Tổng quan về staphylococcus aureus và đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm

tổng quan về staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm

tổng quan về staphylococcus aureus và đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm
... Khóa luận: Tổng quan Staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm Nghiên cứu phương pháp phát đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm GVHD: KS Huỳnh ... luận: Tổng quan Staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm 2.2 Tổng quan Staphylococcus aureus 2.2.1 Lịch sử phát Staphylococcus aureus Robert Koch phát năm 1878 sau thực ... Nguyễn Trần Hải Hoàng Khóa luận: Tổng quan Staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm Chương II: Tổng quan 2.1 Một số độc tố vi sinh vật thực phẩm 2.1.1 Độc tố botulin 2.1.1.1...
 • 60
 • 857
 • 6

Tổng quan về staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm

Tổng quan về staphylococcus aureus và đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm
... Khóa luận: Tổng quan Staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm Chương III: Các phương pháp phát đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm 3.1 Tổng quan Staphylococcus ... Khóa luận: Tổng quan Staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm Nghiên cứu phương pháp phát đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm GVHD: KS Huỳnh ... luận: Tổng quan Staphylococcus aureus đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thực phẩm 2.2 Tổng quan Staphylococcus aureus 2.2.1 Lịch sử phát Staphylococcus aureus Robert Koch phát năm 1878 sau thực...
 • 61
 • 272
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - kết quả thu thập xử lý tổng hợp môi trường phóng xạ - phụ lục

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - kết quả thu thập xử lý tổng hợp môi trường phóng xạ - phụ lục
... gi ó thu thp y cỏc ngun ti liu a cht- khoỏng sn, mụi trng phúng x thuc vùng Nông Sơn- Phong Th - Hàm Tân phục vụ cho việc tham khảo tiếp cận cỏc thông tin có thu c cỏc vùng nghiên cứu đề tài ... Sơn (Phú Thọ), Tứ Lệ (Sơn La), Phong Thổ (Lai Châu) Trang 5-1 9; 8 1-1 97; 20 5-2 06 Sơ đồ Địa chất phóng xạ dải Thanh Sơn -Tú Lệ Phong Thổ (1/200.000) Bản vẽ số Sơ đồ phóng xạ mặt đất dải Thanh Sơn ... chọn, xử tổng hợp tài liệu thành lập Bản đồ liều chiếu cho vùng Nông Sơn- Phong Th - Hàm Tân làm rõ thêm mối liên hệ chặt chẽ cỏc yếu tố địa chất, khoỏng sản có ích chứa chất phóng xạ, quặng phóng...
 • 63
 • 460
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu tình hình dịch bệnh của gà giống ngoại nhập tại một số cơ sở chăn nuôi đề xuất biện pháp phòng ngừa

[Luận văn]nghiên cứu tình hình dịch bệnh của gà giống ngoại nhập tại một số cơ sở chăn nuôi và đề xuất biện pháp phòng ngừa
... QU VÀ TH O LU N 3.1 K t qu nghiên c u ñi u tra tình hình nh p kh u, s phân b lo i t i ba s chăn nuôi: B ng 3.1: Tình hình nh p kh u gi ng b m qua c a kh u N i Bài nuôi t i ba s chăn nuôi: ... ph n Lương M 72 3.4.3 Tình hình ch t lo i th i c a Công ty C ph n Lương M ………….73 3.4.4 Tình hình m c b nh ñàn nuôi t i Công ty C ph n Lương M 75 3.5 Di n bi n tình hình m c b nh (d ch b ... C VÀ ð O T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM * NGUY N NG C KHÁNH NGHIÊN C U TÌNH HÌNH D CH B NH C A GÀ GI NG NH P KH U T I M T S CƠ S CH N NUÔI VÀ...
 • 100
 • 338
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ nguyên

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên
... Bq/l -4 6- Huyện Phong Thổ Nớc suối: 1.090 Thị xó Lai Châu Huyện Tam Đờng NBL 5-8 NBL 9-7 NBLg 8-2 NBL1 1-6 NBL 2-4 NBL 1-4 NBL 3-3 NBL0204 NBL0 9-0 1 NBL0601 NBL0309 NBL0614 1.680 NNX 1-1 2 NNX 1-8 NNX 1-5 ... h Ba Vỡ Phc h Phu Sa Phỡn Phc h Ye Yen Sun Phc h Nm Xe - Tam ng Phc h Pu Sam Cỏp Cng phúng x dao ng khong (àR/h) 1 2-3 2 3 0-7 0 1 5-2 7 6-1 8 7-2 0 6-1 3 1 7-3 6 1 7-5 0 2 0-4 0 2 0-4 0 1 0-2 5 1 5-5 7 2 5-5 3 7-3 3 ... Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) B 1032008 223954 Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) C 1033227 223009 Mng Hum F-4 8-2 8-C (5754 III) D 1033227 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753 IV) E 1034446 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753...
 • 103
 • 545
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa chất-khoáng sản ba vùng- phong thổ, nông sơn, hàm tân tỷ lệ 1-50.

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa chất-khoáng sản ba vùng- phong thổ, nông sơn, hàm tân tỷ lệ 1-50.
... mch xõm tỏn dy v dng t b ri Hm lng qung gm: t him TR2O3 = 0, 3-1 2%; BaSO4 = 2 0-7 0%; CaF2 = 1 0-6 0% Qung t him - barit - fluorit - uran - thori õy cú ngun gc nhit dch, ngun gc nhit dch cacbonatit ... mt ct ti õy gm: ỏ bazan, bazan olivin, bazan hnh nhõn v andezitrachyt Chỳng c chia lm phn: - Phn di l bazan hnh nhõn, bazan olivin v cỏc lp tuf ca chỳng - Phn trờn ch yu l bazan dng mu xỏm en, ... Cai i ụtụ n Sa Pa Tam ng) Ngoi cỏc tuyn ng chớnh cũn cú cỏc tuyn ng Phong Th-Dao San, Phong Th-Then Sin-Tam ng, Phong Th-Mng So, dc sụng Nm Na, Sỡn H nhng vic i li vựng nghiờn cu cũn gp nhiu...
 • 60
 • 306
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa hoá môi trường ba vùng- phong thổ, nông sơn hàm tân tỷ lệ 1-50

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa hoá môi trường ba vùng- phong thổ, nông sơn và hàm tân tỷ lệ 1-50
... CHUYÊN ĐỀ ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG BA VÙNG: PHONG THỔ, NÔNG SƠN VÀ HÀM TÂN TỶ LỆ 1:50.000 Thuộc Đề tài:" Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ ba huyện Phong Thổ (Lai Châu), Nông Sơn (Quảng Nam), Hàm ... đoàn Địa chất Biển Trung tâm Địa hoá Môi trường Biển việc xây dựng báo cáo chuyên đề địa hoá môi trường lập sơ đồ địa hoá môi trường vùng: Hàm Tân, Phong Thổ, Nông Sơn tỷ lệ 1/50.000 Dưới đạo ông ... Thổ, Nông Sơn Hàm Tân tỷ lệ 1:50.000 Mục tiêu: có sơ đồ đặc điểm địa hoá môi trường ba vùng: Phong Thổ, Nông Sơn Hàm Tân tỷ lệ 1/50.000 Nhiệm vụ - Nghiên cứu đặc điểm môi trường địa hoá: pH, Eh,...
 • 157
 • 373
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - tai biến địa chất ba vùng phong thổ, nông sơn, hàm tân tỷ lệ 1-50.000

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - tai biến địa chất ba vùng phong thổ, nông sơn, hàm tân tỷ lệ 1-50.000
... - - - - - - - ng cp phi 3 1 - - ng t - - - - - - - Tng s n v hnh chớnh 12 12 12 13 13 - - S n v ó cú ng ụ tụ 12 12 12 13 13 - - 5 6 - - - - - - - - - ng cp phi 7 7 - - ng t Đơn vị - - - - - - ... BO CO CHUYÊN Đ ĐA CHT TAI BIN BA VNG : PHONG TH, NễNG SƠN, HM TÂN T L: 1/50.000 Thuc ti Nghiờn cu ỏnh giỏ mc ụ nhim phúng x ti ba huyn Phong Th (Lai Chõu), Nụng Sn (Qung Nam), Hm Tõn (Bỡnh Thun) ... H, ụng Phong thnh mt di di nm theo phng Tõy Bc - ụng Nam Thnh phn mt ct ti õy gm: ỏ bazan, bazan olivin, bazan hnh nhõn v andezitrachyt Chỳng c chia lm hai phn: - Phn di l bazan hnh nhõn, bazan...
 • 112
 • 271
 • 1

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ , nông sơn -quảng nam, hàm tân -bình thuận đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ nguyên tố đi kèm v

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ , nông sơn -quảng nam, hàm tân -bình thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên tố đi kèm v
... 2 0,0 2 9,4 2 4,3 0,2 0,1 7 8,0 8 8,0 29 7,0 2,1 1 8,0 2 1,0 2 9,5 2 5,2 1,4 0,2 7 9,0 10 6,0 28 1,0 2,9 1 6,0 2 3,5 3 0,4 2 6,9 4,4 0,4 8 0,0 10 3,0 30 7,0 2,4 1 8,0 2 4,2 3 1,4 2 7,6 2 9,8 1,9 8 2,0 10 6,0 28 5,0 2,4 ... 1 6,0 2 4,7 3 2,0 2 7,8 19 0,3 9,4 8 3,0 8 7,0 22 9,0 1,5 1 4,0 2 4,6 3 2,3 2 8,7 22 1,4 1 2,3 8 5,0 6 4,0 21 7,0 2,1 2 0,0 2 3,8 3 1,3 2 6,2 30 8,3 1 5,9 8 8,0 5 8,0 19 9,0 2,2 1 8,0 2 3,8 3 1,6 2 6,3 28 7,2 1 3,3 8 8,0 5 7,0 ... 18 8,0 2,2 1 8,0 2 3,5 3 1,2 2 6,2 29 6,6 1 3,8 8 8,0 5 7,0 18 9,0 1,9 1 5,0 10 2 3,3 3 0,4 2 6,2 21 7,3 9,5 8 6,0 6 7,0 21 8,0 2,0 1 8,0 11 2 2,9 3 0,3 2 6,2 6 1,2 3,2 8 4,0 8 4,0 21 8,0 2,1 1 6,0 12 2 0,9 2 9,8 2 4,9 1 5,3 ...
 • 159
 • 467
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng phóng xạ ô nhiễm, các nguyên tố phóng xạ nguyên tố đi

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng phóng xạ và ô nhiễm, các nguyên tố phóng xạ và nguyên tố đi
... 29 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn 30 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn 31 Đặc trng trờng phóng ... Tin Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn Hình 1.2: Sự thay đổi hàm lợng nguyên tố phóng xạ mẫu nớc theomặt cắt 1103 hớng dòng chảy từ Trại An Đi m ... sau: - Ph thng gia Q2 1-2 - aQ2 1-2 , trm tớch sụng (bói bi cao), thnh phn gm: cui, si, cỏt bt, sột mu xỏm vng 16 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn -...
 • 124
 • 269
 • 0

Nghiên cứu đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm tại khu công nghiệp Tân Tạo thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu và đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm tại khu công nghiệp Tân Tạo thành phố Hồ Chí Minh
... phương pháp luận ngăn ngừa ô nhiễm gồm khái niệm ngăn ngừa ô nhiễm, cách tiếp cận quản lý môi trường, nguyên lý ngăn ngừa ô nhiễm, biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm lợi ích biện pháp ngăn ngừa ô ... doanh nghiệp hoạt động Khu công nghiệp Tân Tạo, ngành nghề đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Tạo gồm: - Công nghiệp giấy bao bì: 17 doanh nghiệp, chiếm 8,8% doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Tân ... doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Tạo; - Công nghiệp dược phẩm: doanh nghiệp, chiếm 3,1% doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Tạo; - Công nghiệp sản xuất đồ gia dụng: 14 doanh nghiệp, ...
 • 102
 • 305
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm tại các cụm công nghiệp của thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang giai đoạn 2012 2020

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm tại các cụm công nghiệp của thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang giai đoạn 2012  2020
... công nghiệp thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2020 chọn để thực Mục đích đề tài - Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ... môi trường tỉnh 3 * Ý nghĩa thực tiễn Nắm bắt trạng ô nhiễm cụm công nghiệp vấn đề ô nhiễm môi trường phát triển công nghiệp địa bàn Thành phố Bắc Giang Xác định vấn đề ô nhiễm cụ thể cụm công ... công nghiệp địa bàn thành phố Bắc Giang - Xác định nguyên nhân mức độ ô nhiễm môi trường chất thải công nghiệp gây cụm công nghiệp đến môi trường thành phố Bắc Giang - Đề xuất giải pháp ngăn ngừa...
 • 96
 • 350
 • 1

Nghiên cứu vấn đề môi trường của làng nghề chế biến chè đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu vấn đề môi trường của làng nghề chế biến chè và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... trạng môi trường làng nghề chế biến chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nêu lên vấn đề môi trường trình trồng chế biến chè làng nghề chế biến chè xã Tân Cương – thành phố (TP) Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ... hiệu Trường Đại học khoa học tự nhi hướng dẫn PGS.TS Lê Trình, tiến hành đề tài: Nghiên cứu vấn đề môi trường làng nghề chế biến chè đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... Nguyên 2.1.3 Nội dung nghiên cứu Để thực nội dung Luận văn Nghiên cứu vấn đề môi trường làng nghề chế biến chè đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tác giả hỗ trợ đơn...
 • 87
 • 520
 • 2

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
... trạng môi trường làng nghề chế biến chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nêu lên vấn đề môi trường trình trồng chế biến chè làng nghề chế biến chè xã Tân Cương – thành phố (TP) Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thế Long NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ... hiệu Trường Đại học khoa học tự nhi hướng dẫn PGS.TS Lê Trình, tiến hành đề tài: Nghiên cứu vấn đề môi trường làng nghề chế biến chè đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn tỉnh Thái Nguyên...
 • 90
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía bắc việt nam và đề xuất biện pháp phòng chốngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăkđặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực thanh hóa quảng nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trườngnghiên cứu phác đồ điều trị bệnh t evansi cho trâu và đề xuất biện pháp phòng chốngđề xuất biện pháp phòng ngừatổng quan về hệ sinh vật gây hư hỏng sữa và đề xuất biện pháp hạn chếđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpnghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020tình toán phối hợp bảo vệ rơ le và đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố quy nhơnnghiên cứu xây dựng quy hoạch phân bổ và đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên nước tỉnh bắc giangđánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lýkhảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý quy hoạch đến năm 2030khảo sát hiện trạng môi trường cty tnhh cbts hoàng long và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vữngđánh giá hiện trạng môi trường kcn trảng bàng tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lýđánh giá hiện trạng phát thải ctr cnctnh và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn tp biên hòaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học