12cb ôn tập KLK KLKT NHÔM

KT CHUONG KLK KLKT NHOM 12CB

KT CHUONG KLK KLKT NHOM 12CB
... Câu 17: Cho 5,68 gam hỗn hợp CaCO3 MgCO3 tác dụng hết với dd HCl thấy thoát 1,344 lít khí CO2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối (CaCO3, MgCO3) hỗn hợp A 85,49% 14,51% B 35,2% 64,8% C 17,6% 82,4% ... Câu 24 Cho 3,48 gam hỗn hợp kim loại hòa tan hoàn toàn dung dịch H2SO4loãng thu 3,584 lít khí H2(đktc) Cô cạn dung dịch khối lượng muối khan thu A 16,84 gam B 14,84 gam C 18,84 gam D 12,84 gam Câu ... NO3B SO42C ClO4D PO43Câu 30 Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp A gồm Al, Mg vào dd HCl thu 8,96 lít khí H2 (đktc) Khối lượng hỗn hợp A A 5,4 gam 2,4 gam B 2,7 gam 4,8 gam C 2,7 gam 2,4 gam D 5,4 gam 4,8 gam...
 • 3
 • 157
 • 2

Chương 6. KLK- KLKT-NHÔM

Chương 6. KLK- KLKT-NHÔM
... Chương trình chuẩn nâng cao Lớp 12 Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) b Chỉ điều phát biểu nói kim loại ... NaCl, Pb(NO3)2 D Mg(NO3 )2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4 GV Thân Trọng Tuấn, Quy Nhơn, Bình Định trang2 Chương trình chuẩn nâng cao Lớp 12 Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) 18 Một mẫu nước cứng vónh cửu ... ≤ 0,24 gam B gam≤ m ≤ 12 gam D gam ≤ m ≤ 15 gam GV Thân Trọng Tuấn, Quy Nhơn, Bình Định trang3 Chương trình chuẩn nâng cao Lớp 12 Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) 27 Cho 4.48l CO2(đktc) hấp thụ...
 • 9
 • 162
 • 1

ôn tập kim loại nhóm I,II,IIIA

ôn tập kim loại nhóm I,II,IIIA
... xác : a Kim loại IIA có tính khử yếu kim loại IA b Dung dịch Ca(OH)2 có tính bazơ yếu dung dịch NaOH c Các kim loại Ca, Ba, Mg khử nước mạnh tạo dung dịch bazơ d Kim loại phân nhóm nhóm II...
 • 2
 • 545
 • 12

on tap kim loai nhom IIIIIIA

on tap kim loai nhom IIIIIIA
... sau chưa xác : a Kim loại IIA có tính khử yếu kim loại IA b Dung dịch Ca(OH)2 có tính bazơ yếu dung dịch NaOH c Các kim loại Ca, Ba, Mg khử nước mạnh tạo dung dịch bazơ d Kim loại phân nhóm ... khử nước mạnh tạo dung dịch bazơ d Kim loại phân nhóm nhóm II chất khử mạnh Trong hợp chất chúng có số oxi hóa +2 21/Trong cốc nước có chứa 0,01mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3-...
 • 2
 • 238
 • 1

Thực hành klk-klkt-nhôm

Thực hành klk-klkt-nhôm
... Tiết 50: Thực hành Tính chất natri, magiê, nhôm hợp chất chúng I Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kiến thức tính chất hoá học đặc trưng Na, Mg, Al hợp chất quan trọng chúng - Biết tiến hành số thí ... chúng - Biết tiến hành số thí nghiệm đơn giản Na, Mg, Al Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ thí nghiệm thực hành: làm việc với hoá chất, với dụng cụ thí nghiệm, với lượng nhỏ hoá chất - Kĩ quan sát tượng, ... luận từ tượng quan sát Thái độ: Bảo vệ môi trường, bảo vệ đồ vật Al II Yêu cầu: Thực nội quy phòng thớ nghiệm Thực thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên III Nội dung thí nghiệm: Thí nghiệm 1: So...
 • 7
 • 630
 • 12

Tài liệu TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG 6 : KLK, KLKT, NHÔM ppt

Tài liệu TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG 6 : KLK, KLKT, NHÔM ppt
... dung dịch Z thu 96, 8 gam chất rắn khan m có giá trị : A. 36, 8 gam B 61 ,6 gam C 29 ,6 gam D 21 ,6 gam Câu 21.Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột Fe2O3 cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện không ... đồng, nhôm phản ứng hết với H2SO4 loãng dư ta thu dung dịch A; 6, 4 gam chất rắn; 9,8 56 lít khí B 27,30C atm Phần trăm khối lượng kim loại hợp kim Y l : A Al: 25% ; Fe: 50% Cu: 25% B Al: 31,03% ... kim loại hợp kim Y l : A Al: 25% ; Fe: 50% Cu: 25% B Al: 31,03% ; Fe:32,18% Cu: 36, 79% C Al: 30% ; Fe: 32% Cu: 38% D Al: 30% ; Fe: 50% 20% Câu 25.Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl...
 • 9
 • 688
 • 7

Chuyên đề 6-LTĐH-KLK-KLKT-NHÔM-HAY-có đáp án

Chuyên đề 6-LTĐH-KLK-KLKT-NHÔM-HAY-có đáp án
... ban đầu Lấy chất rắn thu cho tác dụng với HCl dư thu 6,72 lit H2 đktc M là: A Zn B Al C Fe D Mg Đáp án: 1A2A3A4B5D6C7B8D9C10D11A12B13C14D15C16C17C18D19C20A21A22A23C 24D25C26B27C28A29B30A31A32C33A34C35B36C37A38D39A40B41A42B43D44D45B...
 • 11
 • 544
 • 4

Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh

Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh
... [Ar] 4s2 4p Cõu 6: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Tớnh cht hoỏ hc c trng ca oxi l tớnh oxi hoỏ B Oxi l cht oxi hoỏ mnh nht C Oxi cú tớnh oxi hoỏ yu hn Flo D Cỏc nguyờn t nhúm oxi l nhng phi kim ... ng? A H2S l cht oxi hoỏ, Cl2 l cht kh B H2S l cht kh, H 2O l cht oxi hoỏ C Cl2 l cht oxi hoỏ, H 2O l cht kh D Cl2 l cht oxi hoỏ, H2S l cht kh Cõu 19: So sỏnh tớnh oxi húa ca oxi, ozon, lu hunh ... va cú tớnh oxi húa, va cú tớnh kh l : A B C D Cõu 22: Lu hunh trioxit cú th tỏc dng vi nhúm cht no sau õy? A nc, st(III) oxit, khớ cacbonic B nc, dung dch natri hiroxit, bari oxit C oxi, nuc,...
 • 22
 • 1,146
 • 22

ktra 1 tiet -klk,klkt,nhom

ktra 1 tiet -klk,klkt,nhom
... Câu 15 : Hấp thụ hoàn toàn 1, 12 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa gam NaOH, thu dung dịch X Khối lượng muối tan có dung dịch X A 21, 2 gam B 10 ,6 gam C 5,3 gam D 15 ,9 gam Câu 16 : Kim ... nguyên tố tính theo đơn vị u: Al=27, Cu=64, Fe=56, Na=23, Mg=24, Zn=65, Ba =13 7, K=39, H =1, O =16 , N =14 , S=32, Cl=35,5, Rb=85, Cs =13 3; Be=9, Ca=40 Trang 2/2 Mã đề 302 ... kết tủa bị hoà tan phần Câu 27: Muối tan nước có khí CO2: (1) CaCO3 , (2) CaSO4, (3) MgCO3, (4) BaSO4 A (1) , (4) B (1) , (2) C (2), (4) D (1) , (3) Câu 28: Có mẫu bột kim loại Na, Al, Ca, Fe Chỉ dùng...
 • 2
 • 57
 • 0

Ôn tập hóa học nhóm C,H,O,N VÀ C,H,O

Ôn tập hóa học nhóm C,H,O,N VÀ C,H,O
... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Ví dụ 1: (A): C H O N phản ứng với ... = (74 – 16) :12 = 2,3 Ôn 7: Rượu X có số nhóm (OH) số C Đốt 0,25 mol Rượu X số mol oxi tối thiểu cần : A 1,25 mol C 0,875 mol B 0,5 mol D 0,75 mol Gợi y:ù Rượu X có số nhóm (OH) số C ⇒ Rượu X: ... có số nhóm (OH) số C ⇒ Rượu X: Rượu No Đặt CTTQ A: CnH2n+2On n CO2+ (n+1)H2O CnH2n+2On+ 2n+1 O2 ⇒ nO n Rượu 2n+1 = Sô C = n + 0,5 Đốt Rượu X có số nhóm (OH) số C ⇒ nO n Rượu = số C + 0,5 Ôn 8:...
 • 33
 • 109
 • 0

12CB ôn tập chương 1 2

12CB ôn tập chương 1 2
... thu este Đốt cháy hoàn toàn 0 ,11 gam este thu 0 ,22 gam CO2 0,09 gam H2O Vậy công thức phân tử ancol axit làA CH4O C2H4O2 B C2H6O C2H4O2 C C2H6O CH2O2 D C2H6O C3H6O2 Câu Trong phân tử este (X) no, ... este X thu 11 ,44 gam CO 4,68 gam H2O Công thức phân tử este làA C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu Đốt cháy hoàn toàn 0 ,15 mol este X, thu 10 ,08 lít khí CO2 (đktc) 8 ,1 gam H2O Công thức phân ... CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 20 Cho 0, 0 12 5 mol este đơn chức M tác dụng với dd KOH dư thu 1, 4g muối Tỉ khối M CO2 M làA.C2H5COOCH3 B.CH3COOC2H5 C.HCOOC3H7 D.C2H3COOCH3 Câu 21 Thuỷ...
 • 5
 • 182
 • 0

Tài liệu ôn tập 7: Bài toán nhiệt nhôm

Tài liệu ôn tập 7: Bài toán nhiệt nhôm
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa – thầy Phạm Ngọc Sơn Bài 22 Bài toán nhiệt nhôm A 0,1233 B 0,2466 C 0,022 D 0,3699 Bài 10 Nung 85,6g X gồm Al Fe2O3 thời gian m gam Y ... tác dụng với NaOH dư thấy 1,12g rắn không tan Công thức oxit sắt là: A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Fe2O3 FeO Bài 16 Có hỗn hợp gồm nhôm oxit sắt Sau phản ứng nhiệt nhôm thu 96,6 g chất rắn - Hoà tan chất ... 83,33% B 50,33% C 66,67% D 75% Bài 13 Trộn 10,8g Al với 34,8g Fe3O4 phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A Hòa tan hết A HCl 10,752 lít H2 (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm thể tích dung dịch HCl 2M...
 • 2
 • 630
 • 24

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông
... NGHIấN CU 11 T T NHIM V CA TI 11 T T KHCH TH V I TNG NGHIấN CU 11 T T PHM VI NGHIấN CU 11 T T GI THUYT KHOA HC 11 T T PHNG PHP NGHIấN ... TP, T ễN TP THEO NHểM 110 T 3.7.1 Kinh nghim v vic trang b k nng lm vic nhúm cho hc sinh 110 T T 3.7.2 Kinh nghim v vic chun b cho tit ụn, luyn cú t chc hot ng nhúm 111 T T 3.7.3 ... ng nhúm 112 T T 3.7.4 Kinh nghim v vic thu hỳt s chỳ ý ca HS 113 T T KT LUN V KIN NGH 116 T T KT LUN 116 T T KIN NGH 118 T T TI LIU THAM...
 • 143
 • 6,430
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa 10 nhóm halogende li thuyet on tap chuong 5 nhom halogen mon hoa hoc lop 10so do tu duy on tap li thuyet nhom halogen mon hoa hoc lop 10ôn tập kim loại kiềm kiềm thổ nhômvận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thôngde li thuyet on tap nhom halogen mon hoa hoc lop 10nâng cao hiệu quả tiết ôn tập phần đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 bằng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp kỹ thuật bản đồ tư duyon tap chuong kim loai kiem kiem tho nhomon tap nhom vii halogenbài tập lớn của nhóm 4 đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy và các bạnnhóm các biện pháp quản lý việc chấp hành nội quy nề nếp tự học và ôn tập cho học sinh bán trú dân nuôimôn tc ôn tập học kỹ thuật chuyền cầu bằng má trong bàn chân 2 người một nhóm trò chơi quot cướp cờ quotnhóm bài ôn tậpcâu hỏi ôn tậpôn tậpNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúaNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂN650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép