Tiết 33 THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội ở địa PHƯƠNG

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright kinh tế học khu vực công nghiên cứu tình huống 5 tài chính công và mô hình phát triển kinh tế hội địa phương

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright  kinh tế học khu vực công nghiên cứu tình huống 5 tài chính công và mô hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
... học kinh nghiệm từ hai hình tài công Đà Nẵng Bình Dương mà địa phương khác tham khảo có lẽ không giống hình phát triển kinh tế - hội Bình Dương Đà Nẵng 2.1 Định hướng phát triển kinh ... 2010 Trung bình Khu vực 6,40 5, 96 5, 13 4,28 4,03 4, 15 3 ,5 3 ,51 4,62 Khu vực 45, 60 49,07 50 ,19 46,09 47,16 45, 76 46,2 41,49 46, 45 Khu vực 48,00 44,97 44,68 49,63 48,81 50 ,09 50 ,3 55 48,94 Nguồn: ... cho hình tài công mình? Các địa phương khác học tập từ hình tài công Đà Nẵng Bình Dương? 12 CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Mục tiêu cấu kinh tế Đà Nẵng theo tỷ phần đóng góp vào GDP Khu vực kinh tế...
 • 25
 • 300
 • 0

bài 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH -TẾ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

bài 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH -TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
... mạnh ở: Nhật Bản, ớc Châu á? Trung Quốc, ấn Độ, Đài Loan ? - Công nghiệp nhẹ Công nghiệp nhẹ phát triển phát triển hầu hết nước Châu á? nước Châu ? BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế hội ... công nghiệp phát triển chưa BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế hội nước châu II Công nghiệp - Ngành luyện kim, Công nghiệp luyện kim khí khí điện tử phát triển điện tử phát triển mạnh ... BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế hội nước châu Trong chục năm cuối kỷ 20, phần lớn nước Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Nhìn...
 • 14
 • 3,336
 • 10

Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
... mạnh ở: Nhật Bản, ớc Châu á? Trung Quốc, ấn Độ, Đài Loan ? - Công nghiệp nhẹ Công nghiệp nhẹ phát triển phát triển hầu hết nước Châu á? nước Châu ? BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội ... công nghiệp phát triển chưa BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu II Công nghiệp - Ngành luyện kim, Công nghiệp luyện kim khí khí điện tử phát triển điện tử phát triển mạnh ... th kXIX BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Trong chục năm cuối kỷ 20, phần lớn nước Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Nhìn...
 • 16
 • 751
 • 0

bai 8: tinh hinh phát triển kinh tế - hội châu Á

bai 8: tinh hinh phát triển kinh tế - xã hội ở châu Á
... ngành đa dạng, bao gồm : Cơng châu - Cơ cấuxét phát triển cơng nghiệp ởnghiệp khai Á? khống cơng nghiệp chế biến - Ngành cơng nghiệp khai khống phát triển nhiều nước khác - Ngµnh lun kim, c¬ khÝ ®iƯn ... Ngành cơng nghiệp phát triển ? Ngành cơng nghiệp khai khống phát triển nhiều nước khác Tiªu chÝ Qc gia Trung Quốc Trung Qc NhËt B¶n In- đ - nê-xi a In®«nªsia A-rậpXªót ¶rËp xê ut C - óet C«t Ên §é ... châu Á đạt trình độ phát triển cao giới, vì: A A Đã biết khai thác, chế biến khống sản B Khơng có chiến tranh tàn phá C C Phát triển thủ cơng, trồng trọt, chăn ni, nghề rừng D.Thương nghiệp phát...
 • 19
 • 594
 • 1

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế hội địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh phú thọ)

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế  xã hội ở địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh phú thọ)
... tổ chức KH&CN địa bàn với phát triển kinh tế - hội tỉnh Chƣơng III: Biện pháp gắn kết hoạt động mạng lƣới tổ chức KH&CN với phát triển kinh tế - hội tỉnh Phú Thọ References Trường Đại học ... vấn đề cụ thể địa phương nói trên, nhận thấy việc nghiên cứu Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức KH&CN theo định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương - Trường hợp tỉnh Phú Thọ” thiết thực, ... động tổ chức KH&CN địa phương chủ yếu nhằm phát đặc thù địa phương cung cấp khoa học để có định phù hợp với đặc thù Thật vậy, định phát triển kinh tế, hội tỉnh Phú Thọ nghiên cứu tổng hợp yếu...
 • 11
 • 316
 • 1

Giáo án địa lý lớp 8 - TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á potx

Giáo án địa lý lớp 8 - TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á potx
... điểm phát triển KTXH nước vùng lãnh thổ nào? - Sau chiến tranh giới thứ hai kinh tế châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ (NB cừơng quốc kinh tế) (TQ, TL, HQ, -con rồng châu Á) - Sự phát triển kinh ... nghiệp? - Cac nước châu Á ưu tiên phát triển công nghiệp TL: - CN hóa nhanh: TQ, AĐ,TL - Nông nghiệp ; VN, Lào - Sản xuất công nghiệp phát triền chưa + Tình hình sản xuất công nghiệp nước châu ... trình độ sản xuất thấp - Giáo viên: Đây mô hình sản xuất đại Công nghiệp: đa số nước phát triển Chuyển ý Hoạt động ** Phương pháp đàm thoại + Cường quốc công nghiệp châu Á? Các nước va vùng lãnh thổ...
 • 8
 • 949
 • 5

Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á docx

Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á docx
... thiệu : Trong thập kỹ cuối kỷ XX , Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá , đại hoá Nhưng nhìn chung phát triển nước chưa , có nhiều nước đạt số thành tựu to lớn thể qua ... phát ; thứ : In-đô-nê-si-a 8,9% triển kinh tế hội ? Những thành tựu nông nghiệp nước nước Châu Á Châu Á bài u ? thành tựu đto lớn + Sản lượng lúa gạo toàn châu lục cao , chiếm 93% sản lượng ... cho bài t : ? Các nước thuộc Đông Á , Đông nam Á , Nam Á có loại trồng , vật nuôi chủ yếu ? - Cây trồng : lúa gạo , lúa mì , ngô , chè , dừa - vật nuôi : Trâu , bò , lợn cừu ? Khu vực Tây Nam Á...
 • 4
 • 331
 • 0

BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
... tiêu dùng phát triển hầu Nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp nước châu Á? Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á Nông nghiệp Công nghiệp : Dịch vụ: - Các nước có ... triển chủ yếu E Khai thác dầu khí để xuất BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Hiểu tình hình phát triển phân bố ngành kinh tế, đặc biệt thành tựu ... động kinh tế đặc biệt với phân bố trồng vật nuôi BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á NÔNG NGHIỆP Khu vực Cây trồng Vật nuôi Nguyên nhân phân bố Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á...
 • 18
 • 768
 • 1

bài giảng địa lý 8 bài 8 tình hình phát triển kinh tế - hội các nước châu á

bài giảng địa lý 8 bài 8 tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu á
... tiêu dùng phát triển hầu Nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp nước châu Á? Tiết 1 0- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á Nông nghiệp Công nghiệp : Dịch vụ: - Các nước có ... In-đô-nê-xi-a 60.3 14 65. 48 45.21 A-rập-x - t 431.12 92.4 Cô-oét 103.93 43.6 Trung Quốc Khai thác Tiêu dùng BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - Hầu châu ... triển chủ yếu E Khai thác dầu khí để xuất BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Hiểu tình hình phát triển phân bố ngành kinh tế, đặc biệt thành tựu...
 • 17
 • 1,623
 • 2

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỆN PHÁP GẮN KẾT MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH PHÚ THỌ) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Mã số: ... đề cụ thể địa phương nói trên, nhận thấy việc nghiên cứu Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức KH&CN theo định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương - Trường hợp tỉnh Phú Thọ thiết thực,...
 • 141
 • 232
 • 0

Địa 8 - tiết 15 Tình hình phát triển kinh tế hội ...

Địa 8 - tiết 15 Tình hình phát triển kinh tế xã hội ...
... tình hình phát triển kinh tế nước vùng lãnh thổ Đông Á? Nemo b,Đặc điểm phát triển kinh tế: - Quá trình phát triển từ sản xuất thay hàng nhập đến sản xuất để xuất -Phát triển nhanh trì tốc độ ... trưởng kinh tế Trung Quốc từ năm 1995 -2 001 (%) Năm 1995 1996 1997 19 98 1999 2000 2001 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) 10,5 9,6 8, 8 7 ,8 7,1 7,9 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ năm 199 5-2 001 ... 99.2 68 km2 DS: 48. 5 98. 175 (người, 2004) Nemo Nhật Bản DT: 377 .83 7 km2 DS: 127.333.000 (người, 2004) b Đặc điểm phát triển kinh tế Sau chiến tranh giới thứ 2,nền kinh tế nước Đông Á lâm vào tình...
 • 47
 • 277
 • 1

Bài giảng Tiết 15 tình hinh phát triển kinh tế hội khu vuc đông á

Bài giảng Tiết 15 tình hinh phát triển kinh tế xã hội khu vuc đông á
... KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á Khái quát dân cư đă ̣c điể m phát triể n kinh tế khu vực Đông Á a Dân cư: - Dân số rấ t đông b Đă ̣c điể m phát triể n kinh tế - Phát triể n nhanh, ... Tiết 15 Bài 13:TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á Khái quát dân cư đă ̣c điể m phát triể n kinh tế khu vực Đông Á a Dân cư: -Dân số rấ t đông b Đă ̣c điể m phát ... Tiết 15 Bài 13:TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á Khái quát dân cư đă ̣c điể m phát triể n kinh tế khu vực Đông Á a Dân cư: -Dân số rấ t đông b Đă ̣c điể m phát...
 • 17
 • 268
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thống kê tình hình phát triển kinh tế hội Trung Quốc năm 2006 " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... giáo dục đặc biệt 50.000 HS, học 360.000 HS Số trẻ em học mẫu giáo 22,64 triệu cháu Kinh phí nghiên cứu thực nghiệm phát triển (R&D) năm chi 294,3 tỉ nghiên cứu trung quốc số 2(72) 2007 NDT, tăng ... 175,7% so với cuối năm trớc nghiên cứu trung quốc số 2(72) - 2007 Thông tin t liệu Cả năm doanh nghiệp phát hành trái phiếu 101,5 tỉ NDT, tăng thêm 36,1 tỉ NDT so với năm trớc; phát hành trái phiếu ... NDT Giáo dục v khoa học kỹ thuật Cả năm tuyển sinh giáo dục nghiên cứu sinh 0,4 triệu ngời, học nghiên cứu sinh 1,1 triệu ngời, tốt nghiệp 0,26 triệu ngời Tuyển sinh giáo dục đại học, cao đẳng...
 • 17
 • 189
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tình hình phát triển kinh tế hội Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2006 " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... khích hớng dẫn phát triển lành mạnh kinh tế t doanh năm 2001 Đới Kiến Trung: Nghiên cứu chủ doanh nghiệp t nhân Trung Quốc giai đoạn nay, Tạp chí Nghiên cứu hội học, số 5-2001 ... KHXH, Bắc Kinh, 2005, tr 1 56- 157 Chú thích: Trần Quang Kim: Báo cáo khảo sát phát triển xí nghiệp t doanh huyện Nam Hoa tỉnh Vân Nam tài liệu Nghiên cứu chuyên đề khuyến khích hớng dẫn phát triển ... quốc doanh doanh số tiêu thụ sản phẩm/ năm triệu trở lên) thực lợi nhuận 810,7 tỉ NDT, tăng 28% so với kỳ năm trớc Chỉ số tổng hợp hiệu kinh tế công nghiệp 182,75, tăng 15 ,66 điểm so với kỳ năm...
 • 3
 • 216
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI TRUNG QUỐC NĂM 2007 (TIẾP THEO) " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Hà Nội, 2007, 618 trang nghiên cứu trung quốc số 3(82 )-2 008 87 Thông tin T liệu Trong 15 năm (1991 - 2006), quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc; ASEAN - Trung Quốc không ngừng phát triển mặt ... dân Trung Hoa Ng y 28 - 2008 Nguyễn giang giới thiệu (Còn nữa) Giới thiệu sách Phát triển hai hành lang vành đai kinh tế Việt - Trung khuôn khổ hợp tác ASEAN - TRUNG QUốC NXb Khoa học hội, ... lang, vành đai kinh tế đắn nhằm tăng cờng quan hệ kinh tế hợp tác hữu nghị hai nớc khuôn khổ hợp tác ASEAN Trung Quốc; góp phần phát triển kinh tế - hội tỉnh phía Nam Tây Nam Trung Quốc; địa phơng...
 • 14
 • 225
 • 0

Xem thêm