7 đề tốt nghiệp lý 12 có đáp án

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 7 ppt

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 7 ppt
... B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng lượng tử ánh sáng tần số khác trộn lẫn ... mm xạ cho vân sáng A xạ B xạ xạ Câu 15: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ C xạ D A bước sóng nhỏ bước sóng tia x B tần số thấp so với xạ hồng ngoại C tần số lớn so với ánh sáng ... men quán tính vật trục quay 0,465kg.m2, lấy g = 9,8m/s2 Chu kì dao động nhỏ vật A 3,2s B 0,5s C 2,5s D 1,5s Câu 44: Chọn câu phát biểu không A Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng nhiều...
 • 13
 • 145
 • 0

Đề thi HSG 12 (Có đáp án)

Đề thi HSG Lý 12 (Có đáp án)
... mV0 0.5 Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Đề thức Môn thi: VậT lớp 12 THPT- bảng b Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bi (5,0 im) Mt dõy dn cng ... Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Hớng dẫn chấm biểu điểm đề thức Môn: vật lớp 12 thpt- bảng a Bi (4) Khi MN chuyn ng thỡ dũng in ... 0,707( A) 0.5 Bi 5(3) Sau thi gian t k t thi im t=0 thỡ nng lng t trng ca mch bng: Wt = 2 Li = LI cos t 2 0.5 Tng nng lng dao ng ca mch: W = Wt max = LI 0.5 Nờn vo thi im t, nng lng in trng...
 • 11
 • 310
 • 3

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 11 potx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 11 potx
... hạt nơtrôn động cỡ chuyển động nhiệt D Sẽ tối thiểu hạt nơtrôn tiếp tục tạo phân hạch Câu 24 Hạt nhân nguyên tử Be gồm A prôtôn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn nơtrôn Câu ... Mỗi ánh sáng đơn sắc bước sóng tần số xác định môi trường B Mỗi ánh sáng đơn sắc màu xác định gọi màu đơn sắc C Đối với môi trường suốt định, ánh sáng đơn sắc bước sóng xác định D Ánh ... Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 48 Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo ro = 5,3.1 011 m Bán kính quỹ đạo dừng N A 84,8.10-11m B 21,2.10-11m C 132,5.10-11m D 47,7.10-11...
 • 8
 • 229
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 10 ppsx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 10 ppsx
... x1 = 4cos(10t+ ) cm v x2 = 2cos(10t + ) cm, cú phng trỡnh: A x = cos(10t + ) cm B x = cos(10t + ) cm C x = 2cos(10t + ) cm D x = cos(10t + ) cm Cõu 22: Một lắc gồm lò xò K= 100 N/m, khối ... DàNH CHO HọC SINH NÂNG CAO (10 câu từ câu 51 đến câu 60 ) Cõu 51: Một bánh đà mômen quán tính 2,5 kg.m2 động quay 9,9 .107 J, momen động lượng bánh đà trục quay giá trị khoảng A 22249 kgm2/s ... ngun u = U0cos (100 t) (V) Dũng qua nú cú biờn I0 10 A v tr pha so vi U, cụng sut tiờu th trờn cun dõy ú l P 200W t cm ca cun dõy L l A H 100 B H 100 C 1,1 .102 H D 10mH Cõu 10: Trong cỏc ...
 • 26
 • 201
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 9 docx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 9 docx
... sóng xác định B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Tốc độ truyền ánh sáng phụ thuộc môi trường D Trong môi trường, tốc độ truyền ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím Câu 41 Nếu ... từ trường dao động vuông pha Câu 36 Chọn ý Tấm kính màu đỏ sẽ: A hấp thụ mạnh ánh sáng màu đỏ B hấp thụ ánh sáng màu vàng C không hấp thụ ánh sáng màu lục D hấp thụ ánh sáng màu đỏ Câu 37 Giữa ... phôtôn dãy Pa-sen B ba phôtôn dãy Ban-me C phôtôn dãy Ban-me D phôtôn dãy Lai-man Câu Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử lượng A thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần B chân không có...
 • 12
 • 198
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 8 pps

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 8 pps
... 480 (pF) song song với C D Ghép C’ = 480 (pF) nối tiếp với C Câu32 : Tìm phát biểu ánh sáng trắng A ánh sáng trắng mặt trời phát B ánh sáng trắng ánh sáng mắt ta nhìn thấy mằu trắng C ánh sáng ... sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D ánh sáng đèn ống màu trắng phát ánh sáng trắng Câu33 : Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng : khoảng ... Chiếu ánh sáng trắng (bước sóng từ 0,40µm đến 0,75µm ) vào hai khe thí nghiệm Young Hỏi vị trí ứng với vân sáng bậc ba ánh sáng tím (λ=0,40μm) vân sáng ánh sáng đơn sắc nằm trùng ? A 0, 48 m...
 • 20
 • 162
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 6 pdf

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 6 pdf
... nghiệm Iâng, dùng hai ánh sáng bước sóng  = 0 ,6( m) ' = 0,4(m) quan sát màu vân Hỏi khoảng hai vân sáng thứ hai bên vân sáng ánh sáng  tổng cộng vân màu giống vân sáng giữa: A B C D ... phát giá trị nhỏ bao nhiêu? A 12. 1 0–1 0(m) B 0 ,12. 1 0–1 0(m) C 1,2.1 0–1 0(m) D 120 .1 0–1 0(m) Câu 30: Hiện tượng vạch quang phổ phát xạ sáng trở thành vạch tối quang phổ hấp thụ gọi là: A tán sắc ánh ... thụ gọi là: A tán sắc ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C đảo vạch quang phổ D giao thoa ánh sáng đơn sắc Câu 31: Một vật hấp thụ ánh sáng bước sóng 1 phát xạ ánh sáng bước sóng 2 Nhận xét câu...
 • 15
 • 126
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 5 docx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 5 docx
... 41D 51 D 2B 12A 22C 32B 42A 52 A 3C 13D 23A 33D 43C 53 B 4A 14B 24B 34D 44D 54 C 5A 15C 25C 35C 45B 55 B 6D 16D 26D 36D 46B 56 A 7B 17D 27A 37C 47C 57 C 8A 18C 28B 38B 48B 58 D 9D 19A 29B 39A 49A 59 D ... giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng lượng tử ánh sáng tần số khác trộn lẫn vào Câu 45: Một ... mm xạ cho vân sáng A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 15: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ A bước sóng nhỏ bước sóng tia x B tần số thấp so với xạ hồng ngoại C tần số lớn so với ánh sáng...
 • 10
 • 134
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 4 ppsx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 4 ppsx
... điện ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ C 11 D 21 C 31 B 41 C A 12 D 22 A 32 B 42 A C 13 A 23 D 33 D 43 D D 14 C 24 A 34 C 44 B D 15 A 25 B 35 B 45 A A 16 A 26 D 36 B 46 A D 17 B 27 B 37 D 47 B B 18 D 28 D 38 A 48 A ... biểu đúng: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng mà sau qua lăng kính không bị lệch đáy lăng kính B Trong chân không, tần số ánh sáng đỏ tần số ánh sáng tím C Trong tất môi trường suốt, ánh sáng tím truyền ... bước sóng ánh sáng kích thích D cần tăng cường độ ánh sáng kích thích Câu 25: Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 4m trục quay cố định qua tâm bàn Mômen quán tính bàn trục quay 40 kg.m2 Một...
 • 12
 • 147
 • 1

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 3 docx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 3 docx
... 69,28V TH ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ A 11 B 21 C 31 D 41 C D 12 D 22 A 32 C 42 A D 13 C 23 C 33 B 43 A A 14 D 24 C 34 C 44 B A 15 A 25 B 35 C 45 B D 16 A 26 A 36 B 46 A C 17 D 27 B 37 A 47 D C 18 D 28 D 38 B 48 ... 2  17,3MeV Khi tạo thành 1g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6,0 23. 10 23 mol-1 A 13, 02.1023MeV B 8,68.1023MeV C 26,04.1023MeV D 34 ,72.1023MeV Câu 47: Trên dây AB dài 2m sóng ... 00C Câu 34 : Hạt nhân 210 84 Po chất phóng xạ A Sau phân rã, hạt nhân sinh A 84 proton 126 nơtron B 80 proton 122 nơtron C 82 proton 124 nơtron D 86 proton 128 nơtron Câu 35 : Chiếu xạ bước...
 • 9
 • 149
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 2 pptx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 2 pptx
... 2 ,3 ,lần lượt lượng photon ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại thì: A 2 > 1 > 3 B 1> 2 > 3 C 3 > 1 > 2 D 2 > 3 > 1 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ A 11 D 21 B 31 A 41 B 51 D C 12 D 22 ... hai đầu cuộn dây Câu 29 : Phát biểu sau sai: A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính ... trò f2 = (Hz) biên độ dao động ổn đònh hệ A2 So sánh A1 A2 ta A A2 = A1 kết luận B A2 < A1 C Chưa đủ kiện để D A2 > A1 Câu 24 : Tìm phát biểu sai: tần số biên độ A Âm sắc đặc tính sinh âm...
 • 11
 • 179
 • 0

Đề trắc nghiệm 12 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm Lý 12 (có đáp án)
... Trong thí nghiệm sau, thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng? A.Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Newton B.Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C.Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I âng D.Thí nghiệm ánh ... hidro 1 H B u khối lượng hạt nhân ngun tử Cácbon 612C C u 1 /12 khối lượng hạt nhân ngun tử Cácbon 612C D u 1 /12 khối lượng ngun tử Cácbon 612C 12 Phát biểu sau đúng? A.Năng lượng liên kết tồn ... Điều sau sai so sánh tia tử ngoại tia Rơnghen? A Đều có chất sóng điện từ B Đều bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh C Đều có khả gây tượng quang điện D Đều có khả làm phát quang số chất Tính chất sau...
 • 26
 • 270
 • 4

Đề thi HSG Vật 12(có đáp án)

Đề thi HSG Vật lý 12(có đáp án)
... mV0 0.5 Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Đề thức Môn thi: VậT lớp 12 THPT- bảng b Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bi (5,0 im) Mt dõy dn cng ... Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Hớng dẫn chấm biểu điểm đề thức Môn: vật lớp 12 thpt- bảng a Bi (4) Khi MN chuyn ng thỡ dũng ... 0,707( A) 0.5 Bi 5(3) Sau thi gian t k t thi im t=0 thỡ nng lng t trng ca mch bng: Wt = 2 Li = LI cos t 2 0.5 Tng nng lng dao ng ca mch: W = Wt max = LI 0.5 Nờn vo thi im t, nng lng in trng...
 • 11
 • 2,433
 • 31

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an
... - 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] a 13 [ 1] b 14 [ 1] d 15 [ 1] a 16 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a 23[ 1] d 24[ 1] b 25[ 1] d 26[ 1] a 27[ 1] d 28[ 1] b -4- Mã Đề 0 01- trang 4/4 ... rộng quang phổ bậc là: A 2,4mm B 1, 2mm C 4,8mm D 9,6mm ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1] c 2[ 1] d 9[ 1] b 10 [ 1] d 11 [ 1] c 12 [ 1] d 19 [ 1] c 20[ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] a 29[ 1] a 30[ 1] c Heát ... sóng λ = 0,6µm Bề rộng giao thoa trường 1, 5cm Số vân sáng, vân tối có A N1 = 15 , N2 = 14 B N1 = 17 , N2 = 16 C N1 = 21, N2 = 20 D N1 = 19 , N2 = 18 Câu 21/ Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh...
 • 4
 • 2,322
 • 45

4 MA DE KIEM TRA CHUONG 3 LY 12 (co dap an)

4 MA DE KIEM TRA CHUONG 3 LY 12 (co dap an)
... = 4 f D 4 f LC = Đặt điện áp xoay chiều có U = 120 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30 π  cuộn cảm L mắc nối tiếp dòng điện trễ pha so với điện áp Công suất tiêu thụ mạch là: 120 ... tiết diện S = 54 cm2 gồm 500 vòng, điện trở không đángkể, quay với tốc độ 50 vòng/s quanh trục qua tâm song song với A C C©u 10 : A C C©u 11 : A C C©u 12 : A C C©u 13 : A C C©u 14 : A C©u 15 : ... R = 30 π  cuộn cảm L mắc nối tiếp dòng điện trễ pha so với điện áp Công suất tiêu thụ mạch là: A 1800 W B 120 W C 60 W D 48 0 W C©u 29 : Một cuộn dây có cảm kháng 100Ω điện trở cuộn dây 40 Ω mắc...
 • 16
 • 536
 • 5

Xem thêm