Tuần 8 việt bắc

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 8

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 8
... - HS phân tích: - G i HS đọc đề - HS tự tóm tắt trình bày - Tóm tắt: gi i : - Mẹ h i : 38 i - Chò h i : 16 bư i - Mẹ chò h i : … bư i? - H i: - Mẹ h i : 38 i - B i toán cho gì? 21 - B i ... + 20 - Yêu cầu HS nhẩm l i B i 3: + 12 + 30 + 15 - 20 B i 4: - B i toán thuộc dạng toán gì? - Tóm tắt: - Sáng bán : 85 kg - Chiều bán nhiều sáng : 15 kg - Chiều bán : …… kg ? - Đề cho gì? - Đề ... (3’) - Thi đọc nhóm - Nhận xét tiết học - đ i thi đọc tiếp sức - Chuẩn bò: Tiết MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 2: NGƯ I MẸ HIỀN (TT) I Mục tiêu Kiến thức:Hiểu n i dung - Hiểu từ ngữ khó, đặc biệt từ khóa: kiên...
 • 28
 • 404
 • 4

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 8

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 8
... BT - HS đọc nội dung BT - em lên bảng làm, lớp làm - Nhận xét bạn - Lời giải : rán, dễ, giao thừa - GV nhận xét IV Củng cố, dặn dò 10 Tiếng việt lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - GV nhận xét tiết học - ... cũ - HS đọc - Đọc : Các em nhỏ cụ già - Nhận xét bạn đọc Bài a HĐ1: Đọc tiếng - HS theo dõi - GV đọc mẫu, HD giọng đọc - HS nối tiếp đọc câu, kết hợp - Đọc câu luyện đọc từ khó Tiếng việt lớp - ... đánh để đánh ba mặt - Không ăn uống nóng, lạnh, không cắn vật cứng - Em đánh nh ? - Ngoài việc đánh thờng xuyên ta cần bảo vệ nh ? b HĐ2 : Thực hành đánh - GV dùng bàn chải, kem đánh HD HS -...
 • 11
 • 5,355
 • 7

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 8

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 8
... , ngày tháng năm 2004 Chính tả Nhớ – viết : Tiếng ru I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Nhớ viết xác khổ thơ “ Tiếng ru” b) Kỹ năng: Làm tập tiếng có âm vần dễ lẫn: r/d/g uôn/uông c) Thái độ: Giáo dục ... đọc thành tiếng đoạn trả lời câu hỏi: Một Hs đoạn 1: Là túp lều phên rạ, + Nơi gia đình bác thộ gạch có đặc biệt? cánh đồng, xung quanh lều xếp đầy hàng gạch đóng - Gv mời Hs đọc thành tiếng đoạn ... trình bày doạn văn b) Kỹ năng: Làm tập tả, tìm từ chứa tiếng r/d/gi Phân biệt số tiếng có âm đầu dễ lẫn Học thuộc tên 11 chữ c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ II/ Chuẩn bò: *...
 • 18
 • 399
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14
... âc phán vai truûn - HS âc phán vai: Ngỉåìi dáùn chuûn, Âáút, Nỉåïc, Khäng khê, Ạnh sạng - Hỉåïng dáùn tçm hiãøu truûn: + Cạc nhán váût truûn tranh lûn vãư váún âãư gç? + kiãún ca tỉìng nhán váût ... trang phủc âãø âọng våí këch Lng dán Tiãút I MỦC TIÃU: * Kiãøm tra âc láúy âiãøm (u cáưu tiãút 1) * Xạc âënh âỉåüc cạch ca tỉìng nhán váût våí këch Lng dán, phán vai, diãùn lải våí këch II ÂÄƯ ... chỉïng cho tỉìng mçnh v viãút vo phiãúu Mäùi HS âọng nhán váût Phạt giáúy khäø to cho tỉìng vai nhán váût nhọm - GV gi HS lãn âọng vai nhán váût - nhọm âọng vai tranh lûn, c låïp Âáút, Nỉåïc,...
 • 115
 • 504
 • 4

Giáo an Tiếng Việt tuần 8-10 chuẩn, đẹp

Giáo an Tiếng Việt tuần 8-10 chuẩn, đẹp
... : Đọc từ tiếng, phát âm xác rõ ràng sách giáo khoa  Cách tiến hành:  Giáo viên cho học sinh luyện đọc sách giáo khoa  Giáo viên đính tranh sách giáo khoa trang 74  Tranh vẽ ?  Giáo viên ... ngữ sách giáo khoa  Cách tiến hành:  Giáo viên cho học sinh đọc bảng ôn trang trái  Giáo viên treo tranh sách giáo khoa trang 77  Tranh vẽ gì?  Giáo viên ghi đoạn thơ lên bảng  Giáo viên ... vần, tiếng , từ khoá theo vần: o – nờ – on Cờ – on –con mẹ a – nờ – an Sờ – an – san huyền – sàn Nhà sàn  Đọc từ ứng dụng  Đọc trang trái  Giáo viên đính tranh sách giáo khoa  Tranh vẽ ?  Giáo...
 • 51
 • 311
 • 2

Tập viết tuần 8

Tập viết tuần 8
... chữ Quy trình viết từ : đồ chơi Quy trình viết từ : tươi cười Quy trình viết từ : ngày hội Quy trình viết từ : vui vẻ Hãy chọn từ mà em cảm thấy viết khó để viết vào bảng Viết tập viết - Về nhà ... Tổ tổ viết từ : ngà voi Tổ tổ viết từ : gà mái Tập viết ( tuần ) đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ Quan sát đọc nội dung viết Thảo luận Nhận xét cấu tạo của:...
 • 14
 • 176
 • 0

chủ đề 4. Tuần 8 Tiết 16 ĐẠI VIỆT THẾ KỶ XI - XIII

chủ đề 4. Tuần 8 Tiết 16 ĐẠI VIỆT THẾ KỶ XI - XIII
... dục, khoa cử => đánh dấu đời giáo dục Đại việt Văn Miếu – Quốc Tử Giám xưa Văn Miếu xây dựng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông (Đại Việt sử ký toàn thư Nxb Khoa học xã hội, ... => nhà nước quan tâm giáo dục, khoa cử => đánh dấu đời giáo dục Đại việt - Đạo Phật sùng bái => khắp nơi dựng chùa, đúc chuông… - Nghệ thuật dân gian điêu khắc đa dạng: ca hát, kiến trúc Ví dụ: ... nghiệp thời Lý có đặc biệt? Cho ví dụ? Trả lời: -Thương nghiệp: mua bán nước mở mang Ví dụ Vân Đồn Tiền thời Lý: Chính Long Nguyên Bảo (khoảng 1163 - 1174) Câu hỏi: Nguyên nhân kinh tế thời Lý...
 • 35
 • 273
 • 0

Tiếng Việt 5 - Tuần 8 - CKTKN

Tiếng Việt 5 - Tuần 8 - CKTKN
... trãn - Hoảt âäüng nhọm - Âải diãûn nhọm dạn phiãúu v trçnh by kãút qu - Vi hc sinh âàût cáu - Nháûn xẹt - Lm vo vå - Âc bi lm - Nháûn xẹt, bäø sung - Hệ thống hố lại kiến thức học Giáo án - Lớp ... táûp: (30’) Bi táûp 1: - Nháûn xẹt Bi táûp 2: - Täø chỉïc cho hs tho lûn theo nhọm - Theo di - Nháûn xẹt - Gii thêch Bi táûp - Phạt phiãúu - Nháûn xẹt, bäø sung Bi táûp Nháûn xẹt- cháúm våí säú em ... dàûn d: (2’) - Dàûn vãư nh lm tiãúp - Nháûn xẹt tiãút hc Hoảt âäüng ca hc sinh - hc sinh âc bi lm - Nghe, nàõm u cáưu - Nãu u cáưu v näüi dung bi táûp: - Tr låìi cáu hi - Nháûn xẹt - Nãu u cáưu...
 • 8
 • 156
 • 0

tập viết tuần 8

tập viết tuần 8
... chữ Quy trình viết từ : đồ chơi Quy trình viết từ : tươi cười Quy trình viết từ : ngày hội Quy trình viết từ : vui vẻ Hãy chọn từ mà em cảm thấy viết khó để viết vào bảng Viết tập viết - Về nhà ... Tổ tổ viết từ : ngà voi Tổ tổ viết từ : gà mái Tập viết ( tuần ) đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ Quan sát đọc nội dung viết Thảo luận Nhận xét cấu tạo của:...
 • 14
 • 153
 • 0

Giao an Toan- Tieng Viet( tuan 8)

Giao an Toan- Tieng Viet( tuan 8)
... sửa * Đọc câu ứng dụng - Cho HS quan sát tranh - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp - HS quan sát tranh theo nhóm nhận xét 205 + Tranh vẽ ? + Hãy đọc câu ứng dụng dới tranh - GVđọc mẫu câu ứng dụng - GV ... vào đâu để viết phép tính - Yêu cầu HS quan sát tranh đặt đề toán - Cho HS nhìn tranh nêu đề toán trả lời *Bài 4( 48) Viết phép tính thích hợp : - Dựa vào tranh vẽ - Viết phép tính thích hợp vào ... nói: + Em đọc tên luyện nói? - Hớng dẫn giao việc cho HS * Gợi ý: + Trong tranh vẽ ? + Em biết chim số vật ? - HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp - HS quan sát tranh nhận xét + Chú chim bói cá rình bắt...
 • 24
 • 214
 • 0

tap viet tuan 8

tap viet tuan 8
...
 • 12
 • 152
 • 0

GA Tiếng Việt 3 Tuần 8 (Chuẩn, Tích hợp BVMT)

GA Tiếng Việt 3 Tuần 8 (Chuẩn, Tích hợp BVMT)
... cho phù hợp Treo bảng phụ , chọn hs lên điền nhanh bảng Lớp bảng Chữa Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs khắc phục thiếu sót - Bài sau : Nhớ - viết : Tiếng ru ... 2011 Tuầ n : 08 Môn : Tên : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC TẬP ĐỌC TIẾNG RU 20/10/2010 I – Mục tiêu: Kiến thức: - Bước đầu biết đọc bìa thơ với giọng, tình cảm, ngắt nhịp hợp lí - Hiểu ý ... n : 08 Môn : Bài : Ngày dạy : CHÍNH TẢ - NHỚ VIẾT TIẾNG RU 21/10/2010 I – Mục tiêu: Kiến thức: - Nhớ viết CT; trình bày dòng thơ khổ thơ lục bát; khơng mắc qua lỗi - Làm BT2 a/b ( chọn tiếng) ...
 • 8
 • 242
 • 0

Chính tả: Nhớ Việt Bắc - Tuần 14

Chính tả: Nhớ Việt Bắc - Tuần 14
... 11 năm 2008 Chính tả Kiểm tra cũ Người liên lạc nhỏ Nhận xét viết Luyện viết từ khó Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2008 Chính tả Nhớ Việt Bắc Nhớ Việt Bắc Ta về, có nhớ ta Ta về, ta nhớ hoa người ... luyện viết từ khó Nhớ V Bắc Việt B Ta T về, có nhớ ta T về, ta nhớ hoa người Ta Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi R Đ Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng Ngày xuân mơ nở trắng rừng N Nhớ người đan nón ... động 1: Tìm hiểu nội dung Người cán xuôi nhớ Việt Bắc? Khói thả nghi ngút vùng tre trúc mặt nước Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung Những câu thơ cho thấy Việt Bắc đẹp? Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Ngày...
 • 14
 • 291
 • 2

Tiếng Việt - Lớp 1- Tuần 8

Tiếng Việt - Lớp 1- Tuần 8
... bài34 Trường Tiểu học Triệu Trung- Triệu Phong- Quảng Trị Kế hoạch dạy môn Tiếng Việt- Lớp TIẾNG VIỆT- BÀI 34 - TIẾT 1: ui - ưi CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ -MT: Kiểm tra đọc , viết vần ... *Bước 2: Đánh vần -Hướng dẫn HS đánh vần: o- i- oi -HS đọc: oi GV chỉnh sửa phát âm cho HS (?) Trong chữ ngói có âm gì? vần gì? dấu gì? - ánh vần đọc trơn: o- i- oi; ng- oi- ngoi- sắc- ngói; nhà ngói ... trưa -Nhận xét, đánh giá -Chuyển tiếp: Hoạt động lớp -Cho HS xem tranh Hỏi:Tranh vẽ gì? -Từ trái ổi, bơi lội có tiếng? Tiếng học rồi? Tiếng mới: ổi, bơi -Trong tiếng ổi, bơi có âm đầu? Dấu gì? -Giới...
 • 11
 • 682
 • 3

TIẾNG VIỆT TUẦN 8

TIẾNG VIỆT TUẦN 8
... cao ô - HS gồm tiếng, b cao ô rưỡi, chữ lại cao ô - HS viết vào bảng con: cua bể - HS viết bảng : ưa – ngựa gỗ - HS đọc cá nhân ,nhóm, lớp - HS đọc cá nhóm - đồng - HS nhẩm đọc tìm tiếng Cà chua ... vào bảng - GV nhận xét tun dương * Đọc từ ứng dụng: - GV ghi bảng từ ứng dụng cho HS nhẩm đọc tìm tiếng có vần học - GV giải thích: - GV cà chua : màu đỏ dùng xào nấu + Xưa kia; nói thời gian cách ... vần ua em viết chữ trước chữ sau? độ cao? - GV viết mẫu hướng dẫn HS cách viết - GV từ cua bể có tiếng? Độ cao chữ nào? - GV cho viết vào bảng - GV nhận xét tun dương - GV tương tự GV hướng dẫn...
 • 4
 • 154
 • 0

Xem thêm