Ảnh hưởng của hạt giống lúa có bọc trực tiếp Metaldehyde đến việc chống ốc bươu vàng trong điều kiện kiểm soát tại CLRRI

Ảnh hưởng của hạt giống lúa bọc trực tiếp Metaldehyde đến việc chống ốc bươu vàng trong điều kiện kiểm soát tại CLRRI

Ảnh hưởng của hạt giống lúa có bọc trực tiếp Metaldehyde đến việc chống ốc bươu vàng trong điều kiện kiểm soát tại CLRRI
... vậy, việc bọc loại hóa chất lên hạt giống trước gieo xuống ruộng tính đến nên thí nghiệm Ảnh hưởng hạt giống lúa bọc trực tiếp Metaldehyde đến việc chống ốc bươu vàng điều kiện kiểm soát ... cho hạt giống không làm ảnh hưởng đến đến khả nảy chồi lúa từ lúc gieo hạt, phát triển đẻ nhánh bình thường Việc xử lý trực tiếp hoạt chất Metaldehyde hạn chế đến gây hại ốc bươu vàng, ốc chết ... thấy, việc xử trực tiếp hoạt chất Metaldehyde hiệu so với nghiệm thức đối chứng thả ốc nghiệm thức bọc trực tiếp hoạt chất Metaldehyde cho hạt giống Việc bọc trực tiếp hoạt chất Metaldehyde...
 • 29
 • 330
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của hạt giống ở các vị trí tán hoa đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bạch chỉ(angelica dahurica benth et hook f )

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của hạt giống ở các vị trí tán hoa đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bạch chỉ(angelica dahurica benth et hook f )
... n th c s khoa h c nụng nghi p 80 ix M 1.1 U tv nủ Cõy B ch ch (cũn cú tờn g i khỏc l Hng Chõu b ch ch hay Hng b ch ch ) cú tờn khoa h c l Angelica dahurica Benth Et Hook f thu c h hoa tỏn Apiaceae ... ti: Nghiờn c u h t gi ng nh h ng c a cỏc v trớ tỏn hoa ủ n sinh tr ng, phỏt tri n v nng su t c a cõy B ch ch (Angelica dahurica Benth Et Hook f. ) cỏc th i v tr ng khỏc t i Gia Lõm H N i 1.2 M ... ủụi nh ng hoa phớa ngoi tỏn cú cỏnh hoa to hn, lm cho hoa tr nờn khụng ủ u, cũn nh ng hoa bờn tỏn v n l hoa ủ u Hoa l ng tớnh, hoa m u 5, ủi cú rng nh hỡnh v y, ủụi khụng cú, cỏnh hoa r i nhau,...
 • 184
 • 283
 • 1

ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên biến động của một số nhóm vi khuẩn lợi trong ruộng lúa luân canh với nuôi tôm tại kiên giang

ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên biến động của một số nhóm vi khuẩn có lợi trong ruộng lúa luân canh với nuôi tôm tại kiên giang
... “ Ảnh hưởng giống lúa lai khác lên biến động số nhóm vi khuẩn lợi trong ruộng lúa luân canh với tôm nuôi Kiên Giang thực nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng biến động yếu tố vi khuẩn hữu ích lên ... ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG LÚA KHÁC NHAU LÊN BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHÓM VI KHUẨN CÓ LỢI TRONG RUỘNG LÚA LUÂN CANH VỚI NUÔI TÔM TẠI KIÊN GIANG Bùi Lê Hồng Nhung Phạm Thị ... Kien Giang province TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm phân tích đánh giá biến động số nhóm vi khuẩn (vi khuẩn tổng, Bacillus sp, Nitrosomonas Nitrobacter) ruộng lúa luân canh với tôm nuôi Kiên Giang...
 • 13
 • 116
 • 0

ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên biến động của một số nhóm vi khuẩn lợi trong ruộng lúa luân canh với nuôi tôm tại bạc liêu

ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên biến động của một số nhóm vi khuẩn có lợi trong ruộng lúa luân canh với nuôi tôm tại bạc liêu
... khoa học Trường Đại học Cần Thơ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIỐNG LÚA KHÁC NHAU LÊN BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHÓM VI KHUẨN CÓ LỢI TRONG RUỘNG LÚA LUÂN CANH VỚI NUÔI TÔM TẠI BẠC LIÊU Bùi Thị Ngọc Hân Phạm Thị ... khuẩn tốt so với giống lúa địa phương khác, nên tiếp tục nhân rộng Đề tài Ảnh hưởng giống lúa khác lên biến động số nhóm vi khuẩn lợi ruộng lúa luân canh với nuôi tôm Bạc Liêu nhằm tiếp tục ... Trường Đại học Cần Thơ biến động số nhóm vi khuẩn ruộng lúa luân canh với nuôi tôm tiến hành huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu Nhằm đánh giá tác động nhóm vi sinh lợi (vi khuẩn tổng, Bacillus, Nitrosomonas...
 • 13
 • 81
 • 0

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và ảnh hưởng của phân lân hữu cơ,phân bón lá,GA3 đến sinh trưởng,phát triển,năng suất và chất lượng giống cam sành trồng tại huyện bắc giang hà giang

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và ảnh hưởng của phân lân hữu cơ,phân bón lá,GA3 đến sinh trưởng,phát triển,năng suất và chất lượng giống cam sành trồng tại huyện bắc giang hà giang
... cam: Cam Sen (g i l Liờn Cam) , cam Vỳ (Nh cam) lo i qu cú v m ng v m , v a chua v a ng t; cam snh (Sinh cam) v dy, v chua; cam M t (m t cam) v m ng, v chua; cam ng ỡnh qu to, v dy, v chua; cam ... c sinh h c, GA3 ủ n sinh tr ng, s ủ u qu , nng su t v ch t l ng cam snh t i huy n B c Quang H Giang 4.2.2 Thớ nghi m 2: 50 nh h ng c a phõn lõn h u c sinh h c, phõn bún lỏ, GA3 ủ n kh nng sinh ... cam (g m cam snh v cam chanh) tng r t m nh (t 2.997,5 lờn 3.832,2 ha) Trong th i gian ny giỏ cam khỏ cao, dõn cỏc t nh Hng Yờn, Nam nh, H i Dnglờn mua ủ t r ng t p tr ng cam, v y di n tớch cam...
 • 138
 • 681
 • 1

“Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu vi sinh 131 HC15 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trên đất cát ven biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa’’.

“Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh 131 HC15 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trên đất cát ven biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa’’.
... CT6 4.3 Ảnh hưởng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 đến yếu tố cấu thành suất lạc vụ xuân 2015 Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá Bảng 5a Ảnh hưởng phân bón vi sinh 1-3-1 HC15 đến yếu tố ... CT3 CT4 CT5 CT6 Bảng 5b Ảnh hưởng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 đến suất lạc vụ xuân 2015 Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 12 Năng suất cá thể Năng suất Năng suất thực (g/ cây) Công ... kinh tế vi c sử dụng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 trồng lạc vụ xuân 2015 Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá Bảng Hiệu kinh tế vi c sử dụng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 trồng lạc vụ...
 • 15
 • 658
 • 4

ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên chất lượng nước trong mô hình nuôi tôm sú (penaeus monodon) – lúakiên giang và cà mau

ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên chất lượng nước trong mô hình nuôi tôm sú (penaeus monodon) – lúa ở kiên giang và cà mau
... ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIỐNG LÚA KHÁC NHAU LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) LÚA KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU Hoàng Thị Chinh Nuôi Bảo Tồn Sinh Vật ... trình canh tác khác Vì mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh đánh giá chất lượng nước hình tôm -lúa hai giống lúa khác CM KG Nội dung So sánh chất lượng nước hình tôm lúa Tìm giống lúa thích nghi ... thức Tôm (Penaeus monodon) loài nuôi thí nghiệm giống lúa khác nhau, lúa bụi đỏ làm lúa đối chứng lúa lai làm thí nghiệm: Nghiệm thức (ĐC) tôm -lúa bụi đỏ; Nghiệm thức (TN) tôm -lúa lai Hình...
 • 12
 • 50
 • 0

Báo cáo khoa học:Ảnh hưởng của mưa và các loại hình sử dụng đất đến quá trình suy thoái đất trong lưu vực nhỏ ở tân minh - đà bắc - hoà bình potx

Báo cáo khoa học:Ảnh hưởng của mưa và các loại hình sử dụng đất đến quá trình suy thoái đất trong lưu vực nhỏ ở tân minh - đà bắc - hoà bình potx
... 2/2003 ảnh hởng ma loại hình sử dụng đất đến trình suy thoái đất lu vực nhỏ tân minh - đà bắc - hoà bình Effects of rainfall and land use types on soil degradation at micro watershed in Tan Minh commune ... hởng loại hình sử dụng đất khác đến trình suy thoái đất l cần thiết Mục đích nghiên cứu n y nhằm xác định lợng đất v dinh dỡng xói mòn, dòng chảy mặt, thấm sâu ma v sử dụng đất khác dẫn đến suy ... 29,30 đến 36,44 độ Thời gian nghiên cứu năm (200 0- 2002) Bộ môn Thuỷ nông - Canh tác, Khoa Đất v Môi trờng Trung tâm Sinh thái Môi trờng 133 ảnh hởng ma loại hình sử dụng đất Hình Trạm khí tợng Hình...
 • 6
 • 294
 • 1

KHẢO NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ 6NBENZYADENINE (BA) (20ppm, 60ppm, 100ppm, 140ppm) ĐẾN CÂY DƯA LEO (Cucumis sativusL.) TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

KHẢO NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ 6NBENZYADENINE (BA) (20ppm, 60ppm, 100ppm, 140ppm) ĐẾN CÂY DƯA LEO (Cucumis sativusL.) TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG
... khảo nghiệm ảnh hưởng chất kích thích (BA) dưa( ) leo trồng điều kiện nhà màng Mục đích Tìm hiểu ảnh hưởng năm loại nồng độ chất kích thích đến sinh trưởng suất dưa leo () từ xác định nồng đọ chất ... TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu khảo nghiệm Ảnh hưởng năm nồng độ chất kích thích sinh trưởng (BA) dưa leo ( Cucumis sativusL.) trồng điều kiện nhà màng tiến hành Trung tâm nông nghiệp ... hiệu kinh tế sử dụng nồng độ chất kích thích dưa leo Xác định suất nồng độ chất kích thích dưa leo Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược số vấn đề hệ thống nhà màng Hiện có loại nhà lưới, loại kín...
 • 29
 • 150
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (em) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè kim tuyên tại phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (em) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè kim tuyên tại phú thọ
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) đến sinh trưởng, suất chất lượng chè Kim Tuyên Phú Thọ Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định nồng độ thời điểm phun chế phẩm vi sinh ... hại chè 16 Ảnh hưởng nồng độ thời điểm phun chế phẩm vi sinh vật 60 hữu hiệu (EM) đến mật độ bọ cánh tơ hại chè 17 Ảnh hưởng nồng độ thời điểm phun chế phẩm vi sinh vật 64 hữu hiệu (EM) đến mật ... triển chè Kim Tuyên vụ xuân - Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời điểm phun chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) đến sinh trưởng phát triển chè Kim Tuyên - Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 123
 • 326
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
... điểm đ-ợc triển khai Thành phố Hạ Long 50 3.10 Biến động đất đai giai đoạn 2000 2005 51 3.11 Diện tích đất chuyển đổi sang mục đích khác ảnh h-ởng trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn 2000- ... động đất đai giai đoạn 2005 2010 60 3.13 Diện tích đất chuyển đổi sang mục đích khác ảnh h-ởng trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn 2005 2010 65 3.14 Biến động diện tích đất nông nghiệp ... loại đất thành phố Hạ Long năm 2011 42 3.5 Cơ cấu đất nông nghiệp Thành phố Hạ Long năm 2011 44 3.6 Cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2011 45 3.14 So sánh biến động diện tích đất nông nghiệp giai đoạn...
 • 96
 • 350
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và hàm lượng hormone 17 α methyltestosterone đến tỷ lệ chuyển đổi đực giả (XX) cá hồi vân tại sapa

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và hàm lượng hormone 17 α methyltestosterone đến tỷ lệ chuyển đổi đực giả (XX) cá hồi vân tại sapa
... khổ nghiên cứu đề tài góp phần hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống Hồi vân toàn Tôi thực đề tài ‫״ Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian hàm lượng hormone 17 - Methyltestosterone đến tỷ lệ ... nghiệm với hàm lượng hormon khác với khoảng thời gian khác xử lý khác để đưa công thức chung phổ biến để chuyển đổi hồi vân giả đực - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến trình chuyển đổi giới ... hình nuôi hồi vân giới 2.3 Một số công trình nghiên cứu hồi vân .10 2.3.1 Nghiên cứu sản xuất hồi vân toàn 11 2.3.2 Nghiên cứu tạo hồi đa bội 13 2.3.3 Các phương...
 • 64
 • 175
 • 0

ảnh hưởng của cày vùi cây điên điển và bón vôi đến khả năng khoáng hóa đạm trong đất

ảnh hưởng của cày vùi cây điên điển và bón vôi đến khả năng khoáng hóa đạm trong đất
... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT *** NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÀY VÙI CÂY ĐIÊN ĐIỂN VÀ BÓN VÔI ĐẾN KHẢ NĂNG KHOÁNG HÓA ĐẠM TRONG ĐẤT” Sinh viên ... hƣởng vùi điên điển đến khả khoáng hóa đạm đạm đất 29 3.3.1 Khả khoáng hóa đạm N-NH4+ qua giai đoạn ủ khoáng hóa 29 3.3.2 Khả khoáng hóa đạm N-NO3- qua giai đoạn ủ khoáng hóa ... hóa học giúp đánh giá hiệu bón vùi điên điển vôi đến độ phì đất Mẫu qua rây 2mm sử dụng cho thí nghiệm ủ khoáng hóa nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng vùi điên điển bón vôi đến khả khoáng hóa đạm...
 • 52
 • 82
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu sinh học, chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học, chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh, tỉnh phú thọ
... n ñ tài: “ Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m h u sinh h c, ch t ñi u ti t sinh trư ng ñ n sinh trư ng, phát tri n su t gi ng lúa thu n BC15 v chiêm xuân 2011 t i huy n Phù Ninh, t nh Phú Th ” Sau ... 32 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 33 4.1 Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m h u sinh h c ñ n sinh trư ng, phát tri n su t gi ng lúa BC 15 v chiêm xuân 2011 t i huy n Phù Ninh, t nh Phú Th ... ……………………… 32 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m h u sinh h c ñ n sinh trư ng, phát tri n su t gi ng lúa BC 15 v chiêm xuân 2011 t i huy n Phù Ninh, t nh Phú Th 4.1.1...
 • 97
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến chất lượng sữa của đàn bò thí nghiệm 73ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất sữa của đàn bò thí nghiệmảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến chất lượng sữa của đàn bò thí nghiệmảnh hưởng của công tác thông tin giáo dục truyền thông đến việc giảm mức sinh ở huyện lập thạchảnh hưởng của axít gibberellic và naphtalen acetic phun qua lá đến hiện tượng xì mủ bên trong trái khi thu hoạchnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa thuần bc 15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangảnh hưởng của góc đánh lửa đên tính năng kinh tế kỹ thuật của động cơ xăngảnh hưởng của góc đánh lửa đến tính năng kinh tế kỹ thuật của động cơảnh hưởng của các loại kích dục tố và liều lượng đến chất lượng sinh sản nhân tạo và ương giống cá thát lá cườm chitala ornata gray 1831 trong điều kiện ở nghệ anbáo cái khoa học ảnh hưởng của canh tác lúa đến môi trườngtìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp 888 tại xã eaphê huyện krông pắc tỉnh đăk lăkảnh hưởng của tuần hoàn ngoài cơ thểanh huong cua moi truong va chat dieuu hoa sinh truong den kha nang tai sinh va nhan giong hoang lanM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EUHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012GoodLaw report 8April APphu luc 4. dieu kien hanh ngheNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Các hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSKe hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013