ÔN tập CHƯƠNG HALOGEN

Bài tập ôn tập chương halogen

Bài tập ôn tập chương halogen
... bạc clorua Định công thức muối sắt Cho 0,54 gam kim loại R có hoá trị không đổi tác dụng với dung dịch HCl thu 672ml H2 Xác định CTPT, viết CTCT định tên R? Cho 1,03gam muối natri halogenua A tác ... dung dịch A Cho NaOH dư tác dụng với dung dịch A thu đước kết tủa Nung kết tủa tới khối lượng không đổi 0,8 gam chẩt rắn a Viết ptpư b Xác định thành phần hỗn hợp c Từ hỗn hợp Cu, Zn, Mg viết ... dịch HCl thu 0,672lít khí (đktc) dung dịch B Mặt khác, để hoà tan 1,9 gam kim loại A cần dùng không hết 200ml dung dịch HCl 0,5M a Xác định khối lượng nguyên tử A Biết A thuộc nhóm IIA b Tính...
 • 3
 • 2,017
 • 49

Bài giảng Đề cương ôn tập chương halogen

Bài giảng Đề cương ôn tập chương halogen
... muối Phi kim là: A Flo B Clo C Brom D Iot BÀI TẬP LUYỆN TẬP:CLO - HCl Tài liệu ơn tập chương Sưu tầm: Trần Đăng Mạnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đăk Lăk) NHĨM HALOGEN Trang C©u 1.Hoàn thành chuỗi phản ... Câu 19 : Halogen thể tính khử rõ ? A Brơm B Clo C Iot D Flo Câu 20 : Liên kết phân tử đơn chất halogen : Tài liệu ơn tập chương Sưu tầm: Trần Đăng Mạnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đăk Lăk) NHĨM HALOGEN ... hố học halogen : A Chỉ thể tính oxi hố B Chỉ thể tính khử C Thể tính khử tính oxi hố D Khơng thể tính khử Tài liệu ơn tập chương Sưu tầm: Trần Đăng Mạnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đăk Lăk) NHĨM HALOGEN...
 • 12
 • 644
 • 11

on tap chuong halogen(ktra 1t lan 1 hk2)

on tap chuong halogen(ktra 1t lan 1 hk2)
... Câu 10 : Đốt cháy nhôm khí clo, thu 13 ,35 gam nhôm clorua Tìm khối lượng nhôm thể tích khí clo cần dùng Câu 11 : 200g dung dịch AgNO3 8,5% tác dụng vừa đủ 15 0ml dd HCl Tìm nồng độ mol dd HCl Câu 12 : ... định: Khối lượng chất rắn B nồng độ mol/lit chất dung dịch A Câu 3: Cho 1, 96 gam bột Fe vào 10 0 ml dung dịch CuCl2 10 % (d =1, 12g/ml) a) Viết phương trình phản ứng ? b) Tính nồng độ mol/l chất dung ... tiếp Câu 19 : Hòa tan 17 4 g hỗn hợp muối cacbonat sunfit kim loaị kiềm vào dd HCl dư Toàn khí thoát hấp thụ tối thiểu 500 ml dd KOH M Tìm tên kim lọai kiềm Câu 20: Cho 2 ,12 g muối cacbonat kim...
 • 4
 • 196
 • 0

DE CUONG ON TAP CHUONG HALOGEN HOA 10

DE CUONG ON TAP CHUONG HALOGEN HOA 10
... 7e Câu 8: Trong phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, ngun tử ngun tố halogen nhận hay nhường electron ? A Nhận thêm electron B Nhận thêm electron C Nhường electron D Nhường electron Câu : Hãy ... khơng xác A Trong tất hợp chất, Flo có số oxi hóa -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hóa -1 C Tính oxi hóa halogen giảm dần từ Flo đến Iơt D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen ln ... đồng cháy âm ỉ lâu Câu 24 : Trong phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, ngun tử clo : A Nhận thêm electron B Nhận thêm proton C Nhường electron D Nhường nơtron Câu 25 : Hỗn hợp khí sau tồn...
 • 12
 • 378
 • 0

ÔN tập CHƯƠNG HALOGEN

ÔN tập CHƯƠNG HALOGEN
... biệt iot A Quì tím B NaCl C hồ tinh bột D dd AgNO3 Câu 25 Liên kết phân tử đơn chất halogen gì? A công hóa trị không cực B cộng hóa trị có cực C liên kết ion D liên kết cho nhận Câu 26 Thuốc thử ... →I, bán kính nguyên tử: A tăng dần B giảm dần C không đổi D quy luật chung 20 Theo chiều từ F → Cl → Br →I, giá trị độ âm điện đơn chất: A không đổi B tăng dần C giảm dần D quy luật chung 21 ... biểu clo: A) Luôn có số oxi hóa -1 hợp chất B) Tồn tự nhiên dạng đơn chất C) Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử D) Là chất khí màu vàng lục, tan nhiều nước Bài 30 Cho 1,12 lít halogen X2 tác...
 • 2
 • 289
 • 0

Bàn về việc tự học thông qua việc ôn tập chương

Bàn về việc tự học thông qua việc ôn tập chương
... DẠY TỰ HỌC THÔNG QUA ÔN TẬP CHƯƠNG 28 Nguyễn Văn Phùng 2.1 Bàn việc tự học thông qua tiết ôn tập chương Một số lưu ý dạy học ôn tập chương a Mục đích ôn tập: Việc ôn tập tổng kết phải giúp học ... Phùng Bàn việc tự học thông qua tiết ôn tập chương Tự học có vai trò vô quan trọng, không GD nhà trường mà sống Tự học giúp người học nâng cao kết học tập mà góp phần bồi dưỡng khả làm việc độc ... Nguyễn Văn Phùng Bàn việc tự học thông qua tiết ôn tập chương Vì số tiết phân phối cho việc luyện tập, ôn tập chương trình so với lượng kiến thức cần ôn chương (1 – tiết ôn tập cho chương) nên ảnh...
 • 44
 • 361
 • 1

ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6

ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6
... Hai B Trng 40 Nm 248 B Triu 542 -6 02 Lớ Bớ Lớ Bớ 722 Mai Thỳc Loan Trong khong 7 767 91 Triu Th Trinh Mai Thỳc Loan Phựng Hng Phựng Hng TểM TT DIN BIN CHNH í NGHA - Mựa xuõn 40, Hai B Trng ngha ... chuyn bin v kinh t : - Ngh rốn st phỏt trin - Nụng nghip : S dng sc kộo ca trõu bũ, bit lm thy li, trng lỳa mt nm hai v - Cỏc ngh th cụng c trỡ v phỏt trin : Ngh gm, dt vi -Thng nghip: Buụn bỏn ... Mựa xuõn 40, Hai B Trng ngha Mờ Linh, ngha quõn chim Giao Chõu - 248 Khi ngha Phỳ in (Hu Lc - Thanh Hoỏ) ri lan khp Giao Chõu - Nm 542, Lý Bớ pht c ngha Trong vũng cha y thỏng ngha quõn chim...
 • 21
 • 38,048
 • 13

Bàn về việc tự học thông qua việc ôn tập chương

Bàn về việc tự học thông qua việc ôn tập chương
... triển NLTH thông qua việc tự tổng kết chương học Nhất đưa quy trình ôn tập cụ thể cho chương học Nguyễn Văn Phùng Bàn việc tự học thông qua tiết ôn tập chương b Những sở khoa học dạy học tự học: b.1 ... Trong dạy học, chất học tự học, cốt lõi dạy học dạy việc học, kết học tập học sinh tỷ lệ thuận với NLTH em Vì 22 Nguyễn Văn Phùng Bàn việc tự học thông qua tiết ôn tập chương mục tiêu quan trọng ... rẽ củng cố chắn kiến thức học việc ôn tập kiến thức chương học thông qua tiết ôn tập nhằm mục đích sau: 23 Nguyễn Văn Phùng Bàn việc tự học thông qua tiết ôn tập chương  Tổng kết khái niệm...
 • 38
 • 305
 • 0

Ôn tập chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Ôn tập chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
... nghĩa tích hướng hai vectơ Khi tích hướng hai véctơ số dương, số âm, 0? Trả lời Tích hướng hai vectơ a b số, kí hiệu a.b xác định a.b = a b cos a; b ( ) -Tích hướng hai véctơ ... ) -Tích hướng hai véctơ số dương góc hai véctơ góc nhọn; -Tích hướng hai véctơ số âm góc hai vectơ góc tù; - Tích hướng hai véc tơ hai vectơ vuông góc với 2) Để giải tam giác ta thường ... cạnh tam giác - Tìm diện tích cách: + Dùng CT Hêrông sau biết cạnh tam giác; + Dùng CT tích hướng để tìm toạ độ chân đường cao tính đường cao - Bài tập 1: Chứng minh công thức: a )a.b...
 • 17
 • 2,779
 • 9

on tap chương I

on tap chương I
... Th i độ: Cẩn thận xác ; Làm việc theo quy trình, II.Phơng pháp giảng dạy: Giảng gi I -Luyện tập III.Chuẩn bị giáo cụ: IV.Tiến trình dạy: A ổn định tổ chức: B B i củ: *Gv yêu cầu: Nêu kh I niệm ... theo PP đ i biến - Kỷ năng:Tính đợc tích phân - Th i độ: Cẩn thận xác ; Làm việc theo quy trình, II.Phơng pháp giảng dạy: Giảng gi I -Luyện tập III.Chuẩn bị giáo cụ: Bảng nguyên hàm IV.Tiến trình ... phân phần.PP đ i biến - Kỷ năng:Tính đợc tích phân - Th i độ: Cẩn thận xác ; Làm việc theo quy trình, II.Phơng pháp giảng dạy: Kiểm tra viết III.Chuẩn bị giáo cụ: đề kiểm tra IV.Tiến trình dạy:...
 • 61
 • 292
 • 0

On tap chuong IV

On tap chuong IV
... ôn tập chương IV : Bất phương trình bậc ẩn I/ ôn tập bất đẳng thức, bất phương trình : II/ ôn tập phương trình tuyệt đối : * Củng cố : * Hướng dẫn nhà : Bài 44 / (SGK) : Đố : Trong thi đố vui, ... ax + b 0, ax + b 0) ú a v b l hai s ó cho, a 0, gi l bt phng trỡnh bc nht mt n ôn tập chương IV : Bất phương trình bậc ẩn I/ ôn tập bất đẳng thức, bất phương trình : 1/ Viết công thức liên ... VP = Suy VT > VP khôngthoả mãn bất phương trình Vậy (- 2) nghiệm bất phương trình ôn tập chương IV : Bất phương trình bậc ẩn I/ ôn tập bất đẳng thức, bất phương trình : Viết công thức liên hệ...
 • 10
 • 533
 • 3

Đề cương ôn tập Chương 1, 2, 3

Đề cương ôn tập Chương 1, 2, 3
... d = 3U p ' A1 Dõy pha A1 Up B1 B3 ' ' B2 Ud A2 Trờng THPT Trần Hng Đạo A3 A2 Dõy pha Cỏch mc tam giỏc: A1 B3 ' B1 A3 A2 ' B2 A3 ' A1B3 Dõy pha ' B1B3 Dõy pha ' B1 ' Dõy pha A2 Dõy pha ' A3 ' ... thờng sử dụng công bất tính công suất cung cấp nhà máy thức kì công thức đó: công suất toả nhiệt đờng dây để xác định đại lợng P * Công suất cung cấp nhà máy: P = UI I = U phư P ơng * Công suất toả ... quang điện , nội dung thuyết lợng tử Câu 22 : Viết công thức tợng quang điện , giải đại lợng công thức Câu 23: Nêu tiên đề trạng thái dừng hệ tiên đề , nêu cấu tạo quang phổ vạch hiđrô , Dãy laiman,...
 • 20
 • 1,205
 • 4

On Tap chuong I

On Tap chuong I
... BC G i D i m đ i xứng K qua N C/m: Tứ giác MKDA hình thang C/m: Tứ giác MNCB hình thang cân C/m: DCK = 900 C/m: Tứ giác AMKN hình thoi Chứng minh: AD = BK i u kiện ∆ ABC tam giác để tứ giác ... giác AMKN hình vuông? DẶN DÒ  Làm câu h i l i Ôn l i cách chứng minh tứ giác đặc biệt thông qua đònh nghóa dấu hiệu nhận biết  Chuẩn bò kiểm tra tiết hình học 1) C/m MKDA hình thang A Xét ... giác AMKN hình thoi B N K C Chúc em thành công! Ố ĐÚNG V AY H SAI I Hình chữ nhật hình vuông Hình vuông hình thoi U ?! Đ TRÒ CH I ĐOÁN Ô CHỮ Tứ giá RẤT QUAN TRỌ o I U NÀY c có đường chéNG TRONG...
 • 11
 • 257
 • 0

Xem thêm