Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

Đề cương Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

Đề cương Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh
... thực, vấn đề nữ quyền đề tài sâu sắc tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Đây lý lựa chọn vấn đề nghiên cứu tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Lịch sử vấn đề 2.1 Các nghiên cứu vấn đề nữ quyền Vấn đề nữ quyền ... thống nữ quyền Nhìn chung tiểu thuyết Khái niệm Phân loại Nguyễn Xuân Khánh tiểu thuyết ông Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh Các tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Vấn đề nữ quyền tiểu thuyết Nguyễn ... Chương 3: Tìm hiểu vấn đề nữ quyền tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góc độ nghệ thuật NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề thuyết chung 1.1 Vấn đề nữ quyền 1.1.1 Khái niệm nữ quyền 11 1.1.2 1.2 1.2.1...
 • 18
 • 139
 • 1

Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh
... thực, vấn đề nữ quyền đề tài sâu sắc tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Đây lý lựa chọn vấn đề nghiên cứu tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Lịch sử vấn đề 2.1 Các nghiên cứu vấn đề nữ quyền Vấn đề nữ quyền ... vấn đề nữ quyền tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góc độ nghệ thuật NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề thuyết chung 1.1 Vấn đề nữ quyền 11 1.1.1 Khái niệm nữ quyền trường phái phê bình văn học nữ ... 1: Nêu số vấn đề thuyết chung để làm sở cho việc vào khảo sát nội dung, nghệ thuật tỏng tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Tìm hiểu vấn đề nữ quyền tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góc độ...
 • 120
 • 314
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vấn đề tôn giáo trong tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chí khoa học, tập XXXVII, số 4b-2008 vấn đề tôn giáo tiểu thuyết Nguyễn Việt Nguyễn Thị Thuyên (a) Tóm tắt Cùng với vấn đề tình yêu hạnh phúc, vấn đề tôn giáo có vai trò quan trọng sáng tác Nguyễn ... cảm thức tôn giáo ngời Việt, biểu khía cạnh màu sắc khác Đó nhận thức, chiêm nghiệm xúc cảm ngời giới xung quanh 83 Nguyễn Thị Thuyên vấn đề tôn giáo tiểu thuyết , TR 79-84 Niềm tin tôn giáo nhân ... nguồn từ niềm tin tôn giáo Chính Nguyễn Việt Hà thừa nhận nỗi ám ảnh, xuất thờng trực vấn đề tôn giáo tác phẩm mình: "Tôn giáo điều quan trọng tham dự vào lối viết tôi" Ngay nhan đề: Cơ hội Chúa...
 • 7
 • 966
 • 10

Bản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh (qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa) luận văn thạc sĩ ngữ văn

Bản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh (qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa) luận văn thạc sĩ ngữ văn
... hai tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Đội gạo lên chùa Chương Nghệ thuật thể sắc văn hóa Việt hai tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Đội gạo lên chùa 11 12 Chương TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH VÀ VẤN ĐỀ BẢN ... hai tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Đội gạo lên chùa Đối tượng nghiên cứu phạm vi tư liệu khảo sát 3.1 Đối tượng nghiên cứu Bản sắc văn hóa Việt hai tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn ... hóa Việt Mẫu Thượng Ngàn tôn giáo Phật giáo ngoại nhập Việt hóa Đội gạo lên chùa 31 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT TRONG HAI TIỂU THUYẾT MẪU THƯỢNG NGÀN VÀ ĐỘI GẠO LÊN...
 • 106
 • 2,036
 • 25

Hình tượng tác giả trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Hình tượng tác giả trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... 1: Hình tượng tác giả tác giả Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Hình tượng tác giả thể qua nhìn nghệ thuật Chương 3: Hình tượng tác giả thể qua giọng điệu chân dung Chương HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ VÀ TÁC GIẢ ... trúc luận văn ………………………… Chương : HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ 12 1.1 VÀ TÁC GIẢ NGUYỄN XUÂN KHÁNH ………… 13 Hình tượng tác giả ………………………………………… 13 1.1.1 Tác giả văn học ………………………………………………… 13 1.1.2 Hình tượng ... VINH THÁI BÁ THANH HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số: 60.22.34 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HOA BẰNG...
 • 129
 • 632
 • 3

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh
... văn nhân vật nữ tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu đời, văn nghiệp Nguyễn Xuân Khánh vị trí nhân vật nữ tiểu thuyết tác giả - Chỉ đặc điểm nhân vật nữ tiểu thuyết Nguyễn ... Nhìn chung nhân vật nữ tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Nhân vật nữ qua nhìn nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương ... tuổi Nguyễn Xuân Khánh - nhà tiểu thuyết đương đại hàng đầu văn học Việt Nam 1.2 Nhân vật nữ - loại nhân vật bật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh 1.2.1 Khái quát giới nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Xuân...
 • 93
 • 385
 • 3

Nhân vật trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn

Nhân vật trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn
... khai chương: Chương Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn Chương Nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương Nhân vật tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Chương NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN ... Xuân Khánh Hồ Quý Ly Mẫu Thượng Ngàn ………………………………… Tiểu kết…………………………………………………………… Chương NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY Hệ thống nhân vật tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly ………… Hồ Quý Ly bi ... VĂN NGUYỄN XUÂN KHÁNH VÀ TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY, MẪU THƯỢNG NGÀN Hiện tượng nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ……………………… Sự đời tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thượng Ngàn …… Quan niệm lịch sử văn hóa Nguyễn Xuân...
 • 91
 • 582
 • 3

Quan niệm về lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh _3 docx

Quan niệm về lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh _3 docx
... trình lịch sử Sự nới rộng quan niệm dẫn đến việc tiểu thuyết lịch sử lấn sân sang nhiều địa hạt khác, nghĩa dung nạp tiểu thuyết sử thi, tiểu thuyết phong tục, tiểu thuyết kiếm hiệp, tiểu thuyết ... nhãn quan độc đáo nhà văn Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh cho “Theo tôi, tiểu thuyết lịch sử trước hết tiểu thuyết Có thể thấy Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh tính tiểu thuyết tác phẩm viết lịch sử Bài ... tạo nên quan niệm khác tiểu thuyết lịch sử( 1) Theo quan niệm truyền thống, tiểu thuyết lịch sử cần đảm bảo độ xác lịch sử với kiện có tầm vóc, nhân vật có can dự trực tiếp vào biến cố lịch sử đóng...
 • 5
 • 331
 • 1

Quan niệm về lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh _1 pot

Quan niệm về lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh _1 pot
... lịch sử diễn mà kia” Với tư lịch sử đại, Nguyễn Xuân Khánh đặt lịch sử trạng thái động Thói quen “trung thành với lịch sử khiến người ta tìm đến tài liệu lịch sử thống để đối chiếu chấp nhận lịch ... thoại với lịch sử Nhà văn người biết trước kể cho nghe câu chuyện lịch sử lịch sử không hoàn toàn xảy mà xảy ra, lịch sử trở thành sáng tạo cá nhân người đọc Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh không ... văn với nhà sử học, M Kundera cho rằng: khoa chép sử viết lại lịch sử xã hội người, kiện lịch sử nói đến tiểu thuyết thường bị khoa chép sử bỏ quên(5) Tiểu thuyết viết đề tài lịch sử vấp phải...
 • 5
 • 182
 • 0

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (qua tác phẩm Hồ Qúy Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (qua tác phẩm Hồ Qúy Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa
... LOẠI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH 2.1 Nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh phân loại 2.1.1 Lí thuyết văn học nhân vật tiểu thuyết số sở phân loại “Nhà văn sáng tạo nhân vật để ... qua giới nhân vật, Nguyễn Xuân Khánh thể rõ tư tưởng yếu tầng văn hóa - trị - lịch sử Việt Nam Đó Nho giáo Hồ Quý Ly, đạo Mẫu Mẫu thượng ngàn đạo Phật Đội gạo lên chùa Đội gạo lên chùa tiểu thuyết ... ba tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh kiến tạo giới nhân vật đồ sộ, phong phú, chứng tỏ tài bậc thầy cách tổ chức, xây dựng nhân vật biết cách để nhân vật...
 • 128
 • 892
 • 7

Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết của nhất linh

Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết của nhất linh
... người, Nhất Linh đề cao nhân quyền, nữ quyền bình diện: quyền bình đẳng, quyền tự hôn nhân, quyền học hành, quyền ngôn luận Hạt nhân tưởng nữ quyền xuất phát từ quan niệm Nhất Linh quyền bình ... điểm quyền tự yêu đương Nhất Linh tiến bước so với nhà văn giai đoạn trước tác giả ngày đầu cầm bút Điều thể cách tân, đại hoá tưởng thực tiễn sáng tạo nghệ thuật nói chung tưởng nữ quyền Nhất ... người phụ nữ nhiệm vụ cao mà văn chương phải hướng tới Ý ng này, người đọc tìm thấy sáng tác Nhất Linh 2.3 Quyền học hành, đỗ đạt Giáo dục cho phụ nữ ba mục tiêu phong trào nữ quyền sản giới...
 • 11
 • 236
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ÔNG VĂN TÙNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ÔNG VĂN TÙNG
... 1: Khái quát vấn đề đạo đức quan niệm sáng tác Ông Văn Tùng Chương 2: Những bình diện đạo đức tiểu thuyết Ông Văn Tùng Chương 3: Phương thức thể vấn đề đạo đức tiểu thuyết Ông Văn Tùng 10 B NỘI ... tác ông Công trình chúng tôi, góc độ luận văn luận văn học, coi hướng chủ đề đạo đức để từ hiểu sâu giới nghệ thuật nhà văn vấn đề đạo đức tiểu thuyết Ông Văn Tùng Trong trình làm luận văn, ... nhà văn - Ở luận văn này, xin tập trung vào nghiên cứu quan niệm nhà văn vấn đề đạo đức, bình diện đạo đức tiểu thuyết nhà văn Ông Văn Tùng thể tác phẩm, phương thức nghệ thuật thể vấn đề đạo đức...
 • 121
 • 245
 • 0

Vấn đề nông thôn trong tiểu thuyết của trịnh thanh phong (LV01966)

Vấn đề nông thôn trong tiểu thuyết của trịnh thanh phong (LV01966)
... tài nông thôn Trịnh Thanh Phong 11 CHƢƠNG VẤN ĐỀ NÔNG THÔN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM THỜI KÌ ĐỔI MỚI VÀ TÁC GIẢ TRỊNH THANH PHONG 1.1 Vấn đề nông thôn tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi Trong ... CHƢƠNG VẤN ĐỀ NÔNG THÔN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM THỜI KÌ ĐỔI MỚI VÀ TÁC GIẢ TRỊNH THANH PHONG 11 1.1 Vấn đề nông thôn tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi 11 1.1.1 Nông thôn tiểu thuyết Việt ... 1: Vấn đề nông thôn tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi tác giả Trịnh Thanh Phong Chƣơng 2: Đời sống nông thôn tiểu thuyết Trịnh Thanh Phong Chƣơng 3: Một số phƣơng diện nghệ thuật tiểu thuyết đề...
 • 100
 • 393
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Sắc thái nữ quyền trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Sắc thái nữ quyền trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân
... đình mọn Dạ Ngân xu hướng văn xuôi nữ quyền Việt Nam Chương 2: Sắc thái nữ quyền Gia đình mọn Dạ Ngân nhìn từ phương diện nội dung Chương 3: Sắc thái nữ quyền Gia đình mọn Dạ Ngân ... ảnh người phụ nữ gia đình, xã hội Chương SẮC THÁI NỮ QUYỀN TRONG GIA ĐÌNH BÉ MỌN” CỦA DẠ NGÂN NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN 3.1 Đặt điểm nhìn góc nhìn nữ giới “Từ điểm thuật ngữ văn học định nghĩa ... truyện tiểu thuyết Gia đình mọn Lê Tú Anh in Văn nghệ số 15/2006, Gia đình mọn khác tự truyện tiểu thuyết tác giả Phan Huy Quý, in văn nghệ trẻ, số 47/2006 hai số Trong luận văn thạc...
 • 72
 • 758
 • 2

Luận văn tốt nghiệp " Âm hưởng nữ quyền trong tiểu thuyết Sơn Táp " potx

Luận văn tốt nghiệp
... tưởng nữ quyền trở thành đặc điểm tiểu thuyết Sơn Táp góp phần tạo nên sức hấp dẫn tác phẩm Âm hưởng nữ quyền tiểu thuyết Sơn Táp vừa thể cá tính riêng nữ nhà văn đồng thời cho thấy nằm xu chung văn ... nghĩa nữ quyền đời sống xã hội đại văn học.Bởi lạ theo dõi lộ trình tiểu thuyết Sơn Táp từ tác phẩm tiểu thuyết nhất, người ta nhận thấy in đậm tiểu thuyết nữ tác giả dấu ấn đậm nét nữ quyền Âm hưởng ... gấp lại trang sách Như vậy, dọc đường văn Sơn Táp từ tiểu thuyết đầu tay đến tiểu thuyết xuất bản, rõ ràng khẳng định tồn âm hưởng nữ quyền tiểu thuyết nữ nhà văn Dù biểu có lúc đậm nhạt theo nhiều...
 • 24
 • 351
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tiểu thuyết của nguyễn xuân khánhnhững cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của nguyễn việt hà wa cơ hội của chúa và khải huyền muộnvấn đề giới trong tiểu thuyết của thùy dươnglời văn nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngvẻ đẹp của người phụ nữ trong tiểu thuyết nửa chừng xuân của khái hưngtìm hiểu khía cạnhđặc tính tiêu cực và vấn đề đạo dức trong hoạt động của môi giới trong thị trường chứng khoán ở việt nam hiện naybản sắc văn hoá miền núi trong tiểu thuyết đồng bạc trắng hoa xoè của ma văn khángtiểu luận vấn đề độc quyền trong kinh doanh điện tại việt namdouwd load tiểu luận vấn đề độc quyền trong kinh doanh điện tại việt namthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của nhà văn thuỳ dương luận văn thạc sĩ ngữ vănvấn đề độc quyền trong kinh doanh xăng dầuvấn đề con người trong học thuyết mácvấn đề ủy quyền trong quản trịnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của mạc ngônthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của mạc ngônPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học