Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa mười giờ ( portulaca grandiflora ) qua trung gian mô sẹo

Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa mười giờ ( portulaca grandiflora ) qua trung gian sẹo

Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa mười giờ ( portulaca grandiflora ) qua trung gian mô sẹo
... hình thái sẹo, khả tái sinh chồi hai dòng sẹo khác Chọn dòng sẹo khả tái sinh chồi tốt để tiến hành thí nghiệm Chỉ tiêu theo dõi Quan sát khả tái sinh chồi, đếm số lượng chồi, đo chiều ... 195 9) 4.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát khả tái sinh chồi từ dòng sẹo khác  Mục đích thí nghiệm xem xét khả tái sinh chồi từ dòng sẹo thu thí nghiệm từ tìm dòng sẹo khả cảm ứng lượng chồi ... chiều cao chồi, hình thái chồi 3.3.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát ảnh hưởng IBA BA lên khả tái sinh chồi từ sẹo Mục đích thí nghiệm Đánh giá khả tái sinh chồi dòng sẹo từ thí nghiệm nuôi cấy môi trường...
 • 63
 • 253
 • 0

nghiên cứu khả năng tái sinhn chồi hoa mười giờ ( portulaca grandiflora ) qua trung gian sẹo

nghiên cứu khả năng tái sinhn chồi hoa mười giờ ( portulaca grandiflora ) qua trung gian mô sẹo
... thân, cuống (với v ) có xu hướng tạo sẹo (Dương Công Kiên, 200 3) Chọn mẫu cấy đốt thân mẫu đốt thân non, có xu hướng tạo sẹo lá, hoa mười nhỏ nên khó tạo sẹo Cây non (nguyên ... 1: 5) để đánh giá khả tái sinh chồi từ dòng sẹo khác Bảng 3.3 Môi trường khảo sát ảnh hưởng IBA kết hợp với BA Kinetine lên khả tái sinh chồi từ sẹo Ký hiệu B0 B1 B2 IBA (mg/l) 0.1 0.1 BA (mg/l) ... 195 9) 4.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát khả tái sinh chồi từ dòng sẹo khác • Mục đích thí nghiệm xem xét khả tái sinh chồi từ dòng sẹo thu thí nghiệm từ tìm dòng sẹo khả cảm ứng lượng chồi...
 • 61
 • 363
 • 0

nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa mười giờ qua trung gian sẹo

nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa mười giờ qua trung gian mô sẹo
... hình thái sẹo, khả tái sinh chồi hai dòng sẹo khác Chọn dòng sẹo khả tái sinh chồi tốt để tiến hành thí nghiệm Chỉ tiêu theo dõi Quan sát khả tái sinh chồi, đếm số lượng chồi, đo chiều ... Kinetin lên phát sinh sẹo 46 4.3 Thí nghiệm Khảo sát khả tái sinh chồi từ hai dạng sẹo khác 51 4.4 Thí nghiệm Khảo sát ảnh hưởng IBA BA lên khả tái sinh chồi từ sẹo .57 ... thân hoa mười Bảng 3.3 Môi trường khảo sát ảnh hưởng IBA kết hợp với BA Kinetine lên khả tái sinh chồi từ sẹo Bảng 3.4 Môi trường khảo sát ảnh hưởng IBA kết hợp với BA lên khả tái sinh chồi...
 • 84
 • 146
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và cụm chồi trong nuôi cấy in vitro cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.)" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... theo nhân nhanh invitro th ô ñ [9] Hình Ch i in vitro sau 10 ngày nuôi c y t ño n thân th ô ñ Hình Ch i in vitro sau tu n nuôi c y t ño n thân th ô ñ Trong nuôi c y mô t bào th c v t ... Các c m ch i in vitro tái sinh t m u v t nuôi c y môi trư ng phát tri n tương ñ i ñ ng ñ u kh e m nh Tuy nhiên, t t c môi trư ng thăm dò này, nh n th y ño n thân tách t ch i invitro sinh trư ng ... thuy t NAA thu c nhóm auxin BAP thu c nhóm cytokinin T l auxin/cytokinin r t quan tr ng ñ i v i s phát sinh hình thái (morphogenesis) h th ng nuôi c y ð i v i s phát sinh phôi (embryogenesis), ñ...
 • 10
 • 321
 • 1

Nghiên cứu khả năng tái sinh cây in vitro của một số giống đậu tương

 Nghiên cứu khả năng tái sinh cây in vitro của một số giống đậu tương
... Đề tài nghiên cứu nhằm tìm môi trường phù hợp để tái sinh đậu tương in vitro nuôi cấy mô số giống đậu tương Từ xây dựng quy trình nuôi cấy mô đậu tương từ đỉnh sinh trưởng hai giống đậu tương ... tục nghiên cứu khả tái sinh chồi từ callus Tiếp tục khảo sát khả tái sinh chồi từ thể protocorm số giống đậu tương khác Tiếp tục nghiên cứu môi trường rễ chồi tạo từ thể protocorm giống đậu tương ... nhân invitro bảo tồn nguồn gen đặc biệt chọn giống thông qua chuyển gen, tạo giống khả kháng sâu, kháng thuốc trừ cỏ… Chúng tiến hành đề tài Nghiên cứu khả tái sinh in vitro số giống đậu tương ...
 • 36
 • 907
 • 9

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG tái SINH cây từ lá mầm PHÔI hạt NON ở một số GIỐNG cây đậu TƯƠNG [GLYCINE MAX (l) MERRILL] VIỆT NAM

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG tái SINH cây từ lá mầm PHÔI hạt NON ở một số GIỐNG cây đậu TƯƠNG [GLYCINE MAX (l) MERRILL] VIỆT NAM
... 40mg/l Các nghiên cứu cho thấy, nồng độ 2,4 D phù hợp cho phát sinh mô sẹo 40 mg/l, nhiên việc phát sinh mô sẹo tùy thuộc vào giống cụ thể giống đậu tương nghiên cứu, khả phát sinh mô sẹo tương ... chồi giống đậu tương nghiên cứu (bảng 3, hình g-k) Kết nghiên cứu (bảng 3) cho thấy có sai khác khả tái sinh so với nghiên cứu trước [4], [9], [10], sai khác giải thích phản ứng kiểu gen (của giống ... phát sinh mô sẹo tốt nhất, tỷ lệ hình thành mô sẹo từ 80,00 đến 98,67% Nồng độ BAP 1,5 mg/l thích hợp cho khả tái sinh chồi, tỷ lệ tái sinh từ 14,00 đến 24,00% Trong giống đậu tương VX93 có khả tái...
 • 6
 • 247
 • 2

nghiên cứu khả năng tái sinh và một số biện pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng sau canh tác tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn cao vít, tại huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

nghiên cứu khả năng tái sinh và một số biện pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng sau canh tác tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn cao vít, tại huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
... NÔNG LÂM NÔNG THỊ LUYẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÂM SINH NHẰM PHỤC HỒI RỪNG SAU CANH TÁC TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH VƢỢN CAO VÍT, TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG ... nghiệp với đề tài "Nghiên cứu khả tái sinh số biện pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng sau canh tác khu bảo tồn loài sinh cảnh Vượn Cao Vít, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng" Sau gần năm thực hiện, ... 2.1.3 Nghiên cứu thử nghiệm số biện pháp lâm sinh nhằm tăng khả phục hồi rừng khu vực bỏ hóa sau canh tác khu bảo tồn 30 2.1.4 Đề xuất số biện pháp nhằm phục hồi rừng khu bảo tồn loài sinh cảnh...
 • 109
 • 138
 • 0

Nghiên cứu khả năng tái sinh cây khoai từ burkill bằng kỹ thuật in vitro

Nghiên cứu khả năng tái sinh cây khoai từ burkill bằng kỹ thuật in vitro
... kin lnh di 0oC hoc ch pha ch trc s dng [16] 2.1.3.4 Cỏc cht iu hũa sinh trng Thụng thng mụi trng nuụi cy mụ t bo thc vt ph bin nhúm cht sinh trng sau: auxin, cytokinin v gibberelin Cỏc cht sinh ... thut in vitro 1.2 Mc ớch nghiờn cu a quy trỡnh tỏi sinh cõy Khoai T [Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill] bng k thut in vitro 1.3 Yờu cu ti - Xỏc nh c mụi trng tỏi sinh chi t t thõn cõy Khoai ... dng protein, iu khin chu trỡnh t bo v tng s phõn chia t bo Cỏc cytokinin thng c s dng rng rói l kinetine, benzyadenin (BA), 6benzyl aminopurin (BAP) v thidiazuzon (TDZ) õy l cỏc cytokinin tng hp...
 • 66
 • 298
 • 1

Nghiên cứu khả năng tái sinh in vitro của một số giống đậu dải phục vụ cho tạo giống mới

Nghiên cứu khả năng tái sinh in vitro của một số giống đậu dải phục vụ cho tạo giống mới
... hợp cho khử trùng số giống đậu dải nghiên cứu 4.2 Kết thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng mốt số môi trường đến khả tái sinh in vitro Kết nghiên cứu cho thấy tất nguồn gen nghiên cứu tỷ lệ tái sinh ... CHIỂN Tên đề tài: ″NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH IN VITRO CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU DẢI (Cowpea - Vigna unguiculata (L.)) PHỤC VỤ CHO TẠO GIỐNG MỚI″ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành ... 3.4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng số môi trường tới khả tái sinh in vitro số giống đậu dải 13 3.4.3 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng loại mô cấy chất điều hòa sinh trưởng đến tái sinh in vitro ...
 • 74
 • 157
 • 0

Nghiên cứu khẳ năng sinh trưởng phát triển và khả năng tái sinh chồi của một số giống cao lương ngọt cao sản năm 2011 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khẳ năng sinh trưởng phát triển và khả năng tái sinh chồi của một số giống cao lương ngọt cao sản năm 2011 tại Thái Nguyên
... ng cao lương thí nghi m v tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên 59 B ng 3.15 Năng su t hàm lư ng ñư ng c a gi ng cao lương thí nghi m v tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên 60 Số ... hình thái c a gi ng cao lương thí nghi m v tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên 56 B ng 3.13 M c ñ nhi m sâu, b nh h i gi ng cao lương thí nghi m tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên ... C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN - PH M TH TH O TRANG NGHIÊN C U KH NĂNG SINH TRƯ NG PHÁT TRI N VÀ KH NĂNG TÁI SINH CH I C A M T S GI NG CAO LƯƠNG NG T CAO S N NĂM...
 • 92
 • 278
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi, nhân nhanh và ra rễ của cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe).

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi, nhân nhanh và ra rễ của cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe).
... dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng (NAA, BA) đến khả rễ Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) - Nghiên cứu ảnh hưởng NAA đến khả rễ Gừng Núi Đá - Nghiên cứu ảnh hưởng ... Kinetin) đến khả nhân nhanh Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) - Nghiên cứu ảnh hưởng BA đến khả nhân nhanh chồi Gừng Núi Đá - Nghiên cứu ảnh hưởng Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Gừng Núi Đá ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá 4.1.1 Kết ảnh hưởng GA3 đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum...
 • 71
 • 384
 • 1

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mã hóa video SVC h 264 cho truyền tải video trên hệ thống thông tin di động LTE

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mã hóa video SVC h 264 cho truyền tải video trên hệ thống thông tin di động LTE
... video SVC/ H. 264 23 H nh 3.14 Mô h nh ứng dụng video h a SVC/ H. 264 qua mạng LTE 24 3.7 Tổng kết Luận văn tiến h nh nghiên cứu, tổng h p tình h nh nghiên cứu ứng dụng truyền tải video sử dụng SVC/ H. 264 ... cho truyền tải video h thống LTE Kết nghiên cứu phần 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, kết nghiên cứu chuyên sâu phạm vi h p, rời rạc ứng dụng công nghệ h a SVC/ H. 264 mạng LTE Đặc thù công nghệ phụ ... truyền h nh quảng bá độ nét cao 2.10 Tiêu chuẩn h a SVC Sự phát triển h a video khả điều chỉnh (Scalable Video Coding - SVC) mở rộng cho H. 264, chuẩn h a theo tiêu chuẩn H. 264 /SVC SVC h ...
 • 27
 • 453
 • 2

Nghiên cứu khả năng tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học của vi khuẩn nhằm ứng dụng loại CADIMI từ đất ô nhiễm

Nghiên cứu khả năng tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học của vi khuẩn nhằm ứng dụng loại CADIMI từ đất ô nhiễm
... Phân loại chất hoạt hóa bề mặt sinh học 1.3.3 Tính chất chất hoạt hóa bề mặt sinh học 12 1.3.4 Ứng dụng chất hoạt hóa bề mặt sinh học đời sống 12 1.3.5 Ứng dụng chất hoạt hóa bề ... hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu khả tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học vi khuẩn nhằm ứng dụng loại cadimi từ đất ô nhiễm Mục tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh ... Sử dụngvật liệu sinh học: phụ phẩm nông nghiệp, nhựa sinh học, sản phẩm vi sinh vật tạo 1.3 Chất hoạt hóa bề mặt sinh học 1.3.1 Khái niệm chất hoạt hóa bề mặt sinh học Chất hoạt hóa bề mặt sinh...
 • 47
 • 125
 • 0

Bước dầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt Kefir và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa.

Bước dầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt Kefir và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa.
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) VÀ ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN ... công Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học hƣớng dẫn ThS Vƣơng Thị Việt Hoa, thực đề tài Bước đầu nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir (kefir grains) ứng dụng hạt kefir chế biến kefir sữa dừa” 1.2 Mục đích ... lệ hạt kefir cần dùng trình lên men Nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir số môi trƣờng Xác định điều kiện bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng hạt kefir Ứng dụng hạt kefir để lên men sữa...
 • 85
 • 484
 • 7

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN ... Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học hƣớng dẫn ThS Vƣơng Thị Việt Hoa, thực đề tài Bước đầu nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir (kefir grains) ứng dụng hạt kefir chế biến kefir sữa dừa 1.2 Mục đích ... lệ hạt kefir cần dùng trình lên men Nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir số môi trƣờng Xác định điều kiện bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng hạt kefir Ứng dụng hạt kefir để lên men sữa dừa...
 • 85
 • 924
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3 2 ảnh hưởng phối hợp của ba và  naa đến khả năng tái sinh chồi in vitro ở hai giống hoa chuôngnghiên cứu khả năng tái chếnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng tại huyện hiệp hòa bắc giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyêntài liệu nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potxnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào caide tai nghien cuu kha nang sinh san cua lon nai f1nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng thử nghiệm tại cao bằng thái nguyên và bắc giangThực tập sinh lý bệnh miễn dịchPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từTIẾT bài tập CÔNG SUẤTChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Tin hoc 6 nam hoc 2016 2017xử lý kim loại nặng bằng mùn cưaSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDe thi olympic so cap 2015dethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeKhuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930LUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)ĐỒ ÁN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP IIfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpBài giảng mặt cầu toán 1294933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gembia bds copy