GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN ĐƯỜNG LỐI ĐCS

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN ĐƯỜNG LỐI ĐCS

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN ĐƯỜNG LỐI ĐCS
... của đường đường lối lối b b Thắng Thắnglợi lợi của Cách Cáchmạng mạngtháng thángTám Tám năm năm 1945 1945 Đường lối đấu tranh giành quyền (1930 - 1945) a a Nội Nội dung dung cơ bản của đường đường ... Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) Đường lối cách mạng Việt Nam (1975-1986) a Nội dung đường lối b Kết thực II ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI NĂM 1986 Đường lối ... NAY) CHƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM II ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI NĂM 1986 Đường lối đấu tranh giành quyền (1930 - 1945) a Nội dung đường lối b Thắng...
 • 192
 • 221
 • 0

hướng dẫn cách làm giáo án điện tử phần 4

hướng dẫn cách làm giáo án điện tử phần 4
... diễn cho phần nhập đề đối tượng • Emphasis: tạo hiệu ứng nhấn mạnh cho đối tượng • Exit: tạo hiệu ứng kết thúc trình diễn đối tượng • Motion Paths: tạo hiệu hứng chuyển động theo đường (hướng) ... muốn cài đặt hiệu ứng chọn đến tất slide file trình diễn Chú ý: Một đối tượng có nhiều hiệu ứng Cách thực trình chiếu • Chọn menu Slide Show  View Show nhấn F5 Kết thúc trình chiếu nhấn ESC •...
 • 7
 • 642
 • 6

Hướng dẫn làm giáo án điện tử phần 2

Hướng dẫn làm giáo án điện tử phần 2
... Nội dung 1 .Làm việc với văn 2. Chèn Ký hiệu đặc biệt 3.Định dạng 4.Thực hành Làm việc với văn Textbox (hộp văn bản) Insert - Textbox ̉ ̣ ̉ Textbox ... tiêu đề chính ở Nhập tiêu đề phụ ở Làm việc với văn Định dạng ký tự  Chọn Textbox khối kí tự cần định dạng  Đổi Font, size, kiểu, màu, định dạng 1 Làm việc với văn Để định dạng font đầy ... chọn menu Format / Font  Chọn thông số định dạng  Đổi Font, size, kiểu, màu, cửa sổ định dạng 2 Chèn ký tự đặc biệt Đặt trỏ nơi muốn chèn ký tự Lệnh Insert - Symbol Chọn Font Chọn ký tư...
 • 10
 • 352
 • 2

Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử phần 2

Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử phần 2
... size, kiểu, màu, cửa sổ định dạng 2 Chèn ký tự đặc biệt Đặt trỏ nơi muốn chèn ký tự Lệnh Insert - Symbol Chọn Font Chọn ký tư Định dạng a) Thay đổi mẫu thiết kế • Lệnh Format – Slide Design ... Chỉ thay đổi Slide chọn Apply to Selected Slide 3 Định dạng b) Thay đổi màu (giữ nguyên mẫu thiết kế)  Lệnh Format – Slide Design  Chọn Color Schemes Nhấn vào Định dạng c) Tuỳ chỉnh màu slide ... Nội dung 1.Làm việc với văn 2. Chèn Ký hiệu đặc biệt 3.Định dạng 4.Thực hành Làm việc với văn Textbox (hộp văn bản) Insert -...
 • 10
 • 291
 • 0

Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử phần 3

Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử phần 3
... Bài 3: Làm việc với đối tượng Tạo đối tượng, thao tác với đối tượng Làm việc với đối tượng Vẽ cho trước...
 • 10
 • 291
 • 0

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần III

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần III
... Slide Từ menu Insert, kích vào Duplicate Slide PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: Sao chép dán Slide: Có thể chép dán slide phần Normal View với Tab Outline Slides chế độ ... Chọn Slide cần chép (Ctrl + C)  di chuyển dán vào nơi thích hợp (Ctrl + V) PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: Xóa Slide: Trong phần Normal View với tab Outline Slides Slide ... Delete slide PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: Chèn ký tự đặc biệt: Từ menu Insert  Symbol(Chú ý: vào textbox chọn Insert Symbol, không nút lệnh Symbol bị ẩn.) PHẦN 2: XÂY...
 • 7
 • 545
 • 7

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần II

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần II
... Insert, kích vào Duplicate Slide Company Logo PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: Sao chép dán Slide: Có thể chép dán slide phần Normal View với Tab Outline Slides chế độ ... trực tiếp vào Company Logo PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: Sắp xếp Slide: Tab Slides (phía bên trái hình soạn thảo): thay đổi vị trí Slide cách chọn Slide cần thay đổi, ... Slide cần chép (Ctrl + C)  di chuyển dán vào nơi thích hợp (Ctrl + V) Company Logo PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: Xóa Slide: Trong phần Normal View với tab Outline Slides...
 • 23
 • 343
 • 3

chuyên đề mỹ thuật trên giáo án điện tử phần mềm pp 2007

chuyên đề mỹ thuật trên giáo án điện tử phần mềm pp 2007
... CHNG TRèNH C THIT K TRấN PHN MM PP 2007 NấN CC BN CN CI T PHN MM PP 2007 V MY Cể CU HèNH MNH XEM V TI, GểP í KNH MONG ANH CH EM GểP í CHO TễI TễI ... TRANH NG- TRN èNH KHOA 6- Mt s phng phỏp trang trớ hỡnh vuụng 1- Kẻ trục chia hènh vuông thành phần TRNG TIU HC QUNH HNG GIO VIấN M THUT: TRN èNH KHOA 2-Vẽ mảng , phu cho rõ trọng tâm 3-Chn ho...
 • 33
 • 476
 • 0

Giáo án điện tử bài "Đường tròn"

Giáo án điện tử bài
... a Tâm I(3;2) bán kính R = b Tâm J(-1;5) bán kính R = c Nhận AB làm đường kính biết A(3;-4), B(-3;4) Kiến thức cần ghi nhớ (x-a)2 + (y-b)2 = R2 PT đường tròn tâm I(a;b) bán kính R Bài giải c Gọi ... I cố định, (C) ={M/ MI=R,R>0, R=const} ẽ ì nh v H BÀI ĐƯỜNG TRÒN Phương trình đường tròn có tâm bán kính cho trước Đường tròn tâm I(a; b), bán kính R có phương trình dạng ( x − a ) + ( y − b) ... J(-1;5), bán kính AB, I(3;2), bánthẳngR= 62 K(0;0) có phương trình 2 KA = 22 ++(y-5)2 = 36 ( −4 ) = (x+1) + (y-2)2 = (x-3) Ta có phương trình x2+ y2 = 25 Ví dụ Nối dòng cột A với dòng cột B để đáp án...
 • 10
 • 417
 • 0

ứng dụng phần mềm violet 1.8 trong thiết kế giáo án điện tử phần cơ học lớp 10 nâng cao

ứng dụng phần mềm violet 1.8 trong thiết kế giáo án điện tử phần cơ học lớp 10 nâng cao
... nghiệp ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.8 TRONG THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN CƠ HỌC LỚP 10 NÂNG CAO GVHD: Vương Tấn Sĩ SVTH: Trương Huỳnh Ngọc Hân Thiết kế giáo án điện tử phần mềm Violet phiên 1.8 ... Ngọc Hân Thiết kế giáo án điện tử phần mềm Violet phiên 1.8 PHẦN 2: NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.Giới thiệu Violet cách cài đặt 1.1 Giới thiệu phần mềm Violet Violet phần mềm công cụ giúp cho giáo viên ... CÁC GIÁO ÁN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET ……… 71 PHẦN KẾT LUẬN……………… ………… …………… 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………… …………………84 GVHD: Vương Tấn Sĩ SVTH: Trương Huỳnh Ngọc Hân Thiết kế giáo án điện tử phần mềm...
 • 84
 • 396
 • 0

thiết kế giáo án điện tử phần hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực

thiết kế giáo án điện tử phần hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực
... - Thiết kế giáo án điện tử phần Hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực phần mềm LectureMaker, PowerPoint, … - Rút học kinh nghiệm thiết kế giáo án điện tử theo hướng ... pháp dạy học tích cực dạy học hóa học trường trung học phổ thông - Xây dựng nguyên tắc, qui trình thiết kế giáo án điện tử phần Hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực ... 51 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN HIĐROCACBON LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC .59 2.1 Tổng quan phần Hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao 59 2.1.1 Mục tiêu dạy học...
 • 154
 • 135
 • 0

Giáo án điện tử bài thơ Lời Chào

Giáo án điện tử bài thơ Lời Chào
... Thơ Lời chào Chủ đề : thân đối tợng : tuổi Giáo viên: Phùng Thị Thu Hằng i Mục tiêu -Trẻ thuộc thơ, nhớ tên thơ, tên tác giả - Trẻ hiểu nội dung thơ - GD trẻ biết biết chào hỏi, lễ ... nội dung thơ - GD trẻ biết biết chào hỏi, lễ phép với ngời xung quanh Bài hát: Cháu yêu bà Cha u-Yeu-Ba mp3 : Lời chào Sáng tác: Phạm Cúc Li cho i v cho m Ra chỏu cho b ễng lm vic trờn nh Chỏu ... trao tng Ch nhng ngi i vng Chỏu khụng c tng cho Phm Cỳc + Bạn lên nhà chào ông nh nào? + Lời chào bạn đợc tác giả so sánh nào? TRò chơi Chọn Tranh có Hành Động gi hc kt thỳc ...
 • 32
 • 6,069
 • 3

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... niệm hệ thống tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh Quá trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh CƠ CƠSỞ SỞHÌNH HÌNHTHÀNH THÀNHTƯ TƯTƯỞNG TƯỞNGHỒ HỒCHÍ CH MINH MINH Hoàn cảnh ... CHƯƠNG II PHẦN Nội dung PHẦN Cơ sở, trình hình thành ng Hồ phát triển Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh PHẦN Giá trị tưởng Hồ Chí Minh I Cơ sở, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh ... CHƯƠNG II PHẦN Nội dung PHẦN Cơ sở, trình hình thành ng Hồ phát triển Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh PHẦN Giá trị tưởng Hồ Chí Minh I Cơ sở, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh...
 • 60
 • 462
 • 0

Giáo án điện tử phần mềm cùng học Toán 5

Giáo án điện tử phần mềm cùng học Toán 5
... emtượng mềm Cùng học Toán Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tin học Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán Giới thiệu phần mềm - Cùng học toán phần mềm giúp em học, ôn luyện làm tập Toán lớp - Phần ... tượng phần mềm Cùng học Toán Nháy đúp chuột lên biểu tượng để khởi động phần mềm Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tin học Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán Màn hình khởi động phần mềm Nháy ... 10 năm 2014 Tin học Củng cố Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2013 Tin học Củng cố Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán ...
 • 13
 • 339
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước- Phần 2 potx

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước- Phần 2 potx
... cng Nh Rng ngy Bn cng Nh Rng ngy Th t ngy 28 thỏng nm 20 11 Lch s + Vì bến cảng Nhà Rồng công nhận di + Qua lịch học, emBác Hồ raHồ tìm đường cứu ? + Nếu không tích sử ? có hiểu Bác người nước nước ... tỡm ngthư lòng yêu nước cu nc ca Bỏc H? ơng dân, Nguyễn Tất Thành từ cảng Nhà Rồng chí tìm đường cứu nư ớc * Tìm thêm câu chuyện Bác Hồ * Chuẩn bị bài: Đảng cộng sản Việt Nam đời ... mi Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đánh đuổi Cụ Phan hiu tỡnh cnh t nc v ni thng kh ca đánh đuổi vỡ thu Pháp, đi u vô nguy hiểm, chẳng gii phúng Pháp, đi u ỏnh ui thc dõn Phỏp, khác nhõn dõn...
 • 26
 • 415
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử phân xử tài tìnhgiáo án điện tử phân số bằng nhaugiáo án điện tử bài chữa lỗi dùng từgiáo án điện tử môn bơi lộigiao an dien tu hai duong thang vuong goc lop 11giáo án điện tử phần phenolgiao an dien tu phan mon tap lam van tuan 25 lop 2giáo án điện tử phan tich tinh hinh phat trien cong nghiep o dong nam bogiáo án điện tử số phận con ngườiphần mềm soạn thảo giáo án điện tửgiáo án điện tử phép phân tích và tổng hợpphép phân tích và tổng hợp giáo án điện tửgiáo án điện tử phương trình đường thẳng lớp 10phần mềm thiết kế giáo án điện tửcác phần mềm thiết kế giáo án điện tửThông tư 221 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 181 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 231 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 215 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 290 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 241 2016 TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 279 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 296 2016 TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 269 2016 TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhDATN LAP HO SO DU THAU DHXDThông tư 39 2016 TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vậnThông tư 28 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 40 2016 TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 304 2016 TT-BTC Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 287 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm tỉnh Cao BằngThông tư 33 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 38 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 31 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 32 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành