LUYỆN THI đại học đề 12 lớp 12a1

LUYỆN THI đại học đề 12 lớp 12a1

LUYỆN THI đại học đề 12 lớp 12a1
... ca glyxin l A CH3NH2 B H2NCH(CH3)COOH C H2NCH2COOH D C2H5NH2 Cõu 24 Cho 6,72 gam Fe tỏc dng vi 125 ml dung dch HNO3 3,2M, thu c dung dch X v khớ NO (sn phm kh nht ca N+5) Bit cỏc phn ng xy hon ... MY, ú M chim 63,64% v lng Kim loi M l A Cu B Zn C Mg D Fe Cõu 41: Cho hn hp khớ oxi v ozon Sau mt thi gian ozon b phõn hy ht thu c mt cht khớ nht cú th tớch tng 2% Phn trm ca ozon hn hp khớ ban ... trùng với B2 A2 trùng với B1 D A1, A2, B1, B2 chất khác Cõu 43: Nhỳng Zn vo dung dch mui X, sau mt thi gian ly Zn thy lng Zn gim Ly Zn sau phn ng trờn cho vo dung dch HCl d, thy cũn mt phn kim lai...
 • 5
 • 150
 • 0

Đề tự luyện thi đại học12

Đề tự luyện thi đại học sô 12
... Y Z là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 12 A C6H5CH2Cl C6H5CH2OH B C6H5CHO C6H5COOH ... CH3COOH Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 12 Câu 46: Cho 0,02 mol hỗn hợp K 2Cr2O7 ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 12 Câu 14: Thực phản ứng đề hiđro hóa hỗn hợp X C2H6 C3H8 (C2H6 chiếm 20% thể tích)...
 • 4
 • 439
 • 9

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ - LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 12

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ - LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 12
... Iơt 53 I đồng vị phóng xạ Sau 12, 3 ngày số phân rã lại 24% số phân rã ban đầu, số phân rã 131 53 I A 2,45.1 0-6 s-1 B 3,14.1 0-6 s-1 C 1,34.1 0-6 s-1 D 4,25.1 0-6 s-1 Câu 20: Một chất điểm dao động ... xo A động biến thi n tuần hồn tần số, tần số gấp đơi tần số dao động B sau lần vật đổi chiều, có thời điểm gấp hai lần động C động tăng, giảm ngược lại, động giảm tăng D vật động vật đổi chiều ... cực đại hai tụ điện U0 = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 = 0,02A Điện dung tụ điện hệ số tự cảm cuộn dây A C = 7,9.1 0-3 F L = 3,2.1 0-8 H B C = 3,2µF L = 0,79mH C C = 3,2.1 0-8 F L...
 • 5
 • 224
 • 0

Giáo án bồi dưỡng học sinh luyện thi đại học Giải tích lớp 12

Giáo án bồi dưỡng học sinh luyện thi đại học Giải tích lớp 12
... - Soạn cho lớp LTĐH j) ∫ (2x − 1) x − x + dx e k) ∫ ln x dx x Phạm Văn Luật – Tổ Toán THPT Đốc Binh Kiều Giáo trình Giải tích 12 - Trang 16 - Soạn cho lớp LTĐH Giáo trình Giải tích 12 - Trang ... đònh phương trình đường thẳng Phạm Văn Luật – Tổ Toán THPT Đốc Binh Kiều Giáo trình Giải tích 12 - Trang 12 - Soạn cho lớp LTĐH Lời giải 1: Dự đoán đường thẳng cố đònh: Cách 1: Chuyển (1) phương ... Phạm Văn Luật – Tổ Toán THPT Đốc Binh Kiều Giáo trình Giải tích 12 π ∫x 125 ) Chứng minh rằng: Trang 19 - Soạn cho lớp LTĐH sin xdx =0 Áp dụng 124 ) π − 1 −1 cos x cos x 126 ) Chứng minh rằng:...
 • 36
 • 275
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – SỐ 12 MÔN: TIẾNG ANH ppsx

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – SỐ 12 MÔN: TIẾNG ANH ppsx
... fault with everything I This sentence means: A Whatever I do, my workmates will find fault with me B Whatever everything I do, my workmates will find fault with me C Everything I do, my workmates ... things went wrong Which sentence expresses the same idea as the above? A When he was arriving, things went wrong B Because he arrived, things still went wrong C No longer did he arrive, but things ... school 128 The author implies that most small children believe that the quantity of water changes when it is transferred to a container of a different A color B quality C weight D shape 129 ...
 • 9
 • 214
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN (12)

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN (12)
... đáp án đề s 12 thi thử đại học lần khối a I.Phần dành cho tất thí sính I (0,75 điểm) Hoành độ giao điểm đồ thị (C ... 5(z + 1) = 7x + y -5z -77 = Từ giả thi t toán ta thấy có C 42 = cách chọn chữ số chẵn (vì 2 số 0)và C = 10 cách chọn chữ số lẽ => có C C = 60 số thỏa mãn toán Mỗi số nh có 4! số đợc thành lập ... 0,5 H (3;1;4) AH (7;1;5) Vậy (P): 7(x 10) + (y 2) 5(z + 1) = 7x + y -5z -77 = Câu Từ giả thi t toán ta thấy có C 52 = 10 cách chọn chữ số chẵn (kể số 0,5 VIIa Câu VIa điể m điể m 3 có chữ...
 • 5
 • 61
 • 0

Luyện thi Đại học đề 01

Luyện thi Đại học đề 01
... điện trường biến thi n theo thời gian sinh từ trường xoáy D Khi từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930.406 Trang 2/4 Luyện thi Đại Học Cao Đẳng năm ... Luyện thi Đại Học Cao Đẳng năm 2008 A C L R R = 60Ω, cuộn dây có điện trở 20Ω có −4 1, π 10 L= H, tụ C ... sáng A 0,75 μm B 0,5 μm C 0,4 μm D 0,55 μm GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930.406 Trang 3/4 Luyện thi Đại Học Cao Đẳng năm 2008 37/ Trong thí nghiệm Iâng: Hai khe cách 2mm, khe cách màng 4m, bước...
 • 4
 • 153
 • 0

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13
... Câu 28: Tính chất hóa học glyxin thể đầy đử tác dụng với dãy chất sau : A : K , NaOH B : K , NaOH , C2H5OH C : K , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH D : Cu , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH Câu ... 1200 C : 950 D : 1500 Câu 33 : Glyxerin , xenlulozơ , toluen có tính chất hóa học chung : A : td với NaOH B : td với dd Brôm C : td với Cu(OH)2 D : td với HNO3 đ/H2SO4 đ Câu 34 : Có chất khí đựng ... C3H6Cl2 hợp nước tạo thành rượu đa chức : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 20: Số đồng phân hợp chất thơm có CTPT : C6H7ON PƯ với NaOH & HCl : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 21: Các đồng phân mạch nhánh C5H10 hợp nước cho...
 • 4
 • 436
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19
... B : 2,24 lít C : 11,2 lít D : 8,96 lít Câu 38 ; Lượng Ba cần cho vào 1000 gam nước để dd Ba(OH)2 2,67 % : A : 39,4 g B : 19, 7 g C : 26,7 g D : 21,92 g Câu 39 : Chia 10 gam hỗn hợp axit HCOOH ... Câu 42: C7H9N có số đồng phân thơm là: A: B: C: D: Câu 43: Dẫn mol rượu etylic qua ống đựng CuO đun nóng thấy khối lượng giảm 8g Khối lượng anđehyt tạo thành là: A:22g B: 11g C: 23g D: 4,6g Câu ... Fe2O3 D: không xácù đònh Câu 47: Cho chất rắn Cu, Fe, Ag dd CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3 Số fản ứng xảy cặp chất là: A: B: C:2 D:1 Câu 48: Số đồng phân có C4H8 là: A: B: C: D: Câu 49: Trong só đồng phân...
 • 4
 • 332
 • 4

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7
... muối clorua nóng chảy thu hỗn hợp kim loại : A : gam & 4,6 gam B : gam & 0 ,75 gam C : gam & 5 ,75 gam D : gam & 4,6 gam Câu 17 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hro bon A thu 0,8 mol CO2 Biết 0,2 mol ... RCH2OH > RCHO Câu 36 : Cho 0,896 lít hỗn hợp gồm C2H2 & ankanal X tác dụng vừa đủ với Ag2O/NH3 thu 11,52 gam kết tủa CTPT X là: A : CH3CHO b : HCHO C : C3H7CHO D : C2H5CHO Câu 37 :3,4 gam hỗn ... 11,2 gam B : 2,8 gam c : 14 gam D : 5,6 gam Câu 46 :Cho chất MnO2 , H2SO4 , NaCl , NaBr , Al điều chế AlBr3 công nghiệp cần PT A:4 B:5 C:6 D :7 Câu 47 : Ngâm Ni dd có chứa muối sau Trường hợp...
 • 4
 • 302
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 8

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 8
... phần Câu 45 : Khử 9,6 gam hỗn hợp gồm FeO & Fe2O3 khí CO nhiệt độ cao người ta thu m gam Fe & 2 ,88 gam CO2 Giá trò m : A : 6,04 gam B : 7,04 gam C : 8, 02 gam D : 6,72 gam Câu 46 : Trong trình luyện ... gồm CO2 & H2O tích & thể tích O2 PƯ CTPT A : A : C3H6O2 B : C4H8O3 C : C3H6O3 D : C2H4O2 Câu 38 : Một este no đơn chức A có KLPT 88 Cho 17,6 gam A tác dụng với 300 ml dd NaOH M Cô cạn hỗn hợp ... : HCOOCH2 - CH2 - CH3 D : CH3 - CH2 - CH2 - COOH Câu 28 : Số đồng phân amin bậc anim đơn chức no A có % H khối lượng 15,0 68% A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 29 : C3H9O2N + NaOH > CH3NH2 + D + H2O CTCT...
 • 4
 • 259
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 9

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 9
... nhiều bezen , xăng Câu 28 : Khi làm thi nghiệm với anilin xong , trước tráng lại nước , nên rử ống nghiệm dd loãng sau : A : dd HCl B : dd NH3 C : dd Ca(OH)2 D : đ NaCl Câu 29 : Một chất X có ... : 1,2,3,5 D : 2,3,5 Câu 31 : Thể tích dd HNO3 99 ,67 % ( d = 1,52 ) cần để sản xuất 59, 4 Kg xelulozơ trinitrat ( H% = 90 ) A : 26 lít B : 27,6 lít C : 28,3 lít D : 20,5 lít Câu 32 : Tơ nilon -6,6 ... gam kết tủa % khối lượng chất có hỗn hợp : A : 85,23 % & 14,77 % B : 91 ,02 % & 8 ,98 C : 80,5 % & 19, 5 % D : 84,21 % & 15, 79 % Câu 23 : Axit acrylic & axit propionic tác dụng với dãy hoá chất sau...
 • 5
 • 285
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 14

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 14
... Câu 14: Dãy hóa chất sau tác dụng với dd NaHCO3 & Na2CO3 A:H2O, CH3COOH, HCl B:NaOH, HCl, H2SO4 C:CO2,CH3COOH, Ca(OH)2 D:H2O, NaOH, H2SO4 Câu 15: Cho bột nhôm tác dụng ... 1,4 D : 2,4 Câu 31 : Phản ứng với chất sau glucozơ & fructozơ cho sản phẩm giống : H2 Cu(OH)2 t0 thường Ag2O/NH3 CH3COOH A : 1,2 B : 2,3 C : 3,4 D : 1,4 Câu 32 : Bản chất hóa học tơ nilon ... điện tích âm không D : Không xác đònh Câu 34 : Đốt NH3 khí Clo thu khói trắng Khói trắng : A : NH4Cl B : HCl C : Cl2 D : N2 Câu 35 :Cho vài giọt dd KI vào ống nghiệm đựng dd FeCl3 , tượng quan sát...
 • 4
 • 298
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 17

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 17
... H2NC6H4OH , C6H5CH2OH Câu 22 : Một andehyt no mạch hở , không phân nhánh có công thức thực nghiệm (C2H3O)n CTCT A : A : C2H4(CHO)2 B : C2H5CHO C : C3H6(CHO)2 D : CH3CHO Câu 23 : Số hợp chất có ... C2H4 & C4H8 Câu 35 : Cho hợp chất sau : Axit oleic Axit metacrylic Axit acrylic Buten - Trường hợp có đồng phân hình học ( đồng phân cis-trans) : A : 1,4 B : 4,2 C : 1,3 D : 3,4 Câu 36 : Oxi ... , HCl , Cu(NO3)2 Câu 42 : Hiện tượng thi t bò làm thép bò phá hủy tiếp xúc với hới nước nhiệt độ cao Hiện tượng gọi : A : Hiện tượng ăn mòn điện hóa B : Hiện tượng ăn mòn hóa học C : Sự phân...
 • 4
 • 229
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 18

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 18
... có chứa C , H Câu 18 : đốt cháy thể tích ankan A mạch thẳng thu thể tích CO2 ( đo điều kiện ) Khi cho A tác dụng với Clo theo tỷ lệ mol 1:1 ta thu số sản phẩm : A:4 B:1 C:3 D:2 Câu 19 : Trong ... : 17 g & 10,3 g B : 8,5 g & 18, 8 g C : 12,75 g & 14,55 g D : 4,25 g & 23,05 g Câu 44: Ca(HCO3)2 + X -> CaCO3 + H2O X : A : CO2 B : CaSO4 C : H2O,CO2 D : Ca(OH)2 Câu 45: Cho 2,61 gam MnO2 tác ... NaNO3 Câu 13 : Dãy kim loại sau điều chế phương pháp điện phân muối halozenua nóng chảy A : Mg , Ca , Ba , Na , K B : Al , Ca , Na , Zn , K C : Mg , Ca , Pb , Fe , Al D : Ba , Na , Ca , Ni , Al Câu...
 • 5
 • 231
 • 0

Xem thêm