12 đề kiểm tra

12 Đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9

12 Đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9
... Thu tình cảm cha chiến tranh sau học xong truyện ngắn Chiếc lợc ngà nhà văn Nguyễn Quang Sáng Đề KIểM TRA học kì ii PHòNG GD&ĐT VĩNH BảO TRƯờNG THCS NHÂN HòA Môn: ngữ văn (90 phút) Ngày tháng ... NHÂN HòA Đề KIểM TRA học kì ii Môn: ngữ văn (90 phút) Ngày tháng năm 200 I / Trắc nghiệm (3đ) Câu : Số lợng tác phẩm truyện ( truyện ngắn trích đoạn truyện dài ) văn học Việt Nam văn học nớc ... quê Đề KIểM TRA kì ii PHòNG GD&ĐT VĩNH BảO TRƯờNG THCS NHÂN HòA Môn: ngữ văn (60 phút) Ngày tháng năm 200 Đề số I / Trắc nghiệm (2đ) Câu :Khoanh tròn ý tác giả Vũ Khoan A- Nhà thơ , nhà văn...
 • 21
 • 3,271
 • 20

12 ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9

12 ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9
... Thu tình cảm cha chiến tranh sau học xong truyện ngắn Chiếc lợc ngà nhà văn Nguyễn Quang Sáng Đề KIểM TRA học kì ii PHòNG GD&ĐT VĩNH BảO TRƯờNG THCS NHÂN HòA Môn: ngữ văn (90 phút) Ngày tháng ... NHÂN HòA Đề KIểM TRA học kì ii Môn: ngữ văn (90 phút) Ngày tháng năm 200 I / Trắc nghiệm (3đ) Câu : Số lợng tác phẩm truyện ( truyện ngắn trích đoạn truyện dài ) văn học Việt Nam văn học nớc ... kiểu văn đợc học chơng trình văn học THCS? A kiểu B.5 kiểu C kiểu D kiểu 11 Sắp xếp lại giai đoạn văn học cho với chơng trình THCS? A Văn học trung đại B Văn học đại C Văn học dân gian 12 Chỉ...
 • 21
 • 482
 • 2

12 đề kiểm tra học kỳ I MônToán lớp 11

12 đề kiểm tra học kỳ I MônToán lớp 11
... TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2008-2009 MƠN: TỐN KH I 11 Th i gian làm b i: 90 phút (Khơng kể th i gian phát đề) I/ PHẦN CHUNG: (7 i m) (Dành cho tất học sinh) Câu 1: (2 i m) Gi i phương ... 36 Đề số 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I BẮC GIANG NĂM HỌC 2008 – 2009 MƠN: TỐN LỚP 11 Th i gian làm : 90 phút A PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7,0 I M) B I (2,0 ... SC a Tìm giao tuyến mp(SAC) mp(SBD) b Tìm giao i m AM v i mp(SBD) Câu (1đ): Gi i pt : sin x + sin x = sin x 21 …………………….HẾT………………… ĐỀ ĐỀ THI HỌC KỲ I Mơn : Tốn - Kh i 11 BCB Th i gian : 90 phút...
 • 43
 • 205
 • 0

12 đề kiểm tra ôn luyện thi học kì II lớp 11

12 đề kiểm tra ôn luyện thi học kì II lớp 11
... Vi b Vi ìu - u = ãn : í î u u = 75 s công sai d c f ( x) = x3 - x + (C) ình ti y = 24 x + 2 011 y = - x + 2 011 c ình ti Bài Cho hình chóp S.ABCD có ình vuông c SA ^ ( ABCD ) SA = 2a a Ch (SAC ... Tính gi a b lim lim( x + - x) x®-3 x ®+¥ lim x®1 x+3 x2 - x3 + ; x ® - x2 + 11x + 18 c lim d x - 2x - x2 - 12 x + 11 ì 2-x x ¹ ï Bài 2: Cho hàm s y = f ( x ) = í x + - Tìm m ïm Khi x = î àm ... (ABCD) ABCD hình thang vuông t AB=BC=a , · ADC = 450 , SA = a a.Ch b.Tính góc gi c.Tính kho m ên c (ABCD) SC ình chóp tam giác vuông WWW.MATHVN.COM Bài 1:Tìm gi a) - x5 + x3 - 11 l im x ®+¥ x - x4...
 • 8
 • 910
 • 4

12 đề kiểm tra số 6 chương II

12 đề kiểm tra số 6 chương II
... 0; D Số tự nhiên Tích số ngun âm là: Lớn A Nhỏ B Bằng C Số C Tổng hai số ngun âm là: A Số tự nhiên âm D Số ngun dương Tích số ngun dương là: Số D Số ngun dương A Số ngun âm B Số C Số ngun B Số ... nhỏ b Số liền sau - - b Số liền trước-3 -2 c Số ngun a nhỏ Số ngun a chắn số ngun âm c Số ngun a lớn -1 Số ngun a chắn số ngun dương d Mọi số ngun dương lớn d Mọi số ngun âm nhỏ e Tích hai số ... là: b Số liền sau -5 -4 A 34-54+ 13-2; c Số ngun a lớn -1 Số ngun a chắn số ngun dương Tổng hai số ngun âm : d Mọi số ngun âm nhỏ A Số ngun dương; e Tích hai số ngun âm số ngun dương II Bài...
 • 6
 • 197
 • 0

Giáo trình tin học 12: Đề kiểm tra học kỳ 1- Thực hành Tham khảo Đề 2 pptx

Giáo trình tin học 12: Đề kiểm tra học kỳ 1- Thực hành Tham khảo Đề 2 pptx
... hóa, ngày nhập hàng, tên trường mới: Thành tiền (=So_luong*Don_gia, giá trị tiền hàng hóa) Đặt tên Q5 g) Như câu e, ngày nhập hàng ngày chọn trước : ngày 1/3 /20 06 H dẫn: Trong cửa sổ thiết kế Q6, ... Date/Time tính Field ang Number So_luong Ở Size thuộc chọn Integer (số nguyên) Format: Standard Câu 2: Thiết lập mối quan hệ bảng NHAN_VIEN với NHAP_HANG qua trường Ma_nhan_vien, bảng HANG_HOA với ... cao nhất, thấp Danh sách hiển thị 04 cột : tên hàng hóa, cột thống kê trường số lượng Đặt tên Q2 c) Hiển thị danh sách gồm 04 cột, họ đệm, tên, tên hàng hóa vào số lượng nhập hàng Đặt tên Q3...
 • 6
 • 149
 • 0

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn:Hình Học12- Nâng cao ppt

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn:Hình Học12- Nâng cao ppt
... 1:(NB)Cho kh i chóp có đáy n-giác.Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A .Số cạnh kh i chóp n+1; B .Số mặt kh i chóp 2n; C .Số đỉnh kh i chóp 2n+1; D .Số mặt kh i chóp số đỉnh Câu 2(NB)Phép đ i xứng qua ... 300.G i H hình chiếu A SC B’ i m đ i xứng B qua mặt phẳng (SAC) 1)Mặt phẳng HAB chia kh i chóp thành hai kh i chóp.Kể tên hai kh i chóp có đỉnh H; 2)Tính thể tích kh i chóp S.ABC; 3)Chứng minh ... 4)Tính thể tích kh i chóp H.AB’B ĐÁP ÁN PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan:4đ (M i câu trả l i cho 0,5đ) 1D 2C 3D 4B 5C 6B 7A 8D PHẦN II: Tự luận 6đ B i N i dung 0,5đ 1)1đ Hai kh i chóp 1đ là:HABC,HABS...
 • 9
 • 229
 • 0

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian ppt

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian ppt
... 0,33 2,33 1 phẳng Diện tích, thể tích Mặt 0,33 0,5 0,33 1, 16 0,66 1, 5 2 ,16 cầu Tổng 4 3 1 18 1, 32 1, 32 1, 5 0,99 3,5 0,33 10 số III/ĐỀ KIỂM TRA 1/ TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Cho tam giác ABC với A (1; -4;2), ...  y  z  10  A) .12 00 B) 15 00 C) 600 D) 300 ĐÁP ÁN: Câu 10 11 12 Tlời B D B C A A C A C B C D 2/T Ự LU ẬN: Cho ểm A 1; 1 ;1 ; B 1; 2 ;1 ; C 1; 1;2  ; D  2;2 ;1 1) Viết PT mặt phẳng (BCD) 2)Chứng ... Câu 11 : Tìm góc tạo hai đường thẳng: d : x  y     2x  z   d2: A) .12 00 B) 15 00 C) 600 D) 900  Câu 12 : Tìm góc tạo đường thẳng d: x 11  y  z  mặt phẳng (P): x  y  z  10  A) .12 00...
 • 13
 • 448
 • 3

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II HÀM SỐ LUỸ THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT (Chương trình nâng cao) doc

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II HÀM SỐ LUỸ THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT (Chương trình nâng cao) doc
... hiểu g Chủ đề 1 Luỹ thừa với số hữu tỉ §2 Luỹ thừa với số thực 1 §3 Logarit §4 Số e logarit tự nhiên 1 0.5 0.5 §5 Hàm số hàm số logarit 1 §6 Hàm số luỹ thừa 1 §7 Phương trình logarit ... dụng tính chất để giải toán đơn giản - Giải thành thạo phương trình logarit không phức tạp - Giải số hệ phương trình bất phương trình logarit đơn giản III) Ma trận đề: Trang Nhậ Thô Vận Tổn ... trình logarit §8 Hệ phương trình logarit 1 §9 Bất phương trình logarit 0.5 Tổng Trang 0.5 10 IV) Nội dung đề kiểm tra Câu (2đ) Tính giá trị biểu thức sau: A= ( 31 log9 ) : (42log ) Câu (2đ)...
 • 7
 • 1,484
 • 32

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT: MÔN:GIẢI TÍCH 12 Chương IV docx

Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT: MÔN:GIẢI TÍCH 12 Chương IV docx
... Số phức 1 phép toán số phức 0,8 Căn bậc hai 0,4 2,0 0,4 3,6 phương trình bậc hai số 0,8 phức Dạng lượng 2,0 2,8 1 giác số phức ứng dụng 0,8 0,4 0,4 2,0 3,6 14 Tổng cộng 1, 6 IV Nội dung đề: 1, 6 ... 2,0 10 A.Trắc nghiệm: 1 .Số z=a+bi số thực số ảo khi: b.|z| số thực a.z=0 c a=0 b=0 d b=0 2.Một bậc hai z=5 +12 i là: a.3-2i b.3+2i c.2+3i d 2-3i 3 .Số phức nghịch đảo z=  i số sau đây: 1 i a .1 b.2i ... x =1 b x= -1 c x=2 d x=-2 Argument số phức (1+ i)4 là: a 450 Cho z=  b 900 i a c 18 00 d 13 50 Định số nguyên n nhỏ để zn số thực? b c d Phương trình (1+ 2i)x=3x-i cho ta nghiệm: a 1   i 4 b 1+ 3i...
 • 7
 • 329
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 Lớp: 12 - ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 Lớp: 12 - Mã đề: 517 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 Lớp: 12 - ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 Lớp: 12 - Mã đề: 517 pdf
... subsidy programme for the families in this area A income-low B low income C low-income D income low 37 Old people don't like to live in buildings A rise high B high-rise C rise-high D high rise ... 23 Thuan said, 'I am going to Ho Chi Minh city this weekend ' can be reported as A Thuan said I am going to Ho Chi Minh city this weekend B Thuan said he was going to Ho Chi Minh city that weekend ... learning English 25 I read a book It was written by a friend of mine can be combined into Relative Clause as A I read a book which was written by a friend of mine B I read a book it was written...
 • 4
 • 125
 • 0

Vật Lý 12: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 docx

Vật Lý 12: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 docx
... toàn đoạn mạch giảm ba lần Tính R3 ? Tính nhiệt lượng toả R3 30 phút HẾT ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK I 2010-2011 MÔN VẬT LÝ Câu 1: ( 2,0 i m ) - Phát biểu công thức tính công suất i n (trang 36 SGK ) ... nguồn i n có hiệu i n không đ i U= 24V a Tính i n trở tương đương đoạn mạch AB b Tính cường độ dòng i n qua i n trở R1 , R2 c Mắc n i tiếp v i đoạn mạch song song i n trở R3 công suất tiêu ... i n lớn phép qua biến trở: - Chiều d i dây làm biến trở: R = đ.l : S => l = R.S: đ = 100.1.10-6 : 0,4 10-6 = 250 (m ) 0,5đ 0,5đ 2A 1,0đ Câu 4: ( 2,0 i m ) - Phát biểu quy tắc bàn tay tr i( trang...
 • 4
 • 76
 • 0

Vật Lý 12: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP ppsx

Vật Lý 12: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP ppsx
... 0,1mm C 1,92mm D 0,12mm Môn ly 12 - tinh chat song anh sang (Mã đề 205) Lưu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trước làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí ... 26 28 29 30 27 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : ly 12 - tinh chat song anh sang Mã đề : 205 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
 • 9
 • 79
 • 0

12 đề kiểm tra khảo sát hàm số cho lớp trung bình

12 đề kiểm tra khảo sát hàm số cho lớp trung bình
... BÀI KIỂM TRA TOÁN Điểm Môn: Hình học Thời gian: 15 phút Họ tên: Lớp 12A ĐỀ Cho hàm sô y = f ( x ) = x − x 1)Khảo sát và vẽ đồ ... BÀI KIỂM TRA TOÁN Điểm Môn: Hình học Thời gian: 15 phút Họ tên: Lớp 12A ĐỀ Cho hàm sô y = f ( x ) = x + 3x 1)Khảo sát và vẽ đồ ... BÀI KIỂM TRA TOÁN Điểm Môn: Hình học Thời gian: 15 phút Họ tên: Lớp 12A ĐỀ Cho hàm sô y = f ( x ) = x + 3x 1)Khảo sát và vẽ đồ...
 • 17
 • 164
 • 1

Xem thêm