12 bài tập ôn học kỳ 1

12 bài tập ôn học kỳ 1

12 bài tập ôn học kỳ 1
... rắn A khí B Sục toàn khí B vào 15 0ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu 19 ,7g kết tủa Khối lượng A công thức muối cacbonat là: A 11 ,2g CaCO3 B 12 , 2g MgCO3 C 12 , 2g CaCO3 D 11 ,2g MgCO3 Câu 20: Khi đốt lít ... (đktc) Xác định công thức đơn giản A Chemistry. 010 2@gmail.com (0 915 6 011 46) Page NNN+NTHV BÀI TẬP ÔN THI HỌC KÌ (Tự luận + Trắc nghiệm) (Số 2) A Trắc nghiệm: 5đ (30 phút) Câu 1: Cho từ từ dd NaOH ... Ca(HCO3)2, CaCO3 C CO2, CaCO3, Ca(HCO3)2 D CO, CaCO3, Ca(HCO3)2 Câu 11 : lít dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2 có độ pH : A 13 B 11 C 12 D 10 Câu 12 : Đốt cháy hoàn toàn a(g) chất hữu X (C, H, N) cho sản phẩm...
 • 6
 • 165
 • 0

Tài liệu 200 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ I ĐẠI SỐ 12 pptx

Tài liệu 200 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ I ĐẠI SỐ 12 pptx
... 3a a   12a 1 a  3a  2 3 10.Cho ba số dương thoả a + b = c Chứng minh : a  b  c 11.Cho a,b,c độ d i cạnh tam giác ,chứng minh c cạnh lớn : 3 a  b4  c4 12. Cho a ,b ≥ m ,n hai số nguyên ... Chứng minh : 1 (a m  b m ) m  (a n  b n ) n 4x 13.Cho f(x) = x +2 a)Chứng minh a + b = f(a) + f(b) = 1 2003 2004 b) Tính tổng S = f( ) + f( ) + …+ f( ) + f( ) 2005 2005 2005 2005 14.Tìm miền ... – 1)2x + m + = có nghiệm tr i dấu 12. Tìm tất giá trị m cho bất phương trình sau nghiệm  x  : m.2x+1 + (2m + 1)(3 – )x + (3 + )x < 2 sin x cos x Bất phương trình mũ 1.Gi i bất phương trình sau:...
 • 10
 • 663
 • 6

bai tap on hoc ky I lop 11NC

bai tap on hoc ky I lop 11NC
... KHÔNG GIAN B i 1: Cho hình chóp ABCD có M N nằm cạnh AC , AD G i E i m nằm tam giác BCD a) Tìm giao tuyến ( ABE) ( ACD) b) Tìm giao i m MN v i ( ABE) c) Tìm giao i m AE v i ( BMN) B i 2: Cho hính ... hành G i H , K trung i m CB, CD, v i M i m SA a) Tìm giao i m HK v i (SAD) b) Tìm giao i m mặt phẳng (MHK) v i cạnh hình chóp B i 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành G i M N ... 21   B i : Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức  2x − ÷ x   B i : a) Khai triển ( 2x2 – 1)4 b) Tìm hệ số số hạng chứa x12y13 khai triển ( 2x – 3y25 D PHÉP D I HÌNH B i : mp Oxy...
 • 2
 • 215
 • 0

Tiết 22 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ docx

Tiết 22 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ docx
... ? Nắm vững dạng tập lập phương trình đường thẳng III Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà:(2’) Ôn lại dạng tập đường thẳng: viết phương trình, khoảng cách, Ôn lại đường , dạng tập liên quan đến ... đường phân giác góc A là: ytố nào? Gọi học sinh lập phương trình đường thẳng AB, AC? 2x  y  2x  11y  48 22 22  112 2x  y 2x  11y  48   22 22  112 Lại có: r ur u n n ' = - 11 = ...  M'  với d Cách xác định toạ độ điểm I? Bài tập 2: Cho : 2x - y + = điểm I(1;2) Tìm phương trình đường thẳng ’ đối xứng với Gọi học sinh đọc đầu bài?  qua I Từ nêu yêu cầu toán? Giải: 12...
 • 5
 • 228
 • 0

Bai tap on hoc ky II

Bai tap on hoc ky II
... giá trị nhỏ III.Hàm số Bài Cho hàm số y =- 0,5x2 có đồ thị (P) a) Vẽ (P) b) Trên (P) lấy hai điểm A B lần lợt có hoành độ -2 Viết phơng trình đờng thẳng AB c) Viết đờng thẳng song song với AB ... tròn b) Xác định điểm M (O) để tam giác TAM tam giác Tính OT theo R trờng hợp c)Chứng minh OT song song với MB d) Tính diện tích phần tam giác TAM nằm (O) theo R OT = 2R e) Gọi I giao điểm OT với ... tứ giác BDCE nội tiếp Suy AD AC = AE AB b) Vẽ đờng thẳng xy tiếp xúc với (O) A Chứng tỏ: xy song song ED c) Đờng thẳng DE cắt đờng thẳng BC I cắt (O) M N (theo thứ tự I, M, E, D, N) Chứng minh:...
 • 4
 • 128
 • 0

BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN ppt

BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN ppt
... cos840  cos 120  Bµi 12 Tính 5 11 5 103 13 cos , cos a cos , sin , cos 12 12 12 12  3 7 b P  2sin  6cos  tan 6  2 3 22 23   sin2  sin2   sin2  sin2 c sin2 24 24 24 24 24 0 0 ... th¼ng d qua C vµ qua trung ®iĨm cđa ®o¹n AB: x + 2y – = 2 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 3,0 0 ,25  0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Häc sinh lµm chi tiÕt vµ suy ln ®Çy ®đ, chỈt ...   x  2 ( x  2) ( x  2)  C©u (1,0®) 0 ,25 0 ,25  lim x3  3x  ( x  2) ( x  x  1)  lim x  ( x  2) ( x  2) ( x  2) ( x  2)  lim x2  x  x 2 x  x  2 C©u (2, 0®) (1 ,25 )  B'C'...
 • 56
 • 216
 • 3

công thức và bài tập ôn học1 lớp 10 môn vật lý

công thức và bài tập ôn học kì 1 lớp 10 môn vật lý
... 6400km Câu 11 : Sao kim có khối lượng riêng D = 5,2 10 3kg/m3 Bán kính R = 610 0km Tính gia tốc rơi tự mặt kim? Cho G = 6,67 10 -11 Nm2/kg2 Câu 12 : Một vật khối lượng 1kg, mặt đất có trọng lượng 10 N Khi ... HỒI CỦA LÒ XO Câu 1: Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng 10 0N/m để dãn 10 cm? Lấy g = 10 m/s2 Câu 2: Một vật có khối lượng 10 0g treo vào lò xo lò xo dãn 5cm Lấy g = 10 m/s2 a Tìm độ cứng ... F1 + F2 + + Fn = ma r r Định luật III Niutơn (Tương tác) :Vật m1 tương tác m2 thì: F12 = − F 21 Độ lớn: F12 = F 21 ⇔ m2a2 = m1a1 ⇒ m2 ∆v2 ∆t = m1 ∆v1 ∆t III ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN: Fhd = G m1m2...
 • 10
 • 2,141
 • 0

bài tập ôn giữa kỳ 1 lop 1

bài tập ôn giữa kỳ 1 lop 1
... điền dấu +, - vào chỗ chấm cho thích hợp để phép tính có kết 1 1 1 1 = 1 1 1 1 = 10 >, =, ...
 • 6
 • 129
 • 0

Ôn tập giữa học kỳ 1 lớp 12 doc

Ôn tập giữa học kỳ 1 lớp 12 doc
... part in our life A B C D 10 I am in grade 12 and I am below a lot of study pressure AB C D 11 My close friend's responsibility is cook the meals for the whole family A B C D 12 Are there any differences ... until they come back 11 "Take my luggage to Room 14 5", he said to the porter A He told the porter take his luggage to Room 14 5 B He said the porter to take his luggage to Room 14 5 C He told the ... luggage to Room 14 5 C He told the porter to take his luggage to Room 14 5 D He said to the porter to take his luggage to Room 14 5 12 He said to me, "Ring me up tomorrow" A He told me to ring him up...
 • 8
 • 250
 • 1

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12
... them about the wedding -The end -kiểm tra học kỳ i lớp 12 năm học 2007 2008 Môn : Tiếng Anh Bài khoá dùng cho giáo viên đọc cho học sinh làm tập nghe hiểu ( đọc lần) Hoi An is ... Trờng thpt ngô quyền Đề thi học kỳ I LớP 12 Năm học: 2007-2008 Môn : Tiếng Anh Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Students name: Class12A I/ Listen to a talk about ... uses d used to This job is - and a lot of young people like it a attraction b attracted c attractive d attract This shitrt is good and the price is - a reason b reasonable...
 • 7
 • 438
 • 2

bài tập ôn học kì I -12

bài tập ôn học kì I -12
... polibutađien Dãy polime tổng hợp là: A polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6 B polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien C polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6 D polietilen, ... kim lo i? A liti B xesi C natri D kali 140/ Kim lo i sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim lo i? A Vonfram B Sắt C Đồng D Kẽm 141/ Kim lo i sau nhẹ (có kh i lượng riêng nhỏ nhất) tất kim lo i? ... kim lo i gây : A Có nhiều kiểu mạng tinh thể kim lo i B Trong kim lo i có electron hóa trò C Trong kim lo i có electron tự D Các kim lo i chất rắn 136/ Kim lo i sau có tính dẫn i n tốt tất kim...
 • 10
 • 232
 • 0

On tap giua hoc ky 1 lop 6

On tap giua hoc ky 1 lop 6
... a)2340 b) 2373 a)c) 52 31 d) 5345 Câu : Dạng phân tích thừa số nguyên tố 3 06 a)3 06 = 2.3. 51 b) 3 06 = 2.3.3 .17 c) 3 06 = 2.32 .17 d) hai câu b c Câu 10 : Số A = (2 61 2 ).2004 + 27 .12 .2004 số nguyên tố ... 27 .12 .2004 số nguyên tố hay hợp số? Giải thích Số A = (2 61 2 ).2004 + 27 .12 .2004 = 2004.(2 61 2 + 27 .12 ) chia hết cho 2004 => A hợp số Câu 11 : Số nguyên tố : a)Số tự nhiên lẻ lớn b) Số tự nhiên ... 5cm, AN = 10 cm a) Trong điểm A, M, N điểm nằm giữa? Vì sao? b) Tính MN? c) Điểm M có trung điểm đoạn thẳng AN không? Vì sao? 10 cm A 5cm M 5cm X N Giải a)Trên tia Ax ta có AM = 5cm AN = 10 cm AN...
 • 19
 • 346
 • 0

Tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ 1 ppt

Tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ 1 ppt
... này) Câu 1: (1, 25đ) Cho mệnh đề P: “Số thực dương cộng với lần nghịch đảo lớn ” a) Dùng ký hiệu ∃ hoặc∀ để viết mệnh đề P Lập mệnh đề phủ định mệnh đề P b) Chứng minh mệnh đề P Câu 2: (1 ) Chứng ... Câu 8(2đ)Trong mpOxy cho A(2 ;1) ,B(0;4) C (1; -1) a/Tìm chu vi tam giác ABCu u u u ur ur u ur u u b/Tim điểm M cho BC − AC = AM Đề 11 : Câu : ( 1 iểm ) Tìm tập xác định hàm số sau : y ... cho học sinh ban) Học sinh học Ban chọn phần dành riêng cho Ban học I Dành cho học sinh Ban : Câu 6B (1 iểm): Không sử dụng máy tính giải hệ phương trình : 2 x − y =  4 x − y = Câu 7B (1 iểm...
 • 17
 • 208
 • 0

Bài tập ôn cuối kỳ - kỹ thuật số phần 1 có lời giải doc

Bài tập ôn cuối kỳ - kỹ thuật số phần 1 có lời giải doc
... Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM b F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12 , 17 , 18 , 19 , 21, 22, 24) + d (2, 9, 10 , 11 , 13 , 16 , 23, 28, 29) A BC DE F2 01 1 10 10 11 1 X X 10 X ... = 1, 2, 3, 4) Hàm F (G1, G2, G3, G4) giá trị ghế kề trống hàng Hãy thực hàm F cổng NOR ngõ vào Lập bảng hoạt động: G1 0 0 0 0 1 1 1 1 G2 0 0 1 1 0 0 1 1 G3 0 1 0 1 0 1 0 1 G4 1 1 1 1 F 1 ... 0 1 0 1 0 1 0 1 G4 1 1 1 1 F 1 1 0 1 0 0 G1 G2 F G1G2 G3G4 00 01 11 10 00 1 1 01 0 11 0 10 0 G3 G4 G2 G3 F = G1 G2 + G2 G3 + G3 G4 = G1 + G2 + G2 + G3 + G3 + G4 G1 F G2 G3 G4 ...
 • 4
 • 886
 • 22

200 BÀI TẬP ÔN HỌC đại số 12 docx

200 BÀI TẬP ÔN HỌC đại số 12 docx
... f(x) = x +2 a)Chứng minh a + b = f(a) + f(b) = 1 2003 2004 b) Tính tổng S = f( ) + f( ) + …+ f( ) + f( ) 2005 2005 2005 2005 14.Tìm miền xác định hàm số sau: a) y = (x2 – 4x + 3)– b) y = (x3 – 3x2 ... 3a a   12a 1 a  3a  2 3 10.Cho ba số dương thoả a + b = c Chứng minh : a  b  c 11.Cho a,b,c độ dài cạnh tam giác ,chứng minh c cạnh lớn : 3 a  b4  c4 12. Cho a ,b ≥ m ,n hai số nguyên ... 15.Cho a2 + 4b2 = 12ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb ) 16.a)Cho x2 + 4y2 = 12xy x > 0,y > 0, (lgx + lgy) b) Cho a,b > thoả mãn 4a2 + 9b2 = 4ab số c > 0, 1,chứng...
 • 10
 • 343
 • 2

Xem thêm