DICH HACH

Bóng ma dịch hạch đang quay lại?

Bóng ma dịch hạch đang quay lại?
... để điều trị bệnh dịch hạch Để xác định chẩn đoán cần chọc hút chất hạch để soi cấy cấy máu thể hạch hay nhiễm trùng huyết Dịch hạch xuất Việt Nam Những năm sau chiến tranh, dịch hạch lưu hành tỉnh ... gây dịch hạch thể phổi thứ cấp Dịch hạch thể phổi nguyên phát hít phải vi khuẩn từ người bệnh hay súc vật bị viêm phổi qua đường không khí Trong dịch hạch thể phổi, bệnh nhân sốt cao, có hạch ... dịch hạch thể hạch Nếu không điều trị kịp thời, vi khuẩn lan nhanh qua máu, đến nhiều nội tạng gây tình trạng nhiễm trùng huyết (dịch hạch thể nhiễm trùng huyết) Trong trình phát triển dịch hạch...
 • 7
 • 66
 • 0

Tài liệu Bệnh dịch hạch pdf

Tài liệu Bệnh dịch hạch pdf
... truyền bệnh cho nhiều người • Vi khuẩn thả vào không khí gây bệnh dịch hạch thể phổi nguy hiểm • Bệnh dịch hạch thể phổi truyền từ người sang người khác, làm bệnh lan rộng • Bệnh dịch hạch thể ... nhiễm bệnh dịch hạch Ðệ Nhị Thế Chiến Cả Hoa Kỳ Liên Xô cũ nghiên cứu phương pháp thả vi khuẩn dịch hạch vào không khí năm 50 60 Bệnh dịch hạch coi dùng làm vũ khí sinh học vì: • Vi khuẩn dịch hạch ... Bệnh dịch hạch - Trang Tại bệnh dịch hạch lại coi dùng làm vũ khí khủng bố? Việc sử dụng bệnh dịch hạch làm vũ khí nghiên cứu 60 năm Theo hồ sơ báo...
 • 2
 • 368
 • 2

Tài liệu XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHANH VI KHUẨN DỊCH HẠCH (YERSINIA PESTIS) TỪ MẪU ĐẤT VÀ NƯỚC NHIỄM KHUẨN potx

Tài liệu XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHANH VI KHUẨN DỊCH HẠCH (YERSINIA PESTIS) TỪ MẪU ĐẤT VÀ NƯỚC NHIỄM KHUẨN potx
... phản ứng Từ kết giả nghiệm khẳng định phương pháp chẩn đoán nhanh vi khuẩn dịch hạch từ đất - nước môi trường nhiễm khuẩn thực nhanh, xác, phát trực tiếp vi khuẩn số lượng thấp (4 - 10 vi khuẩn) ... xuất xây dựng chẩn đoán nhanh phương pháp giả nghiệm Thực chất phương pháp pha vi khuẩn dịch hạch vô hoạt vào hỗn hợp đất nước lấy từ thiên nhiên, với nồng độ gốc có số lượng ban đầu 1000 vi khuẩn/ µl; ... 1) 1000 vi khuẩn/ µl; 2) 500 vi khuẩn/ µl; 3) 250 vi khuẩn/ µl; 4) 125 vi khuẩn/ µl; 5) 62,5 vi khuẩn/ µl; 6) 31,25 vi khuẩn/ µl; 7) 15,625 vi khuẩn/ µl; 8) 7,8125 vi khuẩn/ µl; 9) 3,90625 vi khuẩn/ µl;...
 • 6
 • 433
 • 3

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHANH VI KHUẨN DỊCH HẠCH (YERSINIA PESTIS) TỪ MẪU ĐẤT VÀ NƯỚC NHIỄM KHUẨN ppt

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHANH VI KHUẨN DỊCH HẠCH (YERSINIA PESTIS) TỪ MẪU ĐẤT VÀ NƯỚC NHIỄM KHUẨN ppt
... c: 1) 1000 vi khu n/µl; 2) 500 vi khu n/µl; 3) 250 vi khu n/µl; 4) 125 vi khu n/µl; 5) 62,5 vi khu n/µl; 6) 31,25 vi khu n/µl; 7) 15,625 vi khu n/µl; 8) 7,8125 vi khu n/µl; 9) 3,90625 vi khu n/µl; ... y, xu t xây d ng ch n oán nhanh b ng ph ng pháp gi nghi m Th c ch t c a ph ng pháp pha vi khu n d ch h ch vô ho t vào h n h p t n c l y t thiên nhiên, v i n ng g c có s l ng ban u 1000 vi khu ... ADN có dài 480bp M Vi khu n d ch h ch Vi t Nam Vi khu n d ch h ch Vi t Nam d ng tr ng nuôi c y ã b vô ho t qua nhi 1000C, B môn Vi sinh v t, Tr ng i h Hà N i cung c p Môi tr ng vi khu n vô ho t...
 • 6
 • 234
 • 0

Đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên, 1997 - 2006

Đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên, 1997 - 2006
... khống chế bệnh dịch Tây Ngun Việt Nam, đề tài Đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch hạch Tây Ngun, 1997 - 2006. ” tiến hành với mục tiêu sau: Mơ tả số đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch hạch Tây Ngun Phân ... 2001) 2,9% giảm so với năm 2002 - 2004 2,21% - 20 - - 5- KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch hạch Tây Ngun 1.1 Tình hình dịch hạch người Tỷ lệ mắc trung bình ... màu phân bậc dịch tễ học bệnh DH huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk tồn vùng Tây Ngun - 11 - - 14 2.2.4 Các yếu tố nguy số mắc dịch hạch Tây Ngun Bảng 2.10 Các yếu tố nguy số mắc bệnh Tây Ngun, phân...
 • 15
 • 381
 • 0

Bệnh dịch hạch thể phổi nguy hiểm tới đâu? doc

Bệnh dịch hạch thể phổi nguy hiểm tới đâu? doc
... người lành Riêng dịch hạch thể phổi (hay viêm phổi dịch hạch) xảy theo hình thức thứ phát tiên phát: - Dịch hạch thể phổi thứ phát: biến chứng nặng dịch hạch thể hạch người bệnh không điều trị ... chét hút máu chuột bệnh, chuột bệnh sau bị chết, bọ chét rời xác chuột, nhảy tìm chuột khác để sống ký sinh cắn người, gây lây nhiễm bệnh Bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch thể hạch với hai triệu chứng ... hai triệu chứng bật sốt cao sưng hạch (hạch bẹn, nách, cổ) cấp tính Với dịch hạch thể phổi, bệnh lây Yersinia pestis (có đàm dãi, chất tiết đường hô hấp người bệnh) bắn ho, khạc, xâm nhập đường...
 • 5
 • 87
 • 0

Dùng thực vật tạo vắc-xin ngừa dịch hạch pot

Dùng thực vật tạo vắc-xin ngừa dịch hạch pot
... thuốc Kết coi dấu mốc quan trọng nỗ lực loại vắc-xin dành cho người tương lai Dịch hạch loại khuẩn hình que tên Yersinia pestis gây không gây bệnh dịch lớn khứ Tuy nhiên, chuyên gia phát số chủng ... nguyên mức cao ổn định Sau tinh lọc tiêm vào thể chuột lang, kháng nguyên tạo phản ứng miễn dịch chống lại bệnh dịch hạch ... lây nhiễm bào chế loại vắc-xin Các loại vắc-xin không sử dụng rộng rãi tỷ lệ phản ứng bất lợi cao tác dụng phụ Chính mà nhóm nghiên cứu chuyển gien thuốc để nhanh chóng tạo kháng nguyên mức cao...
 • 5
 • 57
 • 0

Bệnh dịch hạch ( plague ) (Kỳ 1) pptx

Bệnh dịch hạch ( plague ) (Kỳ 1) pptx
... nguồn bệnh loài gậm nhấm hoang dã (khoảng 7200 loài) chủ yếu loài chuột (chuột cống, chuột đồng, chuột nhắt v.v ) - người mắc dịch hạch vừa khỏi nguồn bệnh ( ặc biệt dịch hạch thể phổi) 1.2.3 ... (hiếm gặp) 2.4 thể cảm thụ miễn dịch: - sức cảm thụ với bệnh cao thường mắc từ tuổi nhỏ, nhiều khoảng 5-16 tuổi - miễn dịch: sau mắc bệnh có đáp ứng miễn dịch tế bào miễn dịch dịch thể miễn dịch ... bền chế bệnh sinh giải phẫu bệnh lý: 2.1 chế bệnh sinh: trực khuẩn dịch hạch xâm nhập vào thể qua da (chủ yếu vết đốt bọ chét) niêm mạc (niêm mạc hầu họng, ống tiêu hoá, đường hô hấp) theo đường...
 • 5
 • 192
 • 0

Bệnh dịch hạch ( plague ) (Kỳ 2) ppsx

Bệnh dịch hạch ( plague ) (Kỳ 2) ppsx
... + vị trí hạch viêm phổ biến vùng đùi bẹn, vùng tam giác scarpa (6 080 %) đến nạch (1 4-20 %), cổ, hàm, dọc ức đòn chũm (1 5-18 %) + đặc điểm: hạch sung to, đau lại lẫn nằm nghỉ làm cho bệnh nhân tư ... 4giờ (tổng liều 3g/ngày) ´ ngày sau 0,5g cách 6h (tổng liều 2g/ngày) ´ 7-10 ngày (thể hạch thông thường) vi khuẩn kháng với streptomyxin thay kanamyxin 1g/ngày - kháng sinh khác dùng thay bệnh ... chuột, bọ chét (chú ý diệt bọ chét trước, diệt chuột sau) - phòng bọ chét đốt - có bệnh nhân dịch hạch cần tuân theo chế độ bệnh tối nguy hiểm - tiêm chủng: vacxin ev (vacxin sống) chủng tiêm da...
 • 9
 • 168
 • 0

Vi khuẩn dịch hạch (Yersinia pestis)

Vi khuẩn dịch hạch (Yersinia pestis)
... đặc: khuẩn lạc thường R - Trong môi trường lỏng: lắng cặn, 4 tính chất vi khuẩn dịch hạch 1.3 kháng nguyên - KN F1 - KN V, W - KN fimbriae - KN LPS 1.4 sức đề kháng - Dễ bị chết hoá chất diệt khuẩn ... khuẩn 100o - Có thể sống hàng tháng xác động vật 4 Khả gây bệnh vK dịch hạch 2.1 yếu tố độc lực vK dịch hạch - Fimbrriae: Giúp vi khuẩn bám vào thụ thể lipoprotein tế bào thể chủ KN F1: ức chế thực ... chuyền dịch tễ bệnh dịch hạch Gậm nhấm hoang dại bọ chét * Chuột bọ chét * Người chấy rận Người (thể phổi) * Chủ yếu bọ chét chuột Xenopsilla cheopis 2.3 Các thể lâm sàng dịch hạch - Thể hạch: ...
 • 10
 • 258
 • 3

BỆNH DỊCH HẠCH pdf

BỆNH DỊCH HẠCH pdf
... Chăm sóc bệnh nhân: vệ sinh miệng, thân thể IX PHÒNG BỆNH VÀ CHỐNG DỊCH Các biện pháp chống dịch hạch dịch : - Báo cáo dịch khẩn cấp bắt buộc - Cách ly bệnh nhân hoàn toàn - Chất thải bệnh nhân ... vật chủ mang mầm bệnh dịch hạch, có loại nguồn bệnh : - Vật chủ gặp ổ dịch thiên nhiên, có sức trì mầm bệnh lâu dài - Vật chủ thứ yếu có vai trò trình sinh dịch riêng khó trì dịch liên tục nhiều ... đường hô hấp không thiết phải đưa đến viêm phổi Bệnh gây miễn dịch bền vững, tái phát V LÂM SÀNG Thể viêm hạch Chiếm 90 -95% dịch hạch 1.1 Thời kỳ nung bệnh Từ đến ngày, ngắn (vài giờ) hay dài (8...
 • 10
 • 128
 • 0

BỆNH DỊCH HẠCH ppt

BỆNH DỊCH HẠCH ppt
... NÃO: thường sau viêm hạch, nhiễm trùng huyết, hội chứng màng não (+), dịch não tủy: đục, cấy có vi khuẩn dịch hạch 6.6 VIÊM HỌNG, VIÊM VA, A-MI-ĐAN DO DỊCH HẠCH có sưng hạch cổ nhỏ, đau BIẾN ... nặng biểu tinh thần kinh độc tố vi khuẩn 4.4 GIẢI PHẪU BỆNH: - Hạch: phù quanh hạch, viêm quanh hạch, hạch xung huyết, xuất huyết hoại tử, phù, hạch nhiều vi khuẩn - Phổi xung huyết, phù, tổn thương ... sưng, đỡ đau, hết sốt ngày 4-6 bệnh Sau hạch nhỏ tiêu - Nếu điều trị muộn nặng, hạch hóa mủ cần chích rạch tháo mủ đỡ sốt khỏi 5.2 DỊCH HẠCH THỂ PHỔI: 5.2.1 NUNG BỆNH: 2-4 ngày, vài 5.2.2 KHỞI...
 • 13
 • 202
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân bị dịch hạchnguyên nhân gây bệnh dịch hạchxét nghiệm dịch hạchbệnh dịch hạch tại việt nambệnh dịch hạch ở việt nambệnh dịch hạch ở châu âubệnh dịch hạch ở chuộtbệnh dịch hạch ở ngườibệnh dịch hạch triệu chứngbệnh dịch hạch đenbệnh dịch hạch wikibệnh dịch hạch là gìbệnh dịch hạch trong tiếng anhphòng chống bệnh dịch hạchcác triệu chứng của bệnh dịch hạchĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học