CHƯƠNG v

Giáo trình tin học Chương V

Giáo trình tin học Chương V
... byte ints – vPtr points to first element v[ ], which is at location 3000 vPtr = 3000 – vPtr += 2; sets vPtr to 3008 vPtr points to v[ ] location 3000 3004 v[ 0] v[ 1] pointer variable vPtr  2003 ... reserved 3008 3012 v[ 2] 3016 v[ 3] v[ 4] 20 Pointer Expressions and Pointer Arithmetic • Subtracting pointers – Returns number of elements between two addresses vPtr2 = v[ ]; vPtr = v[ ]; vPtr2 - vPtr ... Exception: pointer to void (type void *) • Generic pointer, represents any type • No casting needed to convert pointer to void pointer  2003 Prentice Hall, Inc All rights reserved 21 Pointer Expressions...
 • 48
 • 308
 • 3

Bài giảng xác suất thống kê chương V

Bài giảng xác suất thống kê chương V
... tổng thể Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản Phân phối chọn mẫu Phân phối mẫu trung bình mẫu • • • • Kỳ v ng số trung bình mẫu Phương sai số trung bình mẫu Độ lệch chuẩn số trung bình mẫu Lấy mẫu từ tập...
 • 4
 • 1,128
 • 35

Giáo trình: Toán rời rạc - Đại học Thái Nguyên - chương V

Giáo trình: Toán rời rạc - Đại học Thái Nguyên - chương V
... Như v y, Kn có n(n-1)/2 cạnh đỉnh Kn có bậc n−1 v1 V dụ: v1 v1 v2 v1 v2 v1 v5 v3 v4 v2 v2 v3 V4 v3 4.4.2 Đồ thị v ng: Đơn đồ thị n đỉnh v1 , v2 , , (n≥3) n cạnh (v1 ,v2 ), (v2 ,v3 ), , (vn-1,vn), (vn ,v1 ) ... (vn ,v1 ) gọi đồ thị v ng, ký hiệu Cn Như v y, đỉnh Cn có bậc V dụ: v1 v1 v3 v2 C3 v1 v1 v2 v4 v5 v2 v4 v3 C4 v3 C5 69 v6 v2 v5 v3 v4 C6 Đ th Nguy n Th Vinh-ĐHKH 4.4.3 Đồ thị bánh xe:Từ đồ thị v ng ... sử e1= {v1 ,v2 }; e2= {v1 ,v3 }; e3= {v1 ,v5 }; e4 {v2 ,v4 }; e5= {v3 ,v4 }; e6 {v3 ,v5 }; e7= {v4 ,v5 }; v1 v2 v3 v5 v4 Khi ma trận liên thuộc tương ứng e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 v1 1 0 0 v2 0 0 v3 0 1 v4 0 1 v5 0 0 1...
 • 40
 • 546
 • 5

Bài giảng Phương Pháp Tính - Chương V

Bài giảng Phương Pháp Tính - Chương V
... trình tính dừng ΔD(h) < 10-d Ở v dụ này, q/trình tính dừng lại bước h = 1/256; Nhận xét ΔD(h) = 0,000038 < 0,5.1 0-4 II Tính gần tích phân xác định b - Xét tích phân xác định: I = ∫ f ( x)dx; a - ... −d + Lặp lại ∆D < 10 V dụ Tính đạo hàm hàm số f(x) = sinx x = d - Đã biết: f ' ( x) = dx = cos(0) = 1; (sin x) x =0 - Tính theo ph /pháp gần đúng: + Chọn tuỳ ý h ban đầu, v dụ h = 1; tỷ lệ rút ... xác tới d số - Coi h sau dấu phẩy; ∆f ( x) - ể tìm h thích hợp tính theo chuỗi giá h trị giảm dần h ∆f ( x) -Việc tính dừng lại sai số tiệm cận E (h) = f ' ( x) − h có giá trị đủ nhỏ -Thực tế giá...
 • 13
 • 809
 • 18

CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH (Concurrency Control)

CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH (Concurrency Control)
... động kế ta bỏ qua cột quản trị điều khiển cạnh tranh bảng CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Trang 97 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU T1 Lock-X(B) T2 Bộ quản trị điều khiển cạnh tranh Grant-X(B,T1) Read(B) ... cuộn lại sơ đồ điều khiển cạnh tranh kết hoạt động Read Write phát ra, gán v i tem thời gian tái khởi động lại (được xem giao dịch tham gia v o hệ thống) CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Trang 107 ... không quán chúng điều khiển cách cuộn lại giao dịch CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Trang 99 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU trạng thái không quán dẫn đến v n đề thực tế mà hệ CSDL điều khiển Ta yêu cầu...
 • 23
 • 282
 • 0

Sinh học phân tử - Chương V.doc

Sinh học phân tử - Chương V.doc
... b bin i - Có thể tóm tắt số khả biến đổi làm thay nu phân tử DNA tái trình bầy hình 5.5 Hỡnh 5.5 S cỏc kh nng bin i baz xy ra, mi tờn ng lin l gia baz Pu Pu v gia Py-Py, ng t gia Pu - Py v ngc ... nh sn phm ca gen int bin vi khun tr thnh trng thỏi prophage v trỡnh t ca gen lambda s l p-CIII R-A-J-p - C ch kt gn tỏi t hp DNA thực khuẩn thể vo DNA nhim sc th E.coli(hình 15.5) to thnh nhim ... khun cú th xy nh sau: - Cỏch th nht phân rã (lytic pathway): Sau chui c vo t bo vi khun chỳng tin hnh sinh sn v phõn ró t bo ký ch ging nh trng hp thực khuẩn thể gõy c - Cỏch th gắn xen (lysogenic...
 • 34
 • 835
 • 5

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương V

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương V
... 16 Virut Papilloma, nhóm 18 Virut tế bào lymphotropic T, nhóm Melphalan (2-amino- 3-[ 4-[ bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-propanoic a.) Methoxsalen v i liệu pháp UV-A (PUVA) MOPP liệu pháp hóa học ... cơng nghiệp mỏ − Tác động VS v t lên khống kim loại pE nhỏ − Ít độc đối v í động v t − Độc cho thực v t nơng độ cao Mo − Chất thải cơng nghiệp − Các nguồn tự nhiên − Độc động v t − Ở dạng v t ... bảo v thực v t Hóa chất bảo v thực v t (HCBVTV) sử dụng phổ biến nơng nghiệp đời sống Chúng thường chia thành nhiều nhóm thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc xơng để bảo v ngũ...
 • 26
 • 428
 • 3

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương V: VCR

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương V: VCR
... từ VCR Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 87 Đầu Video Đầu Audio & đồng Đầu xóa Cuộn cấp băng Cuộn thu băng Hình 5.2 sơ đồ bố trí đầu từ VCR ... Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 86 Head A Từ trường ghi đầu A Head B Từ trường ghi đầu B Hai đầu từ ghi lên băng với góc phương vị lệch ⇒ loại ... băng vào VCR, vài phút để hệ thống dàn băng quanh đầu từ, nhiên thao tác sau thực nhanh chóng nhẹ nhàng Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 88...
 • 7
 • 765
 • 17

Kiến thức ngân hàng Chương V

Kiến thức ngân hàng Chương V
... có, v n dự trữ, nguồn v n quản lý huy động, nguồn v n vay nguồn khác) + ngiệp v sử dung v n: ngân hàng thành lập phải sắm tài sản cố đònh sở kỹ thuật + nghiệp v dự trữ ngân quỹ ( quỹ nhân hàng, ... ngân hàng ngân hàng ngày lớn mạnh phức tạp đa dạng (a) (a) chức ngân hàng thương mại: + trung gian tín dụng + trung gian toán + dùng tài đầu tư (b) (b) nghiệp v chủ yếu: + nv huy động v n (v n ... tiền gởi ngân hàng nhà nước tổ chức tín dụng khác, dự trữ bắt buộc tai ngân hàng nhà nước) + nghiệp v cho vay (nv chiết khấu chứng từ nghi nợ, cho vay cầm cố, cho vay chấp tài sản, cho vay có...
 • 4
 • 270
 • 0

CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING

CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
... lược marketing thích ứng với tác động biến đổi môi trường Môi trường dân số học Yếu tố môi trường vĩ mô đầu tiêu mà quản trị marketing cần quan tâm dân số, dân số tạo nên thị trường Người làm marketing ... tiêu Việc phân tích môi trường marketing giúp doanh nghiệp phát hội đe dọa hoạt động marketing Môi trường vi mô hoạt động marketing tổng thể tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động marketing ... phương, Để đảm bảo kế hoạch marketing thích ứng với tác động biến đổi môi trường, việc phân tích tác động xu hướng yếu tố thuộc môi trường vĩ mô, môi trường dân số học (phân bố dân cư theo khu vực...
 • 12
 • 517
 • 1

Bảo hiểm du lịch Chương V.pdf

Bảo hiểm du lịch Chương V.pdf
... thường bố trí khơng theo qui tắc chọn vật liệu có module giảm dần theo chiều sâu, trái lại module đàn hồi tầng móng lớn tầng mặt module lớp móng lớn module lớp móng Cách bố trí kết cấu ngược có ưu ... kết , đặt lớp mặt chủ yếu Lớp bảo vệ lớp mỏng 0.5-1cm thường vật liệu cát, sỏi nhỏ rời rạc rải lớp hao mòn, để bảo vệ cho lớp hao mòn tăng độ phẳng mặt đường lực Chương Kết cấu áo đường ngun lí ... thiên nhiên có lớp bảo vệ rời rạc (cát) lớp hao mòn cấp phối hạt nhỏ Cấp V Cấp thấp B2 - Đất cải thiện hạt 2-3 < 0,1.10 - Đất, đá chỗ, phế liệu cơng nghiệp gia cố có lớp hao mòn, bảo vệ Để hạn chế...
 • 8
 • 199
 • 0

Dịch vụ MICE Chương V.pdf

Dịch vụ MICE Chương V.pdf
... lượng sản phẩm dịch vụ khả cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thị trường nội địa, khu vực quốc tế; đẩy mạnh khai thác tiềm lợi lĩnh vực dịch vụ, tăng cường hợp tác lĩnh vực dịch vụ để cạnh ... vực dịch vụ tương lai, phân loại dịch vụ cần bảo hộ, lĩnh vực loại trừ tạm thời, loại trừ hoàn toàn cho việc mở cửa ngành dịch vụ dành đãi ngộ quốc gia, tối huệ quốc cho nhà cung cấp dịch vụ nước ... xuất dịch vụ dịch vụ thu ngoại tệ chỗ thông qua hoạt động dịch vụ du lịch, tài chính-ngân hàng, thu kiều hối bán hàng chỗ, bưu viễn thông, vận tải hàng không đường biển; giảm thâm hụt cán cân dịch...
 • 3
 • 383
 • 8

Quản trị cơ sở dữ liệu Chuong V

Quản trị cơ sở dữ liệu Chuong V
... trước hành động kế ta bỏ qua cột quản trị điều khiển cạnh tranh bảng CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Trang 97 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU T1 Lock-X(B) T2 Bộ quản trị điều khiển cạnh tranh Grant-X(B,T1) ... CẠNH TRANH Trang 115 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU V. 5 BÀI TẬP CHƯƠNG V V.1 Chứng tỏ giao thức chốt hai kỳ đảm bảo tính khả xung đột giao dịch làm tương ứng v i điểm chốt chúng V. 2 Xét hai giao dịch ... mục liệu tháo chốt lúc CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Trang 102 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Một hạng mục liệu bị chốt tháo chốt T, bị T chốt lại lần Các lịch trình hợp lệ giao thức khả xung đột V ...
 • 23
 • 293
 • 2

Giáo trình Marketing xuất khẩu Chương V

Giáo trình Marketing xuất khẩu Chương V
... hợp v i cống Khảo sát địa chất công trình cho cầu nhỏ: bố trí lỗ khoan v trí mố, khoan đến tầng đất cứng Khảo sát công trình cho cầu trung cầu lớn: bố trí 2-3 lỗ khoan Nếu bố trí lỗ khoan v ... Đối v i v ng núi nều độ dốc < 1:3 500m/ lỗ khoan, ngược lại 200m/lỗ khoan • Nền đường đặc biệt o Sau tiến hành khoan đường thông thường, tiến hành khoan cách tim 250-:-500m Khảo sát công trình ... khoan 20-40m đến độ sâu đặt móng Khảo sát địa chất công trình nơi đất có động lực: để đánh giá độ ổn định Khảo sát địa chất công trình mỏ v t liệu xây dựng: mỏ khai thác mỏ chưa khai thác Lấy mẫu...
 • 3
 • 312
 • 0

Marketing nhà hàng - khách sạn Chương V

Marketing nhà hàng - khách sạn Chương V
...  v2 2   2g  ( 5-1 2) S1 v1 ( 5-1 3) S2 v2 Hình 5-4 Trường hợp lưu chất chảy từ bể v o ống S1>>S2 nên : hv0 = 0, 5v2 2g ( 5-1 4) Nếu mép thuận tròn v0 = 0,02  0,05 Giáo trình môn: Cơ Lưu Chất GVC.MSc ...    ( 5-9 ) S1 v1 S2 v2 Hình 5-3 2  S2   S  v   1 v2 = 1   hdm =   2g  S  2g  S1    ( 5-1 0) Trong trường hợp lưu chất chảy từ ống v o bể S1 ...
 • 16
 • 312
 • 1

Xem thêm