báo cáo tổng kết đội

BAO CAO TONG KET DOI 06-07

BAO CAO TONG KET DOI 06-07
... kỷ luật cao Xếp loại hạnh kiểm cuối năm :Tốt:457=88, 2% Khá:61=11,8% Công tác học tập: Đây nhiệm vụ trị học sinh Là trờng chất lợng cao học sinh đợc lựa chọn Các em có ý thức học tập cao với ... tác đội - Các em học sinh đạt giải cao kỳ thi liên đội quan tâm bồi dỡng, tạo điều kiện mặt thời gian để học - Tuyên dơng kịp thời tập thể cá nhân có thành tích cao hoạt động - Thành lập đội văn ... mực hoạt động Xây dựng kết hoạch chi tiết cho chủ điểm sát với thực tế nhà trờng Đổi mới, nâng cao phong trào tự quản học sinh Duy trì nề nếp thực xây dựng lớp học văn hoá, nhà trờng văn hoá...
 • 6
 • 310
 • 1

bao cao tong ket doi

bao cao tong ket doi
... đồng Phong trào thiếu nhi vui khoẻ: Giúp đội viên có tinh thần thoải mái để việc học tập đạt kết cao với phơng châm học mà chơi, chơi mà học buổi sinh hoạt hàng tuần việc giáo dục truyền thống ... yếu kém, điều kế hoạch học tập năm học tới cho phù hợp sát với điều kiện thực tế, mang tính hiệu cao Công tác giáo dục truyền thống: Tổ chức hoạt động tìm hiểu truyền thống để tuyên truyền ý nghĩa ... niên hoạt động nhằm đa định hớng đắn, hạn chế xảy vi phạm nội quy nhà trờng, điều lệ Đội, nâng cao chất lợng đội viên, lựa chọn sàng lọc đội viên có ý thức học tập rèn luyện tu dỡng đạo đức học...
 • 12
 • 316
 • 0

Bao cao tong ket Doi

Bao cao tong ket Doi
... trình măng non: Vờn sinh vật cảnh, chậu hoa, chậu cảnh, bồn đăng kí, đoạn đờng niên tự quản Nâng cao chất lợng hoạt động Đội số Hoạt động đội Tổ chức kí cam kết nghiêm chỉnh chấp hành nội qui nhà ... Thờng xuyên cập nhật thông tin mới, mô hình hoạt động hay thông tin đại chúng để không ngừng nâng cao chất lợng hoạt động đội nh trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phơng pháp tổ chức hoạt động cán phụ...
 • 13
 • 250
 • 0

Báo cáo tổng kết Đội

Báo cáo tổng kết Đội
... sách cho chi đội trởng 17 phụ trách chi đội - Triển khai chơng trình rèn luyện đội viên tới chi đội toàn thể đội viên.100% đội viên hăng hái tham gia đăng kí chơng trình rèn luyện đạt kết tốt IV ... tác Trần Quốc Toản, liên đội trú trọng hình thức sinh hoạt tiết kiệm đội viên, xây dựng quỹ để đóng góp vào hoạt động lớn Hội đồng đội huyện Tổng số tiền chuyển quỹ Đoàn đội 450 000 đồng B Hoạt ... Liên đội tổ chức kí cam kết tới toàn thể đội viên nội dung: - Kí cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, không vi phạm luật an toàn giao thông, tàng trữ, vận chuyển sử dụng chất cháy nổ: 100% Đội...
 • 7
 • 265
 • 0

báo cáo tổng kết đội

báo cáo tổng kết đội
... hoạch năm học Tổng phụ trách đạt tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện II Công tác xây dựng đội Hồ sơ liên đội, chi đội đạt loại tốt Liên đội kết nạp đợc 100 % nhi đồng lớp vào đội, đội ngũ huy nổ ... đại hội Liên đội Nay Liên đội trờng tiểu học Võ Liệt tổ chức đại hội Liên đội với mục đích bầu ban huy liên đội để tiếp tục huy liên đội 1/ Liên đội chịu trách nhiệm: Báo cáo tổng kết năm học ... trởng đọc báo cáo tổng kết công tác liên đội nhiệm kỳ trớc phớng nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại diện BGH phát biểu ý kiến Đại hội thảo luận công tác nêu báo cáo Bầu ban huy liên đội - Ban huy liên đội cũ...
 • 13
 • 256
 • 0

Báo cáo Tổng kết Đội TNTP HCM 2009-2010

Báo cáo Tổng kết Đội TNTP HCM 2009-2010
... tra, đánh giá thi đua chi đội Đánh giá kết :100% đội viên anh chị phụ trách chi đội nắm kỹ năng, Nghi thức, Điều lệ sửa đổi Đội TNTPHCM Kịp thời xây dựng kế hoạch Đội chi đội, nhắc nhở tượng vi ... Ngọc Thạch I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC : - Tổng số học sinh : 719 Nữ : 369 - Tổng số đội viên : 719 Nữ : 369 - Tổng số chi đội : 20 - Tổng số phân hội CTĐ : 20 - Tổng số đội tuyên truyền măng non : 04 - ... ngày 25 tháng 05 năm 2010 ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS AN BẰNG -VINH AN *** SỐ : 08 / BC-SL BÁO CÁO PHỤ LỤC SỐ LIỆU Họ tên Tổng phụ trách : Văn Công Hóa Họ tên Liên đội trưởng : Hoàng Lê Ngọc...
 • 13
 • 286
 • 0

Báo cáo tổng kết Đội An Thịnh

Báo cáo tổng kết Đội An Thịnh
... nghiệp vụ cho BCH liên đội, Đội tự quản để làm nòng cốt cho hoạt động Hàng tuần tổ chức giao ban TPT, BCH liên đội đội tự quản để thu thập số liệu đánh giá hoạt động chi đội - báo cáo BGH nhà trờng ... Liên đội bỏ hàng nghìn ngày công để san lấp mặt trồng xanh tạo cảnh quan s phạm nhà trờng thêm khang trang đẹp - Tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT nhà trờng Củng cố trì có hiệu hoạt động đội tuyên ... nhiệm vụ công tác đội năm học 2009-2010 Liên đội trờng THCS An Thịnh năm học đạt đợc kết sau: Chơng trình 1: Măng non đất nớc - Tiếp bớc cha anh Ngay từ đầu năm BGH tổ chức cho chi đội học thực tốt...
 • 7
 • 314
 • 0

BAO CAO TONG KET DÔI 10-11 pptx

BAO CAO TONG KET DÔI 10-11 pptx
... "Nói lời hay - làm việc tốt" nhằm giáo dục đức hy sinh, lòng dũng cảm, khả giao tiếp, ứng xử nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi, biết lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; không ... truyền thống, trường nghề, sở sản xuất, bước đầu định hướng nghề nghiệp cho em tương lai - Nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", chương trình ... lượng đội viên kết nạp; tập trung bồi dưỡng đội viên lớn vào Đoàn Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với phong trào, đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ...
 • 7
 • 171
 • 0

bao cao tong ket doi 2010

bao cao tong ket doi 2010
... ®éi trêng THCS Xu©n Ch©u ®· ®¹t ®ỵc nh÷ng kÕt qu¶ cao vµ hoµn thµnh tèt nhiƯm vơ n¨m häc 2009 -2010 Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®ỵc n¨m häc 2009 -2010 liªn ®éi ®Ị nghÞ H§§ xem xÐt vµ khen thëng c¸c ... ë c¸c bé m«n, c¸c nhãm b¹n, ®Ĩ gióp cïng tiÕn Qua kiĨm tra c¸c ®éi viªn häc tËp tèt, ®¹t ®iĨm cao ®ỵc ®éng viªn khen thëng kÞp thêi, c¸c b¹n cha cè g¾ng, lêi häc bÞ ®iĨm kÐm sÏ bÞ phª b×nh c¸c ... đội 02 với 11 phụ trách đội tham gia - Liên đội tổ chức ngày hội thu tiền xu ngày 25 tháng năm 2010 , kết thu 500.000đ chia thành 10 phần q cho đội viên nghèo vượt khó - Liên đội tổ chức thi...
 • 6
 • 112
 • 0

Bao cáo tong ket Doi

Bao cáo tong ket Doi
... với 100 đại biểu tham d v bầu đợc 50 đại biểu dự ại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp Th xó Trờn õy l báo cáo tổng kt chng trỡnh cụng tỏc i v phong tro thiu nhi nm hc 2009 2010 ca Liờn i trng THCS on Kt-Th ... hòa xã hội chủ nghĩa việt nAM độc lập- tự -hạnh phúc TX Lai Chõu, ngày 14 tháng 05 năm 2010 báo cáo số liệu CễNG TC I V PHONG TRO THANH THIU NIên NM HC 2009 2010 V t chc i: - Tng s Chi i: 20 -...
 • 12
 • 111
 • 0

quy bao cao tong ket doi 2010

quy bao cao tong ket doi 2010
... tập nâng cao thành tích Chương trình : “ Xây dựng đội vững mạnh- tiến bước lên đoàn”: Đầu năm học Ban phụ trách củng cố Ban chỉ huy liên- chi đội, tổ chức Đại hội liên đội thời gian quy định ... trường 08 chi đội thực chăm sóc bảo quản tốt Qua việc triển khai hoạt động góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường cụ thể sau: Học sinh giỏi: 23 HS Đạt 7,9% Học sinh khá: 84 HS ... HS Đạt 2,8 % Ngoài có bạn tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi trường, Huyện đạt nhiều giải cao Chương trình 3: “ Thân thiện đến trường- thắp sáng ước mơ”: Ngay từ năm học liên Đội thành...
 • 4
 • 118
 • 0

Báo cáo tổng kết Đội 2009-2010

Báo cáo tổng kết Đội 2009-2010
... văn đạo HĐĐ huỵện Liên đội tổ chức Đại hội liên đội thời gian quy định bầu đợc ban huy liên đội gồm 15 đội viên, đội đỏ gồm 26 đội viên, đội tuyên truyền măng non gồm đội viên, vào hoạt động ... trờng Chơng trình rèn luyện đội viên, đợc chi đội thực thông qua trình tập luyện đội hình, đội ngũ, khai giảng năm học Đầu năm học liên đội kết nạp thêm 135 đội viên Liên Đội thực chế độ giao ban ... tổng hợp khen thởng Năm học 2009-2010 TT Lớp Giỏi Tiên tiến Tổng số 6A1 26 24 50 6A2 22 23 6B 8 Tổng khối 27 54 81 7A1 29 20 49 7A2 27 28 7B 5 Tổng khối 30 52 82 8A1 28 20 48 8A2 19 19 8B 5 Tổng...
 • 10
 • 148
 • 0

bao cao tong ket Doi 2012 - 2013

bao cao tong ket Doi 2012 - 2013
... TB trở lên Năm 201 2- 2013 97,0% 99,4% 58,9% Điểm giỏi Năm 201 2- 2013 72,6% 83,9% 35,2% 100% HS thc hin y nhiệm vụ ngời học sinh Chơng trình: Vui khoẻ an toàn Làm nghìn việc tốt - Trin khai cú ... Đội - Tổng số học sinh: 816 - chia thành 23 lớp Gồm có: chi đội: 267 Đội viên 14 lớp nhi đồng: 549 Nhi đồng - Ban huy liên đội: 07 bạn - Đội Sao đỏ: 23 bạn - Đội Tuyên truyền măng non: 10 bạn - ... Báo cáo tổng kết công tác Đội phong trào thiếu nhi học năm học 2012 - 2013 liên đội trờng tiểu học Thị Trấn Tiền Hải Năm 2012 - 2013 khép lại với nhiều phong trào hoạt động thi đua sôi nổi, rộng...
 • 10
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tổng kết 25 năm đổi mớimẫu báo cáo tổng kết đại hội chi độimau bien ban bao cao tong ket hoat dong doi va de ra nhiem vu dai hoi chi doibao cao tong ket cong tac doi nam 20132014dự thảo báo cáo tổng kết công tác đội phong tào thiếu nhi nhiệm kìbáo cáo tổng kết và phương hướng công tác độibáo cáo tổng kết 20 năm đổi mới của đảngbáo cáo tổng kết công tác dồn điền đổi thửabáo cáo tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2013báo cáo tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014báo cáo tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóabáo cáo tổng kết công tác đội năm học 2012mẫu báo cáo tổng kết năm học của chi độibáo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoạibáo cáo tổng kết công tác đội phong trào thiếu nhiThông tư 23 2015 TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụngThông tư 43 2015 TT-BYT về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh việnThông tư 35 2015 BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn phân giải keratin trong chăn nuôi (tt)TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8216:2009 THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉNMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÊ TÔNG NHỰA VÀ THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Ở VIỆT NAMChương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợpchuongmodau tu tuong Ho Chi MinhĐánh giá hiệu quả công tác quản lý văn bản đi và đến tại sở y tếKiểm tra chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại koreabankĐề thi tiếng Anh vào 10 có đáp ánChương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩnĐịnh hướng phương pháp nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và hạ tầng thông tin ngân hàngTìm hiểu văn hóa công sở tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chứcVAI TRÒ IPv6 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 4G/5G VÀ IoTThông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông tư 21 2016 TT-BTTTT quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư liên tịch 51 2015 TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế