ÔN tập CHƯƠNG 2, 3 lớp 10a1 đề 4

ÔN tập CHƯƠNG 2, 3 lớp 10a1 đề 4

ÔN tập CHƯƠNG 2, 3 lớp 10a1 đề 4
... Câu 19 Hòa tan m gam Al2O3 vào dung dịch H2SO4 (vừa đủ) có C% = x thu 38 . 34 gam dung dịch có nồng độ 26.76% Giá trị m x là: A 3. 06 25% B 3. 06 35 % C 4. 59 25% D 4. 59 35 % Câu 20 Cho hỗn hợp gồm ... C D Si Câu 38 Cho 3. 27gam hỗn hợp gồm Al Mg hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl ( dư) thu 3. 47 2 lít H2 ( đktc) % theo số mol Al hỗn hợp là: A 38 .46 % B 41 .28% C 61. 54% D 58.72% Câu 39 X Y cách ... khí với H có dạng RH3 %O oxit cao R là: A 43 . 5% B 27.27% C 70.07% D 56 .33 % Câu 30 : Nguyên tử nguyên tố chu kì có số: A Electron hoá trị B Nơtron C Lớp electron D Proton Câu 31 : Trong nhóm A, theo...
 • 3
 • 406
 • 0

On tap chuong 2,3,4,5

On tap chuong 2,3,4,5
... đêm chênh lệch lớn - Khá đa dạng Nghèo nàn phong phú -Khắc nghiệt lạnh giá quanh năm -Thay đổi theo độ cao theo hư ớng sườn - Nghèo nàn -Đa dạng phong phú Thay đổi theo độ cao theo hướng sườn...
 • 5
 • 216
 • 0

10 ôn tập chương 2 3

10 ôn tập chương 2 3
... 6400km.Lấy g = 10 m/s2 A.5 km/h B 5,5 km/h C 5,66 km/h D 6km/h Câu 42 Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2 A y = 10t + 5t2 B y = 10t + 10t2 C y = 0,05 x2 D y ... chịu tác dụng ba lực không song song là: Ba lực phải có giá đồng phẳng, đồng quy thoả mãn điều kiện             F1 − F3 = F2 F1 + F2 = − F3 F1 + F2 = F3 F1 − F2 = F3 A ; B ; C ; D Câu ... lúc D Chưa đủ thông tin để trả lời Câu 31 Cho hai lực đồng quy có độ lớn 9N 12N Biết góc hai lực 900 Hợp lực có độ lớn A 1N B 2N C 15 N D 25 N Câu 32 Cho hai lực đồng quy có độ lớn 10N Góc hai lực...
 • 6
 • 659
 • 0

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao
... mặt trăng trái đất R = 38 .107 m, khối lượng mặt trăng m = 7,37.1 022 kg, khối lượng trái đất M = 6.1 024 kg a.F = 2, 04.1 020 N b.F = 2, 04.1 021 N c.F = 2. 1 025 N d.F = 22 .1 025 N 56)Một tàu vũ trụ bay hướng ... = 9,8 m/s2 A.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,35m/s2 B.g’ = 9,88m/s2, g’’ = 3,35m/s2 C.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,8m/s2 D.g’ = 9,70m/s2, g’’ = 5,43m/s2 59)Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất độ cao h = ... dây OB góc 120 Tìm lực A căng hai dây OB T1 OA T2 P a) T1 = 23 ,1N, T2 = 11,5N b) T1 = 30,1N, T2 = 15,7N c) T1 = 11,5N, T2 = 23 ,1N d)T1 = 27 ,2N, T2 = 14,8N 15)Một đèn treo vào tường nhờ dây xích...
 • 8
 • 1,096
 • 7

Giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8 trang 127 SGK

Giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8 trang 127 SGK
... Khi AN//a không vẽ điểm S hai đường thẳng song song điểm chung Bài trang 12 7 SGK : Ôn tập chương hình học tập Vẽ bốn đường thẳng phân biệt Đặt tên cho giao điểm có Đáp án 4: Trường hợp 1: đường ... đường thẳng phân biệt cắt nhau: Trường hợp 2: đường thẳng phân biệt không cắt nhau: Bài trang 12 7 SGK : Ôn tập chương hình học tập Cho ba điểm A, B, C cho B nằm A C Làm để đo hai lần, mà biết độ ... (câu b) Bài trang 12 7 SGK : Ôn tập chương hình học tập Cho đoạn thẳng AB = cm Vẽ trung điểm I đoạn thẳng AB Đáp án 7: Vì I trung điểm AB nên: IA + IB = AB IA= IB Do đó: IA = IB = AB/2 =7/2 =3,5 (cm)...
 • 4
 • 809
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6
... Về kĩ năng: − Biết nhận góc hình vẽ − Biết dùng thước đo góc để đo góc vẽ góc có số đo cho trước BÀI TẬP: 11, 12, 14, 18, 19, 21 , 22 , 24 , 25 , 27 SGK Bài 3: (bài tập 27 SGK trang 85) Trên nửa mặt ... cho trước BÀI TẬP: 38, 40, 42a,b, 43, 44, 47 SGK Bài 9: (bài tập 47 SGK) Vẽ đoạn thẳng IR dài 3cm Vẽ điểm T cho TI = 2, 5cm, TR= 2cm Vẽ ∆ TIR Bài 10: (bài tập thêm) Vẽ đường tròn (O; 2cm) Vẽ đoạn ... tia Ox, vẽ tia · · Oy, Oz cho xOy = 40O, xOz = 150O (hình 2) a) Tính số đo góc yOz b) Kể tên góc nhọn, góc tù · · Bài 6: (bài tập thêm) Trong hình biết AOM = 90O, BON = 35O · a) Tính MON ; b) Hãy...
 • 5
 • 842
 • 1

Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11

Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11
... phân công đội niên tình nguyện giúp đỡ ba tỉnh miền núi cho tỉnh có nam nữ?? 10 Trong môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 10 câu trung bình 15 câu dễ Từ 30 câu hỏi lập đợc đề ... câu trung bình 15 câu dễ Từ 30 câu hỏi lập đợc đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác cho đề thiết phải có đủ loại câu hỏi số câu hỏi dễ không 2?? Bi 9: Gieo mt sỳc sc cõn i ng cht hai ln Tớnh xỏc sut ... xanh viờn bi b c ớt nht viờn bi xanh c Khụng ly c viờn bi xanh no d Ly c ớt nht viờn bi xanh Bi 11: Mt lp hc gm 20 hc sinh ú cú hc sinh gii Toỏn, hc sinh gii Vn v hc sinh gii c mụn GVCN chn em...
 • 3
 • 253
 • 0

Đề ôn tập chương 2 đại 9

Đề ôn tập chương 2 đại 9
... nhất) Bắc Giang: 20 08 -20 09 Câu (1 điểm): 1)Hàm số y = -2x + đồng biến hay nghịch biến ? 2) Tìm toạ độ giao điểm đường thẳng y = -2x + với trục Ox ,Oy Nam Định 20 00 -20 01: câu 2: (2 điểm) Trên hệ ... ƠN TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT c) Tính diện tích tam giác ABC 2) Tìm giá trị m n để hàm số sau hàm bậc y = ( m2 – 5m + ) x2 + ( m2 + mn – 6n ) x + ĐỀ BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ HỌC KỲ I / 20 09 20 10 ... phương trình đường thẳng AB 2) Tìm giá trị m để đường thẳng y = (m – 3m)x + m2 – 2m + song song với đường thẳng AB đồng thời qua điểm C(0 ; 2) HD :20 02- 2003 Cho hàm số y = (2m – 1)x + m – 1) Tìm m...
 • 6
 • 205
 • 3

Đề ktra 1 tiết chương 2&3 lớp 12-NC

Đề ktra 1 tiết chương 2&3 lớp 12-NC
... ng) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cõu Chuyn ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng iu ho cựng phng Hai dao ng ny cú phng trỡnh ln lt l x1 = 4cos (10 t+ ) cm v x2 = 3cos (10 t- ) cm ... lp 12 A1, 12 A2 & 12 A4) H v tờn . Lp 12 A Mó 334 -BAỉI LAỉM ( Cỏc em bụi en, m cỏc cõu tr li vo ụ la chn tng ng) 10 11 12 ... = 90dB Cho bit ngng nghe ca õm chun l I0 = 10 -12 W/m2 Cng õm IA ca õm ú nhn giỏ tr no sau õy? A 10 - 21 W/m2 B 10 -3 W/m2 C 10 3 W/m2 D 10 21 W/m2 Cõu 19 Khi kộo cng dõy n s lm thay i yu t no ca...
 • 5
 • 239
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Ôn tập chương 2 :Kỹ thuật gấp hình potx

Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Ôn tập chương 2 :Kỹ thuật gấp hình potx
... Đánh giá sản Học sinh dán sản phẩm vào phẩm Mục tiêu : Giáo viên đánh giá theo mức : hoàn thành chưa hoàn thành Củng cố – Dặn dò : - Giáo viên nhận xét thái độ học tập chuẩn bị đồ dùng học tập ... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Hoạt động : Gấp sản phẩm tự chọn Mục tiêu : Giáo viên hướng dẫn sản phẩm học sinh ưa thích để trình Học sinh tự làm bày - Giáo viên theo dõi ... dò : - Giáo viên nhận xét thái độ học tập chuẩn bị đồ dùng học tập học sinh - Dặn tiết sau mang 1, 2 tờ giấy,vở nháp,kéo,bút chì,thước để học ...
 • 3
 • 1,227
 • 6

chuên đề ôn tập chương 2 của toán 11

chuên đề ôn tập chương 2 của toán 11
... biến ngẫuSUẤT CỦA BIẾNvới tập giá trịRỜI 1RẠC: n …,xn} Kì vọng X, kí hiệu : E ( X ) = x1 p1 + x2 p2 + + xn pn = ∑ xi pi … X x1 P p1 x2 x3 i =1 xn i =1 xi2 pi −…E ( X ) ] [ ∑ p2 V ( X ) = p • ... suất môn toán nghiên cứu tượng ngẫu nhiên • Pa-xcan ( Pascal)( 1 623 -16 62) Phéc- ma( Fermat)(1601-1665) Biến cố xác suất biến cố: • Biến cố A liên quan đến phép thử T biến cố mà việc xảy hay không ... A) 1/5 B) 1/6 C) 2/ 5 D) 2/ 6 • Đáp án: Gọi biến cố cần tìm A, ta có ΩA= {3, 6} Ω = = Vậy P(A)= Ω A Câu 2: Gieo đồng thời súc sắc Xác suất biến cố: Tổng số chấm gieo là: A) 1/9 B) 2/ 9 C) 3/9 D) 4/9...
 • 11
 • 210
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 7,8 LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 7,8 LỚP 11
... KMnO4 , C2H5OH Bài 11 Cho 15,6 g C6H6 tác dụng với Cl2 ( xtFe) Nếu hiệu suet phản ứng đạt 80% khối lợng clobenzen thu đwọc A 18 g B 19 g C 20g D 21 g Bài 11 Hiđrocacbon X có công thức phân tử ... C3H5(OH)3 C C3H6(OH)2 D Đáp án khác Câu 35: Một rợu A có công thức đơn giản C2H5O Công thức phân tử rợu A là: A C4H8(OH)2 B C2H4OH C C6H12(OH)3 D Không xác định đợc Câu 36: Đun nóng hỗn hợp rợu đơn chức ... khí CO2 (đktc) Công thức phân tử A là: A C2H6O B C2H6O2 C C3H6O2 D C4H10O2 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn lợng rợu A đơn chức thu đợc CO2 nớc với tỷ lệ khối lợng mCO : mH O = 11: Công thức phân tử...
 • 4
 • 283
 • 7

đề cương ôn tập chương 2 vật lí

đề cương ôn tập chương 2 vật lí
... A, tần số f =20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v=1,2m/s Hỏi S1, S2 có cực đại, cực tiểu giao thoa S1S2=18cm Số vân giao thoa nửa trường giao thoa: v=1,2m/s v S1S S1S f 18.10 2. 20 λ = N= →N= ... sóng vận tốc truyền sóng dây A λ = 40cm,v = 24 0m/s B λ = 20 cm,v = 120 m/s C λ = 20 cm,v = 24 0m/s D λ = 40cm,v = 120 m/s Câu 14:Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây ... 18.10 2. 20 λ = N= →N= = =3 với f =20 Hz f λ v 1, Nmax=? Số cực đại giao thoa khoảng S1S2 là: Nmax=2n+1=7 (kể S1, S2) Nmin=? Số cực tiểu giao thoa khoảng S1S2 là: Nmin=2n=6 Bài toán sóng dừng: (9, 10/49;...
 • 4
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: on tap chuong 2 3 4 sinh hoc 11bai 48 on tap chuong 2 3 4 sinh hoc 11ôn tập chương 2 toán lớp 6giải toán lớp 6 bài ôn tập chương 2 toán lớp 6ôn tập chương 2 toán lớp 9ôn tập chương 2 hình học 9 bài 41ôn tập chương 2 hình học 9 bài 42ôn tập chương 2 hình học 9 bài 43ôn tập chương 2 hình học 8 bài 43lich su lop 7 on tap chuong 2 va chuong 3cac de toan hinh ve on tap chuong 2 lop 7ôn tập chương 2 toán hình lớp 10ôn tập chương 2 toán đại lớp 10ôn tập chương 2 đại số lớp 10toán lớp 6 bài ôn tập chương 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học