TRƯỜNG THCS PHƯỚC NGUYÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI NĂM 2014 - 2015 MÔN TIẾNG ANH

TRƯỜNG THCS PHƯỚC NGUYÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI NĂM 2014 - 2015 MÔN TIẾNG ANH

TRƯỜNG THCS PHƯỚC NGUYÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI NĂM 2014 - 2015 MÔN TIẾNG ANH
... speaker -> My father speaks ………………………………………………………………… I last met him two years ago - 12 - -> I haven’t ………………………………………………………………………… My younger brother is very tired; he can’t go to school today -> ... You don’t trest yourself -6 - On + ngày tuần ( ngày … tháng … năm … ) On Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Ex : On January 3rd , 2007 In + tháng năm mà ngày kèm In January ... + enough + to inf (to something) Ex : -2 - The weather is fine enough to go camping We are old enough to drive car I am strong enough to lift this box -3 - S + be + too + adj + to something Ex...
 • 16
 • 101
 • 0

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10
... typing / to lend 17 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 17 He was born March 8th, 19 95 A at B on C in D at 18 The book is divided chapters A in B to C onto D into 19 games has ... impairment 12 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 Television can make things because it presents information is an effective way A memory B memorial C memorable D memorably 10 ... though 15 The Greens have lived in New York 10 years A for B since C ago D in 16 .” Tom and Jerry” is a good on TV Children like it very much Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 ...
 • 19
 • 3,252
 • 113

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKINĂM 2010 – 2011 MÔN HOÁ HỌC 12 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI – NĂM 2010 – 2011 MÔN HOÁ HỌC 12 pptx
... ĐỀ CƯƠNG TN ÔN TẬP HKI - KHỐI 12 001: Đốt hoàn toàn 7,4 gam este đơn chất X thu 6,72 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O ... (Cho C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Cl = 35,5) A 10,15 gam B 15,15 gam C 11,15 gam D 16,725 gam 043: Trong phản ứng hoá học nguyên tử kim loại thể A tính oxi hoá B tính khử C tính oxi hoá tính ... từ hai nhóm chức trở lên C Phân tử phải có liên kết kép vòng không bền D Phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh 026: Polime có công thức [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào? A Tơ nilon-6,6...
 • 4
 • 232
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI CÔNG CHỨC NHÀ MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI CÔNG CHỨC NHÀ MÔN TIẾNG ANH
... Neither …………………………………………………………………………… VI COMPOSITION: Viết luận theo chủ đề Your ordinary work and the future plan (Công việc thông thường dự định nghề nghiệp tương lai) Your studying of English Your ... 115 At this time tomorrow night I…………….on a ship A sleep B shall sleeping C shall be slept D shall be sleeping 116 It was………………… terrified to move A enough B very C too D so 117 The ice is thick……………to ... have twice as much heart disease Smoking gives people breathing problems It harms the stomach Children whose parents smoke have more breathing and lung problems than others Throughout the world,...
 • 29
 • 1,985
 • 14

đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014

đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014
... luôn đứng (không có danh từ theo sau) VD: Your book is new, but mine is old Quyển sách bạn sách cũ “mine” = “my book” I like your car, but I don't like his Tôi thích xe anh không thích xe anh ... gương He has told himself to be more careful Ông bảo cẩn thận 2.Nouns (Danh từ): Countable & uncountable nouns (Danh từ đếm không đếm được) 1/ Đặc điểm danh từ đếm được: - Chỉ đếm được, chẳng hạn ... (một vài) 2/ Đặc điểm danh từ không đếm được: - Chỉ không đếm có tính cách trừu tượng, chẳng hạn như: Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thi n nhiên) … - Không thể số nhiều - Có thể...
 • 22
 • 4,985
 • 49

đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh

đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh
... when , why “ không sau giới từ  Mệnh đề quan hệ không giới hạn : mệnh đề bổ sung, đặt sau danh từ xác đònh, ngăn cách với mệnh đề hai dấu phẩy TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ... were B although C hosted D organize 24 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ĐỀ ƠN TẬP TỐT NGHIỆP THPT I/ Find the word that has its underlined part pronounced ... nice on Sunday D/ We go to the zoo if it is nice Sunday 27 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ĐỀ ƠN TẬP TỐT NGHIỆP THPT I Phonetics Choose the word whose underlined part is pronounced...
 • 103
 • 853
 • 3

Đề cương ôn tập tuyển sinh cao học (môn tiếng anh) phần ngữ pháp + bài thi mẫu

Đề cương ôn tập tuyển sinh cao học (môn tiếng anh) phần ngữ pháp + bài thi mẫu
... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiếng Anh ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, ngôn ngữ thưong mại, ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ máy tính ngôn ngữ thể thao ……………………………………………………………………………………………………… ... clauses d Conditionals Some other structures: + Get / have something done + Be / get used to + too, very, enough , so, such + Have to verb IV BÀI TẬP THỰC HÀNH PAPER READING COMPREHENSION SECTION ... sẵn III a Dịch câu tiếng Anh sang tiếng Việt b Dịch câu tiếng Việt sang tiếng Anh Tổng số điểm đạt câu 1,5 điểm cho câu 15 100 III TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP Verb tenses : a Present Simple,...
 • 24
 • 180
 • 0

Đề cương ôn tập HKI (Năm học 2010-2011)

Đề cương ôn tập HKI (Năm học 2010-2011)
... CB (Lưu ý: Về nhà em tự soạn nội dung ôn tập theo đề cương Để có kết tốt cần phải kiên trì, chăm rèn luyện học tập) Đề cương ôn tập học kì I môn Toán – Năm học: 2010 – 2011 Trang ... nguyên x để D ∈ Z PHẦN HÌNH HỌC Đề cương ôn tập học kì I môn Toán – Năm học: 2010 – 2011 Trang I – Lí thuyết Phát biểu nêu công thức hệ thức lượng tam giác vuông Nêu công thức tỉ số lượng giác, ... vuông góc với DE D E cắt BC M N Chứng minh M trung điểm BH N trung điểm CH Đề cương ôn tập học kì I môn Toán – Năm học: 2010 – 2011 Trang c) Tính diện tích tứ giác DENM Bài : Cho ∆ ABC (góc A...
 • 4
 • 173
 • 1

Đề cương ôn tập HKI năm học 2010-2011

Đề cương ôn tập HKI năm học 2010-2011
... sinh khối trường không 500 em Nếu xếp vào hàng hàng em, em, 10 em vừa đủ, xếp vào hàng em dư em Tính số học sinh khối trường Câu :Số học sinh khối trường khoảng từ 200 đến 400 học sinh.Khi xếp ... sách khoảng từ 100 đến 150 Câu :Một khối học sinh xếp vào hàng 2,hàng 3,hàng ,hàng ,hàng thừa em,nhưng xếp vào hàng vừa đủ.Tính số học sinh ,biết số học sinh chưa dến 400 em Câu :Ba thuyền cập ... lớp học có 28 Nam 24 Nữ.Có cách chia tổ (số tổ nhiều 1)sao cho số Nam số Nữ tổ Cách chia để tổ có số học sinh nhất? Câu : Cần xe Ôtô để chở 800 hành khách Biết Ôtô chở 45 khách Câu : Số học sinh...
 • 3
 • 212
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI. NĂM HỌC: 2012 – 2013 MÔN TOÁN KHỐI 11 pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI. NĂM HỌC: 2012 – 2013 MÔN TOÁN KHỐI 11 pdf
... cos x − cos x = −2 ( CHƯƠNG II: TỔ HỢP XÁC SUẤT ) 2/ 4/ ) 2ề cương ôn tập thi HKI Môn Toán Khối 11 Năm học: 2013 2014 PHẦN HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP TỔ HỢP Bài 1/ Có 25 đội bóng tham gia ... phải có đủ ba loại dễ, trung bình khó Hỏi lập đề kiểm tra? 2ề cương ôn tập thi HKI Môn Toán Khối 11 Năm học: 2013 2014 Bài 17 Hội đồng quản trị công ty gồm 12 người, có nữ Từ hội đồng quản ... 2ề cương ôn tập thi HKI Môn Toán Khối 11 x π π x sin cos + sin cos = 11/ 3 2 12/ 13/ cos x + cos 2 x + cos 3x = 14 15/ cos x + sin x = cos x 16/ 17/ sin x cos x + cos x = +1 18/ Năm học: 2013...
 • 7
 • 361
 • 0

Đề cương ôn tập HKI 12 Ban A môn hóa học

Đề cương ôn tập HKI 12 Ban A môn hóa học
... -khử Al3+/ Al và Ag+/ Ag có phương trình ion thu gọn A C Al3+ + 3Ag  Al + Ag+ Al + Ag+  Al3+ + Ag B + 3+ Al + Ag  Al +3 Ag D Al3+ + Ag+  Al + 3Ag Câu 268 Cho kim loại Al, Fe, Mg, Cu và dung ... tím D AgNO3/NH3 Câu 111 Chất nào sau vư a cấu tạo dạng mạch thẳng vư a cấu tạo dạng mạch nhánh: A Xenlulozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Mantozơ Câu 112 Thuỷ phân hoàn toàn 1kg saccarozơ ... nào sau ch a xác ? A Monosaccarit là cacbohirat khơng thể thuỷ phân B Đisaccarit là cacbohirat thủy phân sinh hai phân tử mono saccarit C polisaccarit thủy phân sinh nhiều phân tử monosaccarit...
 • 19
 • 168
 • 0

Hoa 10 11 de cuong on tap giua HK1 2014 2015

Hoa 10 11 de cuong on tap giua HK1 2014 2015
... Hiệu số notron X Y Tỉ lệ số ng/tử X:Y 27:23 Tìm số khối đồng vị tìm NTKTB ng/tử? Đề cương ôn tập Hóa HK1 (NH 2014- 2015) – Khối 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK1 (NH 2014- 2015) MÔN HÓA – KHỐI 11 (TỪ CHƯƠNG ... Đồng vị đồng vị hạt notron c Bo có đ/vị NTKTB Bo 10, 81(đvC) Hỏi có 95 ng/tử 10B có ng/tử 11B? d Ng/tử X có đồng vị NTKTB X 20,18 (đvC) Đồng vị có 10p, 10n Đồng vị có số notron nhiều đồng vị hạt ... ion dung dịch 0,2 lít dd hòa tan 1,71g Ba(OH)2.Tính pH CM ion dung dịch Đề cương ôn tập Hóa HK1 (NH 2014- 2015) – Khối 11 Trộn 50ml dd HCl 0,1M với 50ml dd NaOH 0,2M thu dd Y Tính pH dd Y CM ion...
 • 5
 • 216
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn tiếng anh

đề cương ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn tiếng anh
... You can‟t buy anything nice in that shop  Nothing _ Without effort nothing can be gained  We _ Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 13 SỞ ... Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Gerund, Infinitives or Participles? TÓM TẮT LÝ THUYẾT GERUND: động từ thêm –ING có chức danh từ a Dùng câu lệnh ngắn (không có tân ... V3/V-ed S + had not + V3 Had + S + V3? Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Uses Thói quen, sở thích , nghề nghiệp, chân lý Dùng cho động từ nhận thức giác quan (think, believe, own, have ) Sự việc xảy lúc...
 • 20
 • 2,372
 • 12

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2014-2015 môn tiếng Anh trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hoá

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2014-2015 môn tiếng Anh trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hoá
... resulting from the drivers crashing the plane Trang 12/9 – Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn : Tiếng Anh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... That is not your fault Trang 3/9 – Mã đề thi 132 C You’re welcome D I certainly play very excellent 30 “ I am terribly sorry !” A It’s nothing “ _” B Nothing C Don’t worry D Never mind ! 31 ... “homeschooled” in the first paragraph is best equivalent to “ _at home” A taught B self- learned C untaught D self-studied 47 This estimated number was presented by _ A a governmental office B school...
 • 14
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn tiếng anh lớp 7 học kì 1đề cương môn tiếng anh lớp 7 hk2đề cương môn tiếng anh lớp 6tổng hợp kiến thức môn tiếng anh lớp 10đề cương môn tiếng anh du lịchđề cương môn tiếng anh lớp 9đề cương môn tiếng anh lớp 6 học kì 2tổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 hkii có đáp ántổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 hk2 with keytổng hợp kiến thức môn tiếng anh lớp 9de cuong mon tieng anh lop 9 hoc ki 1tổng hợp đề thi olympic tiếng anh 304tổng hợp đề thi olympic tiếng anhđề cương môn tiếng anh thi công chứcđề cương môn tiếng anh lớp 11chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học