ĐỀ ÔN THI HOÁ LỚP 12

ĐỀ ÔN THI HOÁ LỚP 12

ĐỀ ÔN THI HOÁ LỚP 12
... THPT TRẦN NGUYÊN HÃN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12 Trang / Doc24.vn Thời gian bàm : 90 phút Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... hoàn toàn 2,4 gam X dung dịch NaOH chất hữu Y không phân nhánh dễ bay 2,7 gam hỗn hợp muối axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở axit cacboxylic không nhánh đồng đẳng dãy đồng đẳng axit acylic Chuyển ... gương 40 Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu isopentan Số công thức cấu tạo có X A B C D 41 Cho 13,8 gam chất hữu X có công thức phân tử C 7H8 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3,...
 • 7
 • 171
 • 0

ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 12 (mới)

ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 12 (mới)
... Trường THPT Hồng Ngự I – Thị Xã Hồng Ngự - Đồng Tháp Nguyễn Văn Rinh ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm) Câu I (3.0 điểm) Cho hàm số y = 2x + có đồ thị (C) ... phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục toạ độ Câu II (2.0 điểm) Cho log 392 = a,log 112 = b Tính log 35 theo a b a+x Rút gọn biểu thức a2 − x2 + ax − a x a − ax + x − x a−6 x Câu III...
 • 2
 • 296
 • 9

ĐỀ ÔN THI HK1 - LỚP 12A THPT VĨNH BÌNH BẮC- KIÊN GIANG

ĐỀ ÔN THI HK1 - LỚP 12A THPT VĨNH BÌNH BẮC- KIÊN GIANG
... đáy AB góc 450 Câu 2: Thi t diện qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình nón ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN 12 Đề Thời gian: 90 phút ... 2: Thi t diện qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình nón ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN 12 Bài (4điểm) Câu 1: Cho hàm số: y = Đề Thời ... đáy AB góc 450 Câu 2: Thi t diện qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình nón ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN 12 Đề Thời gian: 90 phút...
 • 21
 • 213
 • 0

De on thi HKI lop 12 (10-11)

De on thi HKI lop 12 (10-11)
... ợc ch ất g ì ? A.CH3COONa v CH3CH=CHOH B CH3COONa v CH3CH2CH2OH C CH3COONa CH3CH=CHONa D CH3COONa v CH3CH2CHO Câu 42: Mantozơ tinh bột khơng thuộc loại : A.cacbohidrat B monosaccarit C polisaccarit ... là: A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 Câu 29 :Cơng thức sai với tên gọi? A teflon (-CF2-CF2-)n B nitron (-CH2-CHCN-)n C thủy tinh hữu [-CH2-CH(COOCH3)-]n D tơ enăng [-NH-(CH2)6-CO-]n Cau ... polime A 14 g B 28 g C 56 g D Kh«ng x¸c ®Þnh ®ỵc Câu 25:Để trung hồ 50 g dd 1amin đơn chức X nồng độ 12, 4 % người ta cần dùng 200ml dd HCl 1M Amin : A CH5N B C2H7N C C3H7N D C3H5N Câu 26:Cho chất...
 • 3
 • 190
 • 0

Đề ôn thi toán lớp 12 ppt

Đề ôn thi toán lớp 12 ppt
... Ngc Thch, Trng THPT Phỳ Lc im -5- luyn ụn thi Hc K I Lp 12 2010-2011 I 2,00 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s: y = x - 3x + Tp xỏc nh: Ă S bin thi n: a)Gii hn ti vụ cc: 0,25 5 lim y = lim ... hm s y = x3 - 3x2 + (1) Giỏo viờn: H Ngc Thch, Trng THPT Phỳ Lc -4- luyn ụn thi Hc K I Lp 12 2010-2011 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (1) Da vo th (C) ca hm s (1), tỡm tham s m phng ... 0,25 0,50 0,25 0,25 luyn ụn thi Hc K I Lp 12 2010-2011 Vy th tớch ca chúp S.MBCD l V = 1 SMB'C'D' AA' = 3a a = a 3 Va 0,25 Phn dnh cho hc sinh hc theo sỏch Toỏn 12 nõng cao Vit phng trỡnh tip...
 • 20
 • 175
 • 0

Đề ôn thi hóa học 12 - 6 ppt

Đề ôn thi hóa học 12 - 6 ppt
... Gly-Ala-Lys, Phe-Gly-Val, LysPhe-Gly, Ala-Lys-Phe, Gly-Val-Phe Thứ tự liên kết amino axit X là: A Gly-Val-Phe-Gly-Ala-Lys-Phe B Gly-Ala-Lys-Phe-Gly-Val-Phe C Phe-Gly-Val-Phe-Gly-Ala-Lys D Ala-Lys-Phe-Gly-Val-Phe-Gly ... đồng phần hình học Công thức cấu tạo X là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số ... chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 http://aotrangtb.com - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 01   V1 lít hỗn hợp hai khí có khối so với không...
 • 7
 • 182
 • 0

Đề ôn thi hóa học 12 - 5 pptx

Đề ôn thi hóa học 12 - 5 pptx
... http://aotrangtb.com Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8 -5 8 -1 2 - Trang| 2- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 A y = 3x B y = 2x C y > x ... phẩm theo sơ đồ: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8 -5 8 -1 2 - Trang| 3- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 CH3 − CHO CH3 − CH3 ← ↑ X ... - Trang| 4- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 Câu 42 : Tách nước từ hỗn hợp gồm butan-1-ol butan-2-ol (ở 170oC, H2SO4 đặc) Số anken (kể đồng phân hình học) thu A...
 • 5
 • 125
 • 0

Đề ôn thi hóa học 12 - 4 ppt

Đề ôn thi hóa học 12 - 4 ppt
... từ đồng vị trên? A B C 12 D 18 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03   Câu ... chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03   Chất X A butan B propen C xiclobutan D xiclopropan Câu 43 Hỗn ... vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03   Câu 32 Từ ba α-amino axit glyxin, alanin valin, tạo thành tripeptit chứa ba - amino? A B C D...
 • 5
 • 142
 • 0

Đề ôn thi hóa học 12 - 3 pdf

Đề ôn thi hóa học 12 - 3 pdf
... AgNO3 tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 Câu 47 Tên gọi theo danh pháp thay chất có công thức (CH3)2CH–C(Cl)Br–CH3 A 3- brom -3 - clo-2-metylbutan B 2-brom-2-clo -3 , 3- imetylpropan C 2-brom-2-clo -3 - metylbutan ... – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 CO2 Phần cho phản ứng với Na2CO3 thấy thoát 0,84 lít ... propenol propanon Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 C propenal, propanon propanol...
 • 5
 • 201
 • 0

Đề ôn thi hóa học 12 - 2 pptx

Đề ôn thi hóa học 12 - 2 pptx
... C3H3O2Na C3H5O2Na Công thức cấu tạo chất A CH2=CH-COO-CH2-CH3 CH3-COO-CH2-CH=CH2 B CH3-COO-CH=CH-CH3 CH3-COO-CH2-CH=CH2 C CH3-CH2-COO-CH=CH2 CH2=CH-COO-CH2-CH3 D CH3-CH2-COO-CH=CH2 CH3-COO-CH=CH-CH3 ... C 20 0 D 10 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang| 2- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 05 Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn 23 ,2 ... C 20 0 D 500 http://aotrangtb.com Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang| 4- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 05 Câu 42 Oxi...
 • 6
 • 104
 • 1

Đề ôn thi hóa học 12 - 1 pptx

Đề ôn thi hóa học 12 - 1 pptx
... Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 06 Câu 45: Có dẫn xuất clo có công thức phân tử C5H11Cl ? Biết cho chất tác dụng với ... http://aotrangtb.com Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 06 Câu 57: Hòa tan Cr2O3 dung ... 1M Công thức phân tử este A C3H6O2 B C4H8O2 C C4H6O2 D C5H10O2 o http://aotrangtb.com Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi...
 • 6
 • 111
 • 0

122 Đề ôn thi Toán lớp 12

122 Đề ôn thi Toán lớp 12
... 2x2 +3 cú th (C) 1/ Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2/ Da vo th (C), tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh x 2x2 + m = cú bn nghim thc phõn bit 122 ễN THI TT NGHIP MễN TON THPT NM HC 2010 ... TH SINH (7 im) Cõu I.(3 im) Cho hm s y = -x3 + 3x2 cú th (C) 122 ễN THI TT NGHIP MễN TON THPT NM HC 2010 - 2011 1/ Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2/ Vit phng trỡnh tip tuyn vi (C) bit ... im M (1; 0; 5) Tớnh khong cỏch t M n ( ) 122 ễN THI TT NGHIP MễN TON THPT NM HC 2010 - 2011 Vit phng trỡnh mt phng i qua giao tuyn (d) ca ( ) ( ) ng thi vuụng gúc vi mt phng (P): 3x y + =...
 • 83
 • 272
 • 0

trắc nghiệm ôn thi hóa lớp 12 chương IV gluxit

trắc nghiệm ôn thi hóa lớp 12 chương IV  gluxit
... *C Sản phẩm phản ứng thủy glucozơ cho phản ứng tráng gương D Một lí khác Câu 12 ( 23, hiểu) Saccarozơ tác dụng với hóa chất sau đây: (1) Cu(OH)2 (2) AgNO3/NH3 (3) H2/ Ni, t (4) H2SO4 loãng, nóng ... phân biệt tinh bột với gluxit khác: A Thủy phân tinh bột môi trường axit *B Phản ứng màu với Iot C Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 D Phản ứng với Cu(OH)2 Câu 15 ( biết) công thức sau xenlulozơ: ... [C6H8O2(OH)3]n Câu 16(25, biết) tinh bột xenlulozơ chất: A Đồng đẳng B Đồng phân C Cùng công thức thực nghiệm D Cùng khối lượng phân tử Câu 17 ( 25*, biết) Quá trình quang hợp xanh, tinh bột có...
 • 2
 • 69
 • 0

Đề ôn thi HSG lớp 12

Đề ôn thi HSG lớp 12
... TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỔ TIẾNG ANH ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LẦN NĂM HỌC 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ANH 12 (Đáp án gồm trang) ... can this at their own speed They also have some formal class teaching when this is appropriate We encourage our pupils to use the library, and we teach them the skills they need in order to this ... contacts This is important for people of all ages Regardless of your age, playing games can help you keep your mind alert, learn new things , and build friendships HƯỚNG DẪN CHẤM: Bài thi chấm...
 • 6
 • 374
 • 2

de on thi toan lop 12 cơ bản

de on thi toan lop 12 cơ bản
... S.ABCD có cạnh đáy 1.Tính chiều cao hình chóp S.ABCD 2.Tính thể tích hình chóp S.ABCD 12 12 , cạnh bên 3a 122 ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN THPT13 QUỐC GIA NĂM HỌC (5 ĐIỂM) II PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN ... Câu 5a (a) Tìm số phức z thỏa : z4 + z2 – 12 = B Theo chương trình nâng cao: 33 33 122 ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN THPT34 QUỐC GIA NĂM HỌC (5 ĐIỂM) Câu 4b (c) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 1) ... phương trình mặt tiếp diện (P) mc(S) biết (P) song song với mp(Q) Câu V.b (1điểm ): Viết lượng giác số phức z biết : z = ĐỀ 98 46 46 122 ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN THPT47 QUỐC GIA NĂM HỌC (5 ĐIỂM) I...
 • 61
 • 190
 • 0

Xem thêm