CHUYÊN đề 1

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 1

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 1
... Quyển I Gồm chuyên đề: Chuyên đề - pháp luật kinh tế luật doanh nghiệp Chuyên đề - tàI quản lý tàI nâng cao Chuyên đề - thuế quản lý thuế nâng cao Chuyên đề - kế toán tàI chính, kế toán quản trị ... toán tàI chính, kế toán quản trị nâng cao Chuyên đề - tin học Hà Nội, tháng - 2 011 TàI LIệU HọC, ÔN TậP, THI KIểM TOáN VIÊN Và Kế TOáN VIÊN HàNH NGHề năm 2 012 MC LC STT Chuyờn Trang Chuyờn - Phỏp ... 19 /3/2 010 T ngy 5/9/2 011 vic chuyn i doanh nghip 10 0% nh nc thnh cụng ty c phn thc hin theo Ngh nh s 59/2 011 /N-CP ngy 18 thỏng nm 2 011 Vic bỏn, giao doanh nghip 10 0% nh nc thc hin theo Ngh nh s 10 9/2008/N-CP...
 • 107
 • 672
 • 8

Chuyên đề 1: cấu tạo của oxilo

Chuyên đề 1: cấu tạo của oxilo
... thời của các điện áp biến đổi có chu kỳ  hay không có chu kỳ Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -3Phương,Thư,Dung I .Cấu tạo của ống tia điện tử Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -4Phương,Thư,Dung 1 .Cấu tạo súng điện tử ... Các anot A1 , A2 Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -5Phương,Thư,Dung Nhiệm vụ: Tạo nên 1 chùm tia điện tử nhỏ gọn và  bắn tới màn huỳnh quang và gây tác  dụng phát sáng Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -6Phương,Thư,Dung ... Màn huỳnh quang Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -8Phương,Thư,Dung Nguyên lý Đặt 1 hiệu điện thế lên các cặp phiến  thì  xuất hiện 1 điện trường, nó làm lệch tia  điện tử đi qua giữa 2 phiến.  Chuyên đề 1: Cấu tạo...
 • 24
 • 1,361
 • 4

bản mềm chuyên đề(1) - Copy

bản mềm chuyên đề(1) - Copy
... động - Hiệu công việc - Chất lượng sản phẩm - Các chi phí sản xuất  Tình hình bán hàng: - Những thay đổi doanh thu - Phương pháp tổ chức bán hàng - Các khách hàng - Giá bán sản phẩm - Quản ... thập thông tin về: - sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp - thị phần loại sản phẩm thị trường - mạng lưới phân phối sản phẩm - khả cạnh tranh - đối thủ cạnh tranh chủ yếu thị trường - mức độ tín nhiệm ... Giá bán sản phẩm - Quản lý chi phí - Phương thức toán - Số lượng đơn đặt hàng - Quản lý hàng tồn kho - Tình hình xuất - Mạng lưới, tổ chức công tác bán hàng - Các mối quan hệ đối tác kinh doanh...
 • 89
 • 197
 • 0

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư
... gia tăng rủi ro tỏng đầu vào quốc gia  Trước đầu vào quốc gia, nhà đầu phải đánh giá tỷ suất sinh lợi tăng thêm Do ước lượng tỷ suất sinh lợi mong đợi cho khoản đầu nước cần phải đưa ... mong đợi phần bù rủi ro khoản đầu lựa chọn dòng tiền không chắn hoạt động đầu khác Về mặt lý thuyết, biết đến mô hình quan trọng để xác định tỷ suất sinh lợi đầu : CAPM APT Chúng ta chia ... kích cầu thứ triển khai có tỷ trọng thấp danh mục ng ứng tỷ trọng dựa giá trị thị trường Hơn nữa, dựa vào kỳ vọng bi quan này, quỹ đầu đầu vào quốc gia hướng đến lĩnh vực rủi ro thấp kinh...
 • 20
 • 304
 • 0

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư chứng khoán

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư chứng khoán
... thuật định giá ng đối www.themegallery I Tổng quan trình đầu Phân tích kinh tế thị trường chứng khoán khác Phân tích ngành Phân tích công ty chứng khoán www.themegallery II Quá trình định ... TIẾN TRÌNH ĐẦU TƯ PP Top down Quy trình định giá ba bước Tổng quan PP Bottom up Kỹ thuật CK dòng tiền Quy trình Phân tích kinh tế Phân tích ngành Phân ... kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi Thị trường chứng khoán đại diện cho kinh tế nên kinh tế khởi sắc, tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu thị trường khả quan www.themegallery II Quá trình định giá...
 • 54
 • 441
 • 6

chuyên đế (1) hóa hữu cơ 11(soạn theo chuyên đề-có đáp án)-tiếp theo

chuyên đế (1) hóa hữu cơ 11(soạn theo chuyên đề-có đáp án)-tiếp theo
... Nam có đặc điểm nhiều ankan mạch dài hàm lượng S thấp Các nhận đònh sau hay sai: A Dễ vận chuyển theo đường ống B Chưng cất phân đoạn thu xăng chất lượng cao C Crăckinh nhiệt thu xăng với chất ... có công thức thực nghiệm (C 4H5)m Giá trò m sau cho công thức N? A m = B m = C m = D m = 1.D D Đáp án A C B A C B C 11 D 12 D 13 A 14 C 15 D 16 A 10 A CHƯƠNG IX: ANĐEHYT - XÊTON – AXIT CACBOXYLIC ... NaHSO3 B AgNO3/NH3 C Cu(OH)2/NaOH D KMnO4, t0 Nguyên tử C nhóm chức anđehit (-CHO) trạng thái lai hóa sau ? A sp B sp2 C sp3 D sp3d 10 X chất lỏng, không màu, có khả làm đổi màu q tím X tác dụng...
 • 4
 • 746
 • 19

Chuyên đề 1 bồi dưỡng HS yếu

Chuyên đề 1 bồi dưỡng HS yếu
... hoàn thành BT phần cấu tạo sau: X(6n; 5p; 5e) ĐA: B (3 NTHH) Y (10 p; 10 e; 10 n) Z(5e; 5p; 5n) Ghi T (11 p; 11 e; 12 n) có NTHH? A C B D .1 GVHD: dựa vào định nghĩa cách xác định NTHH ( xác định qua số ... định Đọc TT TL Ghi V/ Luyện tập: HĐGV HĐ HS Bài tậpI:I .10 (16 ) Cho biết sơ đồ số HS suy nghĩ cá nhânlàm tập NTử sau: ND Hãy số P hạt - Số P: 2+ ; 6+ ; 13 + nhân, số e NTửvà số e lớp Ghi vở- hoàn ... sửa BT GV hớng dẫn HS GV giải đáp: - Hạt nhân c 17 P - điện tích hạt nhân17+ - NTử clo phải có lớp thứ ba với 7e - Cấu tạo NT là: ( HS tự vẽ) Bài tập III: Cho NTử với thành HS suy nghĩ - HĐ bàn...
 • 7
 • 231
 • 0

Chuyen de 1 bien di

Chuyen de 1 bien di
... đột biến III Biến dị tổ hợp VI Vai trò giống kĩ thuật canh tác VII Tính trạng 10 VII Phần tập 11 12 13 14 15 16 17 ...
 • 17
 • 222
 • 0

chuyen de 1 on thi MTBT

chuyen de 1 on thi MTBT
... arccos 505 16 3 10 1 11 B := arccos 5555 56 11 C := arccos 275 p := 11 S := + + 11 + 10 1 10 1 11 + + 2 10 1 11 + + 2 10 1 11 + 10 1 ( 1/ 2 ) > expand(%); ... t1: =12 9/29+2/29*27 61^ (1/ 2);t2: =12 9/292/29*27 61^ (1/ 2);x1:=3*t1;y1:=-6*t1+5;z1:=9/2*t17/2;x2:=3*t2;y2:=-6*t2+5;z2:=9/2*t2-7/2; t1 := 12 9 27 61 + 29 29 t2 := 12 9 27 61 29 29 x1 := 387 27 61 + 29 29 y1 := 629 12 ... solve({f(2 ,1, -3),f(3,5,6),f(5,-4,-7),f(9,0 ,1) }); 577 -355 15 9 - 214 2 {b = ,c= ,a= ,d= } 13 13 13 13 > x^2+y^2+z^2 +15 9 /13 *x+577 /13 *y-355 /13 *z- 214 2 /13 =0; 15 9 577 355 214 2 x + y + z2 + x+ y z =0 13 13 13 13 2.5.9 Tính số yếu tố tam...
 • 27
 • 236
 • 0

Chuyên đề 1: ADN và nhân đôi AND

Chuyên đề 1: ADN và nhân đôi AND
... nhân đôi, phân tử ADN tạo phân tử ADN Do sau k lần nhân đôi, phân tử ADN tạo phân tử ADN con; n phân tử ADN ban đầu, sau k lần nhân đôi tạo phân tử ADN - (Số Nu môi trường cung cấp cho trình nhân ... liên kết Hidro liên kết yếu, nên bị phá vỡ dễ dàng trình nhân đôi ADN phiên mã gen II: QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN: Thời điểm: ADN nhân đôi vào giai đoạn S thuộc kì trung gian chu kì tế bào Kì trung ... thành mạch: a Xét sinh vật nhân sơ: Trong trình nhân đôi ADN có tham gia nhiều enzim số enzim quan trọng ADN polimeraza (ADN pol - vai trò nhân ADN pol III) Enzim ADN pol có đặc tính bổ sung...
 • 9
 • 457
 • 1

Đề HSG 12 ( 3 năm ) - Chuyên đề 1

Đề HSG 12 ( 3 năm ) - Chuyên đề 1
... value of the gold was over $ 10 ,000 (steal) I’ve been told some news (surprise) 10 We should be more with our electricity (economy) Question : V (1 0 points) Fill in the gap with one suitable ... year (short) The scientist took great in his new discovery (proud) What is the of this pool ? (deep) Please your seatbelt The plane is taking off (fast) The value of the gold was over $ 10 ,000 ... FM radio I also like music 10 on TV on Sundays What about you ? What is your hobby ? - The end – Ng©n hµng §Ò thi Tr¾c nghiÖm TiÕng Anh 12 ********* - THPT CÈm thñy - ...
 • 2
 • 227
 • 0

chuyên đề 1 cơ học vật rắn

chuyên đề 1 cơ học vật rắn
... 7D 8C 1C 2B 3B 9A 10 D 11 A 12 A 13 C 14 A 15 C 16 C 17 C 18 B 19 A 20A 21 B 22D 23B 24B 25A 26B 27D 28D 29A 30A 31B 32C 33B 34B 35D 36C 37A 38C 39A 40B 41A 42 B 43B 44C 45A 46B 47B 48D 49D 50B 51A 52C ... góc bằng: A 90π rad; B 12 0π rad; C 15 0π rad; D 18 0π rad 11 Kim đồng hồ có chiều dài cm Tốc độ dài đầu kim A .1, 16 .10 -5 m/s B .1, 16 .10 -4 m/s C .1, 16 .10 -3 m/s D.5, 81. 10-4 m/s DẠNG 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ... 5B 6B 7G 8C 1C 2C 11 D 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 B 18 D 21 B 22D 23C 24D 25C 26A 27A 9D 28A 19 B 10 L 20A PH N III: PHÂN D NG BÀI T P CHỦ ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH TRỤC CỦA VẬT RẮN DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY...
 • 30
 • 223
 • 1

41 chuyên đề luyện thi đại học - chuyên đề 1 cơ học vật rắn-

41 chuyên đề luyện thi đại học - chuyên đề 1 cơ học vật rắn-
... B 12 0π rad; C 15 0π rad; D 18 0π rad 11 Kim đồng hồ có chiều dài cm Tốc độ dài đầu kim A .1, 16 .1 0-5 m/s B .1, 16 .1 0-4 m/s C .1, 16 .1 0-3 m/s D.5, 81. 1 0-4 m/s DẠNG 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT ... bằng: A 9 ,1. 108J B 11 12 5J C 9,9 .10 7J D 22 250J 28 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ - CƠ HỌC VẬT RẮN - ðT: 016 89.996 .18 7 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com ... 5,83 .10 31 kg.m2/s C 6,28 .10 32 kg.m2/s D 33 7 ,15 .10 kg.m /s 25 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ - CƠ HỌC VẬT RẮN - ðT: 016 89.996 .18 7 Di n ñàn: http://lophocthem.net -...
 • 30
 • 380
 • 2

Đề ôn thi vào lớp 6 trường chuyên - Đề 1

Đề ôn thi vào lớp 6 trường chuyên - Đề 1
... Phn 1: + im mi bi l 1, 5 im + Hc sinh ch vit ỏp s vo ụ trng bờn phi Bi 1: Tớnh tng: 1, 1 + 2,2 + 3,3 + + 22 Bi 2: Mt ngi i t A n B vi tc 12 km/h Khi t B v A, ngi ú tng tc lờn 15 km/h Vỡ vy thi ... ng thi chia ht cho v cho Bi 6: Tớnh th tớch ca mt hỡnh lp phng bit hiu din tớch ton phn v din tớch xung quanh ca hỡnh lp phng ú l 16 2 dm2 ? Bi 7: Tỡm x bit: ( x x 10 0 0,7357) : 0, 01 = 0,55 + 15 ,88 ... Cho hỡnh vuụng ABCD cú din tớch l 72 cm2 Tớnh di ng chộo BD Bi 9: Tớnh P = 26 ì 10 ì ì ì ì ì ì 34 12 13 37 11 Bi 10 : An, Bỡnh, Chi v Dng mi ngi cú mt s nhón v khỏc An cho bn mỡnh mi bn mt s...
 • 3
 • 668
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơ violetchuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơluyện thi môn văn chuyên đề 1chuyên đề 1 este lipitchuyên đề 1 cơ học vật rắnchuyên đề 1 phương trình và bất phương trình đại sốquản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 16bài tập chuyên đề 11bai giang chuyen de 1giao trinh chuyen de 1de cuong chuyen de 1quan ly nha nuoc ve kinh te chuyen de 16chuyên đề 17 môn kiến thức chungchuyên đề 17 luật quản lý nhà nướcquản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 17chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả