PAN LOAI VK

VK Lactic trong các loại dưa chua

VK Lactic trong các loại dưa chua
... phẩm lên men dưa chua Tp Cần Thơ loài có lợi cho người động vật với nhiều ứng dụng thực tiễn 33 IV Kết luận – đề nghị 4.1 Kết luận -Phân lập 62 dòng vi khuẩn lactic từ loại dưa chua thành phố ... Kết - Thảo luận Kết phân lập vi khuẩn Đối tượng Dưa bồn bồn Dưa rau muống Dưa cải Dưa ngó sen Dưa măng tre Tổng cộng Kí hiệu Số mẫu Các dòng vi khuẩn phân lập BB RM DC NS MT 6 6 12 10 13 14 13 ... bacteriocin lactic cao I Giới thiệu (tt) Mục tiêu đề tài  Phân lập vi khuẩn lactic lên men dưa chua  Khảo sát khả sinh acid dòng vi khuẩn phân lập  Định danh số dòng vi khuẩn lactic phương...
 • 40
 • 110
 • 0

Nghiên cứu phân loại các kiểu mỏ và đánh giá tiềm năng khoáng sản đồng đới Phan Si Pan

Nghiên cứu phân loại các kiểu mỏ và đánh giá tiềm năng khoáng sản đồng đới Phan Si Pan
... t l cn thng nht cỏc quan im v kiu m ng i Phan Si Pan, õy l ni dung nghiờn cu ca lun ỏn 1.3 c im a cht i Phan Si Pan khỏi quỏt c im a cht i Phan Si Pan, NCS s dng kt qu hiu ớnh lot bn a cht ... kiu m ng cụng nghip i Phan Si Pan bo m tin cy v phự hp vi ti liu hin cú Kt qu nghiờn cu xỏc nhn i Phan Si Pan cú kiu m ng khỏc nhau, ú l: Kiu m ng Sin Quyn c trng l m Sin Quyn, Vi Km, Sui Thu, ... a cht liờn quan v khng ch qung hoỏ ng i Phan Si Pan Kt qu nghiờn cu cho phộp tỏc gi phõn loi i cu trỳc Phan Si Pan cú kiu m ng sau: - Kiu m ng Sin Quyn (Sin Quyn, Vi Km, Sui Thu, T Phi) - Kiu...
 • 27
 • 143
 • 0

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
... định hình thành phát triển, biến đổi hình thức sở hữu c Sự tác động trở lại dạng hoá hình thức sở hữu lực lợng sản xuất Quan hệ biện chứng phát triển LLSX với đa dạng hoá 11 hình thức sở hữu 13 ... xuất quan hệ sở hữu nói riêng c/ Sự tác động trở lại da dạng hoá hình thức sở hữu lực lợng sản xuất: Mặc dù đa dạng hoá hình thức sở hữu bị chi phối LLSX với tính cách hình thức đa dạng hoá hình ... dạng hoá hình thức sở hữu nói riêng hay QHSH nói chung có tác động trở lại LLSX Khi quan hệ sở hữu phát triển thúc đẩy LLSX phát triển theo mối quan hệ sở hữu hay hình thức sở hữu phù hợp với tính...
 • 16
 • 739
 • 0

Phát minh khoa học của nhân loại.pdf

Phát minh khoa học của nhân loại.pdf
... sao” Khả trí thông minh nhân tạo Các chuyên gia thích cách định nghĩa đơn giản cụm từ nhà toán học Alan Turing phát biểu: “Gọi máy thông minh biết lừa phỉnh biết tỏ thông minh biết lừa phỉnh ... mươi năm trước nhà khoa học tổng hợp polymer làm cho dẫn điện Năm 2000, Hàn Lâm Viện Khoa Học Thụy Điển trao giải Nobel Hoá Học cho Shirakawa, MacDiarmid Heeger cho khám phá phát triển polymer ... đối thoại với bạn thông minh Đây cách nói đơn giản không tạo cảm giác “quá triết lý” khái niệm thông minh máy Chính thức mà nói, “trí thông minh nhân tạo” khai sinh ngành học vào năm 1956, theo...
 • 93
 • 1,273
 • 4

Phân loại

Phân loại mô
... bào phân sinh thường xếp sít nên khoảng gian bào 1.3 Phân loại phân sinh Căn vào nguồn gốc phát sinh, người ta chia phân sinh thành phân sinh sơ cấp phân sinh thứ cấp 1.3.1 phân ... đề cập đến loại thực vật bậc cao phân loại dựa vào chức phận sinh lý phân sinh 1.1 Khái niệm: phân sinh tập hợp tế bào có khả phân chia để hình thành tế bào Đặc trưng phân sinh ... bào khởi sinh phân chia liên tục hình thành nên loại phân sinh phân hoá: tầng sinh bì (nguyên bì), tầng trước phát sinh khối phân sinh - phân sinh tận đầu rễ, hoạt động phân chia cho...
 • 20
 • 390
 • 1

Phương pháp thực nghiệm dùng để định tên các loài vi khuẩn

Phương pháp thực nghiệm dùng để định tên các loài vi khuẩn
... dụng Các bước tiến hành: Hoạt hoá vi khuẩn 2-3 lần trước tiến hành nhuộm · · Dùng que cấy vô trùng lấy vi khuẩn từ mặt thạch (mới cấy 18-24 giờ) hoà vào giọt nước cất đặt phiến kính, để nghiêng ... quả: Vi khuẩn mọc lan rộng quanh vết cấy tức chúng có khả di động Vi khuẩn mọc theo vết cấy tức chúng khả di động Chú ý: với vi khuẩn hiếu khí quan sát phần vết cấy 1.4 Nhuộm bào tử Có hai phương ... Nhuộm vỏ nhầy (Capsule) Có hai phương pháp 1.5.1 Phương pháp nhuộm âm Vật liệu, hoá chất: · Mực tàu · Metanol · Dung dịch safranin 0,5% Các bước tiến hành: Lấy vi khuẩn hoà vào giọt nước phiến...
 • 14
 • 734
 • 3

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử
... phương pháp khác Cách tiếp cận phân loại học với kỹ thuật sinh học phân tử: Ngày tiến sinh học phân tử mở khả ứng dụng hữu hiệu phân loại học nghiên cứu đa dạng vi sinh vật Nếu phương pháp truyền ... đối tượng vi sinh vật phương pháp sinh học phân tử áp dụng đối tượng vi sinh vật Nói chung phương pháp sinh học phân tử tập trung vào kỹ thuật chủ yếu là: + Phân tích acid nucleic + Phân tích ... bền cho phép lai Đối với công vi c định loại vi sinh vật với kỹ thuật cố định màng cho phép lai ADN cần chấm mẫu (là ADN sạch, hay tế bào vi sinh vật sinh phẩm có vi sinh vật nghiên cứu) lên màng...
 • 54
 • 588
 • 9

Vị trí phân loại của Xạ khuẩn:

Vị trí phân loại của Xạ khuẩn:
... Actinoplanes Loài Actinomyces viscosus Trên quan hệ phát sinh chủng loại khoảng 90 chi xạ khuẩn khác Một số phương pháp phân lập xạ khuẩn: Môi trường HV (Humic acid-vitamin agar) Thành phần: Acid ... cấy 28 oC 7-14 ngày - Một số phương pháp hóa phân loại xạ khuẩn: Chuẩn bị thành tế bào Tế bào ướt (1-2 ml) + 5ml nước cất vô trùng + hạt thủy tinh (loại lớn nhỏ, đường kính 0.11-0.12mm) Phá tế ... menaquinone có chứa đơn vị isoprene, có hai đơn vị isoprene bão hòa Menaquinone bị đứt gãy dễ dàng nên xuất pick nhỏ Xạ khuẩn có MK 7,8,9,10,11 Một vài loại có MK12 Phân tích thành phần đường...
 • 32
 • 566
 • 1

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1
... phương pháp khác Cách tiếp cận phân loại học với kỹ thuật sinh học phân tử: Ngày tiến sinh học phân tử mở khả ứng dụng hữu hiệu phân loại học nghiên cứu đa dạng vi sinh vật Nếu phương pháp truyền ... đối tượng vi sinh vật phương pháp sinh học phân tử áp dụng đối tượng vi sinh vật Nói chung phương pháp sinh học phân tử tập trung vào kỹ thuật chủ yếu là: + Phân tích acid nucleic + Phân tích ... (19 90) Enterobacter cloacae Haertl ADN BADNlow (19 93) Enterococcus faecium MirADNa et al (19 91) 10 Escherichia coli 11 Listeria monocytogenees 12 Leptospira spp 13 Mycobacterium tuberculosis 14 ...
 • 14
 • 515
 • 2

Trang bi dien dien tu may gia cong kim loai.pdf

Trang bi dien dien tu may gia cong kim loai.pdf
... dong dien va tz,t d(mg hou thich hap eha may liI hai loan kh6 ci'iu chu yeu doi voi Sack fiTrang bi dien - dien tit nuiy gia cong kim loq.i" de cqp den phCm dien hi eua cac may gia cong kim IO{f-i ... 104 Cae tac gia PHAN I A • TRANG BI DIEN - DIJi:N TU MAy CAT KIM LO~I ~ Chuang KHAI NI~M CHUNG §l.l PHAN LOM MAy d.T KIM LOM May cat kim lo~i dU9C dung dg gia c6ng cae chi WIt kim lo~i bAng ... thea cOng thlic ; (1-5) Thai gian may Thoi gian may lA thai gian dung de gia e6ng chi ti~t No duqc g9i Iii thai gian c6ng nghl;l, thbi gian Cd ban ho~ thai gian huu leh De dnh toan thai gian may, ...
 • 204
 • 1,100
 • 24

Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại (2).doc

Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại (2).doc
... máy điện thoại Xây dựng mô hình, hệ luật trợ giúp chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại dựa lý thuyết mờ Xây dựng hệ hổ trợ định chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại thuê bao Sinh viên Đỗ Minh Sâm- ... lý máy điện thoại hỏng tại: 1.2.1 Hoạt động dịch vụ 119 : Khi khách hàng có máy điện thoại bị hỏng gọi số 119 (từ máy điện thoại ) , nhân viên đài 119 tiếp nhận điện thoại ghi lại số máy bị hỏng, ... định loại hỏng máy điện thoại gọi Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại cách ứng dụng lý thuyết tập mờ lập luận mờ để chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại dựa thông số trạng thái kỹ thuật...
 • 119
 • 431
 • 1

Xem thêm