Tiết 08 ngày soạn

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày docx

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày docx
... phân tích tháp ? Nêu hiểu biết dân số em tháp dân số? * Hiểu biết tháp dân số - GV nói thêm tháp - Tháp dân số dạng biểu dân số đồ thể cấu dân số phân theo độ tuổi, giới tính, tỉ lệ nam nữ, số ... năm 198 9 ? Cơ cấu dân số phân , đến năm 199 9 chân tháp nhỏ theo độ tuổi? ? Tỉ lệ dân số phụ - Thể tỉ lệ dân số độ tuổi thuộc? trẻ nhiều ? Nhận xét tất - Tỉ lệ dân số phụ thuộc thay đổi ấy? số người ... nam nữ, số lượng dân số - khoảng cách tuổi, chia bên (nam nữ) Hàng ? So sánh hình dạng tháp (giữa năm 198 9 199 9)? đứng độ tuổi, hàng ngang số dân (tỉ lệ) giới tính * Tháp dân số có hình chân rộng,...
 • 6
 • 11,720
 • 12

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx
... dựng kinh tế hợp tác quốc tế nhập tổ chức kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa ) - Hện có vùng kinh tế có ? Sự chuyển dịch vùng kinh tế trọng điểm: vùng cấu kinh tế theo lãnh kinh tế trọng điểm phía bắc, ... trình đổi mới? II Nền kinh tế nước ta thời kì đổi - Quá trình đổi thực từ 198 6 đến GV treo biểu đồ Sự chuyển dịch cấu kinh qua trình chuyển dịch tế cấu kinh tế, câu GDP giai đoạn 199 1 2002 Gv giải ... xuất - HS: + Thảo luận rút thuận lợi khó khăn, thách thức Những thành tựu thách kinh tế phát thức triển kinh tế giai + Thuận lợi đoạn nay? - Tăng trưởng kinh tế vững 7%/năm - Cơ cấu kinh tế chuyển...
 • 9
 • 387
 • 0

hinh 8 tiet 55-56 soan chi tiet

hinh 8 tiet 55-56 soan chi tiet
... Hình học 8: Trần Thò Hoài Ơn A Vào bàiB Bài mới: GV HS Hoạt động 1: Đònh lí Hoạt động 2: Áp dụng 4) Củng...
 • 2
 • 198
 • 1

LY 9 1 tiet.08-09.doc

LY 9 1 tiet.08-09.doc
... U1 (0.25đ) Mà U1 = I1 x R1 = 1, 66 x = 4 ,98 (V) Vậy U23 = U2 = U3 = – 4 ,98 = 1, 02 (V) (0.25đ) 1, 02 1, 02 x U2 = Từ I2 = = = 0,68 (A) (0.5đ) R2 ⇒ I3 = I23 – I2 = 1, 66 – 0,68 = 0 ,98 (A) I23 = I2 ... (0.5đ) Vì R1 nối tiếp với R23 nên I1 = I23 = I = 1, 66 (A) (0.5đ) Mặt khác R2 song song với R3 nên I23 = I2 + I3 = 1, 66 (A), U23 = U2 = U3 R1 nối tiếp với R23 nên UAB = U1 + U23 ⇒ U23 = UAB – U1 (0.25đ) ... Đáp số : a) 3,6 ( b) 1, 66 (A), 0,68 (A), 0 ,98 (A) Câu : Tóm tắt = 220 V , P = 75W = 0,075 KW, Um = 220 V t = 3h a) Rđ = ? b) A = ? (t = 30x3 = 90 h) tiền điện = ? (t = 90 h, 1KWh = 800 đ ) (0.5đ)...
 • 4
 • 148
 • 0

kế hoạch sinh 7,chi tiet,dung ngay

kế hoạch sinh 7,chi tiet,dung ngay
... động di chuyển - Sự tiến háo tổ chức thể - Sự tiến hoá sinh sản - Cây phát sinh giới ĐV - Giới thiệu đa dạng sinh học biện pháp đấu tranh sinh học - ĐV quý - Tìm hiểu số ĐV có tầm quan trọng kinh ... Ngành đv nguyên sinh - Thực hành quan sát số ĐV nguyên sinh - Mô tả đụơc hình thái cáu tạo thể nh trùng roi, trùng biến hình, trùng giày - Đặc điểm chung, vai trò thực tiễn ĐV nguyên sinh II Ngành ... cha cao Giáo viên: Nhiệt tình giảng dạy IV Điều tra đầu năm Học sinh giỏi: 3% Khá: 37% TB: 55% Yếu: 5% V Chỉ tiêu phấn đấu Học sinh giỏi: 15% Khá: 50% TB: 30% Yếu: 5% VI Biện pháp thực 1, Giáo...
 • 5
 • 256
 • 1

GIÁO ÁN 8 RẤT CHI TIẾT.DÙNG NGAY.

GIÁO ÁN 8 RẤT CHI TIẾT.DÙNG NGAY.
... cõu hi sgk trang 27 - c mc Em cú bit trang 28 - c trc v chun b bi mi: Cu to v tớnh cht ca xng Ngy son: 20/ 9/ 07 Ngy ging: 8A 8B 8C 8D 47 TIT 8: CU TO V TNH CHT CA XNG A Phn chun b: I Mc ... 33 sỏch giỏo khoa - c mc Em cú bit - c trc v chun b bi mi: hot ng ca c Ngy son: 28/ 9/20 08 Ngy ging: 8A 8B 8C 8D TIT 10: HOT NG CA C A Phn chun b: I Mc tiờu bi dy: Kin thc: Giỳp hc sinh nm ... t chc: 8A 8B 8C 8D I Kim tra bi c:( 5- kim tra ming) ?HSTB: B xng gm my phn? Nờu cỏc phn ca b xng? Cú my loi khp? Nờu c im tng loi? * Cỏc phn ca b xng: im - B xng gm ba phn: u, thõn v chi + Xng...
 • 240
 • 230
 • 0

GIÁO ÁN DẠI SỐ 10(NC)- TIẾT 08

GIÁO ÁN DẠI SỐ 10(NC)- TIẾT 08
... ập hợp X = {n∈ ¥ / n bội số 6} Y = {n ∈ ¥ / n bội số 12} Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A X ⊂ Y, B Y ⊂ X C X = Y, D ∃n : n ∈ X v n ∉ Y A X = { 0} , B X = { 1} , Tiết 08 CÁC PHÉP TỐN TRÊN TẬP ... Củng cố: (Trắc nghiệm) (5’) Câu 1: Cho tập hợp: M={x∈ N/ x bội số 2}; N={x∈ N/ x bội số 6} P={x∈ N/ x ước số 2}; Q={x∈ N/ x ứoc số 6} Mệnh đề sau đúng: A M ⊂ N B Q ⊂ P C M I N=N D P I Q=Q Câu ... *) A=B ⇔  c) Biểu đồ Ven (SGK) A  B ⊂ A B Hoạt động 3: Một số tập tập số thực TL 10’ Hoạt động GV GV: Treo bảng phụ vê tập hợp số thường gặp SGK H: Hãy ghép ý cột trái với ý cột phải có nội...
 • 4
 • 169
 • 0

Tiết 08. LUYỆN TẬP

Tiết 08. LUYỆN TẬP
... trình tự vẽ cách vẽ khác HS nêu nhận xét 29p h đường thẳng b đường thẳng chứa tia By a // b HĐ2: Luyện tập lớp BT 27 tr 91 SGK Một HS đọc đề GV: Goi HS đọc đề Hỏi: Bài toán cho điều ? Yêu HS: Bài ... đường thẳng song song, ta biết cách suy luận để đến nhận xét hai góc Hướng dẫn nhà : (1ph) - Làm tập 21 đến 26 tr.77, 78 SBT - Chuẩn bò “ Tiên đề Ơclit đường thẳng song song” IV RÚT KINH NGHIỆM,...
 • 4
 • 105
 • 0

Gián án Tiet 08 - GDCD 11

Gián án Tiet 08 - GDCD 11
... tranh: - Ghi chép nội dung - Trình bày biểu vào - Cạnh tranh ngời bán với mục đích cạnh tranh ngời bán - Cạnh tranh ngời mua với - Phân tích chuyển nội dung: ngời mua - Cạnh tranh nội nghành - Nêu ... cho - Phân tích, lấy VD b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: - Lấy VD cạnh tranh - Suy nghĩ trả lời - Nghiên cứu tài liệu a) Khái niệm: - Các chủ thể kinh doanh nhằm - Nhận xét chuyển sang nội tránh ... tranh điểm nào? - Tiến hành so sánh phát biểu - Chạy theo lợi ích trớc mắt gây ý kiến - Nhận xét kết luận: tổn hại đến lợi ích lâu dài - Thiếu đạo đức, bất lơng, vi phạm pháp luật - Gây rối loạn...
 • 3
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuần 11 tiết 22 ngày soạn 10 08 2011tuần 13 tiết 25 ngày soạn 10 08 2011tuần 14 tiết 28 ngày soạn 10 08 2011tuần 15 tiết 29 ngày soạn 10 08 2011tuần 15 tiết 30 ngày soạn 10 08 2011tuần 16 tiết 31 ngày soạn 10 08 2011tiết số 08 ngày soạn 14 10 2012tiết số 08 ngày soạn 16 10 2011tiết 1 ngày soạn 26 8 2010tiết 2 ngày soạn 28 8 2010tiết 14 ngày soạn 10 11 2010tiết 16 ngày soạn 27 11 2010tiết 21 ngày soạn 15 1 2011tuần 2 tiết 2 ngày soạn 1 9 2008tuần 3 tiết 3 ngày soạn 8 9 2008Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Phân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài giảng môn CFABài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhKỹ năng tạo động lực làm việcđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnslide thuyet trinh quan tri logisticsHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20