 = 6Ω máy thu có suất phản điện ξ1, điện trở r1 = 2Ω a Khi K mở, tính cường độ dòng điện qua mạch b Khi K đóng đèn sáng bình thường, tính điện tích ... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I Môn: Vật lý 11 Câu 1: a Phát biểu định luật Jun-lenxơ b Cho dòng điện có cường độ I chạy qua hai dây kim loại đồng dây tốc ... Cho mạch điện gồm 10 pin mắc thành hai dãy, dãy có pin mắc nối tiếp Mỗi pin có ξ = 2V, r = 1Ω Mạch có điện trở R1 không đổi, bóng đèn Đ (1,5V; 1,5W) tụ có điện dung C = 5.10 -6 F (Bỏ qua điện trở...
 • 2
 • 302
 • 0

Tài liệu Thiên hoa phấn chữa đái tháo đường. pot

Tài liệu Thiên hoa phấn chữa đái tháo đường. pot
... Đây mọc hoang đất rừng có nhiều tác dụng chữa bệnh: ho, sốt đặc biệt tác dụng sinh tân, khát, chữa đái tháo đường hiệu Thiên hoa phấn tên vị thuốc y học cổ truyền rễ ... hạ Sốt nóng, da vàng, miệng khô khát: Thiên hoa phấn 8g, rễ é lớn đầu 8g hạt đậu đen 8g, sắc với 200ml 50ml, uống làm lần ngày Đái tháo đường: Thiên hoa phấn 8g, thục địa, hoài sơn vị 20g, đơn ... kiềm) với hàm lượng 1%, karasurin, cucurbitacin, kirilowin Thiên hoa phấn tên vị thuốc y học cổ truyền rễ qua lâu Dược liệu thiên hoa phấn có màu vàng nâu nhạt mặt ngoài, mặt cắt màu trắng có...
 • 4
 • 204
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ PHỔ THÔNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ PHỔ THÔNG
... nỗi nhọc nhằn cho kì thi, Hội đồng biên soạn Tài liệu ôn tập lớp 4A thành lập nhanh chóng Chúng tập trung đến môn Phân tích chương trình chủ yếu, môn phức tạp, đòi hỏi vận dụng khả sư phạm tối ... lên vật sinh cô ng dương động 2 đến biểu thức vật tăng (tức vật thu thêm công hay vật sinh công âm) Ngược lại, lực tác dụng lên vật sinh công âm động vật giảm (tức vật sinh công dương)” không ... vật dẫn Điều hợp Tuy nhiên SGK cần nhắc lại cho HS điều vật dẫn dòng điện Đối với vật dẫn rỗng, sách thông báo kết luận điện trường phần rỗng khôn g Thông qua câu hỏi C1 nhằm cung cấp thông...
 • 50
 • 3,256
 • 25

TÀI LIỆU ÔN TẬP PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ PHỔ THÔNG doc

TÀI LIỆU ÔN TẬP PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ PHỔ THÔNG doc
... TÀI LIỆU ÔN TẬP PHÂN TÍCH CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ PHỔ THÔNG Hội đồng biên soạn: Phó cử nhân: Hà Nam Thanh (Hiệu đính) Phó cử nhân: ... nỗi nhọc nhằn cho kì thi, Hội đồng biên soạn Tài liệu ôn tập lớp 4A thành lập nhanh chóng Chúng tập trung đến môn Phân tích chương trình chủ yếu, môn phức tạp, đòi hỏi vận dụng khả sư phạm tối ... lên vật sinh cô ng dương động 2 đến biểu thức vật tăng (tức vật thu thêm công hay vật sinh công âm) Ngược lại, lực tác dụng lên vật sinh công âm động vật giảm (tức vật sinh công dương)” không...
 • 51
 • 441
 • 11

Tài liệu ôn hóa - Danh pháp trong hóa hũu cơ ppt

Tài liệu ôn hóa - Danh pháp trong hóa hũu cơ ppt
... o nói Tên theo danh pháp IUPAC g m ph n: ñ u, thân ñuôi: - Các nhánh, nhóm th nhóm ch c ph t o nên ph n ñ u - M ch hay vòng t o nên ph n thân - Tên nhóm ch c t o nên ph n ñuôi Trong ví d trên: ... benzen Trong công th c trên, s dành cho C g n v i –CH3 mà không ph i C g n v i –NH2 kh i lư ng nguyên t c a C nh c a N - ð i v i m ch nhi u vòng ghép, nhi u c u * Ví d 14: http://ebook.here.vn - Thư ... (t ng = + + = 10) - N u ñánh s ngư c l i, h p ch t s có tên là: – etyl – 5,6 – ñimetyl heptan có t ng = 14 Theo th t ch etyl ph i ñư c ñ c trư c metyl V i hiñrocacbon không no - M ch m ch có nhi...
 • 7
 • 191
 • 0

tài liệu ôn IC3 phần a

tài liệu ôn IC3 phần a
... đ a quang thiết kế để đọc đ a tròn, dẹt, thường gọi đ a nén (CD) đ a số a (DVD) Đ a đọc thông qua thiết bị laze đầu quang học quay đ a với vân tốc từ 200 vòng quay phút (rpm) trở lên Tốc độ cao, ... tự ổ đ a quang thông thường, có khả ghi thông tin lên đ a trắng Phần mềm kèm với ổ ghi quang cho phép bạn “đốt” hay ghi liệu lên đ a Có hai công nghệ ghi đ a Định dạng dùng cho loại đ a gồm: ... cứng Hâu hết ổ CD dùng SATA (Serial Advanced Technology Attachment) công nghệ có hiệu cao mà không đòi hỏi nhiều việc truyền liệu Cổng USB Cổng USB hỗ trợ hệ thống plug-and-play (cắm chạy) hệ điều...
 • 51
 • 321
 • 0

Tài liệu Ôn HSG Phần

Tài liệu Ôn HSG Phần cơ
... dạng  Xác định thành phần khối lượng, thành phần phần trăm khối lượng chất hợp kim: (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị 23 Tài liệu Ôn Phần 2.2.1 Một khối hợp ... cầu nhỏ parafin, phần nằm nước, phần lại nằm dầu (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị 27 Tài liệu Ôn Phần a Hỏi đổ thêm dầu đầy bình thể tích phần chìm cầu nước ... cân có thay đổi không? c Người tung bóng lên không Lúc đầu số kim cân thay đổi nào, sau nào? (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị Tài liệu Ôn Phần d Vài giây...
 • 32
 • 321
 • 5

Tài liệu ôn HSG phần cơ 2

Tài liệu ôn HSG phần cơ 2
... điểm 0h :X0 =20 km Tại thời điểm 2h: X01=X0+2V1 =20 +2 5=30km Tại thời điểm 2, 5h: X01=30km Sau 2, 5 h X1= X01+(t -2, 5)v1 Vị trí người xe A: X2=v2(t-1) T X1 20 X2 25 30 15 2, 5 30 32, 5 22 ,5 30 Ta có ... xe1 t1-9-6=3h, xe t2= 9-7=2h →p/t v1 t1+ v2t2=AB hay v1+2v2=AB (1) hôm sau,khigặp nhau, xe t01= 1,8h,xe t 02= 2, 8h →p/t v1t01+ v2t 02= AB hay 1,8v1 +2, 8v2=AB (2) từ (1) (2) ⇒ 3v1= 2v2.(3) từ (3) (1) ... T1=6+6=12h, T2= 7+4=11h gọi v1 , v2 vận tốc xe.khi hết quảng đường AB, xe t 1=3h, xe t2=2h ta có p/t v1t1=v2t2=AB ⇒v1/v2=t2/t1 =2/ 3 (1) mặt khác ∆t (v1 − v2) = ∆s ⇒ v1-v2=5:1/3=15 (2) từ (1) (2) ⇒...
 • 32
 • 333
 • 3

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 1 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 1 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
... 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 A D C C C A C C B C B C C B C B BỘ ĐỀ 10 Câu Trong công tác phối kết hợp môi trường giáo dục ... thi u tính theo m2/hs cho phòng học môn (trừ môn công nghệ ) cấp học THCS là: B 1, 75m2 C 1, 85m2 D 1, 50 m2 A 2,00m2 Câu 11 Để giáo dục học sinh THCS đạt hiệu người giáo viên cần: A Phối hợp với ... Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 A B A A C B B D D C D D B B C D B B C A B C Câu 23 Câu 24 B A BỘ ĐỀ Câu Để giáo dục học sinh THCS...
 • 28
 • 204
 • 0

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 2 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 2 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
... dạy học, tài liệu có liên quan tới tiết dạy C Chỉ cần giáo viên chuẩn bị giáo án, đồ dùng, phương tiện dạy học, tài liệu D Cả giáo viên học sinh không cần chuẩn bị thứ Câu 12 Các loại động học ... 20 B Câu 21 C Câu 22 C Câu 23 B Câu 24 D 12 Câu Nguyên nhân khách quan rào cản tâm lí học tập HS gì? A Thi u kinh nghiệm sống B Không tự tin vào thân C Bản thân không hứng thú với học tập D Thi u ... Không kiểm soát hành vi D Nóng mặt Câu 22 Tầm quan trọng việc xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp cho năm học là: A Hình thức B Không cần thi t C Cần thi t D Thi u khoa học Câu 23 Việc dạy học...
 • 42
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về hóa phân tích y tếtài liệu môn hóa phân tíchtài liệu ôn hóa 12tài liệu ôn hóa lớp 12tài liệu ôn hóa thi đại họctài liệu ôn thi phân tích báo cáo tài chínhtài liệu ôn hóa 9tài liệu ôn hóa haytài liệu ôn ic3 phần atài liệu ôn hóa lớp 12 chuong 1 2 3 4tài liệu ôn tập phân tích chương trình vật lý phổ thôngtai lieu on hoa 11 ki2tài liệu ôn tập phần ancolphenoltai lieu on chuong phan ung hat nhan on thi dai hoctài liệu ôn hóa đại họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học