PHẦN I ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUVÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC

PHẦN I ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUVÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC

PHẦN I ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUVÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC
... Papillomaviridae - Hepadnaviridae - Adenoviridae - Herpesviridae Các họ virus chứa ARN gồm có: - Reoviridae - Paramyxoviridae - Picornaviridae - Rhabdoviridae - Astroviridae - Filoviridae - Caliciviridae ... vật lý, hoá học sinh học lên phát triển vi sinh vật Gi i thích chế tác động v i y u tố vật lý, hoá học sinh học lên phát triển vi sinh vật Sự tồn phát triển vi sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp ... chủ II SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC Sự phát vi sinh vật Sự phát vi sinh vật gắn liền v i phát minh kính hiển vi Anton van Leeuwenhoek (1632 - 1723) ngư i Hà Lan, ngư i kỷ XVII...
 • 87
 • 254
 • 0

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH HỌC potx

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH HỌC potx
... chức học, Sinh học phân tử Đồng thời sinh học hướng vào hệ lớn (quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển), từ hình thành khoa học loài, Sinh thái học quần thể, Sinh học Sau tích luỹ ... 1960, từ sinh học ngày tiến nhanh vào trình độ khoa học lý thuyết xác SINH HỌC HIỆN ĐẠI VÀ TRIỂN VỌNG ĐỐI VỚI THỰC TIỄN Đặc điểm sinh học đại Cuộc cách mạng sinh học ngày gắn liền với xuất công ... 2 Sự phân hoá sinh học trình phát triển Trong trình phát triển, sinh học phân hoá thành nhiều môn khác nhau, theo ba hướng sau đây: - Mỗi môn chuyên nghiên cứu phận giới sinh vật Trước...
 • 7
 • 247
 • 1

PHẦN i đại CƯƠNG VI SINH y học

PHẦN i  đại CƯƠNG VI SINH y học
... Papillomaviridae - Hepadnaviridae - Adenoviridae - Herpesviridae Các họ virus chứa ARN gồm có: - Reoviridae - Paramyxoviridae - Picornaviridae - Rhabdoviridae - Astroviridae - Filoviridae - Caliciviridae ... vi khuẩn gram âm, bị phá h y enzyme penicillinase Các penicillin nhóm bao gồm: + Các aminopenicillin: ampicillin, amoxicillin, becampicillin, metampicillin + Các carboxy penicillin: carbenicillin, ... trùng I Đ I TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA VI SINH VẬT HỌC Vi sinh vật học (Microbiology) khoa học khảo sát hoạt động vi sinh vật (từ Hylạp micros nhỏ bé, bios sống logos khoa học) Vi sinh vật sinh vật...
 • 91
 • 259
 • 0

Tài liệu PHẦN I: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC doc

Tài liệu PHẦN I: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC doc
... gọi virion Virion phóng thích vào môi trường bên bắt đầu trình xâm nhiễm tế bào vật chủ II SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC Sự phát vi sinh vật Sự phát vi sinh vật gắn liền với phát ... HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT Mục tiêu học tập Trình bày tác động số nhân tố vật lý, hoá học sinh học lên phát triển vi sinh vật Giải thích chế tác động vài ... nhân, nghiên cứu vi sinh vật I NHÂN TỐ VẬT LÝ Vận động giới Vi sinh vật chịu ảnh hưởng tần số rung động môi trường, yếu tố có tác dụng kích thích hay ức chế phát triển vi sinh vật tiêu diệt vi sinh...
 • 87
 • 705
 • 1

Đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của vi sinh vật học, ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của vi sinh vật học, ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
... tiêu môn học Sau học, sinh vi n Trình b y khái niệm vi sinh vật, vi sinh vật y học Trình b y đối tượng nghiên cứu vi sinh vật vi sinh vật y học Giải thích vai trò vi sinh vật với sức khỏe cộng đồng ... HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG; btnh@hsph.edu.vn - THẾ NÀO LÀ VI SINH VẬT ? - KÍCH CỠ CỦA VI SINH VẬT? TS BÙI THỊ NGỌC HÀ-BÀI GIẢNG HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ ... HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG; btnh@hsph.edu.vn Ứng dụng vi sinh vật? ?? CÓ LỢI CÓ HẠI 14 TS BÙI THỊ NGỌC HÀ-BÀI GIẢNG HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG;...
 • 30
 • 814
 • 2

Đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của vi sinh vật học, ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của vi sinh vật học, ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
... tiêu môn học Sau học, sinh vi n Trình b y khái niệm vi sinh vật, vi sinh vật y học Trình b y đối tượng nghiên cứu vi sinh vật vi sinh vật y học Giải thích vai trò vi sinh vật với sức khỏe cộng đồng ... HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG; btnh@hsph.edu.vn - THẾ NÀO LÀ VI SINH VẬT ? - KÍCH CỠ CỦA VI SINH VẬT? TS BÙI THỊ NGỌC HÀ-BÀI GIẢNG HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ ... HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG; btnh@hsph.edu.vn Ứng dụng vi sinh vật? ?? CÓ LỢI CÓ HẠI 14 TS BÙI THỊ NGỌC HÀ-BÀI GIẢNG HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ SƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG;...
 • 30
 • 307
 • 0

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH HỌC

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH HỌC
... nhiều giải thưởng Nobel trao cho nhà vi sinh vật học công trình nghiên cứu đối tượng vi sinh vật Ngày nay, vi sinh vật học phát triển sâu với hàng trăm nhà bác học có tên tuổi hàng chục ngàn người ... namibiensis; Giải trình tự hệ gen vi khuẩn Escherichia coli Năm 2000, phát vi khuẩn tả Vibrio cholerae có nhiễm sắc thể riêng biệt Vi sinh vật học ngành khoa học có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhiều giải ... CharlesLouisAlphonseLaveran(1845-1922) phát sinh trùng Plasmodium gây bệnh sốt rét Người có công lớn khai sinh vi sinh vật học thực nghiệm, nhằm nghiên cứu hoạt động sinh lí, sinh hoá vi sinh vật ứng dụng chúng...
 • 6
 • 450
 • 1

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC
... sinh, Vi khuẩn, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật c Vi khuẩn, Virus, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật e Vi khuẩn, Vi khuẩn lam, Virus, ... vi c nghiên cứu vi sinh vật b mô tả xác vi sinh vật c khảo sát tính chất sinh vi sinh vật d điều chế vaccine dịch hạch e điều chế vaccine sabin 19 Một đóng góp lớn R Koch cho phát triển vi ... lớn vi sinh vật nằm giới: a Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Động vật b Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyên sinh c Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyên sinh, Nấm d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyên sinh, Thực vật...
 • 4
 • 122
 • 0

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu và LỊCH sử PHÁT TRIỂN của VI SINH vật học

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu và LỊCH sử PHÁT TRIỂN của VI SINH vật học
... sinh vật Giải thích ảnh hưởng nhân tố hoá học sinh vật học vi sinh vật Nội dung Vi sinh vật tự nhiên 1.1 Vi sinh vật đất Đất kho chứa vi sinh vật đất môi trường quan trọng với số vi sinh vật, ... dùng vi c phòng điều trị bệnh vi sinh vật Ngày nay, vi sinh vật mô hình nghiên cứu di truyền phân tử, hóa sinh học vi sinh vật có số lượng gen phát triển nhanh 3.2 Tác dụng có hại vi sinh vật ... thiết đất Vi sinh vật dị dinh: vi sinh vật làm thối rữa xác động vật, thực vật đất Vi sinh vật gây bệnh: Vi sinh vật theo thi thể chất tiết động vật người vào lòng đất Những vi sinh vật phải cần...
 • 109
 • 104
 • 0

Dạy học chủ đề giới hạn, đạo hàm, tích phân theo hướng tiếp cận lịch sử phát triển của toán học

Dạy học chủ đề giới hạn, đạo hàm, tích phân theo hướng tiếp cận lịch sử phát triển của toán học
... thức chủ đề Giới hạn, Đạo hàm, Tích phân Chơng Dạy học chủ đề Giới hạn, Đạo hàm, Tích phân theo hớng tiếp cận lịch sử phát triển Toán học 2.1 Một số t liệu lịch sử liên quan đến kiến thức Giới hạn, ... Giới hạn, ạo hàm ,Tích phân theo hớng tiếp cận lịch sử phát triển toán học Mục đích nghiên cứu Đề xuất hớng tiếp cận lịch sử toán để dạy học số nội dung toán học nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học ... hạn, Đạo hàm, Tích phân 2.2 Một số lu ý sử dụng t liệu lịch sử Toán dạy học môn Toán phổ thông 2.3 Một số định hớng khai thác kiến thức lịch sử Toán vào dạy học chủ đề Giới hạn, Đạo hàm, Tích phân...
 • 66
 • 1,289
 • 4

tiểu luận phân tích các nguyên tắc sáng tạo trong tin học và liên hệ lịch sử phát triển của chuột máy tính

tiểu luận phân tích các nguyên tắc sáng tạo trong tin học và liên hệ lịch sử phát triển của chuột máy tính
... bày lịch sử phát triển chuột máy tính, từ chuột đến phiên đại Chương 4: Lịch sử phát triển chuột máy tính góc nhìn nguyên tắc sáng tạo khoa học Chương 5: Thế hệ chuột tương lai Áp dụng nguyên tắc ... tiểu luận trình bày theo chương sau: Chương 2: Các nguyên tắc sáng tạo tin học Chương mô tả nguyên tắc sáng tạo khoa học lấy ví dụ tin học để minh họa Chương 3: Lịch sử phát triển chuột máy tính ... ngắn để sáng tạo, tìm mới, giải vấn đề Chính vậy, đề tài: Phân tích nguyên tắc sáng tạo tin học liên hệ lịch sử phát triển chuột máy tính chọn làm nội dung cho tiểu luận 1.2 Nội dung tiểu luận...
 • 56
 • 369
 • 0

Sinh học 6 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT pot

Sinh học 6 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT pot
... đoạn phát triển thực vật Yêu cầu học sinh quan sát H44.1  - Học sinh nêu giai đoạn phát triển hỏi: giai đoạn phát triển thực thực vật  gọi học sinh bổ sung vật gì? yêu cầu + Giai đoạn 1: Xuất thực ... Kết luận: Tổ tiên chung thực vật học sinh thấy rõ trình xuất thể sống phát triển giới thực vật + Giới thực vật từ xuất - Cho 1, học sinh nhắc lại kết không ngừng phát triển theo chiều luận hướng ... tin trình xuất giới thực vật - Tổ chức học sinh thảo luận vấn đề - Học sinh hoạt động nhóm + Trao đổi thảo luận nhóm theo - Tổ tiên thực vật gì? Xuất vấn đề: đâu? - Giới thực vật tiến hóa  ghi...
 • 5
 • 388
 • 1

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT pot

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT pot
... đoạn phát triển Ba giai đoạn phát triển giới thực thực vật vật ? → gọi hs khác bổ sung -GV phân tích giai đoạn phát triển Yêu cầu: giới thực vật liên quan đến điều +Giai đoạn 1: Xuất thực vật ... kết: Quá trình phát triển giới thực vật có giai đoạn :  Xuất thực vật nước  Các thực vật cạn xuất  Xuất chiếm ưu thực vật hạt kín IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS đọc phần kết luận SGK Thực vật ... đoạn phát triển giới thực vật  Mục tiêu : Thấy giai đoạn phát triển giới thực vật liên quan đến điều kiện sống HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -Yêu cầu hs quan sát hình 44.1; Hỏi: -HS nêu tên...
 • 5
 • 696
 • 1

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT pps

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT pps
... Tiểu kết :- Giai đoạn 1: Xuất thực vật nước - Giai đoạn 2: Các thực vật cạn xuất - Giai đoạn 3: Sự xuất chiếm ưu thực vật hạt kín Củng cố Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước ... đoạn phát triển thực vật liên quan đến điều kiên sống - GV yêu cầu HS qs hình 44.1 trả lời : - HS nêu tên giai đoạn phát triển + Ba giai đoạn phát triển thực vật, gọi HS bổ sung TV gì? - GV phân ... phát triển hoàn thiện dần nhánh, sinh sản nào? - GV bổ sung, hoàn thiện giúp HS thấy rõ bào tử  sinh sản hạt Vấn đề 3: Khi điều trình xuất phát kiện môi trường thay đổi  thực vật triển giới...
 • 7
 • 3,780
 • 5

Giáo án điện tử môn sinh vật: Di truyền học Lịch sử phát triển của di truyền học doc

Giáo án điện tử môn sinh vật: Di truyền học Lịch sử phát triển của di truyền học doc
... minh khẳng định giá trị phát minh Mendel Năm 1900 đời thức di truyền IV Lịch sử phát triển di truyền học : 3.Thời kì từ năm 1900 đến ngày :     Phát triển di truyền học mạnh mẽ.Chia làm giai ... giả thuyết di truyền (thế kỉ 18-19) Thời kì từ 1900 đến ngày IV Lịch sử phát triển di truyền học : Thời kì trước kỉ 17 đến kỉ 17  Khoa học chưa phát triển Chưa giải thích tượng di truyền Có ... I  Là Di truyền học ? môn khoa học nghiên cứu tượng sống sinh vật: • Tính di truyền  Biến dị II Phạm vi nghiên cứu: Thông tin di truyền mức độ phân tử  Sự tiến hoá toàn giới sinh vật ...
 • 27
 • 456
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần i đại cương về hàng thực phẩmphần i đại cương về cây độcphần i đại cương về lôgícphần i trồng trọt chương i đại cương về kỹ thuật trồng trọt bài 1 vai trò nhiệm vụ của ngành trồng trọtbài tập hóa phân tích đại cươngbài giảng sinh học phân tử đại cươnggiáo trình thực tập sinh học phân tử đại cươngtrắc nghiệm sinh học phân tử đại cươngthực tập sinh học phân tử đại cươnggiáo trình sinh học phân tử đại cươngđề thi học phần hóa đại cươngđề cương chi tiết học phần hóa đại cươngđề thi kết thúc học phần hóa đại cươnggiai bai tap vat ly phan tu dai cuongngân hàng đề thi thực hành hóa phân tích đại cươngmối quan hệ giữa các chức năng quản trị và thông tin kế toán các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị minh họa cụ thể thực tế tại ngân hànghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupquy trình sản xuất lốp xelập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳlập kế hoạch kinh doanh quán cơm nắm tự chọn hương việtTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16Xác định các tiêu chuẩn để xây dựng frameworktìm hiểu và áp dụng phần mềm orange hrm tại asiasoftVOICE IP trên thiết bị CISCOTính toán và thiết kế hệ truyền động cho robotphân tích ngành thủy sản việt nambài giang he thong nong nghiepHệ thống treo khí điện tử EMASPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laiThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệp 5De KT 15 ph tin 10 lan 1 hk1đề thi cảm biến đo lường có đáp ánhe dieu hanh windows 7giáo án hình học 11 chương 1giáo án hình học 11 chương 2