ĐỀ 5 12CB

ĐỀ 5 12CB

ĐỀ 5 12CB
... 0,224 C 0 ,56 0 D 0,448 Câu 32: Cần phải thêm ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M H 2SO4 0,05M để thu dung dịch có pH = 2,0 ?A 43,75ml B 40,75ml C 27,75ml D 36 ,54 ml Câu 33: ... thu m gam kết tủa Phần trăm khối lượng đồng hỗn hợp X giá trị m là: A 21, 95% 2, 25 B 78, 05% 2, 25 C.21, 95% 0,78 D 78, 05% 0,78 ... (dư) tạo dung dịch làA B C D Câu 34: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15, 6 gam Giá trị lớn V A B 2,4 C 1,8 D 1,2 Câu 36: Cho 1,9 gam hỗn...
 • 2
 • 133
 • 0

KT45''''(12CB) đề 5

KT45''''(12CB) đề 5
... They were in a hurry because they were late Answer: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... surprised when he heard the news? A because his bicycle was stolen 15years ago B because his bicycle was found when he was 15 C because he thought he would never find the bicycle D because the ... police asked Ted to go to their station B The police told Ted the good news five days ago D Ted is 35 years now V Choose the underlined part among A , B , C , D that needs correcting I am angry because...
 • 3
 • 213
 • 0

ĐỀ ôn tập CHƯƠNG 5 12CB

ĐỀ ôn tập CHƯƠNG 5 12CB
... gam C 50 ,3 gam D 24,7 gam Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg Fe tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 thấy có gam khí H2 bay Lượng muối sunfat tạo dung dịch gam ? A 40,5g B 45, 5g C 68g D 60,5g Cho 0 ,52 gam ... kim loại dãy tác dụng với nước nhiệt độ thường A B C D Cho 5, 4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu m gam muối Giá trị m A 25, 0 B 12 ,5 C 19,6 D 26,7 Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg Al ... khí không màu có kết tủa đỏ B Sủi bọt khí không màu có kết tủa trắng C Bề mặt kim loại có màu trắng, dd có màu xanh D Bề mặt kim loại có màu trắng có kết tủa màu xanh Trường hợp sau không xảy...
 • 2
 • 139
 • 1

Đề thi mạng máy tính có đáp án đề 5

Đề thi mạng máy tính có đáp án đề 5
... 217. 65. 82. 151 c 217. 65. 82. 152 d 217. 65. 82.160 44 Một mạng lớp B cần chia thành mạng con, phải sử dụng Subnet Mask: a 255 . 255 .224.0 b 255 .0.0. 255 c 255 . 255 .240.0 d 255 . 255 . 255 .224 45 Địa 139.219. 255 . 255 ... Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask 255 . 255 . 252 .0 chia thành Subnet? a 16 b 32 c 64 d 128 43 Chỉ nút mạng Subnet với nút mạng IP 217. 65. 82. 153 Subnet Mask 255 . 255 . 255 .248: a 217. 65. 82. 156 ... C cần chia thành mạng sử dụng Subnet Mask sau đây: a 255 . 255 . 255 .224 b 255 .0.0. 255 c 255 .224. 255 .0 d 255 . 255 . 255 .240 30 Byte địa IP dạng: 01000111 Vậy thuộc lớp nào: a Lớp A b Lớp B c Lớp...
 • 3
 • 4,322
 • 314

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 5

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 5
... Gồm chuyên đề: Chuyên đề - kiểm toán dịch vụ có đảm bảo nâng cao Chuyên đề - phân tích hoạt động tàI nâng cao Chuyên đề - ngoại ngữ Hà Nội, tháng - 2012 TàI LIệU HọC, ÔN TậP, THI KIểM TOáN VIÊN ... (5) T hoc kờ khai thu ( 65 - 72) 26 - Cú quyn a cỏc gii phỏp v thu cú li cho khỏch hng; - T hoc kờ khai thu khụng ng ngha vi xỏc nhn v thu; - Khụng c t hoc lp t khai thu xột thy cú gian ln, thiu ... hc, ụn tp, thi kim toỏn viờn v k toỏn viờn hnh ngh, gm quyn: - Quyn I: Gm 05 chuyờn ỏp dng cho ngi d thi kim toỏn viờn v k toỏn viờn hnh ngh - Quyn II: Gm 03 chuyờn ỏp dng cho ngi d thi kim toỏn...
 • 127
 • 411
 • 4

Đề 5- Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU

Đề 5- Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU
... 25 Theo DES, Inco 2000, người nhập thuê phương tiện vận tải sai 26 AWB người chuyên chở lập mang tính lý thuyết 27 ULD thi t bị xếp hàng vận tải hàng hóa đưởng sắt sai 28 Bán hàng theo điều kiện ... quy tắc Humburg 1978 ĐÚNG 33 Các gốc AWB phải giao cho người nhận hàng SAI BẢN GỐC SỐ (XANH): GIAO CHO NGƯỜI CHUYÊN CHỞ SỐ 2(HỒNG): GIAO CHO NGƯỜI NHẬN HÀNG SỐ (XANH DA TRỜI): NGƯỜI GỬI HÀNG 34 ... Hague Visby, người chuyên chở giao hàng chậm phải chịu phạt số tiền 2,5 lần tiền cước số hàng giao chậm không lớn tổng số tiền cước hợp đồng sai humburg 1978 23 Vận tải suốt việc chuyen chở hàng...
 • 2
 • 842
 • 45

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 5

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 5
... có nhiệt dung riêng toàn phần 1000(W/K), nhiệt độ chất lỏng lạnh vào thi t bị 10oC Coi thi t bị trao đổi nhiệt tổn thất nhiệt Hệ số truyền nhiệt thi t bị 40W/m2K Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt ... Trong thi t bị trao đổi nhiệt dùng nước bão hòa gia nhiệt cho nước Nước vào có nhiệt độ 20oC, 80oC, nhiệt dung riêng nước 4,19(kJ/kgK) Biết diện tích bề mặt truyền nhiệt F=2(m 2), hệ số truyền nhiệt ... 74,72(W/m2K) c 104, 45( W/m2K) 21/ Một thi t bị trao đổi nhiệt chất lỏng chuyển động ngược chiều, chất lỏng nóng nước có nhiệt dung riêng toàn phần 200(W/K) làm nguội từ nhiệt độ 120oC xuống 50 oC Chất lỏng...
 • 3
 • 1,288
 • 62

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu IVa Trong không gian với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxyz, xét ba điểm A(a, 0, 0), B(0,...
 • 2
 • 202
 • 0

Đề thi Quản trị học - Đề 5

Đề thi Quản trị học - Đề 5
... 13 Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trò" sau: A Quản trò trình quản lý B Quản trò bắt buộc người khác hành động C Quản trò tự hành động hướng tới mục tiêu nổ lực cá nhân D Quản trò phương thức làm ... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... thể thi u kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ, cần chấn chỉnh nhanh D Khá thu hút người khác tham gia ý kiến 16 Chức kiểm tra quản trò mang lại tác dụng là: A Đánh giá toàn trình quản...
 • 2
 • 300
 • 7

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 5

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 5
... Significance F 2.414E-07 P-value Lower 95% Upper 95% 0.1197898 -4 .4339637 37. 659 3 45 6. 954 E-09 0.13481 0. 250 3486 0. 652 869 -0 .2729263 0.43 254 42 0.436 359 -7 .6911402 3. 358 1024 0.8238933 -0 .2900983 0.2317174 ... Total SS 6 353 .7902 MS Coefficients Standard Error t Stat 16.612691 10 .53 8408 1 .57 63947 0.19 257 93 0.028926 6. 657 6428 0.0798089 0.1766204 0. 451 8672 2.7662693 -0 .7831916 -0 .02919 05 0.1306409 -0 .2234407 ... Kỳ thi lớp 04QK 2/6 % Bài 2: (20 điểm) Một mẫu ngẫu nhiên gồm 75 người hội chợ thành phố Hồ Chí Minh 15 người nói mục tiêu hội chơ mua hàng giảm giá Hảy ước lượng khoảng tin cậy 95% cho...
 • 6
 • 1,041
 • 12

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 5

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 5
... 30 B 50 A 70 B 11 D 31 B 51 B 71 B 12 D 32 A 52 C 72 C 13 B 33 A 53 D 73 A 14 A 34 D 54 B 74 C 15 B 35 B 55 A 75 A 16 C 36 C 56 B 76 B 17 A 37 D 57 A 77 C 18 C 38 D 58 C 78 D 19 D 39 A 59 D 79 ... as it is ingenious ……………HẾT ……… Đáp án Đề 1: CAU DA CAU DA CAU DA CAU DA D 21 A 41 D 61 B A 22 C 42 C 62 A D 23 D 43 D 63 C D 24 B 44 C 64 C B 25 D 45 B 65 D C 26 C 46 B 66 B C 27 B 47 D 67 D ... _and successfully organized A good preparation B good job C well-done D well-prepared Question 26: - "Make yourself at home." - _” A Not at all Don't mention it B Thanks Same to you C That's...
 • 7
 • 936
 • 76

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 5

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 5
... đng cho hợp chất sau? A buten-3 (but-3-en) CH = CH − CH − CH − CH3 B penten-3 (pent-3-en) | CH3 C 4-metylpenten-1 (4-metylpent-1-en) D 2-metylpenten-3 (2-metylpent-3-en) 14 Tính lượng kết tủa đồng(I) ... no đy KHƠNG đng với hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH ? A 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol) B 2-metylbutanol-4 ( hay 2-metylbutan-4-ol) C ancol i-pentylic 23 Cĩ cc hợp chất hữu : (X) CH3CH(OH)CH2CH3 ... H2N[CH 2]5COOH axit ω-aminocaproic B C D n H2N[CH2]5COOH axit ω-aminoenantoic CH2 CH2 C O n CH2 CH2 CH2 NH caprolactam n H2N[CH2]6COOH HN[CH 2]5CO T¬ nilon-7 HN[CH2]6CO T¬ enan HN[CH2]5CO T¬ capron...
 • 7
 • 288
 • 10

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 5

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 5
... 2,4 ,5, 6 C 2,3 ,5, 6 D 1,2 ,5, 6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 2012 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20C 26D 32D 38D 44C 50 C ... 20C 26D 32D 38D 44C 50 C 9B 15C 21B 27B 33B 39B 45A 51 A 10C 16A 22B 28D 34A 40C 46C 52 B 11C 17C 23C 29C 35A 41B 47C 53 B 12B 18D 24A 30A 36B 42C 48B 54 C 55 B 56 C 57 C 58 A 59 B 60B ... Câu 21: Dương xỉ phát triển mạnh vào đại nào, kỉ sau đây? A Kỉ tam điệp, đại trung sinh B Kỉ than đá, đại cổ sinh C Kỉ silua, đại cổ sinh D Kỉ pecmi, đại cổ sinh Câu 22: Ưu lai đạt mức cao lai...
 • 6
 • 566
 • 41

Xem thêm