10 đề KT 1 tiết hóa 10 NC

de kt 1 tiet hoa 10 nc

de kt 1 tiet hoa 10 nc
... HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 010 -2 011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10 NC (Bài số 2) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ tên học sinh: Lớp: 10 A Ngày19 tháng 11 na 2 010 êm A.Phần trắc ... HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 010 -2 011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10 NC (Bài số 2) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ tên học sinh: Lớp: 10 A Ngày19 tháng 11 na 2 010 êm A.Phần trắc ... ngun tố nằm chu kì nhỏ bảng tuần hồn ( Cho: 31Ga = 70; 20Ca = 40; 13 Al = 27; 12 Mg =24; 17 Cl= 35,5; 8O =16 ; 7N =14 ; 16 S = 32; 15 P= 31; 19 K =39; 6C = 12 ; 11 Na =23 ) Học sinh không sử dụng bảng tuần...
 • 6
 • 270
 • 1

10 đề KT 1 tiết hóa 10 NC

10 đề KT 1 tiết hóa 10 NC
... thêm electron C©u 18 : Cho biết số hiệu nguyên tử nguyên tố S =16 , N=7, H =1, O=8 Tổng số electron ion SO42-, NH4+, NO3- là: A 50, 10 , 32 B 46, 12 , 30 C 48, 11 , 30 D 48, 12 , 32 C©u 19 : Để tạo thành ... số proton, số nơtron số khối hai nguyên tử A B Bài Oxi có đvị 16 8O, 17 8O, 18 8O, biết % đvị tương ứng x1, x2, x3, x1 =15 x2; x1-x2=21x3 Tính nguyên tử khối trung bình oxi ... A F O2B Na Al3+ C Na+ ClD Mg2+ Ne C©u 16 : Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện không mang điện 34 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 hạt.Kí hiệu vị trí R bảng tuần hoàn:...
 • 2
 • 272
 • 0

dề kt 1 tiết hoá 10

dề kt 1 tiết hoá 10
... tên:……………………… Lớp: …………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hóa 10 ( Đề ) A/Trắc nghiệm (3 đ): Em khoanh tròn vào đáp án câu sau : Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có Z = 11 ,nguyên tố thuộc loại : A Phi kim B ... với Hidro, R chiếm 91, 18% khối lượng Xác định nguyên tố R Viết công thức oxit công thức hợp chất khí với Hidro ( cho biết khối lượng nguyên tử H = 1; O = 16 ; N = 14 ; P = 31) Lưu ý: HS không sử ... tên:……………………… Lớp: …………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hóa 10 (Đề 4) A/Trắc nghiệm (3 đ): Em khoanh tròn vào đáp án câu sau : Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có 12 electron, nguyên tố thuộc loại: A nguyên...
 • 9
 • 277
 • 0

dề kt 1 tiết hoá 10 lần 1

dề kt 1 tiết hoá 10 lần 1
... Cho dd chứa 1g AgNO3 tác dụng với dd chứa 1g NaCl kết tủa có khối lượng bao nhiêu? A 2g B Kết khác C 0,5g D 1g BÀI LÀM: B D D B 16 C B 10 A 17 C 24 D 31 D B A 18 A 25 D 32 A 39 B 11 A 26 C 33 ... 31 D B A 18 A 25 D 32 A 39 B 11 A 26 C 33 A 40 B Đáp án : C 12 C 19 D 27 C 34 A D A 13 D 20 C 21 A 28 D 35 B D 14 B 22 B 29 C 36 A 15 C 23 30 C 37 A 38 ... dụng với HCl đậm đặc thu chất khí Dẫn toàn lượng khí qua 10 0ml dung dịch NaOH Nồng độ dung dịch NaOH cần dùng là: A 2M B 0,02 M C 0,01M D 1M Câu 37: Chứng khó tiêu bao tử nhiều axit HCl Để làm...
 • 3
 • 155
 • 3

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12CB LẦN 2 (HK1)

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12CB LẦN 2 (HK1)
... Nguyễn Du (Đề thi có 02 trang) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - LỚP 12 CB Mơn : HỐ HỌC Đề 13 2 : 01.  ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~ 17 . ;   /   =   ~ 25 . ;   /   =   ~ 02.  ;   /   =   ~ 10 . ;   /   =   ~ 18 . ;   /   =   ~ ... Khối lượng muối thu A 11 ,95 gam B 12 ,95 gam C 12 ,59 gam D 11 ,85 gam 13 Trung hòa 11 ,4 gam amin đơn chức cần 20 0 ml dung dịch HCl 1M CTPT X A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N 14 Cho 5,9 gam amin đơn ... A C2H7N B CH5N C C3H9N D C4H11N 15 Cho 10 ,3 gam aminoaxit X tác dụng với axit HCl dư thu 13 ,95 gam muối khan Cơng thức cấu tạo X A H2NCH2COOH B H2NCH2CH2COOH C CH3CH2CH(NH2)COOH D CH3CH(NH2)COOH...
 • 13
 • 1,080
 • 60

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12NC - LẦN 2 (HKI)

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12NC - LẦN 2 (HKI)
... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val khơng thu được đipeptit Gly-Gly Chất X có cơng thức là A Gly-Ala-Val-Phe-Gly C Gly-Ala-Val-Val-Phe B Gly-Gly -Ala-Val-Phe D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 10 : ... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val khơng thu được đipeptit Gly-Gly Chất X có cơng thức là A Gly-Ala-Val-Phe-Gly B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Val-Phe-Gly-Ala-Gly D Gly-Gly -Ala-Val-Phe Câu 19 : ... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val khơng thu được đipeptit Gly-Gly Chất X có cơng thức là A Gly-Ala-Val-Phe-Gly C Val-Phe-Gly-Ala-Gly B Gly-Ala-Val-Val-Phe D Gly-Gly -Ala-Val-Phe Câu 18 :...
 • 12
 • 764
 • 35

dề kt 1 tiết hóa 11 cả năm

dề kt 1 tiết hóa 11 cả năm
... C a,c,e D b,e Câu 31: Các hệ số phương trình: FeS2 + HNO3 đặc  Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O sau cân là: A 1, 18 , 1, 15 , 2, B 2, 18 , 2, 15 , 2, C 1, 18 , 1, 15 , 3, D 1, 18 , 1, 15 , 2, Câu 32: Cho ... C a,c,e D b,e Câu 31: Các hệ số phương trình: FeS2 + HNO3 đặc  Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O sau cân là: A 1, 18 , 1, 15 , 2, B 2, 18 , 2, 15 , 2, C 1, 18 , 1, 15 , 3, D 1, 18 , 1, 15 , 2, Câu 32: Cho ... 2,3,3-trimetylpent -1- en Công thức phân tử anken : C8H14 B C8H18 C C8H16 D C7H14 Đốt cháy 21g hỗn hợp X gồm buta -1, 3-đien penta -1, 3-đien thu 21, 6g H 2O Khối lượng buta -1, 3-đien penta -1, 3-đien : 13 ,8g và7,2g B 11 ,6g...
 • 47
 • 186
 • 2

de Kt 1 tiet hóa 8

de Kt 1 tiet hóa 8
... = 16 , N = 14 , Mn = 55, K = 39, Mg = 24, Al = 27, S = 32, C = 12 , Si = 28, P = 31, Fe = 56, Na = 23 Trường THCS Nguyễn Viết xn KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Bài số : Năm học 2 010 – 2 011 MƠN : Hóa ... tử khối: O = 16 , N = 14 , Mn = 55, K = 39, Mg = 24, Al = 27, C = 12 , H = P = 31, Na = 23 Trường THCS Nguyễn Viết xn Bài số 1: Năm học 2 010 – 2 011 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II MƠN : Hóa học - Lớp ... thu (đktc): %X = 10 0% - 25 ,8% = 74,2% Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 2 (2điểm) 2X 16 = 74,2 25 ,8 74,2 .16 = 46 ⇒ 2X = 25 ,8 ⇒ X = 23 ( Na ) Ta có: mol: (2điểm) mol: - 0,5 0,5 0,5 Mg + ½ O2  MgO (1) → x...
 • 5
 • 96
 • 0

DE KT 1 TIET HOA 11

DE KT 1 TIET HOA 11
... HểA - SINH Cõu 11 1 11 2 B B B A A C A A A C A A P N KT TIT LN HểA 11 -CB Thi gian lm bi: 45 phỳt (15 cõu trc nghim v cõu t lun) C C B A A C 10 B C 11 B A 12 C C 13 A B 11 1: - Cõu1 : mi phng trỡnh ... CH3-CH2-CH2-OH, C2H5OH D C4H10, C6H6 Câu6: t chỏy hon ton ancol no n chc X thu c 4,48 lớt CO (ktc) v 5,4 g H2O Th tớch thu c hoa hi ancol X ( ktc) l: A 2,24 B 4,48 C 11 ,2 D Kt qu khỏc Cõu7: Cụng thc ... l: A CnH2nOH (n > 1) B CnH2n-1OH ( n 3) C CnH2n + 1OH ( n >1) D .Kt qu khỏc Cõu 8: Cho cỏc cht cú cụng thc cu to : CH3 CH2 OH OH OH (1) (2) (3) Cht no thuc loi ancol thm? A (1) B (2) C (3) D...
 • 3
 • 128
 • 0

Đề KT 1 tiết Hóa 11+ Ma tran + ĐA

Đề KT 1 tiết Hóa 11+ Ma tran + ĐA
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hóa 11 CB (bài số 2) I PHẦN TỰ LUẬN (3 câu, điểm) ĐỀ 13 0 - 362 Câu NỘI DUNG (1) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O (2) 2NH3 + 3CuO  t N2 + 3Cu + 3H2O → (2điểm) (3) 3Cu + ... Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1) (3điểm) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O (2) 2, 24 = 0,1mol - Theo (1) : n Fe = n NO 22, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ⇒ m Fe = 0 ,1. 56 = 5, 6g → %mAl = 5, 10 0 = 41, 17% ... 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Hoặc Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (4) 2Cu(NO3)2  t 2CuO + 2NO2 + O2 → a Tính thành phần % khối lượng chất hh ban đầu - Pthh: Al + 4HNO3→ Al(NO3)3 + NO + 2H2O (1) Al2O3 +...
 • 4
 • 200
 • 1

Xem thêm