Tiết 7bài 5

Thiết kế mạch điện tự đông báo giờ cho 5 tiết học với yêu cầu: mỗi tiết học trong 45 phút, giờ giải lao giữa các tiết5 phút , giờ giải lao giữa tiết 3 và 4 là 15 phút

Thiết kế mạch điện tự đông báo giờ cho 5 tiết học với yêu cầu: mỗi tiết học trong 45 phút, giờ giải lao giữa các tiết là 5 phút , giờ giải lao giữa tiết 3 và 4 là 15 phút
... 11 12 13 14 test RBI RBO R Q2B g f e d c b a DV PHUT BUS2 CP G4 74LS47 A3 A2 A1 A0 10 Q3B U5B 45 G1 74LS47 A3 A2 A1 A0 test RBI RBO Q3C U6D S 16 Q4C 33 333 32 54 32 109 DV GIAY 13 14 15 U7 CD 45 2 0 abcdefg ... = 1,2 J 2 ,5 => d2= 4. 1,2 = 1 ,5 2 tính a,b: có Shh= 7,8 7 chọn a= 2 ,4 cm =>b= 7,8 7 = 3, 3 cm 2 ,4 Vậy máy biến áp chọn l: Shh= 2 ,4 . 3, 4 Cuộn sơ cấp: 1= 0 ,3 ; Cuộn thứ cấp: 2=1 ,5 ; U1=220V U2=12V W1= 138 6 ... di: Thiết kế mạch điện tự động báo cho tiết học với yêu cầu: Mỗi tiết học 45 phút, giải lao tiết l phút, giải lao tiết v l 15 phút Qua bi thiết kế mạch chúng em đợc trang bị thêm số kiến thức chuyên...
 • 56
 • 1,084
 • 0

Giáo án 10 - Ban KHXH&NV (Tiết 1-5)

Giáo án 10 - Ban KHXH&NV (Tiết 1-5)
... dung đồ : - Bản đồ đòa lí chung vào tập - Bản đồ chuyên đề Theo mục đích sử dụng : - Bản đồ tra cứu - Bản đồ giáo khoa - Bản đồ quân Theo lãnh thổ : - Bản đồ Thế giới - Bản đồ bán cầu - Bản đồ ... sử dụng b Ý nghóa : - Giúp theo dõi, quản lí môi trường -Giúp đưa điều chỉnh phương án qui hoạch - Giúp quản lí khách hàng, hệ thống sản xuất, dòch vụ - Ứng dụng giáo dục VI ĐÁNH GIÁ : Nêu điểm ... dung I Vai trò đồ học tập đời sống : Trong học tập : - Học lớp - Học nhà - Kiểm tra Trong đời sống : - Bảng đường - Phục vụ ngành sản xuất - Trong quân II Sử dụng đồ học tập : Những vấn đề cần...
 • 11
 • 210
 • 0

TIET 4-5-6 dai So 9

TIET 4-5-6 dai So 9
... ví dụ a 80 = 16 = VD2: Áp dụng qui tắc khai phương 49 phương tích tính: : = b 8 80 a b 19 49 25 : = 8 49 = 25 *Chú ý: Một cách tổng quát: 49 : 8 A A *GV: Giới thiệu việc mở rông qui tắc chia ... 2a.32ab IV CŨNG CỐ: 5ph GIÁO ẤN ĐẠI SỐ Năm Học 2007 - 2008 2 2 Tính: (3.5) b 20 72 4 ,9 = 20.72.4 ,9 = 49. 72.2 = 49. 36.4 = (7.6.2) = 7.6.2 =84 *Chú ý: Một cách tổng quát: *GV: Giới thiệu ý hướng ... ≥ 0; b 9a b ?3 Với hai biểu thức không âm A B Ta có: A.B = A B Đặc biệt: A không âm ta có: ( A) = A = A 2 VD3: Rút gọn biểu thức sau: a 3a 27 a với a ≥ = 3a.27a = 81a = (9a ) = 9a = 9a (vì...
 • 10
 • 230
 • 0

Tự chọn hình 9 - Tiết 1-5

Tự chọn hình 9 - Tiết 1-5
... Pitago) A < 90 0 ⇔ a2 < b2 + c2 A > 90 0 ⇔ a2 > b2 + c2 II Bµi tËp Bµi 1: B Bµi 1: Cho tam gi¸c ABC cã A < 90 0 , ®êng cao BH §Ỉt BC = a, CA = b, AB = c, AH = c’ , HC = b’ Chøng minh a2 = b2 + c2 - 2bc’ ... AH)2 = (AH – AC)2 = (b - HA)2 Do ®ã BC2 = BH2 + HC2 H = (AB 2- AH2) + (b – AH)2 Hay a2 = c2 – AH2 + b2 – 2.b.AH + AH2 = b2 + c2 - 2bc’ B Bµi 2: Cho tam gi¸c ABC cã A > 90 0 , ®êng cao BH §Ỉt BC ... nghiƯm So¹n: 12 /9/ 2008 TiÕt : tØ sè lỵng gi¸c cđa gãc nhän I Mơc tiªu bµi d¹y - Cđng cè c¸c tû sè lỵng gi¸c cđa gãc nhän - HS biÕt sư dơng c¸c gãc cho mét c¸c tû sè lỵng gi¸c cđa nã - RÌn lun tÝnh...
 • 11
 • 374
 • 0

Tiết 4,5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Tiết 4,5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... 12 BÀI 4: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM GV : Võ Thành NamGV : VÕ THÀNH NAMNăm học : 2008 – 2009 NHỮNG GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT ... xuất lớp nước bề mặt đất GV : VÕ THÀNH NAM ĐÚNG SAI GIÁO ÁN GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ 12 BÀI 5: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM GV : Võ Thành Nam GV : VÕ THÀNH NAM Năm học : 2008 – 2009 ... VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch hình thành Trái Đất GỒM GIAI ĐOẠN CHÍNH :...
 • 30
 • 263
 • 1

tiết 1-5

tiết 1-5
... hướng tìm hiểu - Tìm đọc số tác phẩm tiêu biểu Ngày soạn: 22/8/08 Lớp dạy: 12 A5 Ngày dạy: 27/8/08 Tiết 2: Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết kỉ XX A PHẦN ... trước phần B - Tìm đọc số tác phẩm tiêu biểu Ngày soạn: 25/8/08 Lớp dạy: 12 A5 Ngày dạy: 28/8/08 Tiết 3: Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết kỉ XX A PHẦN ... thống kê tác phẩm văn nghị luận học lớp 11 Ngày soạn: 25/8/08 Lớp dạy: 12 A5 Ngày dạy: 28/8/08 Tiết 4: Làm văn: Nghị luận xã hội nghị luận văn học A PHẦN CHUẨN BỊ I YÊU CẦU BÀI HỌC: * Giúp HS:...
 • 19
 • 370
 • 1

On thi tot nghiep_Phan Song co hoc(tiet 4,5,6)

On thi tot nghiep_Phan Song co hoc(tiet 4,5,6)
... khụng gian B Khong cỏch gia hai nỳt hoc hai bng liờn tip bng mt bc súng C Khong cỏch gia hai nỳt hoc hai bng liờn tip bng mt na bc súng D Trong hin tng súng dng, súng ti vvaf songs phn x tha ... l u A = uB =a sin(t ) biờn súng tng hp l: (d1 + d ) f v A 2a cos d1 d ữ v C 2a cos ữ d1 d ữ B 2a sin D 2a cos ( d1 d ) f v Cõu 16: Thc hin thớ nghim giao thoa súng trờn ... bi ụn tp: Cõu 1: Bc súng l A khong cỏch gia hai im gn nht trờn phng truyn súng dao ng cựng pha B Khong cỏch gia hai im dao ng cựng pha trờn phng truyn súng C khong cỏch gia hai im gn nht trờn...
 • 5
 • 192
 • 0

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ 5

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ 5
... chủng thân xám, cánh dài thân đen, cánh cụt Thu F1 100% thân xám, cánh dài… HD: Thu F1 100% thân xám, cánh dài => thân xám, cánh dài tính trạng trội quy định gen A B Thân đen,cánh cụt tính trạng ... quy định gen a b F1 có kiểu gen ruồi F2 đen cụt có kiểu gen ab chi m 20 ,5% = ab 41% x đực ab 50 % ab AB , hoán vị xảy ab → ab 41% > 25% ⇒ giao tử liên kết TSHVG = 100% - (41% x 2) = 18% 12 Nếu gen ... Z, trai (5) bình thường… HD: Bố, mẹ bình thường; mà sinh bị bệnh => bệnh gen lặn gây Nếu gen bệnh nằm NST X, gái (7) bệnh có KG Xa Xa, nhận Xa từ bố (5) ; bố (5) bị bệnh XaY; đề cho bố (5) bình...
 • 2
 • 220
 • 0

g.an AV 6 tiet 2-5

g.an AV 6 tiet 2-5
... match eight 10 nine - Have Ss listen and write down the telephone numbers -Give feedback 5/ Homework: ten 2/Dictation 050 866 113 05 068 63 96 0 368 220 06 0985035259 0914752123 09054 860 51 -Write the exercise ... prediction 1:e, 2:b, 3:a, 4:c, 5:d STRUCTURES Hỏi thăm sức khoẻ: 3/ Practice -Have Ss look at the pictures of A6 and make similar dialogues - Modal with one or two students - Ss practice in pairs ... attendance: 6C …………………………… B New lesson: Teacher’s & students’ activities Contents 1/ Warm up Hi/Hello -Ask Ss to say greeting when you meet other people -Stick pictures of B2 on the board - Have Ss...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo án 12 NC tiet 1-5

Giáo án 12 NC tiet 1-5
... Gồm có: - Đồng phân mạch cacbon (không nhánh, có nhánh, vòng) - Đồng phân vị trí (nhóm thế, lk bội) - Đồng phân hình học (cis – tran) IV Hidrocacbon – ancol – adehit, xeton – axit cacboxylic Hướng ... loại hiđrocacbon, chuyển hoá hiđrocacbon với dẫn xuất chứa oxi Giải tập toán hoá học mang đặc điểm riêng este, chất béo Về giáo dục tình cảm thái độ Thông qua việc nghiên cứu este, lipit, chất giặt ... giới thiệu chương Bài HĐ giáo viên HĐ học sinh Nội dung I KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA AXIT CACBOXYLIC Hoạt động GV viết CTCT CH3COOH CH3COOC2H5 Hãy so sánh đặc điểm CTCT chất trên?...
 • 9
 • 271
 • 0

Tiếng Anh 7 ( Tiết 1-5)

Tiếng Anh 7 ( Tiết 1-5)
... Lan and I (do) the homework now b My sister usually (get) up at o'clock c What you (do) tomorrow morning? d He (not/ watch) TV before dinner e Hoa (visit) Hue next month f My mother (be) a good ... immediate future …be going to + V( bare - Gives the structure : infinitive) … be going to + V( bare infinitive) - Listen to the teacher S + am / is /are + V-ing (3 ms) (1 2ms) (6 ms) - Says to them: "It's ... some expressions + Me, too :(synonym) (= So I am):Tôi + Just fine :(translation) / ……………………/: Bình thường + Not bad:(translation): / ………………… /: không tốt + Pretty good: (translation) /……………………./:...
 • 22
 • 298
 • 0

VAT LY 9-TIET 1-5

VAT LY 9-TIET 1-5
... thức I = R từ kiến thức học 2 - Mô tả đợc cách bố trí tiến hành TN kiểm tra lại hệ thức suy từ ly thuyết đoạn mạch // - Vận dụng đợc kiến thức học để giải số tợng thực tế giải tập đoạn mạch song...
 • 13
 • 234
 • 0

Tiết 4,5,6 Tuyên ngôn Độc lập

Tiết 4,5,6 Tuyên ngôn Độc lập
... Người soạn thaỏ Tuyên ngôn độc lập Ngày 02/9/1945 Quảng trường Ba Đình, trước hàng vạn đồng baò, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ... tác phẩ m 2.1 Phầ n -Hs đọc phần I - Trích dẫn TNgôn: -HS trao đổi bạn + Tuyên ngôn độc lập Mĩ (1776) –thành bàn , ĐTr GP D.tộc + Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp -HS khá,TRB trả lời ... thực dân Pháp, kêu gọi người nô lệ đứng lên chống áp + Tuyên ngôn Độc lập (1945): + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946) , Không có quý độc lập, tự b Truyện kí: - Truyện ngắn: Hầu hết viết tiềng...
 • 6
 • 189
 • 1

Xem thêm