ÔN tập KIỂM TRA hóa 12 bài 4

ÔN tập KIỂM TRA hóa 12 bài 4

ÔN tập KIỂM TRA hóa 12 bài 4
... dng vi dung dch H2SO4 loóng (d) Sau phn ng thu c 2, 24 lớt khớ hiro ( ktc), dung dch X v m gam cht rn khụng tan Giỏ tr ca m l: A 6 ,4 gam B 5,6 gam C 4, 4 gam D 5 ,4 gam Cõu 44 : Cho dung dch NaOH ... ta keo trng khụng tan Cõu 45 : Cỏc s oxi hoỏ c trng crom ?A +2, +4, +6 B +2, +3, +6 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 Cõu 46 : Dn khớ CO qua ng ng a gam hn hp gm CuO, Fe3O4, FeO, Al2O3 nung núng Khớ ... Ba, Ag Cõu 48 : Cu hỡnh electron no di õy c vit ỳng? A Fe:[Ar] 4s23d6 B Fe2+: [Ar] 4s23d4 C Fe2+:[Ar] 3d54s1 D Fe:[Ar] 3d64s2 Cõu 49 : Dóy cỏc kim loi c sp xp theo chiu gim dn tớnh kh l A.Zn,Al,Cu,Cr...
 • 3
 • 174
 • 0

ON TAP KIEM TRA (TRAC NGHIEM, BAI TAP)

ON TAP KIEM TRA (TRAC NGHIEM, BAI TAP)
... nguồn 110V, công suất đèn là: A) P = 50W B) P > 50W C) P < 50W C) P = 100 W Câu 17) Trong đoạn mạch song song ta có công thức: A) I = I1 =I2 B) I1 / I2 = R1/R2 C) I1 / I2 = R2/R1 C) I1 / I2 = ... cường độ dòng điện mạch, công suất toàn mạch? Và hiệu điện đầu điện trở? 2) Mắc thêm điện trở R3 song song với điện trở R2 cường độ dòng điện mạch 0.5A a)Tính giá trò điện trở R3, nhiệt lượng toả ... độ dòng điện mạch, công suất toàn mạch? Và hiệu điện đầu điện trở? 2) Mắc thêm đèn Đ(12V-12W) song song với điện trở R1 a) Tính cường độ dòng điện mạch mạch rẽ b) Độ sáng đèn nào?.Tính nhiệt lượng...
 • 2
 • 251
 • 0

kiem tra hoa 12-bai so 2

kiem tra hoa 12-bai so 2
... 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 20 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hóa học12a2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 21 Kiểm tra 45 phút ... 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 11 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hóa học12a2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 12 Kiểm tra 45 phút ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hóa học12a2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kiểm tra 45 phút...
 • 26
 • 231
 • 2

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKI - LỚP 4 - NĂM HỌC 2010-2011

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKI - LỚP 4 - NĂM HỌC 2010-2011
... Trung tâm  Trung bình Câu 14 Thứ tự mức độ giảm dần màu đỏ?  Đỏ son -> đỏ son -> đỏ -> đỏ -> đỏ  Đỏ -> đỏ -> đỏ -> đỏ son -> đỏ son  Đỏ -> đỏ -> đỏ -> đỏ son -> đỏ son Câu 15: Câu hỏi “Gia ... 78 543 2; 7 845 32; 785 342 ; 7853 24 là: A 78 543 2 B 7 845 32 C 785 342 D 7852 34 Câu 4: Chữ số số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào? A Hàng nghìn, lớp nghìn C Hàng chục nghìn, lớp nghìn B Hàng trăm, lớp nghìn ... kỷ XX  c) 84 phút = 14 phút  b) Một ngày, = 26  d) kỷ = 20 năm  Câu 19: Kết phép tính: a) x (7 + 3) = ? A 59 C 31 B 80 D 800 A b) 368 x (40 -5 ) = ? 12880 C 147 15 B 11880 D 2 944 A c) 80 x...
 • 38
 • 234
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA 11 NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA 11 NÂNG CAO
... Dạng Bài tập điều chế chất Từ chất vô cơ, chất hữu đơn giản ( CH4, C2H2 …), thiết bị có đủ viết PTHH điều chế chất : PE, PVC, Cao su buna, Cao su buna-S, Stiren, Toluen… II BÀI TẬP Bài tập đốt ... dung dịch chứa 0,1 mol Brom Đốt cháy hoàn toàn a (g) hỗn hợp thu 0,6 mol CO2 Công thức phân tử chúng gì? Bài tập đề thi ĐH Trường THPT Chuyên GV : Dương Hùng Bài 10 (A-07) Ba hiđrocacbon X, Y, ... Bài 10 So sánh mặt CT hóa tính hợp chất sau, viết phương trình phản ứng minh họa a) Etan, etylen, axetylen b) hexan, hexen, benzen c) butin-1, butin-2 butadien-1,3 Bài 11 Tách riêng khí khỏi...
 • 5
 • 537
 • 3

ôn tập kiểm tra hóa 10 HKI

ôn tập kiểm tra hóa 10 HKI
... Ôn tập Hóa 10 HKI Văn Phong c) X thuộc nhóm: A IA B VA C IIIA D IVA Câu 13 Dãy nguyên tố sau xếp theo chiều ... thuộc loại ion gì? Cho biết tên ion đó? Hãy viết trình diễn tả hình thành ion nói trên? -2- Ôn tập Hóa 10 HKI Văn Phong Câu 28 Nguyên tử flo ( Z = 9) có p, n, e? Khi nhận thêm 1e ion hình thành mang ... oxit liên kết oxit liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa tri không cực? PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ Câu 38 Hãy cho biết số oxi hóa hiđrô hợp chất sau đây: HCl, HF, H2O, CH4,...
 • 5
 • 67
 • 0

kiẻm tra hóa 12- bài 3

kiẻm tra hóa 12- bài 3
... Cl = 35 ,5, S = 32 ) -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẠP ĐỀ KIỂM TRATRẮC NGHIỆM MƠN HĨA HỌC LỚP 12 BÀI Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, ... MÃ ĐÈ 209 D 16 B 17 C 18 C 19 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MÃ ĐÈ 134 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... K2CO3 D NaOH Câu 28: 31 ,2 gam hỗn hợp bột Al Al 2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư 13, 44 lít khí (đktc) Khối lượng chất hỗn hợp đầu gam? A 21,6 gam Al 9,6 gam Al2O3 B 5,4 gam Al 25,8 gam Al2O3...
 • 5
 • 109
 • 0

Ôn tập kiểm tra học kỳ I_lớp 4

Ôn tập kiểm tra học kỳ I_lớp 4
... thương 24, số dư số dư lớn phép chia Tìm số bị chia Trả lời: Số dư lớn là: -1 = Số bị chia cần tìm là: 24 x + = 2 24 Đáp số : 2 24 Câu 10: Tính nhanh: 125 x 45 + 125 x 55 Trả lời: 125 x 45 + 125 ... 22 24 kg b.556 kg c 64 Trả lời: b 556 kg = 2000 kg tạ = 200 kg yến = 20 kg Trung bình cân nặng là: ( 2000 + 200 + 20 + 4) : = 556 (kg) Câu 7: Tính giá trị biểu thức 42 63 : + 25000 Trả lời: 42 63 ... lời: Câu hỏi Câu hỏi tự hỏi Mình làm xong tập chưa ? Câu 4: Tìm từ nghĩa với từ “quyết chí ” Đặt câu với từ vừa tìm Trả lời: Quyết tâm Em tâm trở thành học sinh giỏi Câu 5: Xác định từ loại gạch...
 • 24
 • 422
 • 0

Đề kiểm tra hóa 8 bài 4 tiết 60 chuẩn 4 mã đề

Đề kiểm tra hóa 8 bài 4 tiết 60 chuẩn 4 mã đề
... NGHIỆM:( 4 ) Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 đề thi 130 B B D C B A C C đề thi 207 B C D C A B D B II TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: A- Zn + H2SO4 → Zn SO4 + H2 ↑ o tt B- Fe2O3 +3H2 → 2Fe + 3H2O đề thi ... Trường THCS …………… Lớp :8 số: đề thi 207 Kiểm tra tiết Môn: Hóa học Thời gian: 45 ' (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Điểm Lời phê giáo viên: I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 ) Khoanh tròn chữ ... Trường THCS …………… Lớp: số: đề thi 47 9 Kiểm tra tiết Môn: Hóa học Thời gian: 45 ' (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Điểm Lời phê giáo viên: I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 ) Khoanh tròn chữ...
 • 6
 • 84
 • 0

Đề kiểm tra hóa 8 bài 4 tiết 60 có đáp án(chuẩn

Đề kiểm tra hóa 8 bài 4 tiết 60 có đáp án(chuẩn
... + H2O → H2SO3 (4) Câu 2: Viết CTHH a K2S b BaSO3 c Zn3(PO4)2 d CaHPO4 Câu 3: 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ n Cu = 3,2 = 0,05 (mol) 64 0,25 đ n H2 = 2, 24 = 0,1 (mol) 22 ,4 0,25đ a PTHH: ... ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM:( 4 ) Mỗi câu 0,5điểm) 1-C ;2D ;3B ;4A ; 5B ; 6A ;7C ; 8C II/ TỰ LUẬN: ( 6đ) Câu : Viết hoàn chỉnh PTHH a Ca ... 22 ,4 = 1,12 (lít) b c PTHH: CuO + H2 t → Cu + H2O (2) Mol : 1 1 Mol : 0,1 ← 0,1 → 0,1 Số mol CuO dùng ban đầu là: Σ CuO = 0,1 + 0,05 = 0,15 ( mol) mCuO = 0,15 x 80 = 12 (g) mCu = 0,1 x 64 =...
 • 2
 • 91
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA LỚP 11
... pH bằng: A B C D 114 :Thêm 450 ml nước vào 50 ml dung dịch Ba(OH) có 0,005M thu dd có pH bằng: A 11 B 12 C 13 D 115 : Cần g NaOH rắn hòa tan 200ml dd HCl có pH = để thu dd có pH = 11? A 0,016g B ... 140:Trong nhận xét nhận xét khơng đúng? a Ngun tử Nitơ có lớp e lớp ngồi có e b Số hiệu ngun tử Nitơ c e phân lớp 2p ngun tử Nitơ tạo ba liên kết cộng hóa trị với ngun tử khác d Cấu hình e ngun tử Nitơ ... HNO3 A tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh tính khử mạnh B tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh bị phân huỷ C tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh tính bazơ mạnh D tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu bị phân...
 • 15
 • 139
 • 0

Ôn tập kiểm tra tiếng anh lớp 4

Ôn tập kiểm tra tiếng anh lớp 4
... go? (Phong Nha caves) -………………………………… ĐỀ I.Circle the odd one out 1.A.doctor 2.A.bread 3.A.fit 4. A.animal 5.A.dress B.farmer B.chicken B.look B.tiger B.shirt C.coffee C.rice C.strong C.monkey ... 1.Mai…… up at six o’clock 2…… did he come back from Hue ? 3.My friend go to school ……… 6.00 clock 4. Linda likes milk It is ……… favourite drink 5.How much ……….the shoes? a.get a.Where a.on a.her ... What are you going to do? ĐỀ I.Circle the odd one out 1.A.dress 2.A.bread 3.A.English 4. A.like B.shoes B.chicken B.Maths B.tiger C.jeans C.orange juice C.English C.monkey D.trouses D.fish...
 • 4
 • 870
 • 1

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12
... ure-fomandehit) - Pin điện hóa cách tính suất điện động chuẩn pin điện hóa D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 PHẦN CHUNG CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT Câu 1: Để chuyển hóa số dầu ăn thành mỡ rắn ... thức học Biết cách liên hệ kiến thức học lớp 12 vào thực tiễn sống Biết cách giải số dạng tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim lo i, tính ... hợp Giải thành thạo câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có SGK sách tập hoá học 12) C NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP Học sinh học theo chương trình nâng cao cần ý thêm - Phản ứng khử este LiAlH4...
 • 15
 • 1,315
 • 6

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8
... ZnOH D) Al2(SO4)3 Cõu Phõn t ca ng (II) sunfat CuSO4 l: A 14 0 .v.C; B 15 0 .v.C; C 16 0 .v.C; D 17 0 .v.C Cõu Phõn t cu hp cht to bi 1N v 3H l: A 16 .v.C; B 17 .v.C; C 18 .v.C; D 19 .v.C Cõu Cụng ... ca H2SO4 l: A 96 vC B 97vC C 98 vC D 99 vC Nc ct l: A nc cú nhiu cht trn ln vo C cht cú nhit sụi 12 0oC B cht tinh khit D nc ao, h Cụng thc hoỏ hc ca Canxi oxit l ( bit phõn t cú 1Ca, 1O): A ... phõn t cú 1Ca, 1O): A Ca2O B CaO2 C Ca1O1 D CaO Trong nguyờn t Km cú s p=30 Vy s e nguyờn t l: A 28 B 29 C 30 D 31 B/ in nhng t, cm t thớch hp vo ch trng (2): 1/ l nhng cht to nờn t mt nguyờn...
 • 2
 • 7,110
 • 75

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 12

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 12
... MgCl2 dung dịch sau phản ứng : A 21 ,59% B 23 ,75% C 19,63% D 22 ,51% Câu 29 ) Chất sau thành phần để bó bột xương bị gãy ? A CaS.2H2O B CaCO3 C Compozit D CaSO4.2H2O Câu 30) Hỗn hợp X chứa Li2O, ... chất sau ? A MgCl2, CaCl2 C Mg(HCO3 )2, Ca(HCO3 )2 Câu 16) Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO3 → B CaCl2, MgSO4 D Mg(HCO3 )2, (CH3COO)2Ca Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O (Biết tỉ lệ thể tích N2O: NO = : 3) Sau ... K2CO3 hóa chất sau ? A Dung dịch HCl B Dung dịch NaOH C Dung dịch NaCl D Nước Câu 19) Ở nhiệt độ thường, natri cacbonat tồn dạng muối ngậm nước có công thức : A Na2CO3.H2O B Na2CO3.2H2O C Na2CO3.5H2O...
 • 4
 • 2,271
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on tap kiem tra hoa lop 10on tap kiem tra 1 tiet vat ly lop 12 chuong song co va dao dong dieu hoahướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì i môn hóa học lớp 12bài kiểm tra hóa 8 chương 456bài kiểm tra hóa 12de kiem tra hoa chuong 3 4 lop 12on tap kiem tra 1 tiet chuong song co va dao dong dieu hoabài tập kiểm tra tiếng anh lớp 4ôn tập kiểm tra 1 tiết địa lý 12ôn tập kiểm tra 1 tiết địa lí 12ôn tập kiểm tra 45 phút địa lý lớp 8on tap kiem tra giua hk2 lop 11 hóa họcon tap kiem tra hk2 anh 12de cuong on tap kiem tra hoc ki 2 mon vat ly phan bai tap van dungtiết 4  chính tả ôn tập kiểm tra tập đọc amp htl t3THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNA Chuong trinh - the le bieu quyetTTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 2008Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call09 Quyet Nghi DHCD 2014Noi dung sua doi Dieu leGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Báo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBao cao tai chinh 6 thang nam 2015Báo cáo tài chính năm 2016 | NBSteel.VN BCTC nam 2016 TNBtài liệu miễn phí chuong 3