12A3 THI học kì 1 đề 1

12A3 THI học 1 đề 1

12A3 THI học kì 1 đề 1
... toàn amin đơn chất X, người ta thu 10 ,12 5gam H2O, 8,4 lít khí CO2 1, 4 lít N2 (các thể tích đo đktc) X có công thức là: C5H13N B C2H7N C C3H9N D C4H11N Tên gọi (C17H33COO)3C3H5 là: Tristerat B Tristearin ... A C©u 17 : A C©u 18 : A C C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A B C D C©u 22 : A C©u 23 : A B C D C©u 24 : A B C D C©u 25 : A C©u ... gồm 4,8 gam Mg gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 1, 12 lít khí X (đktc) dung dịch Y Làm bay dung dịch Y thu 35,8 gam muối khan Khí X : NO2 B N2O C...
 • 2
 • 137
 • 0

(Giángsinh 08) Đề thi học 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 6)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 6)
... thân II/ Tự luận(7đ) Bài1/ Pháp luật ,kĩ luật gì?Cho ví dụ?Giữa pháp luật kĩ luật khác nào? Bài2/ Tình bạn sáng có đặc điểm gì?Là học sinh em làm để xây dựng tình bạn sáng ,lành mạnh? Bài3/ a ... sáng ,lành mạnh? Bài3/ a Quyền nghĩa vụ cha mẹ gì? b Quyền nghĩa vụ ,cháu gì? ĐÁP ÁN : I/ Trắc nghiệm (3đ) Câu Đáp B D C án II/ Tự luận(7đ) Giáo viên tham khảo sách A D B B ACBD ...
 • 2
 • 982
 • 6

Giáng sinh 08 Đề thi học 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 7)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 7)
... C:33 066 ’ D:33027’ Phần 2: TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1. Hệ chuyển động Trái Đất xung quanh trục ? Câu a)Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp nào? b).Nêu đặc điểm lớp? Câu 3.Dựa vào hình xác định toạ độ địa lí ... Đất bị lệch hướng Câu 2(3 điểm) Câu 2a (1 điểm) Gồm lớp: -Vỏ Trái Đất -Trung gian -Lõi Trái Đất Câu 2b(2điểm) Ghi đặc điểm lớp Câu 3(2 điểm) A: {10;10 0B} B: {10 0T;200N} C:{200Đ;300N} D:{200T;00} ... Câu 3.Dựa vào hình xác định toạ độ địa lí điểm A,B,C,D? C ĐÁP ÁN I/TRẮC NGHIỆM(3 điểm) Câu Đáp án D C A B C II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1( 2 điểm) -Làm cho nơi Trái Đất có ngày đêm -Làm cho vật...
 • 3
 • 871
 • 5

đề thi học 1 - hóa 10

đề thi học kì 1 - hóa 10
... +3,+3, -1 , +1, +7, -1 c/ +3,+5, -1 , -1 , -7 ,+ d/ +3,+3, +1, -1 , +7,0 Câu 29: Thể tích tối thi u dung dịch BaCl 0 ,15 M cần dùng để kết tủa hoàn toàn Ag + 15 0 ml dung dịch AgNO3 0,2M là: a/ 50ml b/ 75ml c/ 10 0ml ... 2,6 ,10 → 4,8 ,10 ,5 c/ 10 ,2,8 → 2,6,5,8 d/ 2 ,10 ,8 → 2,6,8,5 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Câu 25: Cho phản ứng: FeO + HNO3 Tổng hệ số chất tham gia phản ứng tổng hệ số chất sản phẩm là: a/ 10 b/ 13 14 c/ 13 ... oxi hóa b/ Chất khử c/ Vừa chất oxi hóa, vừa chất khử d/ Chất môi trường Câu 24: Cho phản ứng oxi hóa – khử: …KCl + …KMnO4 + …H2SO4 → …MnSO4 + …K2SO4 + …Cl2 + …H2O Hệ số cân là: a/ 4 ,12 ,10 → 3 ,10 ,8,6...
 • 2
 • 385
 • 15

Đề thi học 1 lớp 7

Đề thi học kì 1 lớp 7
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu : Bảo quản nông sản nhằm mục đích gì? (1 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu : Nêu quy trình bón thúc phân hữu hoai phân hoá học. (0,5đ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 1,346
 • 2

Đề thi học 1 lớp 7 môn sinh học

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn sinh học
... từ thích hợp vào chỗ trống Châu chấu đại diện lớp ……………………………………………………………………………………… Cơ thể châu chấu gồm phần……………………………………………………………………………………………… Có lớp …………………………………………………………………… bao phủ, quan ... khớp b Ngành giun c Ngành ruột khoang d Ngành thân mềm e Ngành động vật nguyên sinh Câu : (2đ) Nêu đặc điểm chung lớp sâu bọ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu : (2 điểm) Nêu cách sinh sản vô tính 1) Trùng biến hình: ……………………………………………………………………………………………………………………… 2) Trùng sốt rét: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 4,409
 • 21

Đề thi học 1 lớp 8 môn Địa lý

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa lý
... Quốc Nước có thu nhập bình quân đầu f Nhật Bản, Trung Quốc người cao II Phần tự luận : (7 điểm) 1) Nêu đặc điểm khí hậu cảnh quan châu Á (3đ) 2) Cho biết chủng tộc châu Á nơi phân bố (2đ) 3) Cho...
 • 3
 • 4,057
 • 12

Đề thi học 1 lớp 8 môn

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn
... Theo em Minh thực không điều nào? Nguyên tắc thứ nguyên tắc chế độ hôn nhân gia đình hiến pháp 19 92 qui đònh? Em nêu rõ nguyên tắc ấy? ...
 • 2
 • 772
 • 0

Đề thi học 1 lớp 7 môn Địa lý

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Địa lý
... II Tự luận : (6đ) 1) Hoàn thành sơ đồ thể mối quan hệ môi trường người đới lạnh với cụm từ sau : Khí hậu lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, Thực vật nghèo nàn, người sinh sống (1 ) 2)Vẽ sơ đồ thể...
 • 2
 • 1,799
 • 12

Đề thi học 1 lớp 7 môn Lịch sử

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu : (3,5 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghóa lòch sử ba lần kháng chiến chống giặc xâm lược Mông – Nguyên ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... XI xuất thành thò trung đại Xã hội phong kiến phương Đông Xã hội phong kiến phương Tây B) Lòch sử Việt Nam (6,5 điểm) Câu : (3 điểm) Em trả lời câu hỏi cách đánh giặc lần kháng chiến thứ hai...
 • 3
 • 1,529
 • 12

de thi hoc ki 1

de thi hoc ki 1
... 'iêi¥¢¦2ÏÕïì“Ïì¸5>¾£ZC½gn¾ỵx6…ÌÌãùËƠzЧ7úS[£ơš§ß'‘K!Fs¶Ç½#Üđ)oiU;#¿0žL|be7Ĩzš±W¨¶¯µ€g9Ù(2ÉÙãY’¶Rmž Page 18 Sheet1 Page 19 Sheet1 &–2ã§B§FlOŒà ¡!ƠŽ¬ié`ỊŽ´L;!§´vc¶¸ýùÐỵÇx5CX8¼ Page 20 Sheet1 Page 21 Sheet1 Ë= Page 22 Sheet1 ¡ïÁ+«ƒĐ-BỈäƠƯ“v;¡UwÙqâ§Ù?«ÕñËB´¡ç ... ÇÜ)nWY£WºO†"œ@É‹³=‹¼¨c]…~‹ĐZï»-»ÃêY#àÝÛ*5[ËỴÄr[ɺÄ%y¿r–ï_¡ỵ¹Ùþy)²Þ†ÊUn¿Ê$¬ưäÐdƠ™^Vœh«y“‹V‹» Page 24 Sheet1 Page 25 Sheet1 Page 26 Sheet1 Page 27 Sheet1 Page 28 Sheet1 2¤…zO¾v Ž‚Zƒ$©KW`oÐư· Page 29 Sheet1 Page 30 ... nÞ‚sBDg³ù:ÐOIÚ^”Ïâïý–×ĨÃsWy³%T"É4¼ƯDOGçgfÞIÚ 1 Ơvn=œ/bỉt|¤Ë´.;ã ]1 1 éZ+÷FÐË`ʧWüÜ‚Azm-´~²ơ¾‘Go{Đú@"r/E)+Øl”¥Ø!{(KrỊ5s—ÃmGb3½I~›Ơãó•#’!T$©ÿÉ ˜ụ :.ÌdD‡ '®Ë 1 dxz=K¾} ²5›GÊỊ¯Ị켘þÏỴs°£§(&Ùa¼„Å...
 • 30
 • 245
 • 0

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)
... ˆÿ»¿.ÃÌ@v'Ỵ–Ȧ¦ỉÿwµCh?ÚWP¢}8@…i”-üU~âȪ;ž«2Ủ„’5“w$è¦í?~÷§YHru§«½Z½ùỊ¤íZkiOi(V=Rá~®9PyD0J( ªée„iýçBÐoþµơüˆ6øÈỊđ%ù+¥¾N ò!IK£QÀÕ2”“º9 ¢ỊÝß›‚Ëð¤ 賿aQx-ò–ENF÷ ºhB†”t'/ØÈêAÕàjïS@X:0¤¢yPỉ‘wI‚± ... ‰i¯5c?[?¿Ø²ª$X~Tè¬èúh‘‹M´‘ÈÕÝG;pâÏML+EJIf›¬WÈ0”‹¢ïò¨»%¶ÛqƯ%Q);ÄỊơỊ‡'Ơ-ÌáÀå„Q‡õ{ ¦œ* ƯÁŒ\ðỉ¶¼ùÂì®S/¡đ~¤„ðg‡*Yjê.ª–7–½¤1a]l¾Ưëeiâ[PhŸgíiÚkig½ú*ŸÐüŸK°“»{×Ỉ«žB${ÉGQ™ÇÉ© »>r$_đAâ«Agjè(µ ðzT* Ị:2rYSDs²ˆ8Ï€)/šþìÐQUEY˜¶ơÝ*l…r9DßX„³=]ø%K5$OZ-k¾?’ú¾–j«¤n$á%...
 • 30
 • 430
 • 1

Đề thi học 1 và đáp án môn Âm nhạc lớp 6 (Mới)

Đề thi học kì 1 và đáp án môn Âm nhạc lớp 6 (Mới)
... TỰ LUẬN Câu1: (2,5điểm) Hãy nên ký hiệu ghi trường độ âm thanh? C âu : (1, 5 điểm) (5 điểm) Câu 3: Số nhịp gì? Áp dụng để tính nhịp ? (1 điểm) Tóm tắt đời nghiệp Nhạc sĩ Văn Cao C ĐÁP ÁN – HƯỚNG ... khác hát được? A 10 nốt móc kép B nốt móc kép C nốt móc đơn D nốt đen Dân ca là: A Các Nhạc sĩ sáng tác B Do nhân dân sáng tác, không rõ tác giả C Câu A D Câu B sai Tập đọc nhạc số sáng tác của: ... Câu 5: Câu 6: Câu 7: A Ô nhịp 1: Hình nốt đen B Ô nhịp 2: Hình nốt móc đơn C Ô nhịp 3: Hình nốt trắng D Cả A, B, C sai Tập đọc nhạc có nghĩa gì? A Tập hát B Tập thể kí hiệu âm nhạc C Câu A...
 • 3
 • 2,093
 • 26

Xem thêm