Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật công trình thủy

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật công trình thủy

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật công trình thủy
... TG1C Đồ án tốt nghiệp Trang: 21 Ngành công trình thủy lợi - Theo nhiệm vụ công trình, vai trò công trình hệ thống - Theo điều kiện chiều cao công trình a Theo nhiệm vụ công trình , vai trò công trình ... THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI 4.1 Giải pháp công trình thành phần công trình: Sinh viên thực hiện: Phạm Minh Thùy Lớp: TG1C Đồ án tốt nghiệp Trang: ... Phạm Minh Thùy Lớp: TG1C Đồ án tốt nghiệp Trang: 23 Sinh viên thực hiện: Phạm Minh Thùy Ngành công trình thủy lợi Lớp: TG1C Đồ án tốt nghiệp Trang: 24 Ngành công trình thủy lợi CHƯƠNG V: XÁC ĐỊNH...
 • 229
 • 341
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸCÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU VÒM ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU VÒM ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG
... hành làm Đồ án trình độ có hạn chế nên tập Đồ án chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em xin kính mong thầy mơn bảo để em hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp! Em xin chân thành cảm ơn ! Tp HCM, tháng 05 ... hẳn Nút giao khác mức đa dạng thiết kế tuỳ theo địa hình u cầu giao thơng, nút giao bố trí cho ngã ba, ngã tư nhiều tuyến giao nhau, sau trình bày số dạng nút giao có bố trí cầu cong I.1.2.1 - Nút ... Nhánh rẽ trái bán trực tiếp Nút giao ngã ba nhánh hình tam giác: Trong nút giao nhánh rẽ trái nửa trực tiếp bố trí cầu cong ba tầng Loại nút giao dùng thiết kế dòng xe rẽ trái cần tốc độ cao Nút...
 • 299
 • 526
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸCÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU DẦM BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU DẦM BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC
... S B NT GIAO THễNG LP TH NT GIAO NG VN Sv Ngc Qunh Cụng trỡnh GTTP A-K44 I HC GTVT - HN THIT K TNG TH NT GT LP TH CHNG I :TNG QUAN V NT GIAO THễNG NG VN I C IM NT GIAO THễNG NG VN Nỳt giao ng ... nỳt giao gia QL38 vi QL1A v ng st Bc Nam (nỳt giao thụng ng Vn) õy l mt nỳt giao thụng trng im, thng xuyờn xy tỡnh trng ỏch tc, mt an ton giao thụng trờn QL1A on t ng Vn n Ph Lý.Hin trng nỳt giao ... vo c im giao thụng nỳt giao cng nh c im a hỡnh dõn c ti khu vc nỳt kin ngh thit k t chc giao thụng nỳt ng Vn theo phng ỏn Phng ỏn ny gii quyt tng i trit giao ct gia cỏc lung phng tin giao thụng...
 • 141
 • 432
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸCÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG
... LỚP:CTGTTPK45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:GS.TS.NGUYỄN VIẾT TRUNG-KS.TRẦN ANH ĐẠT Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 Cầu nhánh 35 3.3.3 .Thiết kế trắc dọc tuyến ... H = 4.75m Bán kính đường cong ứng( m) STT Tên cầu Độ dốc dọc(%) Vòng xuyến Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 4 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Cầu nhánh 400 Bảng ... I.9 Nút giao hình thoi 1.1.2 .Nút giao nhiều nhánh Nút giao nhiều nhánh thường xuất giao thông thành phố điểm giao hội tụ nhiêù tuyến Trong nút giao tuyến giao thông ưu tiên vượt lên độc lập, ...
 • 164
 • 669
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸCÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU GIÀN THÉP 2 NHỊP LIÊN TỤC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU GIÀN THÉP 2 NHỊP LIÊN TỤC
... ?ng T11-2d T1-2A t10-2d T2-2A t9-2d T3-2A t8-2d R60 Tý ?ng ch?n HƯNG YÊN T7-2c t5-2d TẾ TIÊU Tý ?ng ch?n T11-2c t2-2d T5-2c t7-2d T4-2A T5-2A T7-2b Ø 120 .0 T4-2c T8-2b T3-2c T9-2b T2-2c T1-2c ch? ... Ltc= 33m M1-2c M2-2b T10-2b T11-2b Tý ?ng ch? n Ltc =33m T6-2b T6-2A T5-2B T7-2A T4-2B T8-2A T3-2B T9-2A T10-2A T1-2B Tý ?ng m2-2B ch?n Ltc= ch? n Ltc= M2-2A Tý ?ng 33m 33m T11-2A T2-2B PHỦ LÝ ... LỚP:CTGTTP_K45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ MƠN CTGTTP Cầu nhánh A Cầu nhánh B Cầu nhánh C Cầu nhánh D III .2. 3 :Thiết kế trắc dọc tuyến 60 60 60 60 III .2. 3.1:Ngun tắc thiết kế trắc dọc -Trắc dọc thiết kế phải...
 • 181
 • 867
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸCÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU ĐÚC HẪNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU ĐÚC HẪNG
... lên ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 16 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 17 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... ®Çu cÇu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 10 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 11 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO VĨNH NGỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 24 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ 1.QUY MƠ VÀ TỐC ĐỘ THIẾT KẾ Tuyến thiết...
 • 277
 • 273
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸCÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU GIÀN LIÊN TỤC 2 NHỊP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU GIÀN LIÊN TỤC 2 NHỊP
... 1 /23 BTCT/BTST 18 75 1 /24 BTST 20 85 1 /24 BTST 22 100 1 /22 BTST 24 100 1 /24 30 120 1 /25 10 35 145 1 /24 SVTH:Nguyn Minh Kiờn Bn rng BTST - Liờn tc Bn rng BTST - Liờn tc Bn rng BTST - Liờn tc - 21 ... đó, tính chất giao thông nút phức tạp, có nhiều xung đột giao cắt dòng xe, loại phơng tiện với SVTH:Nguyn Minh Kiờn - 22 - Lp CTGTTP-45 Bộ môn CTGTTP CT Thủy nghiệp Đồ án tốt 2. 2 c im nỳt giao ... sơ đồ cầu giàn thép 57 2. 1 mặt cắt giàn chủ 67 2. 2 cấu tạo giằng, giằng, ngăn 71 2. 3 cấu tạo nút giàn 73 CấU TạO Hệ THẩNG DầM MặT CầU 78 c Liên kết...
 • 192
 • 1,669
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô
... trúc Grafcet Đ6ĐCN2 Page 17 Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình Grafcet ứng dụng dây chuyền chế biến sữa ngô Những kí hiệu riêng ngôn ngữ GRAFCET: Đ6ĐCN2 Page 18 Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình ... thuật lập trình Grafcet ứng dụng dây chuyền chế biến sữa ngô Đ6ĐCN2 Page 19 Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình Grafcet ứng dụng dây chuyền chế biến sữa ngô Các đại lượng chuyên dùng GRAFCET: Cấu ... chương trình Ví dụ minh họa việc ứng dụng GRAFCET vào toán kỹ thuật đơn giản Máy trộn màu: Đ6ĐCN2 Page 24 Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình Grafcet ứng dụng dây chuyền chế biến sữa ngô Hai...
 • 88
 • 361
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN MẠNG TRUYỀN TẢI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN MẠNG TRUYỀN TẢI
... công suất, tối ưu công suất phản kháng Thiết kế, xây dựng chương trình tính công suất phản kháng máy tính Chương trình có chức năng: SVTH: Trần Mỹ Thiện Chương 1: Giới thiệu đề tài - Tính ... tổng dẫn mạng điện - Tính toán phân bổ công suất mạng điện - Hiển thò kết nút cần không cần với dung lượng cụ thể - Tính lại toán phân bổ công suất sau tối ưu công suất phản kháng - Xuất ... lượng sở khoa học toán có ý nghóa thực tiễn cấp thiết Đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp "Chương trình tính tối ưu công suất phản kháng mạng truyền tải" đáp ứng phần yêu cầu tính toán Trong trình...
 • 103
 • 193
 • 1

đồ án tốt nghiệp kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ lợi đắk rồ

đồ án tốt nghiệp kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ lợi đắk rồ
... 0,194 10,5 Cần khoan 32, L=0,70m 0,035 1,89 Đuôi choòng 38 Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công 0,150 8,12 % công 5,565 1,08 301,15 Máy khoan xoay đập tự hành 76 Máy nén khí điêzen 1200m3/h ... 0,194 154,5 Cần khoan 32, L=0,70m 0,035 27,9 Đuôi choòng 38 Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công 0,150 119,4 % công 5,565 15,9 4431,2 Máy khoan xoay đập tự hành 76 Máy nén khí điêzen 1200m3/h ... n'-1 n'-2 n'-1 n'-1 n' Lỗ mìn không nạp thuốc n'-1 n' 1:1 1:1 D Vt t, thit b cn dựng cho t n in hỡnh Khi lng thuc n cn dựng cho t n l:Q=Q.n1.n2=9,14*12*25=2742(kg) Tra nh mc d toỏn xõy dng cụng trỡnh...
 • 106
 • 212
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX
... cụng ty c phn thy sn Cafatex 9.3 Gii thiu phn thit k cung cp in cho xng Tụm cụng ty c phn thy sn Cafatex: Cụng ty c phn thy sn Cafatex l mt cụng ty thy sn cú din tớch rng ln v l mt nhng cụng ty ... thit k cung cp in cho xng Tụm Cụng ty c phn thu sn Cafatex Bao gm chng: ỉ Chng 9: Gii thiu v Cụng ty c phn thu sn Cafatex SVTH: Nguyn Trung HIu Li núi u ỉ Chng 10: Tớnh toỏn c th cho Cụng ty c ... TNH TON C TH CHO XNG TễM CễNG TY C PHN THU SN CAFATEX 10.1 Tớnh toỏn ph ti Cụng ty c phn thu sn Cafatex 44 10.2 Chn mỏy bin ỏp in lc, mỏy phỏt d phũng cho Cụng ty c phn thu sn Cafatex ...
 • 173
 • 151
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MAXWELL TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN TỪ CƠ BẢN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MAXWELL TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN TỪ CƠ BẢN
... Chương I: Giới thiệu chương trình Maxwell CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MAXWELL 1.1 Giới thiệu Maxwell Maxwell phần mềm dùng để thực mô tính toán thông số điện từ máy điện thiết bị điện Maxwell ... 5.2.3 Tạo đồ thị từ phương trình thông số Bởi phương trình thông số đồ thị, ta hình dung đường công phức tạp giải thích đồng thời biểu thức đồ thị Để tạo đồ thị sử dụng phương trình thông số + Chọn ... chữ số đường gạch Chú ý: Tên bên hàm định nghĩa số sử dụng giống thay đổi tên b Toán tử Toán tử sử dụng để định nghĩa hàm có dãy số toán tử thi hành phạm vi hàm Bản kê khai sau cho thấy hai toán...
 • 118
 • 281
 • 5

Đồ án tốt nghiệp Kỹ Thuật LTE Và Các Ứng Dụng

Đồ án tốt nghiệp Kỹ Thuật LTE Và Các Ứng Dụng
... điều chỉnh hiệu UE 32 Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái Hùng Bảng 2.1 tóm tắt giao thức giao diện cấu hình kiến trúc hệ thống 33 Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái ... nữa, LTE cho phép tận dụng dụng hạ tầng GSM có sẵn (tuy cần đầu tư thêm thiết bị) WiMax phải xây dựng từ đầu Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái Hùng CHƢƠNG 2: KIẾN TRÚC MẠNG LTE ... có nghĩa LTE có nhiều phổ tần sử dụng Wimax Tuy nhiên, khác biệt công nghệ ý nghĩa định chiến WiMax LTE Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái Hùng Hiện WiMax có lợi trước LTE: mạng...
 • 104
 • 802
 • 1

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 3

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 3
... 18 ,37 5 11 21 12 14,625 11 21 14 18 ,37 5 Trần Tử Bình - HTĐ.K35 Trang 16 đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp 3. 3 .3. 2- Phơng án - Các cột thu lôi phía trạm 110kV đợc bố trí độc lập cột số có độ cao ... cột 3; 4;5 (3 ữ = 17m; khoảng cách từ đến (3 4)= 20 ,35 m ) Đoạn (4ữ5): = + 20,5 = 20,9.m Đoạn (3 5): = 13 + 20,5 = 24,27.m Trần Tử Bình - HTĐ.K35 Trang đồ án tốt nghiệp p= r= Kỹ thuật điện cao áp ... HTĐ.K35 Trang đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp 3. 3.1- Các công thức sử dụng để tính toán - Độ cao cột thu lôi: h =hx + (3 1) Trong đó: + hx : độ cao vật đợc bảo vệ + : độ cao tác dụng cột...
 • 22
 • 386
 • 0

Xem thêm