BO TUC 12 HK II sinh học

BO TUC 12 HK II sinh học

BO TUC 12 HK II sinh học
... thoái hóa người? I Xương II Ruột thừa III Răng khôn IV Những nếp ngang vòm miệng V Tá tràng A I, II, III, IV B I, III, IV, V C II, III, IV, V D I, III, IV, V Bài 25: HỌC THUYẾT LAMAC VÀ ĐACUYN ... 0) II Bài tập trắc nghiệm vận dụng Sự phát sinh sống kết trình sau đây? A Tiến hóa sinh học, tiến hóa lí học B Tiến hóa hóa học C Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học D.Tiến hóa tiền sinh học ... nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến đời sống sinh vật C hữu sinh...
 • 15
 • 198
 • 0

BO TUC 12 HK 1 môn sinh học

BO TUC 12 HK 1 môn sinh học
... 10 Nếu có cặp gen nằm cặp NST nhiều tạo nên loại giao tử? A B .1 16 D 16 11 Cho phép lai: 1: ( Ab aB x ) aB Ab ; 2:( AB ab x ) ; ab AB Trường hợp phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1/ 2 /1? A B 1, 2 C 1, 3 ... B 15 C .18 D 24 22 Một quần thể có gen: I,II,III.IV ; số alen gen là:2,3,4,5 Số kiểu gen đồng hợp số kiểu gen dị hợp tất gen quần thể ngẫu phối nói là: A 24 12 0 B 12 0 480 C 14 12 0 D 12 0 18 0 23 ... khác ? A 12 B 10 C D Nếu P tần số kiểu gen quần thể :20%AA :50%Aa :30%aa ,thì sau hệ tự thụ, tần số kiểu gen AA :Aa :aa : A 38,75 :12 , 5 :48,75 B 48,75 :12 , 5 :38,75 C 41, 875 :6,25 : 51, 875 D 51, 875...
 • 26
 • 164
 • 0

de thi hk II sinh hoc 6

de thi hk II sinh hoc 6
... cộng sinh c Cộng sinh, tự dưỡng, dị dưỡng d Tự dưỡng, cộng sinh d Dị dưỡng, tự dưỡng Câu 4: Dựa vào hình thức dinh dưỡng, người ta chia nấm thành: c Nấm kí sinh, nấm cộng sinh c Nấm hoại sinh, ... sinh, nấm cộng sinh, nấm hoại sinh d Nấm cộng sinh d Nấm kí sinh, nấm hoại sinh Câu 5: Tổ tiên chung thực vật là: c Quyết trần c Dương xỉ cổ d Tảo nguyên thuỷ d Cả a, b c Câu 6: Hoa tự thụ phấn ... Câu Đáp án d c d c b a II Phần tự luận: 7,0đ Câu 1:(2,0đ) - Thụ phấn tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ; tượng thụ phấn tạo hội cho tế bào sinh dục đực đến gặp tế bao sinh dục có noãn để thực...
 • 3
 • 97
 • 0

de thi hk II sinh hoc 8

de thi hk II sinh hoc 8
... D, E, C Hết Gợi ý đáp án: I Phần trắc nghiệm: 3,0đ Câu Đáp án d c a a d c II Phần tự luận: 7,0đ Câu 1:(2,0đ) - So sánh tính chất phản xạ có điều kiện phản xạ không điều kiện:...
 • 2
 • 115
 • 0

kiem tra HK II sinh hoc 7

kiem tra HK II sinh hoc 7
... vật quý hiếm? Là học sinh em phải làm để góp phần bảo vệ động vật quý Việt Nam? Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC I/ Trắc nghiệm( 60 điểm): Mỗi câu đạt điểm d c c a II/ Tự luận( 140 điểm): ... Trường THCS NGỌC ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH Họ và tên : ………………………… Năm học : 2010 – 2011 Lớp : ……… Thời gian : 45 phút ... Đuối b Cá Bơn d Cá Heo Câu 12: Tính đa dạng sinh học động vật cao môi trường: a Đới lạnh b Nhiệt đới gió mùa c.Hoang mạc đới nóng d.Tất môi trường II/ Tự luận (140 điểm): Câu 1( 45 điểm):Trình...
 • 4
 • 135
 • 1

KIEM TR HK II SINH HOC

KIEM TR HK II SINH HOC
... thận ? Đề kiểm tra học kỳ II Môn sinh học Thời gian(45 phút) A/ Tr c nghiệm (4đ) Câu 1:Lựa chọn câu tr lời hoàn thành bảng sau: Tên động Chi tr c Chi sau đuôi vật Dơi Cá voi ... dạng sinh học ? Các biện pháp bảo vệ sinh học ? Câu 3: Nêu số động vật có tầm quan tr ng kinh tế địa phơng ? Tr nh bày cách chăm sóc nuôi dỡng chúng ? - Đáp án Môn sinh học : I/ Tr c ... vụ nông nghiệp , làm cảnh , đồ mỹ nghệ ,đảm bảo vững bền môi tr ng Đề kiểm tra tiết học kỳ II Môn : sinh Thời gian( 45 phút) A/ Tr c nghiệm Câu 1(2đ) Đánh dấu vào bảng hình thức mà em cho Hình...
 • 5
 • 61
 • 0

KT HK II sinh hoc 7 (2010 2011)CKTKN

KT HK II sinh hoc 7 (2010 2011)CKTKN
... trung gian Lớp chim Lớp thú? Câu (3 Điểm) Những nguyên nhân làm giảm đa dạng sinh học? Là học sinh em làm để bảo vệ đa dạng sinh học? Câu (2 Điểm) Động vật môi trường đới lạnh có cấu tạo tập tính ... gây bênh truyền nhiểm cho sinh vật gây hại: A Bọ rùa – rệp sáp B Ong mắt đỏ – trứng sâu xám C Ấu trùng bướm đêm – xương rồng D Nấm bạch dương, nấm lục cương – bọ xít II. PHẦN TỰ LUẬN : (8,0 điểm) ... TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN HỌ VÀ TÊN:………………… LỚP: Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: SINH HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT Lời phê giáo viên ĐỀ BÀI: I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)...
 • 4
 • 32
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 LAI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 LAI
... lên mà không làm tan tế bào gọi virut ôn hòa Câu 10: Nêu hình thức sinh sản vi sinh vật Trả lời Đối tượng Đặc điểm hình thức sinh sản ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Vi sinh vật ... Không rút bỏ chất thải Thường xuyên rút bỏ sinh khối tế bào ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 dư thừa GV TÔ PHÚC LAI chất thải sinh khối Đặc điểm sinh trưởng Quần thể vi sinh ... – 1) 14 = 210 (NST) Trường hợp tế bào A nhiều hơn: 248 – 210 = 38(NST) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 GV TÔ PHÚC LAI Gò Dầu, ngày tháng năm 2014 GVBM Tô Phúc Lai ...
 • 9
 • 241
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 THONG NHAT

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 THONG NHAT
... mà không làm tan tế bào gọi virut ôn hòa ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Câu 10: Nêu hình thức sinh sản vi sinh vật Trả lời Đối tượng Đặc điểm hình thức sinh sản Vi khuẩn sinh ... dinh dưỡng Thường xuyên rút bỏ chất thải sinh khối ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Đặc điểm sinh trưởng vi sinh vật Quần thể vi sinh vật sinh trưởng theo pha: tiềm phát, lũy ... thể ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 0 1 30 2 60 4 90 8 a Hãy cho biết thời gian hệ (g) tốc độ sinh trưởng riêng loài sinh vật trên? b Giả sử, cấy lượng khoảng 200 tế bào vi sinh...
 • 6
 • 254
 • 0

Đề kiểm tra một tiết HK II sinh 12 NC(08-09)

Đề kiểm tra một tiết HK II sinh 12 NC(08-09)
... III.Gen đột biến có hại tổ hợp gen vô hại có lợi tổ hợp gen khác IV.Đột biến gen thường có hại thường tồn trạng thái dị hợp tử nên không gây hại Câu trả lời : A.I II B.I III C.III IV D .II III ... 16.Quần thể bị diệt vong số nhóm nhóm tuổi : A.Đang sinh sản sau sinh sản B Đang sinh sản C Trước sinh sản sau sinh sản D Trước sinh sản sinh sản Câu 17.Dựa theo kích thước quần thể , loài ... thể 4n có đặc điểm hình thái kích thước quan sinh dưỡng lớn hẳn quần thể 2n Câu 22 Ngày song song tồn nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao A.nhịp điệu tiến hoá...
 • 3
 • 364
 • 0

Bài kiểm tra viết số 1, HK II, Hóa học 12 CB

Bài kiểm tra viết số 1, HK II, Hóa học 12 CB
... Hải, THPT Buôn Ma Thuột; Trần Quốc Thành, 090 59 00 99, THPT Chu Văn An, BMT BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ I, Học kỳ II Họ tên Học sinh: ……………………………… MÃ ĐỀ: 231 A PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Để phân biệt chất ... Hải, THPT Buôn Ma Thuột; Trần Quốc Thành, 090 59 00 99, THPT Chu Văn An, BMT BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ I, Học kỳ II Họ tên Học sinh: ……………………………… MÃ ĐỀ: 331 A PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Cho sơ đồ phản ứng: ... Hải, THPT Buôn Ma Thuột; Trần Quốc Thành, 090 59 00 99, THPT Chu Văn An, BMT BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ I, Học kỳ II Họ tên Học sinh: ……………………………… MÃ ĐỀ: 421 A PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Dung dịch X có ion:...
 • 5
 • 257
 • 1

KT HK II Sinh 6- năm học 2008-2009

KT HK II Sinh 6- năm học 2008-2009
... Trường THCS Lạc Long Quân Kiểm tra HKII - Năm học 2008-2009 Môn: Sinh học lớp Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả lời ngắn gọn câu hỏi vào ... Trường THCS Lạc Long Quân Kiểm tra HKII - Năm học 2008-2009 Môn: Sinh học lớp Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả lời ngắn gọn câu hỏi vào ... Trường THCS Lạc Long Quân Kiểm tra HKII - Năm học 2008-2009 Môn: Sinh học lớp Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả lời ngắn gọn câu hỏi vào...
 • 7
 • 158
 • 0

KT HK II Sinh 7- năm học 2008-2009

KT HK II Sinh 7- năm học 2008-2009
... TP BMT Kiểm tra HKII - Năm học 2008-2009 Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Sinh học lớp ( Thời gian: 45 phút) Họ tên học sinh: : Lớp: Học sinh trình bày lời ... pháp đấu tranh sinh học ? Trang 1/1 - Mã đề: 314 Phòng GD-ĐT TP BMT Kiểm tra HKII - Năm học 2008-2009 Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Sinh học lớp ( Thời gian: 45 phút) Họ tên học sinh: ... pháp đấu tranh sinh học ? Trang 1/1 - Mã đề: 314 Phòng GD-ĐT TP BMT Kiểm tra HKII - Năm học 2008-2009 Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Sinh học lớp ( Thời gian: 45 phút) Họ tên học sinh: ...
 • 6
 • 141
 • 0

KT HK II Sinh 8- năm học 2008-2009

KT HK II Sinh 8- năm học 2008-2009
... TP BMT Kiểm tra HKII - Năm học 20 08-2 009 Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Sinh học lớp ( Thời gian: 45 phút) Họ tên học sinh: : Lớp: Học sinh trình bày lời ... TP BMT Kiểm tra HKII - Năm học 20 08-2 009 Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Sinh học lớp ( Thời gian: 45 phút) Họ tên học sinh: : Lớp: Học sinh trình bày lời ... TP BMT Kiểm tra HKII - Năm học 20 08-2 009 Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Sinh học lớp ( Thời gian: 45 phút) Họ tên học sinh: : Lớp: Học sinh trình bày lời...
 • 6
 • 135
 • 0

Bài kiểm tra viết số 2, HK II, Hoá học 12 CB

Bài kiểm tra viết số 2, HK II, Hoá học 12 CB
... là: A 2,8 gam 2,7 gam; B 3,5 gam 2,0 gam; C 2,5 gam 3,0 gam; D 2,7 gam 2,8 gam Câu 24 Cho phản ứng: FeSO + KMnO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O, hệ số cân chất phản ứng là: A 2, 8, ... 4H2 → Câu 12 Cho 5,5g hỗn hợp gồm kim loại Al Fe vào dung dịch HCl dư, thu 4,48 lít khí H (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp là: A 2,8 gam 2,7 gam; B 2,7 gam 2,8 gam; C 3,5 gam 2,0 gam; D 2,5 gam ... HCl dư, thu 4,48 lít khí H (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp là: A 2,5 gam 3,0 gam; B 2,7 gam 2,8 gam; C 3,5 gam 2,0 gam; D 2,8 gam 2,7 gam Câu Phương trình phản ứng không đúng: to to A 3Fe + 2O2...
 • 5
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn sinh họcbộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12bai 18 bai tap chuong ii sinh hoc 12 nang caogiải bài tập chương ii sinh học 12giải bài tập chương i và ii sinh học 12ôn tập chương ii sinh học 12bai tap chuong ii sinh hoc 12 co banbai tap chuong ii sinh hoc 12bài 18 bài tập chương ii sinh học 12bài soạn hóa học 12 hk ii nâng cao rất haybộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học thi hk2 lớp 12su dung ca dao tuc ngu trong day sinh hocbộ đề thi trắc nghiệm sinh họcbộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học 6bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11Đơn xin chuyển khoa, ngànhHoàn thiện hồ sơ bảo vệ LV ThSMalaysia GSGN1MYS2Indonesia GSGN1IDN2ufhop dong thuc hien de tai nckh22341ÔN tập về GIẢI TOÁNthiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư 5000 dân – nguồn nước mặtufphieu danh gia nghiem thu de tai22466Trung Quốc GSCMN1CHN1S1Development economics theory empirical research and policy analysis 1st edition schaffner test bankDiscovering the internet brief 5th edition jennifer campbell test bankChemistry in context applying chemistry to society 8th edition american chemical society test bankChemistry principles and reactions 7th edition masterton test bankClearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankClinical nursing skills and techniques 8th edition perry test bankCriminal evidence principles and cases 8th edition gardner test bankCriminal investigation 10th edition orthmann test bankCriminal procedure law and practice 9th edition carmen test bankBài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)Cultural anthropology 11th edition nanda test bank