Tiết 28 đl12 ban KHXHNV thí điểm địa lý 12 hồ văn việt

Tiết 70- Kiểm tra học ky 12 Ban KHXHNV- Thí điểm THPTĐức Thọ

Tiết 70- Kiểm tra học ky 12 Ban KHXHNV- Thí điểm THPTĐức Thọ
... Trờng THPT Đức Thọ - GV Hồ Văn Việt Giáo án Địa Lí 12C Đáp án I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) ý 0.5 điểm Câu ý c c d a Hoàn thành bảng sau: (2 điểm) Vùng Tỉnh- TP giáp biển Tỉnh-TP ... Ninh Bình Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tây II Tự luận (6 điểm) Những thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế Đông Nam Bộ (3 điểm) : * Khái quát chung (0.5 điểm) - Diện tích: 23,5 nghìn km2 , Dân số: 11,2 ... xét a Vẽ biểu đồ: (2 điểm) - Vẽ biểu đồ tròn, vẽ xác góc cung hình tròn tơng ứng với tỉ trọng loại trồng - Có bảng giải, có giải dới hình tròn, tên biểu đồ b Nhận xét: (1 điểm) : - Cây lơng thực...
  • 3
  • 141
  • 0

Tiết 59 - Đông Nam Bộ - 12 Ban KHXHNV- Thí điểm

Tiết 59 - Đông Nam Bộ - 12 Ban KHXHNV- Thí điểm
... cảng Sài Gòn e Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Cũng cố - đánh giá - Phân tích mạnh để phát triển kinh tế ĐNB? - Tại ĐNB khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? - Tìm số liệu chứng minh ĐNB vùng kinh ... Trờng THPT Đức Thọ - GV Hồ Văn Việt Giáo án Địa Lí 12C giới Xác định đồ tự nhiên loại khoáng Khoáng sản: không nhiều nhng sản vùng? ... Ngoài phát triển thêm vùng khác để tăng hệ số sử dụng đất, mở rộng diện tích Trờng THPT Đức Thọ - GV Hồ Văn Việt Hoạt động Gv tổ chức cho nhóm lên treo sản phẩm nhóm cử đại diện trình bày Các...
  • 3
  • 172
  • 0

Đề kiểm tra 1 tiết kỳ 2- ban KHTN- Thí điểm

Đề kiểm tra 1 tiết kỳ 2- ban KHTN- Thí điểm
... Môn: Địa lí 12 - Khtn Họ tên:.Lớp: Đề Ra I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Chọn ý câu sau: Câu 1: Quốc lộ 15 nớc ta chạy xuyên suốt vùng: A Đồng Sông Hồng ... Internet ? A 1, 5 triêu ngời B triêu ngời C triêu ngời D 15 triêu ngời II Tự Luận (7 điểm) Câu (3 điểm) : Phân biệt điểm công nghiệp với trung tâm công nghiệp ? Cho ví dụ ? Câu (4 điểm) : a) Cho ... sau, vẽ biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu giá trị xuất hàng hoá phân theo nhóm hàng nêu nhận xét? Năm 19 95 19 99 2000 20 01 2002 Nhóm hàng Hàng công nghiệp nặng khoáng sản 25,3 31, 3 37,2 34,9 29,0...
  • 2
  • 317
  • 0

Xem thêm