Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955 1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ

Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955 1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ

Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955  1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẢO SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1955- 1975) QUA TÀI LIỆU LƢU TRỮ HIỆN ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƢU TRỮ ... HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1955 - 1975) Với dạng nội dung thành phần tài liệu, khối tài liệu ủng hộ Chính phủ nhân dân giới Việt Nam kháng ... Chính phủ nhân dân giới Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc (1955 - 1975) Chương 2: Giá trị khối tài liệu ủng hộ nhân dân giới Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975) Chƣơng hai...
 • 127
 • 46
 • 0

SỰ CHI VIỆN, GIÚP đỡ của LIÊN xô với VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước (1954 1975) (PGS TS lê văn THỊNH)

SỰ CHI VIỆN, GIÚP đỡ của LIÊN xô với VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước (1954 1975) (PGS TS lê văn THỊNH)
... sinh chi n đấu)[12] Từ liệu việc Liên chi viện, giúp đỡ Việt Nam thời kỳ Việt Nam chống Mỹ cứu nước, rút số nhận xét: Một là, cần phải khẳng định rằng, thời kỳ kháng chi n chống Mỹ cứu nước, ... không liên kết khung cảnh căng thẳng chi n tranh lạnh Đông - Tây Bối cảnh quốc tế tác động sâu sắc tới quan hệ Việt Nam - Liên Xô, tới chi viện, giúp đỡ Liên với Việt Nam, đặc biệt chi viện, giúp ... dân Liên dành cho Việt Nam năm Việt Nam kháng chi n chống Mỹ, cứu nước in dấu ấn sâu đậm tâm trí người Việt Nam Sự giúp đỡ đó, lời Hồ Chí Minh nhận định, “thiên kinh, địa nghĩa” mà hệ người Việt...
 • 26
 • 428
 • 0

Phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Qua nhân vật này, em có suy nghĩ gì về thế hệ tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chốngcứu nước?

Phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Qua nhân vật này, em có suy nghĩ gì về thế hệ tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?
... nhân vật Tác phẩm kể từ thứ tạo thuận lợi để tác giả miêu tả giới nội tâm qua việc để nhân vật tự Phương Định cô niên xung phong tuyến đường huyết mạch Trường Sơn ngày kháng chiến chô'ng Qua nhân ... Qua nhân vật này, hiếu hệ trẻ Việt Nam năm tháng hào hùng Bước chân lên đường đánh Mĩ, chàng trai, cô gái niên xung phong tuổi đời trẻ, người vừa rời ghế nhà trường Tâm hồn anh, chị trẻo, đầy ... vậy, qua nhân vật cảm nhận hình ảnh, tâm hồn hệ trẻ Việt Nam năm kháng chiến chống hào hùng gian khó Và thành công quan trọng tác phẩm giàu chất nhân văn Trích: loigiaihay.com ...
 • 2
 • 1,850
 • 13

Ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975

Ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975
... Việt Nam ta quốc gia văn hiến có lịch sử ngoại giao lâu đời phong phú Trong bật ngoại giao giai đoạn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ tịch Hồ CHí Minh lãnh đạo , cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ... lược Tích cực bảo vệ hoà bình giới” Ngoại giao với nước xã hội chủ nghĩa anh em Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhận viện trợ tích cực, giúp đỡ tinh thần nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt Liên ... mạng nước Bằng chuyến thăm hữu nghị Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích mở rộng quan hệ ngoại giao, Việt Nam nhận viện trợ to lớn vật chất tinh thần giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ Liên...
 • 23
 • 1,176
 • 7

Báo cáo: ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 potx

Báo cáo: ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 potx
... bật ngoại giao giai đoạn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ tịch Hồ CHí Minh lãnh đạo , cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. lịch sử nước ta trải qua biết lần kháng chiến chống quân xâm, lược ngoại ... hiểu kháng chiến nhân dân ta lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi tay đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn từ 195 4- 1975 Tháng năm 1954, sau hiệp định Gionevo,đất nước ... ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO Bối cảnh lịch sử đầu năm1954: Bối cảnh nước Hiệp định Giơnevơ 1954 Đông Dương ký kết kết thúc chiến tranh xâm lược thực dân Pháp can thiệp Mỹ ba nước Việt Nam, Lào,...
 • 21
 • 271
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)
... PGS.TS Phạm Hồng Tung Phản biện 1: PGS.TS Hồ Khang Phản biện 2: PGS.TS Võ Kim Cơng Luận văn đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc họp tại: Khoa Lịch sử- trờng ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày ... ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày 08 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm th viện Đại học Quốc gia Hà Nội M U Lý chn ti Trong s nghip chng M cu nc ca nhõn dõn Vit Nam, chin lc on ... lc on kt quc t theo t tng H Chớ Minh thi k (1954-1965) Chng T tng H Chớ Minh v on kt quc t thi k 1965-1975 NI DUNG CHNG CHIN LC ON KT QUC T THEO T TNG H CH MINH TRONG THI K (1954-1965) 1.1 Bi...
 • 26
 • 460
 • 2

Đóng góp của quândân Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975)

Đóng góp của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975)
... mạng quân dân Củ Chi 18 Tiểu kết 22 CHƯƠNG 2: ĐÓNG GÓP CỦA QUÂN VÀ DÂN CỦ CHI TRONG GIAI ĐOẠN 1954 - 1965 CỦA CUỘC KHÁNG CHI N CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 23 2.1 Quân dân Củ Chi đấu tranh ... rõ Đóng góp quân dân Củ Chi kháng chi n chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) , công trình góp phần lý giải mảnh đất Củ Chi Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý kháng chi n chống Mỹ cứu nước ... yêu nước đấu tranh cách mạng nhân dân huyện Củ Chi CHƯƠNG 2: Đóng góp quân dân Củ Chi giai đoạn (1954 -1965) kháng chi n chống Mỹ cứu nước CHƯƠNG 3: Đóng góp quân dân Củ Chi giai đoạn (1965-1975)...
 • 169
 • 718
 • 4

Vai trò của chiến khu rừng sác trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Vai trò của chiến khu rừng sác trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)
... quát vai trò chiến khu Rừng Sác kháng chiến chống Pháp Chương Vai trò chiến khu Rừng Sác kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1964) Chương Vai trò chieán khu Rừng Sác kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975) ... CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA CHIẾN KHU RỪNG SÁC TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965 – 1975) 68 3.1 Bối cảnh lịch sử chiến khu Rừng Sác (1965 – 1975) 68 3.2 Vai trò chiến khu Rừng Sác (1965 – 1975) ... vùng chiến khu Rừng Sác trở thành học kinh nghiệm quý báu cho kháng chiến trường kì chống đế quốc Mỹ tiếp sau CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA CHIẾN KHU RỪNG SÁC TRONG 43 KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954...
 • 119
 • 1,127
 • 5

Vai trò của giao thông vận tải quảng bình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Vai trò của giao thông vận tải quảng bình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)
... MỤC LỤC Trang VAI TRÒ CỦA GIAO THÔNG VẬN TẢI .1 QUẢNG BÌNH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 1975) TỪ VIẾT TẮT GTVT Giao thông vận tải GTCC Giao thông công chánh ... Quảng Bình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 1975) làm luận văn thạc sỹ Lịch sử nghiên cứu đề tài Với vị trí chiến lược tỉnh, vấn đề giao thông vận tải Quảng Bình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ... ngành giao thông vận tải Quảng Bình Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế ngành giao thông vận tải Qua đó, đánh giá cách khách quan vai trò giao thông vận tải Quảng Bình kháng chiến chống Mỹ, cứu...
 • 148
 • 557
 • 2

Luận văn đường hồ chí minh tuyến đường chiến lược chi viện cho tiền tuyến lớn miền nam trong cuộc kháng chiến chốngcứu nước (1959 1975)

Luận văn đường hồ chí minh  tuyến đường chiến lược chi viện cho tiền tuyến lớn miền nam trong cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước (1959 1975)
... kinh nghiệm việc chi viện cho chi n trờng miền Nam kháng chi n chống Mỹ cứu nớc Trong kháng chi n chống Mỹ cứu nớc, tuyến chi viện chi n lợc Trờng Sơn - Đờng Hồ Chí Minh nhân tố chi n lợc có vai ... chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam kháng chi n chống Mỹ cứu nớc (1959 - 1975) làm đề tài khoá luận tốt nghiệp đại học Tình hình nghiên cứu đề tài Đờng Hồ Chí Minh kháng chi n chống Mỹ cứu nớc ... triển Đờng Hồ Chí Minh Chơng 2: Đờng Hồ Chí Minh với việc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam kháng chi n chống Mỹ cứu nớc (1959 - 1975) 10 Nội Dung Chơng Sự đời phát triển đờng Hồ Chí Minh 1.1...
 • 60
 • 369
 • 3

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945 1975) luận văn tốt nghiệp đại học

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945  1975) luận văn tốt nghiệp đại học
... v ngoi giao v lch s u tranh ngoi giao ca cỏch mng Vit Nam 1.1 Khỏi lc lch s u tranh ngoi giao 1.2 T tng H Chớ Minh v ngoi giao 1.2.1 Quan nim ca H Chớ Minh v ngoi giao ... ngoi giao 13 1.3 Quan im ca ng v u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975 ) 16 Chng 2: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 - 1975) ... cuc u tranh ngoi giao khỏng chin chng M m ng lónh o 3.2 i tng nghiờn cu: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975) Gi thit khoa hc Nghiờn cu Vai trũ...
 • 65
 • 1,046
 • 9

Vai trò của binh chủng đặc công trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1967 1975 )

Vai trò của binh chủng đặc công trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1967  1975 )
... lập binh chủng Đặc công b ớc phát triển lực lợng Đặc công kháng chiến chống Mỹ Chơng 2: Đóng góp binh chủng Đặc công kháng chiến chống Mỹ cứu nớc (1 967 197 5) Chơng 3: Những nhân tố đảm bảo binh ... Từ đời lực lợng Đặc công đến thành lập binh chủng Đặc công 12 Chơng 2: đóng góp binh chủng đặc công kháng chiến chống mỹ cứu nớc (1 967 -197 5) 20 2.1 Binh chủng Đặc công góp phần ... góp phần vào việc tổng kết vai trò binh chủng Đặc công kháng chiến chống Mỹ cứu nớc giai đoạn 1967 - 1975 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Binh chủng Đặc công binh chủng chiến đấu quan trọng quân đội...
 • 95
 • 513
 • 0

vai trò của huyện lộc ninh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 -1975)

vai trò của huyện lộc ninh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 -1975)
... phóng Lộc Ninh Các công trình nghiên cứu giúp hiểu kháng chiến chống Mỹ huyện Lộc Ninh. Tuy nhiên công trình nghiên cứu chưa nghiên cứu cách cụ thể đánh giá vai trò huyện kháng chiến chống Mỹ Đó ... mạng Lộc Ninh kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2008 Bước đầu tìm hiểu Lộc Ninh kháng chiến chống Mỹ Luận án tiến sĩ lịch sử Trần Thị Nhung, Căn địa miền Đông Nam kháng ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM T.P HỒ CHÍ MINH PHAN NGỌC THỊNH VAI TRÒ CỦA HUYỆN LỘC NINH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 -1975) Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60 22 54 LUẬN...
 • 108
 • 1,229
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: suy nghi ve su dong gop cua nhan dan mien bac doi voi mien nam trong cuoc khang chịn chong misuy nghi ve su dong gop cua nhan dan mien bac doi voi mien nam trong cuoc khang chịen chong myvai trò của lực lượng vũ trang nghệ an trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975vai trò của huyện lộc ninh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1945 1975đảng cộng sản việt nam vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975thừa thiên huế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcphân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước năm 19541975một số nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975c kết quả ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcquá trình phục hồi căn cứ địa cách mạng ở trung trung bộ đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcthắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcnguyên nhân của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướctính chất của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcphân tích và đánh giá chủ trương kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcBài 14. Lực hướng tâmBài 2. Vận tốcBài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngtả người bạn (rất hay)Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtĐề thi HSG lý 7LỄ các THÁNH tử đạo việt nam năm 2017Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉBài 3. Khí hậuUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedUnit 9. DesertsBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 3. Xưng hô trong hội thoạiBài 4. Luyện tập tạo lập văn bảnBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Bài 13. Bài toán dân sốUnit 16. The wonders of the worldBài 21. Tính theo công thức hoá họcBài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtDự án rạp chiếu phiêu tuy hòa center