Tuần 13 sóng

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song
... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... Giáo án lớp TRường Tiểu học Chu Điện GV: Trần Thị Song - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS ... dụng tốn + Bài tập : Tính 4+3= 4+3 -1 = 7–4= 1+ 6–2= 7–3 = 7–3 1= 0+7= 3–0+4= 7–0= 5+2–3= - HS yếú, TB làm cột HS khá, giỏi làm cột 1, - HS chữa bảng phụ - GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố kĩ làm...
 • 25
 • 176
 • 0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song
... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... đọc lại bài, GV chốt lại - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS kĩ làm tính nhẩm phạm vi - Giáo ... GV: Trần Thị Song Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Tốn Phép trừ phạm vi I Mục tiêu học: Giúp học sinh - Tiép tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi - Biết thực hành...
 • 25
 • 213
 • 0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song
... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... Giáo án lớp TRường Tiểu học Chu Điện GV: Trần Thị Song - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS ... dụng tốn + Bài tập : Tính 4+3= 4+3 -1 = 7–4= 1+ 6–2= 7–3 = 7–3 1= 0+7= 3–0+4= 7–0= 5+2–3= - HS yếú, TB làm cột HS khá, giỏi làm cột 1, - HS chữa bảng phụ - GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố kĩ làm...
 • 25
 • 160
 • 0

Tài liệu GA lớp 1 tuần 13 - Song

Tài liệu GA lớp 1 tuần 13 - Song
... GV: Trần Thị Song Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Tốn Phép trừ phạm vi I Mục tiêu học: Giúp học sinh - Tiép tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi - Biết thực hành ... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... bài, GV chốt lại - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS kĩ làm tính nhẩm phạm vi - Giáo dục HS có...
 • 25
 • 173
 • 0

Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)

Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)
... bi - Quan sỏt cỏc bc tranh - em lờn tho lun v th t cỏc bc tranh - HS1 chn tranh , HS2 a tranh cho bn , HS3 treo tranh lờn bng - Theo dừi nhn xột bn - Th t ỳng: Tranh 1, 4, 3, Tranh1 Hai ... LP DANH SCH HC SINH I MC TIấU: - Sp xp ỳng th t cỏc tranh ; k c ni tip tng on cõu chuyn Gi bn (BT1) - Xp ỳng th t cỏc cõu truyn Kin v Chim Gỏy (BT2) ; lp c danh sỏch t n HS theo mu (BT3) - ( GV ... + 16 = 30 (hc sinh ) C lp: hc sinh ? /S: 30 hc sinh - GV chm mt s bi ca HS v nhn xột, ỏnh giỏ * Bi 5: S ? (dnh cho HS K-G, nu cũn thi gian) - Yc quan sỏt hỡnh v v gi tờn cỏc on - Quan sỏt v nờu...
 • 26
 • 355
 • 0

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
... hai ng thng song song, ct nhau, trựng nhau? - Lm bi 20 SGK tr 54 + Ba cp ng thng song song: y = 1,5x + v y = 1,5x - y=x+2 v y = x - y = 0,5x - v y = 0,5x + + Cỏc cp ng thng ct nhau: y = 1,5x ... dung * ng thng y = 0,5x + v ng thng y = 0,5x - song song vi nhau, vỡ cú h s a bng nhau, h s b khỏc * ng thng y = 0,5x + v ng thng y = 1,5x + khụng song song, cng khụng trựng Vỡ th chỳng phi ct Tng ... SGK tr54, 55 - Tit sau luyn i s Tun 13 tit 26 LUYN TP I MC TIấU: - Kin thc : + Cng c iu kin hai ng thng y = ax + b (a0) v y = ax + b (a0) ct nhau, song song vi nhau, trựng + HS bit xỏc nh cỏc h...
 • 5
 • 538
 • 2

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9
... C D -4 -3 -2 -1 A − O -1 -2 -3 -4 B x Song song Trùng Cắt Khi đường thẳng y=ax+b(a ≠ ) y=a’x+b’(a’≠ ) 0 song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? Tiết 25: §4 Đường thẳng song song đường thẳng ... đường thẳng cắt -4 -3 -2 -1 − O -1 -2 -3 -4 y= 2x - y= 2x y= +1 2x y x Tiết 25: §4 Đường thẳng song song đường thẳng cắt Bài tập 1: Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 là: ... 0,5x B y = - 0,5 x + C y = – 0,5x + y y= y= - 0, 5x + 1- ,5x -3 -2 O -1 -2 - 0, 5x +2 -1 y= -4 -3 -4 x Thứ sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2010 Tiết 25: §4 Đường thẳng song song đường thẳng cắt Bài tập...
 • 17
 • 281
 • 0

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang
... 0) * Song song với ? * Cắt ? Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU y Đường thẳng song song y= 2x + y= 2x y= x - -1 ,5 -2 -1 o -1 -2 x Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG ... -4 -2 o -1 -2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Kết luận : Hai đường thẳng y = ax + b ( a≠ 0) y = a’ x + b’ ( a’ ≠ ) * Cắt a≠ a’ Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG ... THẲNG CẮT NHAU Đường thẳng song song Cho hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) (d) y = a’x + b’ ( a’ ≠ ) (d’) Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bài tập : Hãy cặp đường thẳng song...
 • 17
 • 253
 • 0

Sinh hoat nhom song song - Tuan 13-14

Sinh hoat nhom song song - Tuan 13-14
... - HS kẻ bảng bảng vào Bài dậy 03: Sinh học Bài 28 Tiêu hoá ruột non Kiến thức trọng tâm: Quá trình tiêu hoá diễn ruột non gồm: - Các hoạt động tiêu hoá - Cơ quan hay tế bào thực hoạt động - ... thức khó: - Tác dụng hoạt động Đồ dùng: - Tranh hình phóng to SGK 28.1, 28.2 - HS kẻ bảng vào Bài dậy 04: Sinh học Bài 25 thờng biến Kiến thức trọng tâm: - Phân biệt khác thơng biến đột biến hai ... phân tích kênh hình - Rèn kĩ hoạt động nhóm Kiến thức khó: - Phân biệt khác thơng biến đột biến hai phơng diện khả di truyền biểu kiểu hình Đồ dùng: - Tranh phóng to hình SGK - Phiếu học tập: Tìm...
 • 3
 • 143
 • 0

bổ sung kĩ năng sống tuần 13- lớp 4

bổ sung kĩ năng sống tuần 13- lớp 4
... trước lớp - HS xung phong thi kể trước lớp lớp - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá - Mỗi HS kể chuyện xong kể chuyện nói ý nghóa câu chuyện + Nội dung câu chuyện có mới, có hay trước lớp trao ... cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà , cha mẹ sinh thành , nuôi dạy 2.Kó năng: - Biết thực hành vi, việc làm thể lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ sống ngày ... SGK 2.Kó năng: - HS biết đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm, đổi giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện Thái độ: - Luôn có ý thức rèn luyện chữ viết, giữ gìn sách đẹp 4. sống : -...
 • 14
 • 211
 • 0

Giáo án lớp 2 - Tuần 13

Giáo án lớp 2 - Tuần 13
... (đoạn 1 -2 ) Tranh -Quan sát - Bức tranh vẽ cảnh ? -Chi vườn hoa -Thái độ Chi ? -Chần chừ khơng dám hái -Vì Chi khơng dám hái ? -Hoa trường, người vun trồng -Bức tranh có ? -Cơ giáo Chi -Cơ giáo ... rời, bớt que lại que -Vậy 34 que tính bớt que tính -Còn 26 que tính que tính ? -Vậy 34 - = ? -3 4 - = 26 -Viết bảng : 34 – = 26 -Vài em đọc : 34 – = 26 c/ Đặt tính thực -1 em lên bảng đặt tính ... trừ ? tính - Cho Hs làm sửa -3 em lên bảng Lớp làm -Nhận xét, cho điểm 14 14 12 -5 –7 -9 09 07 03 Bài : - Gọi Hs đọc đề -Bán nghĩa ? - HD HS làm -Nhận xét cho điểm Hoạt động nối tiếp : - Đọc lại...
 • 34
 • 691
 • 6

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 13

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 13
... h i: - Bức tranh có ai? - giáo bạn Chi - giáo trao cho Chi gì? - Bông hoa cúc - Chi n i v i giáo mà cô l i cho Chi ngắt - Xin cô cho em … ốm nặng hoa? - giáo n i v i Chi? - Em h i ... ốm - Khi nhìn thấy cô giáo Chi n i gì? nặng - Khi biết liù Chi cần hoa cô giáo - m Chi vào lòng n i: Em … hiếu thảo làm gì? - Trìu mến, cảm động - Th i độ cô giáo sao? - Đến trường cám ơn cô giáo ... Kh i động (1’) - B i cũ (3’) Bông hoa Niềm Vui - G i HS lên bảng đọc Bông hoa Niềm Vui - Vì Chi không tự ý h i hoa? - giáo n i biết Chi cần hoa? - Con học tập bạn Chi đức tính gì? - Khi khỏi...
 • 32
 • 317
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 13, 14, 15

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 13, 14, 15
... Yêu cầu học sinh làm tiếp phần l i + Chữa cho i m học sinh * B i 2: + G i học sinh đọc đề + B i toán thuộc dạng toán ? + Yêu cầu học sinh làm + Chữa cho i m học sinh * B i 3: + G i học sinh đọc ... lên lớp môn Toán Lớp Ba phép tính trên, hs tính Giáo viên cho học sinh nêu cách tính sau Giáo viên nhắc l i để học sinh lớp ghi nhớ Nếu học sinh lớp không tính được, Giáo viên hướng dẫn học sinh ... 3: + G i 1học sinh đọc đề + B i toán cho biết ? + B i toán h i ? + Yêu cầu học sinh suy nghó gi i toán * B i 4: + G i học sinh đọc đề + Yêu cầu học sinh tự làm Kết luận : +Dùng bảng chia luyện...
 • 31
 • 2,152
 • 12

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 13 - 18

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 13 - 18
... theo tổ - Tổ phải nắm tay đứng thành vòng tròn vừa nhảy vừa Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp 10 Phần kết thúc Tuần 17 2 -3 ' hát câu : " Học - tập - đội - bạn Chúng - ta - - - học - tập đội - bạn ... vòng - HS chơi trò chơi + GV HS hệ thống học + Đứng chỗ - Nhận xét chung học - Vỗ tay hát Thứ t ngày 13 tháng 12 năm 2006 Thể dục Bài 30 : Bài thể dục phát triển chung I Mục tiêu Thể dục lớp - Kim ... thi đua tổ - Tổ phải nắm tay - Lần lợt tổ biểu diễn tập Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp đứng thành vòng tròn vừa nhảy vừa hát câu : " Học - tập đội - bạn Chúng - ta - - học - tập - đội - bạn + GV...
 • 16
 • 2,534
 • 20

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 13

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 13
... xét u điểm : 11 Tiếng việt lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Giữ gìn vệ sinh - Thực tốt nề nếp lớp, xếp hàng vào lớp nhanh - Tự quản truy tốt - Trong lớp ý nghe giảng : Nhi, Hà, T Tùng - Chịu khó giơ ... câu - Điền dấu câu vào ô trống dới - Nêu yêu cầu BT - HS làm cá nhân - em lê bảng làm - Nhận xét bạn - Lời giải - GV nhận xét - Bố bạn làm nghề ? - Bạn học có giỏi không ? - Bông hoa đẹp ! - Ôi ... quy định - Tiểu tiện chỗ - Không bẻ cành, hái hoa, trèo Thực hành - GV cho HS vệ sinh lớp học, nhặt giấy rác lớp - Kê dọn bàn ghế Dặn dò - Giữ gìn môi trờng xanh, đẹp 12 Tiếng việt lớp - Kim Thị...
 • 12
 • 1,298
 • 8

Xem thêm