Tiết 30 bài 16

Tiết 19-Bài 16

Tiết 19-Bài 16
... Bài 16 : HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925) I Nguyễn Ái Quốc Pháp (1917 – 1923): Bài 16 : HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI ... Bài 16 : HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925) I Nguyễn Ái Quốc Pháp (1917 – 1923): II Nguyễn Ái Quốc Liên Xô ( 1923 – 1924 ) : Cho biết hoạt động NAQ Liên Xô ? Bài 16 : HOẠT ... Người vừa làm việc, vừa nghiên cứu học tập… - 1924 dự đại hội Quốc tế cộng sản đọc tham luận Bài 16 : HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925) I Nguyễn Ái Quốc Pháp (1917 – 1923):...
 • 17
 • 219
 • 0

TIẾT 19: BÀI 16: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC OQR NƯỚC NGOÀI (1919-1925)

TIẾT 19: BÀI 16: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC OQR NƯỚC NGOÀI (1919-1925)
... dụng: Truyền bá tư tưởng CM nước, thức tỉnh nhân dân đấu tranh G bổ xung giải thích thêm NAQ sang phương Tây tìm đường cứu nước 16’ HOẠT ĐỘNG II: Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc Li ên X ô * Y/cầu H ... nghĩa hoạt động Liên Xô? 8’ HOẠT ĐỘNG III: Nguyễn Ái Quốc Trung Quốc (1924-1925) -1924 Người dự ĐH lần V QTCS phát biểu tham luận -Bước chuẩn bị tư tưởng trị cho đời ĐCSVN giai đoạn sau III Nguyễn ... 4.Hướng dẫn: 3’ Bài tập: Việc thành lập Cộng sản Đoàn làm nòng cốt cho Hội VNCMTN có ý nghĩa ntn? Lập niên biểu: Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1925 theo mẫu Thời gian Hoạt động NAQ -Đọc...
 • 3
 • 2,299
 • 4

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)
... ngày 23 tháng năm 2008 Tiết 30 - Bài 24: Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương a, Sóng biển -Khái niệm: -Nguyên ... Băng Dương Đại Tây Dương Thái bình dương Thái bình dương ấn Độ Dương Đọc S.G.K=>nhận xét độ muối biển, đại dương? Biển nước ta có độ muối nào? Tại sao? Biển nước có độ muối ta nào? Tại 33%o +BiểntaĐông ... theo sông đưa biển -> nước bốc dần => tỉ lệ muối biển tăng dần Tiết 30 - Bài 24: Biển đại dư ơng Các biểnmuối Xác địnhTrái khôngthông với đất? đại dương đại dương trái đất +Độ biển giống nhau,...
 • 20
 • 4,269
 • 3

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)
... dòng biển biển đại dơng giới thông với gió, vận động tự quay hành tinh e ) Củng cố :( 3)-Các nét ( kháI niệm, nguyên nhân, phân loại yếu tố học hôm ? g ) Hớng dẫn nhà: ( 2) * Làm qui ớc từ tiết ... lí - Năm học: 2007-2008 Cho HS xác định dòng biển / đồ? => nguyên nhân +? Các yếu tố có ảnh hởng đến đời sống sản xuất ngời ? Tại ? kém=>dựa vào để biển +Có quy luật: nhật triều, bán nhật triều ... qui ớc từ tiết 1, thêm nội dung cụ thể sau: +TBĐ Bài: 30 +Chuẩn bị sau - Bài: 31 có -> mang có át lát tốt đọc đề cụ thể / phần -> xác định kiểu bài, cách làm - ...
 • 2
 • 1,403
 • 4

Tiet 30. Bai 24. Biển và đại dương (soạn lần 2. 023)

Tiet 30. Bai 24. Biển và đại dương (soạn lần 2. 023)
... đưa biển -> nước bốc dần => tỉ lệ muối biển tăng dần Các biểnmuối Xác địnhTrái khôngthông với đất? bình đại dương đại dương trái đất +Độ biển giống nhau, trung Bắc Băng Dương 35%o Đại Tây Dương ... lời, điền vào ô nội dung em vừa khám phá sơ đồ trang sau: => trả lời, điền vào sơ đồ Độ muối nước biển đại dương Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương Tiết ... Tây Dương Thái bình dương Thái bình dương ấn Độ Dương Đọc S.G.K=>nhận xét độ muối biển, đại dương? Biển nước ta có độ muối nào? Tại sao? Biển nước có độ muối ta nào? cao 33%o +Biển taĐông nước...
 • 21
 • 599
 • 0

Dia6. Tiết 30. Bai 24. Biển và đại dương (soan lan 3.1023)

Dia6. Tiết 30. Bai 24. Biển và đại dương (soan lan 3.1023)
... lời, điền vào ô nội dung em vừa khám phá sơ đồ trang sau: => trả lời, điền vào sơ đồ Độ muối nước biển đại dương Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương Tiết 30-Bài ... đưa biển -> nước bốc dần => tỉ lệ muối biển tăng dần Các biểnmuối Xác địnhTrái khôngthông với đất? đại dương đại dương trái đất +Độ biển giống nhau, trung bình 35%o Bắc Băng Dương Đại Tây Dương ... thành Chi lưu Sông Tiết 30 - Bài 24: Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương Khi nói đến biển em nghĩ có yếu tố gì? mưa Nước ngầm Muối nước biển lấy từ đâu? Tại sao? Biển Nước ngầm, nước...
 • 21
 • 1,483
 • 0

Tiết 30. bài Ôn tập

Tiết 30. bài Ôn tập
... gió Đông cực, ma (dới 500 mm) 5-Sông l ợng n ớc sông : +Sông dòng nớc chảy tự nhiên, thờng xuyên, tơng đối ổn định bề mặt lục địa; đợc nguồn nớc: ma, ngầm, băng tuyết tan nuôi dỡng +Hệ thống sông ... ma ít, gió Đông cực e ) Củng cố :( xen / giờ) g ) Hớng dẫn nhà: ( 2) Làm qui ớc từ tiết 1, thêm nội dung cụ thể sau: +Chuẩn bị sau: xem lại tất tập / TBĐ, học thuộc phần ghi nhớ bài, trả lời ... nhiều Rất nhỏ lệch Nhiệt Ma Gió ( C) (mm) Tín phong 1000-> (Cao) 2000 nóng ôn hoà Tây ôn đới 500-> 1000 (mátmẻ Lạnh (thấp) đông cực < 500 Biết độ muối trung bình biển, đại dơng 35 0/00 Hãy cho biết...
 • 4
 • 361
 • 0

TIết 15 bài 16 tiêu hóa ơ động vật (tiếp)

TIết 15 bài 16 tiêu hóa ơ động vật (tiếp)
... ăn động vật chia thành nhóm nào? Trả lời: Động vật chia thành nhóm là: Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt động vật ăn tạp Kể tên vài lồi động vật ăn thịt, ăn thực vật, ăn tạp V ĐẶC ĐIỂM TIÊU ... Xenlulơzơ tiêu hố ruột già nhờ : a Enzim Xenlulaza vi khuẩn sống cộng sinh ruột già tiết b Enzim tiêu hố Xenlulơzơ niêm mạc ruột già tiết c Enzim tiêu hố Xenlulơzơ tuyến tiêu hố tiết d Được tiêu ... Câu : Tiêu hố ngoại bào tiêu hố : a Xảy bên ngồi tế bào b Thức ăn tiêu hố hố học túi tiêu hố c Thức ăn tiêu hố hố học học ống tiêu hố d Cả câu a, b , c Câu : Trong túi tiêu hố, thức ăn sau tiêu...
 • 41
 • 760
 • 5

tiết 23 bài 16

tiết 23 bài 16
... hại? ? Trách nhiệm công dân học sinh việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ chất độc hại? Tiết 23 - Bài 16: Quyền sở hữu tài sản nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác I Đặt vấn đề * Theo em số ... Thường xuyên sai hẹn vay nợ d Vay, nợ trả đầy đủ, hẹn III Bài tập Bài Khi trông thấy bạn lứa tuổi với em lấy trộm tiền người , em làm gì? Bài Bình nhặt túi sách nhỏ có tiền, giấy chứng minh nhân ... lý - Qui định tránh nhiệm công dân - Tuyên truyền giáo dục công dân có ý thức bảo vệ tài sản Bài tập củng cố: Trong tài sản trên, tài sản thuộc quyền sở hữu công dân, tài sản không thuộc quyền...
 • 31
 • 231
 • 0

Tiết 30 Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Tiết 30 Bài 28. Vùng Tây Nguyên
... hoa,rau yếu Tâycủanổi tiếng sản xuất giúp đời người dân cải thiện vùngTây Nguyên Nguyên hàngngười dân vùng Tây Nguyên chủ lực lực VỀ NHÀ : - Làm tập trang 105 - Chuẩn bị ôn tập học kì (Từ 17 – 30) Người ... cái): Đây Đâyhoađã nguyên đất Tây hình (gồmchữ chữ động vào lịch then Xê Ô Tây (gồm 10 Ô số6 Nguyên người số TâyNguyên để cái): Đâysống tố hàng đầu giá ông nghiệp trở thành Nguyên. 10(gồm chữ ): ... +Phía khu vực Tiểu vùng sông Mê Công Trung Bộ ; vùng kinh tế Duyên hải Nam => Có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng Thứ ngày 27 tháng 12 năm 2007 Tiết 30 Bài 28 V ùng Tây Nguyên I/ Vị trí địa...
 • 11
 • 848
 • 12

Tiết 30 - Bài 28 Động cơ điện một chiều

Tiết 30 - Bài 28 Động cơ điện một chiều
... dụng lên đoạn AB, CD đổi chiều khung quay đổi chiều (tức theo chiều kim đồng hồ I.Nguyên tắc cấu tạo hoạt động động điện chiều: Các phận động điện chiều: Động điện chiều gồm hai phận là: Nam ... C1, C2 Nam châm Góp điện Hoạt động động điện chiều: Động điện chiều hoạt động dựa tác dụng từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt từ trường F2 C1 Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên ... mạnh nam châm điện C7 Kể số ứng dụng động điện mà em biết? Động điện xoay chiều: quạt điện, máy bơm, động điện máy khâu, tủ lạnh, máy giặt Động điện chiều có mặt phần lớn phận đồ chơi trẻ em...
 • 21
 • 235
 • 0

tiết 30(bai 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

tiết 30(bai 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC
... TIẾT 30(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC Biết công thức hóa học hợp chất, xác định thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất Thí dụ: Một loại phân bón hóa học công thức KNO3, ... = 100% − (38,6 + 13,8)%hay = = 13,8% 101 %N = BÀI TẬP: Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) nguyên tố hóa học có hợp chất sau: a CO CO2; b Fe3O4 Fe2O3; c SO2 SO3 GIẢI a1 - Tìm khối lượng ... hợp chất Thí dụ: Một loại phân bón hóa học công thức KNO3, em xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) nguyên tố Các bước tiến hành - Tìm khối lượng mol hợp chất: M KNO = 39 + 14 + (13...
 • 6
 • 6,987
 • 50

TIẾT 30(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

TIẾT 30(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC
... TIẾT 30(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC Biết công thức hóa học hợp chất, xác định thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất Thí dụ: Một loại phân bón hóa học công thức KNO3, ... = 100% − (38,6 + 13,8)%hay = = 13,8% 101 %N = BÀI TẬP: Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) nguyên tố hóa học có hợp chất sau: a CO CO2; b Fe3O4 Fe2O3; c SO2 SO3 GIẢI a1 - Tìm khối lượng ... hợp chất Thí dụ: Một loại phân bón hóa học công thức KNO3, em xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) nguyên tố Các bước tiến hành - Tìm khối lượng mol hợp chất: M KNO = 39 + 14 + (13...
 • 6
 • 980
 • 7

Xem thêm