BO TUC 12 HK 1 môn sinh học

BO TUC 12 HK 1 môn sinh học

BO TUC 12 HK 1 môn sinh học
... 10 Nếu có cặp gen nằm cặp NST nhiều tạo nên loại giao tử? A B .1 16 D 16 11 Cho phép lai: 1: ( Ab aB x ) aB Ab ; 2:( AB ab x ) ; ab AB Trường hợp phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1/ 2 /1? A B 1, 2 C 1, 3 ... B 15 C .18 D 24 22 Một quần thể có gen: I,II,III.IV ; số alen gen là:2,3,4,5 Số kiểu gen đồng hợp số kiểu gen dị hợp tất gen quần thể ngẫu phối nói là: A 24 12 0 B 12 0 480 C 14 12 0 D 12 0 18 0 23 ... khác ? A 12 B 10 C D Nếu P tần số kiểu gen quần thể :20%AA :50%Aa :30%aa ,thì sau hệ tự thụ, tần số kiểu gen AA :Aa :aa : A 38,75 :12 , 5 :48,75 B 48,75 :12 , 5 :38,75 C 41, 875 :6,25 : 51, 875 D 51, 875...
 • 26
 • 165
 • 0

BO TUC 12 HK II sinh học

BO TUC 12 HK II sinh học
... thoái hóa người? I Xương II Ruột thừa III Răng khôn IV Những nếp ngang vòm miệng V Tá tràng A I, II, III, IV B I, III, IV, V C II, III, IV, V D I, III, IV, V Bài 25: HỌC THUYẾT LAMAC VÀ ĐACUYN ... 0) II Bài tập trắc nghiệm vận dụng Sự phát sinh sống kết trình sau đây? A Tiến hóa sinh học, tiến hóa lí học B Tiến hóa hóa học C Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học D.Tiến hóa tiền sinh học ... nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến đời sống sinh vật C hữu sinh...
 • 15
 • 198
 • 0

đề kiểm tra 12 học1 môn sinh học

đề kiểm tra 12 học kì 1 môn sinh học
... [O] 2, 4, 6, 8, 12 [O] 1, 3, 5, 6, 8 ,12 [?] AND tái tổ hợp là: [X] Một phân tử AND nhỏ, đợc lắp ráp từ thể truyền gen cần ... lỡng bội loài 2n = 24 Đột biến tạo tối đa thể ba loài này? không tính thể ba kép [X] 12 [O] 11 [O] 24 [O] 10 [?] Tần số hoán vị gen đợc xác định bằng: [X] Tổng tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị ... 50%? (1) Bb (2) BBb (3) Bbb (4) BBBb (5) BBbb (6) Bbbb [O] (1) ,(2),(3) [O] (4),(5),(6) [X] (1) ,(3),(6) [O] (2),(4),(5) [?] A: qu , a: qu vng Cp b m có kiu gen no sau ây cho kt qu theo t l 11 :...
 • 7
 • 347
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án
... VINAMATH.COM Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) D u hi u ch ng t s s ng ñã phát sinh ... C) D) ðáp án Câu 65 A) B) C) D) ðáp án Câu 66 A) B) C) D) ðáp án Câu 67 A) B) C) D) ðáp án Câu 68 A) B) C) D) ðáp án Câu 69 A) B) C) D) ðáp án Câu 70 A) K than ñá K ðêvôn D Trong ñ i c sinh, sâu ... VINAMATH.COM D) ðáp án Câu 59 A) B) C) D) ðáp án Câu 60 A) B) C) D) ðáp án Câu 61 A) B) C) D) ðáp án Câu 62 A) B) C) D) ðáp án Câu 63 A) B) C) D) ðáp án Câu 64 A) B) K ðêvôn C Trong k than ñá,...
 • 13
 • 1,085
 • 1

Một số Đề kiểm tra 1 tiết HK II môn sinh học 6

Một số Đề kiểm tra 1 tiết HK II môn sinh học 6
... CHO ĐIỂM KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 06- 2007 MƠN SINH HỌC LỚP A TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Câu I: (1, 5 điểm) Học sinh trả lời câu cho 0,25 đ Đáp án sau : 1b,2d, 3a, 4c, 5c, 6a Câu II : (1 iểm).Ghép ... ĐIỂM KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 06- 2007 MƠN SINH HỌC LỚP A TRẮC NGHIỆM ( ĐIỂM) Câu I : (1 điểm ) Học sinh chọn câu cho 0,25 đ Đáp án sau : 1b, 2c, 3c, 4d Câu II : (1 điểm) Học sinh điền ... CHO ĐIỂM KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 06- 2007 MƠN SINH HỌC LỚP A/ Trắc nghiệm: đ I 1, 5 đ (mỗi câu 0,5 đ) c ; 2.b ; 3.a II 1, 5 đ ( ý 0,25 đ) Rễ, thân, ; cuộn tròn ; mạch dẫn ; bào tử III đ (...
 • 32
 • 116
 • 0

Đề thi HK II môn Sinh học 6.1

Đề thi HK II môn Sinh học 6.1
... giảm O2 Cách dinh dưỡng vi khuẩn: A Đa số sống kí sinh B Đa số sống hoại sinh C Đa số sống tự dưỡng D Đa sô sống dị dưỡng, số sống tự dưỡng II Tự luận (5 điểm) Câu 3: Trình bày ích lợi vi khuẩn ... B Quả mơ, chanh, lúa, vải C Quả dừa, đào, gấc, ổi D Quả bông, là, đậu Hà Lan Đặc điểm rêu là: A Sinh sản hạt có thân, B Chưa có rễ thật, có thân lá, chưa có mạch dẫn C Thân phân nhánh, có mạch ... lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ nhẹ Điểm đặc trưng hạt trần A Hạt nằm noãn hở, chưa có hoa, chưa có B Sinh sản hữu tính C Lá đa dạng, có hạt nằm qủa D Có rễ, thân, thật; có mạch dẫn Thực vật điều hòa...
 • 3
 • 89
 • 0

Đề thi HK II môn Sinh học 7.1

Đề thi HK II môn Sinh học 7.1
... sử dụng: A Dùng thi n địch đẻ trứng kí sinh lên sinh vật gây hại B Gây vô sinh sinh vật gây hại C Thi n địch tiêu diệt sinh vật gây hại D Dùng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại ... tinh trùng vào quan sinh dục giúp cho thằn lằn) vỏ đá vôi (ở cá trớng thụ tinh sấu) giàu noãn hoàng Có quan giao phối h Ngăn cản thoát nước thể, bảo vệ chống thể đực lại tác động học Câu : Hãy khoanh ... qua da Các lớp động vật có hệ tuần hoàn hoàn thi n là: A Lớp bò sát lớp thú B Lớp lưỡng cư lớp thú C Lớp lưỡng cư lớp chim D Lớp chim lớp thú Hình thức sinh sản thú có đặc điểm: A Đẻ phát triển...
 • 4
 • 74
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Hóa học 10 - Đề 12

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Hóa học 10 - Đề 12
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT LẦN LỚP 10 HỌC KÌ ĐỀ Câu Nội dung Chấm điểm 2 a Nguyên tố X : 1s 2s 2p Mỗi nguyên tố 0,5 điểm 2 6 (1, 5 b Nguyên tố Y : 1s 2s 2p 3s 3p 4s điểm) c Nguyên tố Z : 1s22s22p63s23p5 ... 4s điểm) c Nguyên tố Z : 1s22s22p63s23p5 35 28 24 23 14 Si , 12 Mg ,r 17 Cl , 11 Na (2,5 a 0,5 đ (sắp ngược 0,25 đ) a Na, Mg, Si, Cl điểm) b 1, 2 chất 0,25, 3,4 b Na2O, MgO, SiO2, Cl2O7 Mỗi câu ... (sắp ngược 0,25 đ) c 1, 2 chất 0,25, 3,4 e HClO4, H2SiO3,, Mg(OH)2, NaOH chất 0,5 đ e 0,5 đ (sắp ngược 0,25 đ) a RH2 Chấm logic toàn R (2 điểm) b %R = a 0,5 điểm 10 0 = 94 ,12 R + 1. 2 b thiết lập phương...
 • 2
 • 150
 • 0

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC1 MÔN SINH HỌC LỚP 12

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 12
... THI N HUẾ TRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN Câu hỏi) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TNKQ 1TIẾT (30 Môn: Sinh học – Khối 12 -GDTX cấp THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28 29 30 Mã đề gốc B A C C D B D A C D C A B A B D C D A C B C D A B B D A D B Mã đề kiểm tra Mã đề HƯỚNG DẪN CHẤM SỐ CÂU ĐÚNG 2–3 5–6 8–9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 – 21 22 23 – 24 ... 0.5 1. 0 1. 5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 .0 SỞ GD & ĐT THỪA THI N HUẾ TRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn: SINH...
 • 5
 • 422
 • 1

Đề thi lớp 8 học1 môn sinh học năm 2012 đề số 12

Đề thi lớp 8 học kì 1 môn sinh học năm 2012 đề số 12
... thể Câu 10 : (0,25 điểm) Khi nhai kỹ cơm cháy miệng ta thấy có vị vì: A Cơm cháy thức ăn nhào trộn kỹ B Cơm cháy biến thành đường C Nhờ hoạt động ami laza D Thức ăn nghiền nhỏ Câu 11 : (1, 5 điểm) ... nghiệm tự luận: (6 điểm) Câu 12 : (2 điểm) Trình bày phương pháp hà thổi ngạt cấp cứu người chết đuối Câu 13 : (2 điểm) Lấy ví dụ phản xạ phân tích cung phản xạ Câu 14 : (2 điểm) Vì huyết áp tĩnh ... Các quan Nối B Đặc điểm cấu tạo đặc trưng Màng xương + … a) Nuôi dưỡng xương Mô xương cứng + … b) Sinh hồng cầu, chứa mỡ người già, chứa tuỷ đỏ trẻ em Tuỷ xương + … c) Chứa tuỷ vàng người lớn Mạch...
 • 3
 • 46
 • 0

Đề thi lớp 7 học1 môn sinh học năm 2012 đề số 12

Đề thi lớp 7 học kì 1 môn sinh học năm 2012 đề số 12
... Vì trai sông xem máy lọc sống? (1 ) ************ ĐÁP ÁN I.Trắc nghiệm (10 câu, câu 0,5đ) Đáp án a tất câu II Tự luận (5đ) Câu 1: - Trình bày vòng đời trùng sốt rét (1 ) - Giông dinh dưỡng ( 0,5đ) ... Câu 2: - Đặc điểm chung giun đốt. (1 ) - Vai trò ngành giun đất sản xuất nông nghiệp (1 ) Câu 3: - Đặc điểm ding dưỡng trai sông liên quan đến môi trường nước. (1 ) ...
 • 2
 • 130
 • 0

Xem thêm