20142015 de HSG toan 9 huyen cho moi

De HSG toan 9 Huyen Luc Ngan 08 - 09

De HSG toan 9 Huyen Luc Ngan 08 - 09
... có: 4x 2- 8y2+4xy 4x + 16 y 48 = (2x + y)2 y2 4x + 16 y 48 = (2x + y)2 2.(2x + y) + 9y2 + 18y 49 = (2x + y 1)2 9( y - 1)2 = 40 (2x + y 3y + ).(2x + y +3y - 3) = 40 (2x - 2y + 2).(2x ... thi chọn học sinh giỏi lớp Môn: Toán Năm học: 2 008 -2 0 09 Bài 1: (2,0 điểm) 2( + ) 2( + ) 2 a) A = = ( +1) 2 M= = = ( 1) 2 +1 +1 = 2 = b) * ĐKXĐ: - (0,25 điểm) ( 0,5 điểm) ( 0,25 điểm) x 1 + ... 0,5 điểm) m 1 ta có hệ (I) có nghiệm (x; y) = ( 1- ; ) m m m b.2) Khi Ta thấy y = - x + => Khi m thay đổi M(x; y) nằm đờng thẳng cố định y = -x+1 ( 0,5 điểm) Bài 3: (2,0 điểm) a) Ta có: x...
 • 4
 • 226
 • 1

DE thi HSG toan 9 huyen Luc Ngan 08 - 09

DE thi HSG toan 9 huyen Luc Ngan 08 - 09
... có: 4x 2- 8y2+4xy 4x + 16 y 48 = (2x + y)2 y2 4x + 16 y 48 = (2x + y)2 2.(2x + y) + 9y2 + 18y 49 = (2x + y 1)2 9( y - 1)2 = 40 (2x + y 3y + ).(2x + y +3y - 3) = 40 (2x - 2y + 2).(2x ... Bài thi chọn học sinh giỏi lớp Môn: Toán Năm học: 2 008 -2 0 09 Bài 1: (2,0 điểm) 2( + ) 2( + ) 2 a) A = = ( +1) 2 M= = = ( 1) 2 +1 +1 = 2 = b) * ĐKXĐ: - (0,25 điểm) ( 0,5 điểm) ... 0,5 điểm) m 1 ta có hệ (I) có nghiệm (x; y) = ( 1- ; ) m m m b.2) Khi Ta thấy y = - x + => Khi m thay đổi M(x; y) nằm đờng thẳng cố định y = -x+1 ( 0,5 điểm) Bài 3: (2,0 điểm) a) Ta có: x...
 • 4
 • 717
 • 19

Đề thi HSG toán 9 huyện Hải Hậu

Đề thi HSG toán 9 huyện Hải Hậu
... hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi Phòng GD&ĐT Hải Hậu cấp huyện * Năm Học 2008 - 20 09 Môn Toán lớp Bài 1( điểm ) a, ( điểm ) Với a a ; a A= = ... a ...
 • 4
 • 543
 • 32

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2
... nghĩa x = 3, x=1 x 2 1.5 2 Đặt u = x2 ≥ 0, ta có: 2u + 3y = 3u - 2y = ⇔ 13 y =− 13 u= 13 2 y =− 13 x2 = Do đó: Bài (5đ) ⇔ 2 26 =± 13 13 y =− 13 x=± 3đ Hệ PT có nghiệm là: 26 2 26 ( x, y ) = ( ... nghiệm x2 - 7x + 10 = (x-5)(x -2) Điều kiện để A có nghĩa x ≠5 x 2 Bài 2a (2 ) 1,0 0.5 x2 − x − 2x − x2 − x − 2x − A= + − = + − = x − x − x + 10 x − x − ( x − 5)( x − 2) x − x − + x − x − − (2 x ... x − 4)( x − 2) = ( x − 5)( x − 2) − x + x − 15 −( x − 5)( x − 3) − x + = = = ( x − 5)( x − 2) ( x − 5)( x − 2) x 2 −( x − 2) + 1 A= = −1 + , với x nguyên, A nguyên x 2 x 2 Bài 2a (2 ) nguyên,...
 • 4
 • 424
 • 12

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 09-10

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 09-10
... UBND HUYỆN THÁP MƯỜI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc _ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 20 09- 2010 ... _ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 20 09- 2010 (VÒNG 2) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Bài Bài (4đ) Nội dung 4 Điểm a) x + 14x +1=(x +1) + 12x A= (x4+1)2 + 4x2(x4+1) + 4x4 - 4x2(x4+1) ... ) 13 13 13 13 * Gọi số bạn nam chia vào tổ x, số bạn nam chia vào tổ y, x, y nguyên dương Theo đề ta có hệ: 32 24 = x y (1) ≤ x + y ≤ 15 Bài (3đ) Từ (1) ta có: (2) 3x – 4y = => x = Đặt y = 3t,...
 • 4
 • 473
 • 10

Đề thi HSG Toán 9 huyện Yên Thành

Đề thi HSG Toán 9 huyện Yên Thành
... − 3) ( x +1 = nguyên ⇔ x −2 nguyên ⇒ x − ∈ Ư(4) x −3 ⇒ x = 16 x −3 = -1 ⇒ x = (loại) x −3 = ⇒ x = 25 x −3 = -2 ⇒ x = x −3 =4 ⇒ x = 49 x −3 =- : Không có x Vậy x ∈ {1;16;25; 49} * * * * * * §iÓm ... C©u Néi dung a, Điều kiện : x ≥ 0; x ≠ 4; x ≠ x 9 x + x +1 − − x −5 x +6 x − 3− x A= = = = = ( x 9 x −3 )( x 9 x −2 ( − ) x +3 ( x + x +1 + x −2 x −3 )( x − + x +1 x −3 ) (...
 • 3
 • 1,175
 • 52

DE THI HSG Toan 9 ( Danh cho HS chuyen Toan)

DE THI HSG Toan 9 ( Danh cho HS chuyen Toan)
... A 2= (a ) + b + 2ab ( a b ) = ( a + b ) ( a b ) A = a b2 = 2x A = x 2) 1,0điểm Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 a m + b m + c = (1 ) Giả sử có (1 ) b m + c m + am = (2 ) Từ (1 ), (2 ) (b ... b = x (a, b 0) Câu 1) 2 2 2,5 1,5điểm a + b = 4; a b = 2x + ab ( a b3 ) + ab ( a b ) ( a + b + ab ) điểm A= = + ab + ab + ab ( a b ) ( + ab ) A= = + ab ( a b ) + ab A = + 2ab ( a b ... SHIK = SABC ( SAIK + SBKH + SCIH) = ( 1- cos2A - cos2B - cos2C).SABC y a b 2 a +c b Vi a2 + b2 + c2 > ta cú: (a2 + b2 + c2 )( Cõu 1,5 = x (2 + b2 + c2 a2 a 2 2 = 2x +2y +2z +x ( ) + y (2 + b2 +...
 • 3
 • 187
 • 0

Đề thi HSG Toán 9 huyện Thanh Chương 10-11

Đề thi HSG Toán 9 huyện Thanh Chương 10-11
... HD CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GD & ĐT THANH CHƯƠNG NĂM HỌC: 2010 - 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút( không kể thời gian giao đề) Câu Ý Nội dung cần ... 2,5 x + xy − 2008 x − 20 09 y − 2010 = ⇔ x + xy + x − 20 09 x − 20 09 y − 20 09 = ⇔ x ( x + y + 1) − 20 09( x + y + 1) = ⇔ ( x − 20 09) ( x + y + 1) = c 0,25 0,5   x − 20 09 =   x = 2010    ... y + 1) = c 0,25 0,5   x − 20 09 =   x = 2010     x + y + = ⇔   y = −2010   x − 20 09 = −1   x = 2008     x + y + = −1   y = −2010   0,25 0,25 C K B O M H 3,5 A D a b Vì...
 • 3
 • 661
 • 46

Gián án đề thi và đáp án hsg toán 9- huyện yên dũng

Gián án đề thi và đáp án hsg toán 9- huyện yên dũng
... Nếu m nên giá trị nhỏ M y = m 2m a * Nếu m=2 M = (2x+y+1)2 + (4x+2y+5)2 Đặt t = 2x+y+1 thay vào M ta có M = t2 + (2t+3)2 0,25 0,25 0,25 9 M= 5t + 12t +9 = t + + ữ 5 M nhỏ dạt đợc 2x...
 • 4
 • 457
 • 10

Xem thêm