bÀI GIẢNG LUẬT kế TOÁN

Bài giảng luật kế toán phần 1 ths võ thị thùy trang

Bài giảng luật kế toán phần 1  ths võ thị thùy trang
... 1. 2.2 Kế toán tài kế toán quản trị a) Kế toán đơn vị kế toán gồm kế toán tài kế toán quản trị b) Khi thực công việc kế toán tài kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán ... kế toán, kỳ kế toán; Về giá trị tài liệu, số liệu kế toán, Luật Kế toán quy định vấn đề cụ thể về: Nội dung công tác kế toán; Tổ chức máy kế toán người làm kế toán; Hoạt động nghề nghiệp kế toán; ... đơn vị 1. 5 Kỳ kế toán a) Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng quy định sau: - Kỳ kế toán năm mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm...
 • 31
 • 377
 • 1

Bài giảng luật kế toán phần 2 ths võ thị thùy trang

Bài giảng luật kế toán phần 2  ths võ thị thùy trang
... 31/ 12/ 2003; Số 12/ 2005/QĐ-BTC ngày 15/ 02/ 2005; Số 100 /20 05/QĐ-BTC ngày 28 / 12/ 2005) Các thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực kế toán Việt Nam (Thông tư số 20 , 21 ngày 20 /3 /20 06; Thông tư số 161 /20 07/TT-BTC ... ngày 31/ 12/ 2007) Hướng dẫn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, Hội kế toán kiểm toán Việt Nam Luật Kế toán (Luật số 03 /20 03/QH11 ngày 17/6 /20 03) Nghị định số 129 /20 04/NĐ-CP ngày 31/5 /20 04 Chính ... làm kế toán 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Quyết định ban hành, công bố 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Số 149 /20 01/QĐBTC ngày 31/ 12/ 2001; Số 165 /20 02/ QĐ-BTC ngày 31/ 12/ 20 02; Số 23 4 /20 03/QĐ-BTC...
 • 44
 • 235
 • 1

BÀI GIẢNG LUẬT KẾ TOÁN

BÀI GIẢNG LUẬT KẾ TOÁN
... nguyên tắc kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước 1.2.2 Kế toán tài kế toán quản trị a) Kế toán đơn vị kế toán gồm kế toán tài kế toán quản trị b) Khi thực công việc kế toán tài kế toán quản ... kế toán, kỳ kế toán; Về giá trị tài liệu, số liệu kế toán, Luật Kế toán quy định vấn đề cụ thể về: Nội dung công tác kế toán; Tổ chức máy kế toán người làm kế toán; Hoạt động nghề nghiệp kế toán; ... tượng kế toán cụ thể đơn vị kế toán Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ kế toán 1.3 Đơn vị tính sử dụng kế toán Đơn...
 • 75
 • 107
 • 0

Bài giảng về kế toán tài chính

Bài giảng về kế toán tài chính
... Trường hợp chứng từ mua hàng trước, kế toán lưu chứng từ vào tập “Hồ sơ chưa có hàng” cuối kỳ chưa nhập hàng hoá mua kế toán ghi bút toán sau: Trang Kế toán tài Nợ 151 – Hàng mua đường Nợ 133 ... Kế toán tài CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC 1.1 KẾ TOÁN MUA HÀNG HOÁ 1.1.1 Khái niệm Trong kinh doanh thương ... khách hàng gửi gửi toán đại lý bán chấp nhận toán SD: Giá trò hàng hoá thành phẩm gửi chưa chấp nhận - Trò giá thành phẩm, hàng hoá gửi bò trả lại toán Trang 12 Kế toán tài Tài khoản 632 - "Giá...
 • 266
 • 993
 • 4

Bài giảng Luật Kiểm Toán

Bài giảng Luật Kiểm Toán
... KIỂM TOÁN Điề u 36 Loại hình kiểm toán Loại hình kiểm toán bao gồm: a) Kiểm toán báo cáo tài chính; b) Kiểm toán tuân thủ; c) Kiểm toán hoạt động Tổng Kiểm toán Nhà nước định loại hình kiểm toán ... định kiểm toán đến kết thúc việc kiểm toán đơn vị kiểm toán Căn nội dung, phạm vi kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước định cụ thể thời hạn kiểm toán Điề u 42 Địa điểm kiểm toán Việc kiểm toán ... báo cáo kiểm toán; đ) Bảo vệ kết kiểm toán ghi báo cáo kiểm toán trước Kiểm toán trưởng Kiểm toán trưởng bảo vệ kết trước Tổng Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thông báo kết kiểm toán Tổng Kiểm toán...
 • 24
 • 203
 • 1

Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf

Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf
... nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, phiếu xuất kho kế toán ghi: Nợ TK 621 -Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu - Khi mua nguyên liệu, vật liệu đưa ... hàng toán hàng ngày  Bảng toán hàng đại lý  Các chứng từ toán: Phiếu thu, Bảng kê nộp séc, Báo có ngân hàng 41 6.2.1.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng: Kế toán bán hàng sử dụng tài khoản sau:  Tài ... định tiêu thụ Ngoài tài khoản kế toán trên, kế toán bán hàng sử dụng số tài khoản khác có liên quan TK 111, TK 112, TK 156, TK 138, TK 333 v.v 6.2.1.2.3 Trình tự kế toán a) Kế toán bán buôn theo...
 • 136
 • 796
 • 4

Slide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế quốc dân

Slide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế quốc dân
... Kế toán ngân hàng thương mại   Thực ngân hàng thương mại  Hoạt động kế toán Cung cấp thông tin kinh tế tài hoạt động ngân hàng thương mại cho nhà quản lý Tài liệu ... Kế toán viên, toán viên, thủ quỹ Trưởng phòng kế toán người uỷ quyền (kiểm soát viên) Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng thương mại   Từ lúc ngân hàng lập tiếp nhận từ khách hàng  26 Quá ...   Đối tượng kế toán ngân hàng vận động theo dịch chuyển sở hữu sử dụng chủ thể phức tạp kinh tế  Tiền tệ vừa thước đo giá trị, vừa đối tượng kinh doanh Đối tượng kế toán ngân hàng phong phú...
 • 148
 • 5,910
 • 106

slide bài giảng môn kế toán tài chính 2

slide bài giảng môn kế toán tài chính 2
... TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Tài khoản kế toán sử dụng  TK 151, 156  TK 1331, 3333, 33 32, 333 12  TK 144, 11 12, 1 122 , 007  …  Trình tự hạch toán 15 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG ... (đơn vị giao ủy thác)  TK 151, 156  TK 3333, 33 32, 333 12  TK 331 (đơn vị xuất khẩu)  TK 11 12, 1 122 , 144, 007 …  Trình tự hạch toán 22 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG ... 30 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Tài khoản kế toán sử dụng  TK 511  TK 521 , 531, 5 32  TK 6 32  TK 156, 157, 611  TK 33311  … 31 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN...
 • 127
 • 5,453
 • 13

slide bài giảng môn kế toán công ty

slide bài giảng môn kế toán công ty
... Phân loại công ty theo sở thành lập, hoạt động định kinh doanh Công ty đối nhân + Công ty hợp danh + Công ty hợp vốn đơn giản Công ty đối vốn + Công ty TNHH + Công ty cổ phần Công ty đối nhân ... riêng lẻ công ty công ty hợp danh, công ty hợp vốn, công ty TNHH, công ty cổ phần - Các công ty hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh doanh hay mô hình công ty mẹ con: mô hình bao gồm công ty mẹ ... pháp lý công ty Công ty liên kết nhiều cá nhân hay pháp nhân, kết liên kết tạo tổ chức pháp luật thừa nhận Việc hình thành công ty kiện pháp lý Công ty phảI có tên gọi riêng, tên công ty đặt...
 • 70
 • 1,902
 • 25

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 3: Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 3: Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting
... Chư ngưIII T NG QUAN V PH M K TO N M N FAST ACCOUNTING I GI THI T QUAN VPH M KTO I U NG N M N FAST ACCOUNTING Cỏc phớm chc nng B trớ mn hỡnh cp nht chng ... bỏo cỏo a Quy trỡnh thc hin lờn bỏo cỏo b Mt s im cn lu ý lờn v xem bỏo cỏo Mi quan h gia cỏc phõn h phn mm k toỏn Fast II PHN H H THNG Chc nng ca phõn h h thng - Khai bỏo cỏc danh mc t in v cỏc ... Khi to bỳt toỏn kt chuyn Fast s kt chuyn s tin bng tng s phỏt sinh tr tng s gim tr k - Trng hp cn phi iu chnh li s liu gc thỡ ta li phi sa li cỏc bỳt toỏn kt chuyn - Fast cho phộp kt chuyn: +...
 • 58
 • 1,500
 • 12

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 1: Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 1: Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp
... thụng tin qun lý da trờn mỏy tớnh núi chung v h thng thụng tin k toỏn hin i núi riờng Chuơng I Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp I Thông tin kế toán định Khái niệm Dữ liệu kế toán ... nội dung nghiệp vụ Bớc 3: Thực bút toán điều chỉnh cuối kỳ Bớc 4: Khoá sổ Các chu trỡnh nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán Nghip v: L nhng s kin hoc s vic din hot ng sn xut kinh doanh m nú ... lói thu v ca doanh nghip Chu trỡnh nghip v: c hiu l lu lng cỏc hot ng lp i lp li ca mt doanh nghip ang hot ng 4 Các chu trỡnh nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán Gồm nhóm chu trình nghiệp vụ...
 • 44
 • 603
 • 3

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 2: Công nghệ thông tin với kế toán doanh nghiệp

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 2: Công nghệ thông tin với kế toán doanh nghiệp
... thụng tin Viễn thông, 1840 MTĐT, 1940 Truyền tin Xử lý thông tin Vi điện tử, 1960 CNTT Quản lý thông tin II ứng dụng công nghệ Thông tin Hệ Thống Thông Tin kế toán Khái niệm kế toán máy L quỏ trỡnh ... u công nghệ thông tin với kế toán doanh nghiệp I công nghệ Thông tin Khái niệm L s ho nhp gia cụng ngh mỏy tớnh vi cụng ngh liờn lc vin thụng nh vo cụng ngh vi in t Mụ hỡnh cụng ngh thụng tin ... Phiu thu tin NT Phiu thu tin NT Bỏn ngoi t cho ngõn hng Giy bỏo n tin NT ca ngõn hng Giy bỏo cú tin VN ca ngõn hng Giy bỏo n tin NT ca ngõn hng Bỏn tin mt n.t Phiu chi tin NT Phiu thu tin VN Phiu...
 • 24
 • 436
 • 2

bài giảng excel kế toán

bài giảng excel kế toán
... CHÍNH TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI PHẦN MỀM KẾ TOÁN - Báo cáo tài - Báo cáo kế toán quản trị MÁY VI ... người làm kế toán ứng dụng chương trình Excel vào kế toán? - Những hạn chế kiến thức kỹ tin học - Sự khác biệt tổ chức thông tin kế toán, quy trình xử lý hình thức kế toán máy kế toán tay 46 05/27/14 ... toán Excel Viện Kế toán – Tin học, Tp.HCM Microsoft Excel User’s Guide Vương Sỹ Giao (2010) Bài giảng Excel Kế toán Power Point 18 05/27/14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ môn Hệ Thống Thông Tin Kế toán, ...
 • 69
 • 651
 • 5

Bài giảng- Thống toán học trong lâm nghiệp -chương 5 ppsx

Bài giảng- Thống kê toán học trong lâm nghiệp -chương 5 ppsx
... 2.26316 25 1.2900346 1.82477 65 2. 652 7297 2.716 253 8 1. 457 8819 X2 0.1038 253 2 .51 7 259 3 0 .59 42128 1 .57 57091 3.343997 3 .51 5 854 7 1.28491 05 8.7721912 13.09133 12.9 357 69 27.442198 18. 758 0 15 Tổng Y2 0.7 858 658 ... 0.0 959 30 6. 856 860 14.060 150 197.687818 11 13.10 0 .50 3 250 0.187641 171.610000 0. 253 261 0.0 352 09 2. 458 097 0.094430 6 .59 257 5 13.790891 190.1886 75 12 14. 75 0.807 651 0.33 352 8 217 .56 250 0 0. 652 300 0.111241 ... Y Yll 0.2 856 444 3 .59 07048 0.9944 258 2.29 059 17 4. 850 9404 5. 0931423 1. 652 5 659 5. 544294 187.76088 19.3484 85 74.60146 368 .54 348 419.40128 53 .144931 Bài giảng chương r Qxy QxQy 2. 352 2. 352 0.98...
 • 34
 • 600
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng về kế toánbài giảng môn kế toánbài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệpslide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mạibài giảng môn kế toán ngân hàng thương mạibài giảng về kế toán quản trịbài giảng về kế toán tiền lươngbài giảng về kế toán tài chínhbài giảng về kế toán nguyên vật liệubài giảng về kế toán hành chính sự nghiệpbài giảng về kế toán ngân hàngbài giảng về kế toán doanh nghiệpbài giảng về kế toán thuếbài giảng môn kế toán tài chính 2bài giảng môn kế toán thương mại dịch vụchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ