LUYỆN THI QUỐC GIA đề 12 12a1

LUYỆN THI QUỐC GIA đề 12 12a1

LUYỆN THI QUỐC GIA đề 12 12a1
... cho a gam hỗn hợp tác dụng Na2CO3 dư có 0,56 lit khí bay đktc Giá trị a : A 7,6 gam B 9,4 gam C 12, 7 gam D 5,3 gam Caâu Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2 , CuSO4 , AlCl3 thu kết tủa Nung ... metylbutan Tên gọi A là: A – metylbut-1–en B – metylbut-2–en C – metylbut-1–en D – metylbut-2–en Caâu 12 Khi lấy 14,25g muối clorua kim loại có hoá trị hai lượng muối nitrat kim loại có số mol, thấy ... Nguyên tố R nguyên tố sau đây? A Si B C C S D N Caâu 18 Đem đun nóng 18,8 gam Cu(NO3)2 sau thời gian dừng lại làm nguội cân thấy khối lượng chất rắn thu nặng 13,4 gam Khối lượng muối Cu(NO3)2...
 • 17
 • 165
 • 1

Đề số 2 - luyện thi quốc gia

Đề số 2 - luyện thi quốc gia
... Dnh cho cỏc bn luyn thi gii toỏn trờn Intenet - vũng thi quc gia Câu Nhật nói với Lệ: Số A đợc viết chữ số Cậu tìm số tự nhiên nhỏ mà số cộng với A đợc số chia hết cho 45 Lệ trả lời ... 13 Năm 20 08 anh Việt nhẩm tính số tuổi tổng chữ số năm sinh Em tìm xem anh Việt sinh năm anh Việt tuổi ? Câu 14.Thành, Thăng Long có số viên bi Nếu lấy 40% số bi Thành chia cho Thăng Long số bi ... tìm đợc số không ? Câu 10 Một số chia cho d 3, chia cho d Số chia cho 36 d ? Câu 11 Bây 11 Sau kim kim phút trùng khít lên nhau? Câu 12 Bà bán hàng có vải Ngày thứ bà bán vải với giá 20 000 đồng...
 • 2
 • 192
 • 0

Đề số 4 - Luyện thi quốc gia

Đề số 4 - Luyện thi quốc gia
... ghế nửa phòng họp Những ngời dự họp ngồi, ngời ngồi ghế Số ghế để trống 1/12 số ghế phòng họp Tính số ghế phòng họp số ng ời dự họp Bài 14: Quãng đờng từ A đến B gồm hai đoạn đờng: đoạn lên dốc, ... 80m DA dài 40 m Ngời ta đắp đờng theo cạnh CD rộng 1/5 cạnh DA Tính diện tích đất lại, biết diện tích đất lúc cha đắp đờng M 2800m2 D B N C Bài 13: Số ghế nửa phòng họp 100 ghế chút số ghế nửa ... rộng đáy nhỏ thêm 15 m phía tây để tạo thành bãi tập hình chữ nhật có diện tích 2304m2 lớn khu đất cũ 126m2 Tính số đo đáy lớn đáy nhỏ khu đất Bài 11 : Một ruộng hình thang có diện tích 151,2m đáy...
 • 2
 • 187
 • 0

Đề số 5 - Luyện thi quốc gia

Đề số 5 - Luyện thi quốc gia
... học có số học sinh tham gia học sinh giỏi tỉnh, đợc tham gia thêm em số học sinh lớp Số HS lại nhiều số HS lớp 12 em Tính: a) Số học sinh lớp? b) Số học sinh tham gia thi học sinh giỏi? thi ca...
 • 2
 • 184
 • 0

Đề số 6 - Luyện thi quốc gia

Đề số 6 - Luyện thi quốc gia
... tính số tuổi tổng chữ số năm sinh Em tìm xem anh Việt sinh năm anh Việt tuổi ? Câu 14 Thành, Thăng Long có số viên bi Nếu lấy 40% số bi Thành chia cho Thăng Long số bi ba bạn Nhng Thành bớt bi số ... bi Nếu lấy 40% số bi Thành chia cho Thăng Long số bi ba bạn Nhng Thành bớt bi số bi Thành tổng số bi Thăng Long Hỏi bạn có viên bi ? ...
 • 2
 • 181
 • 0

phân loại và phương pháp giải toán 12 luyện thi quốc gia 2015 có đáp án chi tiết rõ ràng

phân loại và phương pháp giải toán 12 luyện thi quốc gia 2015 có đáp án chi tiết rõ ràng
... học Phân loại phương pháp giải toán 12 Ch ng t góc gi a hai m t ph ng b ng 900 Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n -4- Mây xanh không l i l y chí c d ng lên Phân loại phương pháp giải toán 12 ... chí c d ng lên Phân loại phương pháp giải toán 12 Phần Hình học Mr Vượng 0988863379 D ng toán Bài toán th tích k t h p v i vi c tìm giá tr l n nh t giá tr nh nh t ây th xem toán r t b n m c ... s y = x − x xác Phân loại phương pháp giải toán 12 ( ) nh liên t c kho ng 0,1 ∗ Ta có: y ' = − 3x ⇒ y ' = ⇔ x = ± ∗ B ng bi n thi n: x − y' 3 3 0 + − y ∗ D a vào b ng bi n thi n: max y = (0;1)...
 • 52
 • 291
 • 0

11 chuyên đề toán luyện thi quốc gia PTTH

11 chuyên đề toán luyện thi quốc gia PTTH
... g(x) = h(m) Lập bảng biến thi n cho hàm số y = g(x) dựa vào bảng biến thi n để kết luận Chú ý: Nếu toán có đặt ẩn số phụ phải xác đònh điều kiện cho ẩn số phụ B ĐỀ THI Bài 1: CAO ĐẲNG KHỐI A, ... bảng biến thi n  Vẽ đồ thò B ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2010 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò (C) hàm số y = x4 – x2 + Giải  Tập xác đònh: D = R 33 Hướng dẫn giải CDBT từ ĐTQG Toán học – ... trình hoành độ giao điểm đồ thò (C) đường thẳng d Số điểm chung đồ thò (C) đường thẳng d số nghiệm phương trình cho  B ĐỀ THI Bài 1: ĐỀ DỰ BỊ - ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2006 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ...
 • 313
 • 297
 • 0

Các chuyên đề hóa học luyện thi quốc gia PTTH

Các chuyên đề hóa học luyện thi quốc gia PTTH
... amoniac Quỏ trỡnh sn xut gm ba giai on : + Giai on 1: Oxi húa NH3 bng oxi khụng khớ to thnh NO 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O + Giai on 2: Oxi hoỏ NO thnh NO2 2NO + O2 2NO2 + Giai on 3: Chuyn hoỏ NO2 thnh ... 1,8 un núng X mt thi gian bỡnh kớn (cú bt Fe lm xỳc tỏc), thu c hn hp khớ Y cú t so vi He bng Tớnh hiu sut ca phn ng tng hp NH3 Cõu 20 Hn hp A gm N2 v H2 vi t l mol 1: To phn ng gia N2 v H2 cho ... th t l ti gin v s nguyờn t ca cỏc nguyờn t phõn t b Cỏch thit lp cụng thc n gin nht - Thit lp cụng thc n gin nht ca hp cht hu c CxHyOz l thit lp t l m m m x : y : z = nC : nH : nO = C : H : O 12...
 • 45
 • 189
 • 0

de violimpic vong 18 luyen thi quoc gia

de violimpic vong 18 luyen thi quoc gia
... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Ð? THI VIOLYMPIC - L? P ÐI? M : VÒNG 26 - Ð? X? P TH? : H? tên : ……………………………………………… L?p:………………………;Tru?ng:…………………………………………………… ... ………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………… ÐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - L?p VÒNG 26 - Ð? I- Ph?n tr?c nghi?m : ( Ði?n s? thích h?p ) 1/ Ch? n theo th? t?...
 • 7
 • 107
 • 0

đề luyện thi quốc gia tuyển chọn mon vật lý

đề luyện thi quốc gia tuyển chọn mon vật lý
... cấp phần mềm, giáo án, đề luyện thi giải chi tiết Thầy Lê Trọng Duy ĐỀ LUYỆN THI QUỐC GIA TUYỂN CHỌN Trường PT Triệu Sơn – T.Hóa Liên hệ: 0978 970 754 Môn : Vật Lý, Thời gian: 90 Phút Họ tên: ... nang luyện thi điểm 10 vật - http://thuvienvatly.com/download/40333 789 câu hỏi thuyết luyện thi vật - http://thuvienvatly.com/download/40332 Tuyển chon câu hay – khó điểm 10 vật - ... 40N/m, gắn với vật khối lượng m = 100g, kích thích cho dao động điều hòa với biên độ cm.Khi vật qua vị trí cân lên,đặt nhẹ nhàng gia trọng ∆m = 20g lên vật gia trọng dính với vật Bỏ qua lực cản...
 • 9
 • 117
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn địa

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn địa
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT - NĂM HỌC 201 1-2 012 Môn: ĐỊA LÍ – VÒNG HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1a 1b 2a 2b Nội ... hình thành thường xuyên (do nhiệt lực – lượng Mặt Trời yếu) - Cao áp Xibia hình thành theo mùa (vào mùa đông t0 trung tâm lục địa - u giảm mạnh) *Tín phong có vai trò khí hậu nước ta: - Đặc ... có đợt kéo dài từ 12 - 15 ngày.Tác động đến thời tiết, khí hậu: khô, nóng, độ ẩm thấp - Phạm vi hoạt động từ Thừa thi n-Huế đến Thanh Hóa, mạnh huyện miền núi phía tây thuộc tỉnh Nghệ An So sánh...
 • 5
 • 85
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn hóa

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn hóa
... danh……………………………………………… KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HÀ TĨNH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC –VÒNG II Câu I: Phương trình hoá học xảy ra: Tên gọi: 1, 3- ibrombixiclo[3,2,1]octan ... hoá học xảy ra: OH O NaOH SO3Na OH O H2SO4 SO3Na + SO2 + H2O + Na2SO4 A: CH3-CH-CHO CH=CH2 B: CH3-CH-CH(OH)-C6H5 CH=CH C: CH3-CH-CH(OH)-C6H5 CH2-CH2OH D: CH3-CH-CO-C6H5 CH2COOH CH3 E: C6H5-CH2-CH(CH3)-CH2-COOH ... Metyl hóa rafinozơ, sau đem thủy phân thu sản phẩm: 1,3,4,6-tetra-O- metyl-Dfructozơ, 2,3,4,6-tetra-O-metyl-D-galactozơ 2,3,4-tri-O-metyl-D-glucozơ Viết công thức cấu tạo rafinozơ Câu VI: A axit...
 • 6
 • 100
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn lý

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn lý
... - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu; * Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ( VÒNG II ) NĂM HỌC 2 012 - 2013 ... m1.gh2 = m1.v2/2 ;(1) m1v = (m1+m2)v1 (2) 0,5 0,5 Định luật bảo toàn lượng hệ sau va chạm và có cân mới: + (m1+m2) nRT1 1,0 v12 nRT2 + (m1+m2)h (3) (h = h1) + (m1+m2)h1 = 2 Lại có p1.S = m1g, (4) ... điểm) Trong xi-lanh cao, cách nhiệt đặt thẳng đứng, pit-tông mảnh nặng có lượng khí tưởng đơn nguyên tử Ở bên pit-tông độ cao đó, người ta giữ vật nặng có khối lượng khối lượng pit-tông Sau đó,...
 • 7
 • 61
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn sử

Đề thi chọn học sinh giỏi thi Quốc gia lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 (Vòng 2) môn sử
... VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HÀ TĨNH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ - Vòng: (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu) Thời gian làm bài: 180 ... 1,00 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: LỊCH SỬ - Vòng: HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng dẫn chấm ... Thí sinh không sử dụng tài liệu; - Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh …………………………… Số báo danh……… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HÀ TĨNH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP...
 • 9
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện thi quốc giatrung tâm luyện thi quốc gia đà nẵngluyện thi quốc gia tiếng anhluyện thi quốc gia vật lýnguyên phân luyện thi quốc giágiảm phân luyện thi quốc giacẩm nang luyện thi quốc gia môn ngữ văn phan danh hiếu pdfbài tập luyện thi quốc giađề thi học sinh giỏi quốc gia toán 12đề thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán quốc gia lớp 12 năm 20052006đề thi và đáp án kỳ thi chọn đội tuyển chính thức dự thi hsg quốc gia lớp 12 thpt năm học 20132014 môn thi địa lí – vòng iiđề thi giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia lớp 12hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia của bộ giáo dục và đào tạo môn lịch sử dành cho thí sinh lớp 12 ôn tập và thi đại học cao đẳngthi chọn học sinh giỏi quốc gia hóa 12HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyBảng nhân 6Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?