10 ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa 10

10 ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa 10

10 ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa 10
... Cõu 26: Nguyờn t Bo cú ng v: 11 B (x1%) v 10 B (x2%), nguyờn t trung bỡnh ca Bo l 10 , 8 Giỏ tr ca x2% l: A 80% B 89,2% C 20% D 10 , 8% Cõu 27: Electron thuc lp no sau õy liờn kt ... cú kớ hiu l 12 Mg , 12 Mg , 12 Mg Phỏt biu no sau õy l sai A.S electron ca cỏc nguyờn t ln lt l: 12 , 13 , 14 B.õy l ng v C.Ba nguyờn t trờn u thuc nguyờn t Mg D.Ht nhõn mi ngt cú 12 proton Cõu ... cỏc dóy sau õy gm cỏc phõn lp electron ó bóo hũa ? A s1, p3, d5 B s2, p4, d6 C s2, p5, d10 D s2, p6, d10 Cõu 34: Mnh no sau õy khụng ỳng ? (1) S in tớch ht nhõn c trng cho nguyờn t (2) Ch cú ht...
 • 2
 • 274
 • 0

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8
... ZnOH D) Al2(SO4)3 Cõu Phõn t ca ng (II) sunfat CuSO4 l: A 14 0 .v.C; B 15 0 .v.C; C 16 0 .v.C; D 17 0 .v.C Cõu Phõn t cu hp cht to bi 1N v 3H l: A 16 .v.C; B 17 .v.C; C 18 .v.C; D 19 .v.C Cõu Cụng ... ca H2SO4 l: A 96 vC B 97vC C 98 vC D 99 vC Nc ct l: A nc cú nhiu cht trn ln vo C cht cú nhit sụi 12 0oC B cht tinh khit D nc ao, h Cụng thc hoỏ hc ca Canxi oxit l ( bit phõn t cú 1Ca, 1O): A ... phõn t cú 1Ca, 1O): A Ca2O B CaO2 C Ca1O1 D CaO Trong nguyờn t Km cú s p=30 Vy s e nguyờn t l: A 28 B 29 C 30 D 31 B/ in nhng t, cm t thớch hp vo ch trng (2): 1/ l nhng cht to nờn t mt nguyờn...
 • 2
 • 7,180
 • 75

BAI ON TAP KIEM TRA 1 TIET KHOI 10 - PHAN TRAC NGHIEM KHACH QUAN

BAI ON TAP KIEM TRA 1 TIET KHOI 10 - PHAN TRAC NGHIEM KHACH QUAN
... scholarship 10 ) I was born (in / on / at / from) 19 94 11 ) I am having a party (in / on / at / from) Sunday evening 12 ) I have taken a photo (in / on / at / from) Hanoi 13 ) I get up (in / on / at ... everyday 14 ) I was watching TV (in / on / at / from) am to 10 am yesterday 15 ) Chicken are looking (of / at / to /for ) food in the garden 16 ) There are ten books (in / on / at / from) the table 17 ) ... morning / afternoon Vo? • Do you think ? • Please / Now / I • • This afternoom , morning, Không trạng từ think • On Monday, May 10 th, 2 011 • S + say(s) • S+ V / Be + adj • How long / what time...
 • 7
 • 670
 • 17

Bai tap on tap kiem tra 1 tiet hh 10

Bai tap on tap kiem tra 1 tiet hh 10
... dạng u = x i + y j , biết : u = (1; 3) ; u = (4; 1) ; u = (0; 1) ; u = (1, 0) ; u = (0, 0) Nguyn Kinh Hong hoanggvtoan@yahoo.com 40 Trong mp Oxy cho a = (1; 3) , b = (2, 0) Tìm tọa độ độ dài ... , C (1; 1) a/ CMR : ABC vuông Tính diện tích ABC b/ Gọi D(3; 1) CMR : điểm B, C, D thẳng hàng c/ Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành 44 Trong mp Oxy cho ABC có A(3; 6) , B(9; 10 ) ... + OC = AD + BC 10 Cho ABC Từ A, B, C dựng vectơ tùy ý AA' , BB' , CC' CMR : AA' + BB' + CC' = BA' + CB' + AC' 11 Cho hình vuông ABCD cạnh a Tính AB + AD theo a 12 Cho hình chữ nhật...
 • 9
 • 209
 • 0

Tài liệu ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sử 10

Tài liệu ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sử 10
... Tây Sơn Nguyễn Thời gian tồn 939 – 967 968 – 980 980 – 10 09 10 09 – 12 25 12 25 – 14 00 14 00 – 14 07 14 28 – 15 27 15 27 – 15 92 17 88 – 18 02 18 02 – 19 45 Kinh đô Cổ Loa Hoa Lư Hoa Lư Thăng Long Thăng Long ... Lê 9 81 Lê Hoàn Chống Tống thời Lý 10 75 – 10 77 Lý Thường Kiệt Chống Mông– Nguyên thời Trần Lần 1: 12 58 Lần 2: 12 85 Lần 3: 12 87 – 12 88 Khởi nghĩa Lam Sơn 14 18 – 14 27 Kháng chiến chống Xiêm 17 85 ... chống Mông - Nguyên - Chiến tranh nghĩa độc lập dân tộc - Được nhân dân ủng hộ - Có huy tài giỏi, nghệ thuật quân đặc sắc Khác - Lần 1: 12 58 Thời gian 10 75 – 10 77 - Lần 2: 12 85 - Lần 3: 12 87 – 12 88...
 • 10
 • 567
 • 2

ON TAP KIEM TRA 1 TIET 11. BAI 9+10+11

ON TAP KIEM TRA 1 TIET 11. BAI 9+10+11
... THIRD TEST – ENGLISH 11 (Units 9 +10 +11 ) I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest A without B although *C geothermal D other A transfer B facsimile ... energy as solar energy and nuclear energy A tradition B alternative C revolutionary D Hydro D surprising 36 I’m working on a firm………………….main office is in London A which B that C whose D A & B are ... as solar energy and nuclear energy A tradition *B alternative C revolutionary D Hydro D surprising 36 I’m working on a firm………………….main office is in London A which B that *C whose D A & B are...
 • 6
 • 213
 • 0

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết vật lý 10 HK2

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết vật lý 10 HK2
... có đường kính 10 cm vận tốc chất lỏng ống là: A 7.8m/s B 2m/s C 1, 06m/s D 5,1m/s Câu 15 Số phân tử nước có 1g nước H2O là: 23 A.3, 01. 10 B.3,34 .10 22 C.3, 01. 102 2 D.3,34 .10 23 Câu 16 Một mol khí ... chiếm thể tích bao nhiêu? A .15 ,7 lít B .11 ,2 lít C .12 ,43 lít D .10 ,25 lít Câu 12 TỰ LUẬN Bài Một thùng chứa nước cao 1. 6m chứa đầy nước, áp suất khí nước mặt nước 1, 103 .10 Pa Tính áp suất chất lỏng ... Ôn tập kt1T 10 NC lần HK2 Khi nén đẳng nhiệt từ thể tích lít đến lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at Áp suất ban đầu khí là: A 1, 5 at B .1 at C 0,75 at D 1, 75 at Câu 13 Một thang máy...
 • 2
 • 1,508
 • 6

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9
... tính tra ng lông đen là trội hoàn toàn so với lông trắng.Cho thỏ lông đen lai với lông trắng thu được F1 Lai phân tích thỏ F1 thì thu được đời lai FB thế nào ? A 10 0 % lông đen ... Câu 17 : Trên đoạn mạch khuôn ADN có số Nu loại : A = 60 ; G = 12 0 ; X = 80 ; T = 30 Sau lần nhân đôi môi trường số Nu loại ? A A = T = 18 0 ; G = X = 11 0 C A = T = 90 ; G = X = 200 B A = T = 15 0 ... = X = 14 0 D A = T = 200 ; G = X = 90 Câu 18 : Một đoạn mạch đơn ADN có thành phần Nu : 10 0 A ; 200 T ; 300 G ; 400 X Mạch bổ sung là: A 10 0 A , 200 T, 300 G, 400 X C 300 A ,4200 T,200 G, 10 0 X...
 • 3
 • 7,362
 • 71

Ôn tập kiểm tra 1 tiết HK II

Ôn tập kiểm tra 1 tiết HK II
... lợi 10 .Phân bố nơi có điều kiện sản xuất khó khăn Gói câu hỏi 10 điểm Hãy kể tên sông khai thác thủy điện ? Sông đà Sông chảy Xê xan La ngà Đồng nai Ra chơi ! Tạm biệt ! Về học bài, tiết sau Kiểm ... triển công nghiệp ởû miền núi nông thôn Đặc Điểm Dân số tăng nhanh, Cơ cấu dân số trẻ Kiềm chế tốc độ tăng dân số dân Số Đông dân, nhiều thành phần dân tộc Chuyển dòch cấu Dân số nông thôn Và ... số trẻ Đông dân, nhiều thành phần dân tộc Phân bố dân cư chưa hợp lý Kiềm chế tốc độ tăng dân số Xuất lao động Phát triển công nghiệp ởû miền núi nông thôn Chuyển dòch cấu dân số nông thôn Và thành...
 • 10
 • 430
 • 0

31 câu trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết lý 8_Trường Thủy phù

31 câu trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết lý 8_Trường Thủy phù
... hiệu điện lên 10 lần công suất hao phí sẽ: A Tăng 10 lần B Giảm 10 lần C Tăng 10 0 lần D Giảm 10 0 lần [] II/ Tự luận: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Đặt vật sáng AB cao cm vuông góc với ... cấp 10 0 vòng [] Đặt hiệu điện xoay chiều 220V vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến có hiệu điện lấy cuộn thứ cấp bao nhiêu? Biết số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp là: 10 0 400 A 55V B 11 0V C 10 0V ... 60 W dùng với mạng điện 12 0 V Cần chọn máy biến sau cho phù hợp: A Cuộn sơ cấp 10 0 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng B Cuộn sơ cấp 20 vòng, cuộn thứ cấp 10 0 vòng C Cuộn sơ cấp 10 0 vòng, cuộn thứ cấp...
 • 4
 • 501
 • 1

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I
... cắt đồ thị ( C) hai i m phân biệt v i m Câu II: Tìm cực trị hàm số : y = x + x +1 Câu III:Tìm GTLN , GTNN( có) hàm số: y = cos2x – cosx +3 π Câu IV: Chứng minh : tanx > sinx, 0...
 • 2
 • 418
 • 0

On tap kiem tra 1 tiet AV9

On tap kiem tra 1 tiet AV9
... documents will be sent as soon as possible There aren’t any lakes in my hometown IV Make sentences from the words and phrases provided They / arrive / train station / last night English / speak ... yet, Have / Has + S + V3/ed ….? ever, …) Ex: Mr Smith (live) ……………… here for 10 years Mr Smith has lived here for 10 years (you / ever eat) ……………….French food? Have you ever eaten French food? ... instruction carefully I have just eaten a sandwich They send her an email every day Both men and women wore the ao dai II Change into these sentences into passive voice The instruction must be...
 • 18
 • 328
 • 0

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở
... GTLN,GTNN hàm số sau: [1; 3] x +1 3x − x +1 b Tìm tiệm cân hàm số sau: 1. / y = y = x 2x a y = 3x − x − [ 1; 4] b./ y = 3x + + π c./ y = x + cos x [0; ] Các tập khác 1/ Khảo sát … 1. / y = x3 – 3x2 + ... tiếp tuyến song song với d1 : y = 24x+2 010 3./ y = -x3 – 3x2 + 4./ y = -2x3 + 3x2 - 8./ y= x+3 x 1 9./ y = 2x + x −3 Biết tiếp tuyến vuông góc với d2 : y = 24 x − 10 ... góc k = − e Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −3 x + 2 010 f Biết tiếp tuyến vuông góc với với đường thẳng y = − x + 2 010 e f g Tại điểm uốn Viết phương trình đường thẳng qua cực trị...
 • 3
 • 690
 • 2

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết
... Bức tranh : 5.CHO BẢNG SỐ LIỆU SAU : Các khu vực Lượng dầu thô khai Lượng dầu thô tiêu dùng thác Đông Á 3 414 ,8 14 520,0 ĐNA 2584,4 3749,7 Trung Á 11 72,8 503 Tây Nam Á 213 56,6 611 7,2 Đông Âu 8 413 ,2 ... NĂM 2005 Châu lục – nhóm nước Tỉ suất sinh thô (%) 38 24 11 21 Tỉ suất tử thô (%) 15 10 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 2,3 1, 6 0 ,1 1,2 Tuổi thọ trung bình (tuổi) 52 65 76 67 Châu phi Nhóm ... châu Phi cao nhiều với khu vực lại (38 /10 00) - Trong đó, nhóm nước phát triển (11 /10 00), giới ( 21/ 1000) - Tỉ suất tử thô châu Phi cao so với khu vực, chiếm 15 /10 00 ...
 • 2
 • 325
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.
... Al=27, Na=23, H =1, Fe=56, O =16 Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 k) ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 1: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Mg, B, Al, Mn, Cu có số hiệu nguyên tử 12 , 5, 13 , 25, 29 g) Xác định vị trí nguyên tử ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 i) Xác định vị trí nguyên tử...
 • 3
 • 371
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 148 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 30 2016 TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 181 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 198 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 231 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 246 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 247 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 215 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 210 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 06 2016 TT-BNG hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định 17 2014 NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hànhThông tư 298 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 290 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 226 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 241 2016 TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 261 2016 TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 277 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhDự thảo Thông tư quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 289 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhHệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ