ÔN THI học kì 1 lớp 12CB

ÔN THI học 1 lớp 12CB

ÔN THI học kì 1 lớp 12CB
... (đktc) , 1, 12 lít N (đktc) 8 ,1 gam H2O Công thức X làA C3H9N B C3H5NO3 C C3H6O D C3H7NO2 Câu 53: Thủy phân 0,1mol CH3COOC6H5 dung dịch có chứa 0,2mol NaOH Sau phản ứng ta thu : A 0,1mol CH3COONa ... Sau phản ứng ta thu : A 0,1mol CH3COONa ; 0,1mol C6H5OH B 0,1mol CH3COONa ; 0,1mol C6H5ONa C 0,1mol CH3COONa ; 0,2mol C6H5ONa D 0,1mol CH3COOH ; 0,1mol C6H5ONa Câu 54: Khi cho Na vào dung dịch ... phân hoàn toàn 17 ,6 gam este đơn chức mạch hở X với 10 0ml dung dịch KOH 2M (vừa đủ) thu 9,2 gam ancol Y Tên gọi X là?A Etylfomat B Etylpropionat C Etylaxetat D Propylaxetat Câu 51: Đồng phân glucozơ...
 • 3
 • 151
 • 0

Ôn thi học 1 lớp 9 môn tin học

Ôn thi học kì 1 lớp 9 môn tin học
... web Kể máy tìm kiếm nêu cách sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin Internet Nêu cách khởi động Firefox Nêu cách lưu thông tin trang web - GV nhận xét - GV đặt câu hỏi: Thư điện tử gì? Nêu ... Giáo án môn Tin học – Trang /2 ... nút tìm kiếm Khởi động Firefox: Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng hình Cách 2: Chọn Start → All Program→ Mozilla Firefox → Mozilla Firefox Lưu thông tin: * Lưu hình ảnh trang web: Chọn Save...
 • 2
 • 625
 • 8

Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10

Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10
... a,b,c> -1 CMR: ( a + 1) ( b + 1) + ( b + 1) ( c + 1) + ( c + 1) ( a + 1) c +1 a +1 b +1 a+b+c+3 Cõu III: (2,0 im) Trong mt phng vi h ta Oxy, cho ABC vi A( ;4) ; B (1 ; 5) ; C(3 ;1) a) Tỡm ta im ... + c4 = , S:600 hoc 90o a) cos B = 2abc -o0o MT S ễN TP MU 1: Nguyn Du 2009-2 010 Bi 1: (2 im) Gii v bin lun: mx + = x + Gii p trỡnh: 4x + 10 x 2x + 5x ... u u 12 uu ur r uu uu uu ur r ã b) Gi M l trung im AC Tớnh BM.BD Suy cos MBD (S: BM.BD = 13 a ;cos BM.BD = 13 ( ) ( ) ( ) ( ) H THC LNG TRONG TAM GIC Vn 1: Tớnh toỏn cỏc yu t tam giỏc Bi 1: Cho...
 • 6
 • 380
 • 5

ĐỀ ÔN THI HỌC 1 LỚP 12

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 12
... (2,5) x +1 > 1, 5  x +1  x  ÷ +  ÷  3  3 b) = 12 c) log ( x − 1) − log ( x + 5) = log (3 x + 1) ( ) d) log + x = log x Bài Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số sau : a) y = x + + 16 − ... biến khoảng xác x+m định ĐỀ 3 Bài Cho hàm số y = x − (m − 1) x + (m − 3) x + (1) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò (C) hàm số (1) m = b) Tìm k để phương trình x + x − 18 x − k = có nghiệm phân ... sau : a) log x + 2log ( x − 1) + log ≤ b) x −6 x + x−4 x2 d)    ÷ 2 c) 52 x +1 13 .15 x + 18 .32 x 1 = = 16 x +3 2 ≤ ÷ 3 Bài Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên...
 • 14
 • 276
 • 2

Huong dan on thi hoc ki 1 lop 11

Huong dan on thi hoc ki 1 lop 11
... d) A’(-3;-2) r Câu 15 : Trong mp Oxy cho điểm A(2;5) Phép tònh tiến theo vectơ v = (1; 2) biến điểm A thành điểm A’ với a) A’(3 ;1) b) A’ (1; 6) c) A’(3;7) d) A’(4;7) Câu 16 : Trong mp Oxy cho đường ... Câu 17 : Trong mp Oxy cho đường thẳng d: 3x -2 y +1 = ¶nh cđa ®êng th¼ng d qua phÐp ®èi xøng trơc 0x cã ph¬ng tr×nh lµ: a) 3x + 2y + = c) -3x + 2y +1 = b) 3x +2 y – = d) 3x - 2y +1 = Câu 18 : Trong ... A’(3; -2) d) A’(-2;3) Câu 13 : Trong mp Oxy cho điểm A(-5;7 ) Phép đối xứng trục Oy biến điểm A thành điểm A’ a) A’( 5;7) b) A’(-5;7) c) A’(5; -7) d) A’(-5;-7) Câu 14 : Trong mp Oxy cã điểm A(3;-2...
 • 4
 • 215
 • 1

on thi hoc ki 1 lop 8

on thi hoc ki 1 lop 8
... B.4-5 -19 19,Trung Quốc C .19 27,Liên Xô D .19 37,Đức II-TỰ LUẬN: ( Đ) 7/Cho biết nguyên nhân đời ý nghóa lòch sử Quốc tế thứ II ( 18 89 -19 14)? (2 Đ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... trọng,giàu tài nguyên,chế độ phong ki n đà suy yếu.( điểm) 9/-Xuất số quốc gia -Trong năm 19 18 -19 23,các nước châu Âu,kể nước thắng trận bại trận bò suy sụp kinh tế -Nền thông 1trò nước châu Âu không ... Âu -Từ năm 19 24 -19 29 cao trào cách mạng đẩy lùi,kinh tế nước đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.( điểm) MA TRẬN MÔN: LỊCH SỬ NĂM HỌC:2 010 -2 011 Biết Hiểu Vận dụng Cộng Lòch sử giới I .1, I.3,I.4,I.6,II.9...
 • 5
 • 220
 • 0

on thi hoc ki 1 lop 11

on thi hoc ki 1 lop 11
... chúa x khai triển  x  x Bài 38 Tính giá trị biểu thức : 10 11 S  C 11  C 11  C 11  C 11  C 11  C 11 Đáp số : S= 210 20  15 10 10    1 Bài 39 Cho A   x     x   Sau khai triển rút ... Tuấn ln có mặt tỏ thành viên 10 10 10 11 Đáp số: a)C29  C 11  C18 b)C28C26 Bài Lớp 12 A Tiến có 11 học sinh nam 18 học sinh nữ a) Hãy chọn lớp Tiến tổ trực nhật có 11 người, có tổ trưởng l ại thành ... cơng thức qui nạp: a) u1  1, un 1  2un  b) u1  3, un 1   un c) u1  3, un 1  2un d) u1  1, un 1  2un  e) u1  1, un 1  un  e) u1  u 1 , u n 1  n c) un  ( 1) n n2 Bài Xét tính...
 • 55
 • 236
 • 1

Cấu trúc và đề cương ôn thi học 1 lớp 9 môn Toán năm 2015

Cấu trúc và đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2015
... http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki -1- lop -9 Đã có đề thi học lớp năm học 2 015 -2 016 Dethikiemtra.com Xem Xem → : Đề thi học lớp Môn Toán – Ma trận đề thi có đáp án ... hình học tập Ôn tập chương Đại số 9; Ôn tập chương Đại số 9; Ôn tập chương hình học 9; Ôn tập chương hình học Xem thêm đề cương môn thi học lớp 9: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki -1- lop -9 ... II Cấu trúc đề thi học môn Toán lớp Thời lượng: 90 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể vẽ hình ; 10 điểm) • • • • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1, 5đ) Thông hiểu...
 • 2
 • 102
 • 0

Đề cương ôn thi học 1 lớp 7 môn Toán năm học 2015 2016

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2015 2016
... chương hình học tập Xem Đề cương ôn tập học môn khác đây: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki-1lop -7 Xem ngay: Đề thi học môn Toán lớp trường THCS Hoa Lư năm 2 015 có đáp án ... điểm: 1 ) Trong Đại số điểm; Hình học: điểm Đề làm tốt thi em nên tham khảo: Giải ôn tập chương Đại số tập Giải ôn tập chương Đại số tập Giải ôn tập chương hình học tập Giải ôn tập chương hình học ... 1 Thời lượng: 90 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể vẽ hình ; 10 điểm) • • • • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1, 5đ) Thông hiểu ( Số câu: 2, số điểm: 1, 5đ)...
 • 2
 • 346
 • 2

Cấu trúc và đề cương ôn thi học 1 lớp 9 môn toán năm 2015

Cấu trúc và đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2015
... Cấu trúc đề thi học môn Toán lớp Thời lượng: 90 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể vẽ hình ; 10 điểm)  Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1, 5đ)  Thông hiểu ( Số câu: ... điểm: 1, 5đ)  Vận dụng thấp ( Số câu: 7, số điểm: 6,5đ)  Vận dụng cao ( Số câu: 1, số điểm: 0,5đ) Trong Đại số điểm; Hình học: điểm Các dạng đề thi nằm chương trình học Xem Đáp án cách giải ôn ... tròn vào việc giải tập liên quan – Bài tập vận dụng kiến thức vị trí tương đối, kiến thức liên quan đến tiếp tuyến đường tròn, tập chứng minh, tính toán hay tập liên quan thực tế II Cấu trúc đề thi...
 • 2
 • 176
 • 0

Đề cương ôn thi học 1 môn văn lớp 10-11

Đề cương ôn thi học kì 1 môn văn lớp 10-11
... thơ “Cảnh ngày hè” - Đề 5: Phân tích thơ “Nhàn” ( Nguyễn Bĩnh khiêm ) ********************HẾT******************* ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN VĂN KHỐI 11 Năm học 2 010 -2 011 =========@=========== ... Kiểu văn nghị luận văn học: - Đề 1: Phân tích ca dao “Khăn thương nhớ ” - Đề 2: Phân tích ca dao “Trèo lên khế nửa ngày ” - Đề 3: Phân tích thơ “Thuật hoài” ( Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão ) - Đề 4: ... III) LÀM VĂN: 1/ Kiểu văn tự sự: ( Kể chuyện sáng tạo ) * Dạng đề: - Đề 1: Nhập vai nhân vật Mị Châu, kể lại truyện An Dương Vương Mị Châu - Trọng Thuỷ - Đề 2: Nhập vai nhân vật...
 • 4
 • 2,914
 • 29

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC 1 MÔN TOÁN - LƠP 12

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN - LƠP 12
... Ở NHÀ 19 Giải phương trình sau 1) x − 3x − = 3) x + 8.7 x + = 2) 2.25 x + x − = 4) 22 x +1 − x = 5) 62 x +1 + 13 .6 x + = x x +1 6) 3 − 30 + 27 = 7) x+4 + 11 0.5 x +1 − 75 = 9) 4.9 + 12 − 3 .16 = ... TẠI LỚP 16 Giải phương trình sau a) x − x +6 = 12 5 d) x +1. 5 x = 200 g) x − 23− x − = 13 x 1 + 32 x + 32 x +1 = c) 27 e) 32 x − 10 .3x + = f) 25 x + 3.5 x − 10 = x +7 1 x = i) 6.9 x − 13 .6 x ... b) 16 = 17 Giải phương trình sau Giáo Viên : Nguyễn Văn Huy (0909 64 65 97) Trang Tài liệu ôn tập học kỳ lớp 12 ( ) a) log ( x − 3) = b) ln x − x + = ln ( x − ) c) log x + log x + log8 x = 11 ...
 • 12
 • 1,346
 • 12

16 đề ôn thi học 1 môn toán lớp 10

16 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 10
... − = 17 ) x − 4x + x + x + 19 ) x − x + 15 + x − x + = 8) 11 ) + 11 28 x− x x + x + + x + x = 35 − x 12 ) 14 ) ( x + 3x + 2)( x + x + 12 ) = 12 0 3x x + =1 16 ) x − x + 2x − 6x + 15 2 18 ) x + ( x + 1) ... 2x − −6 = x e) x + x − 3x + 11 =3x + Đề d) x2 – x + x − x + =3 f) x2 +3 x - 10 + x(x + 3) = 16 ĐỀ ƠN THI HK1 – TỐN 10 (Phần chung cho Nâng Cao bản) Câu I: (1, 5đ) 1) Cho tập hợp: A = { x ∈ ¡ | ... + DB vectơ sau: Đề 10 Bài 1: Tìm tập xác định hàm số: y = 10 2x + + x - 4x - 16 ĐỀ ƠN THI HK1 – TỐN 10 Bài 2: Cho phương trình: x2 + 2mx + 2m – = a) Giải phương trình với m = -1/ 2 b) Định m để...
 • 17
 • 2,503
 • 24

Các dạng toán trọng tâm ôn thi học 1 môn toán lớp 10

Các dạng toán trọng tâm ôn thi học kì 1 môn toán lớp 10
... phương trình 2 ( x + 1) ≥  x ≥ 1  3x − x + = ( x + 1) ⇔  ⇔ 2 a)  x + 10 x + = 3 x − x + = ( x + 1)   x ≥ 1  x ≥ 1   ⇔ ⇔   x = −5 − 22 ( loai )  x + 10 x + =    x = −5 ... = 1( l )  7t − 24t + 17 =    t = 17 ( n )  t = 17 ⇔ x + x − = 17 (Giải pt tìm nghiệm x) Bài toán 5: Phương trình bậc toán liên quan Bài toán 5 .1: Tìm điều kiện để phương trình Bài toán ... + c = −4 9a + 3b + c = −4  ⇒ b ⇔ ( 1) =3  6a + b = −  2a a) (P) qua M( -1; 12) ⇒ a ( 1) + b ( 1) + c = 12 ⇒ a − b + c = 12 ( 2) Từ (1) (2) suy a = 1; b = −6; c = Vậy ( P ) : y = x − x...
 • 12
 • 560
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi học kì 1 lớp 7 môn toánđề ôn thi học kì 1 lớp 4đề ôn thi học kì 1 lớp 9đề ôn thi học kì 1 lớp 6 môn toánđề ôn thi học kì 1 lớp 3đề ôn thi học kì 1 lớp 6đề cương ôn thi học kì 1 lớp 6đề cương ôn thi học kì 1 lớp 3đề toán ôn thi học kì 1 lớp 3ôn thi học kì 1 lớp 12 môn toánôn thi học kì 1 lớp 4bai tap on thi học ki 1 lop 9 mon toanbai tap on thi học ki 1 lop 9ôn thi học kì 1 lớp 6 môn toánde cuong on thi hoc ki 1 lop 9 mon toandetai NAFOSTED 2016 nayLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUĐối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng anh và tiếng việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụngthực tập mô phôi có chú thíchbáo cáo thu hoạch kiến tập sư phạmKHẢO sát các yếu tố HÌNH THÀNH CHIẾN lược học tập của SINH VIÊN năm NHẤT tại TRƯỜNG đại học NÔNG lâm THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHNGHIÊN cứu, THIẾT kế, CHẾ tạo THIẾT BỊ HÀN MA SÁT XOAY02. Bieu cam ket thue hang phi nong sanHàn Quốc Re 3Hàn Quốc Regulation 1AD South Africa ActBài giảng Phôi thai học đại cươngĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA 10Mau ho so chong ban pha giaCanada GSCMN1CAN3A1Hoa Kỳ GSCMN1USA1S7Tổng hợp 20 đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2018 mới nhấtMehico GSGN1MEX1S1ổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính kinh tế đặc biêt ở Việt Nam hiện nayGiải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An