T47 bài 43 NC vấn đề PHÁT TRIỂN THƯƠNG mại địa lý 12 lâm mã quốc dũng

giáo án bài vấn đề phát triển nông nghiệp – địa 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề phát triển nông nghiệp – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... đại - Chuyển từ NN tự cấp tự túc sang NN hàng hóa Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công Nền nông nghiệp hàng hóa - Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc GIÁO ÁN ĐỊA ... ĐỊA LÍ 12 - Năng suất lao động thấp - Năng xuất lao động cao - Sản xuất tự cấp tự túc, đa canh - Sản xuất hàng hóa, cmh, Liên kết nông công nghiệp - Người sx quan tâm nhiều đến sản lượng - Người ... khu công nghiệp, đô thị, thành phố lớn Phân tích thuận lợi, khó khăn - Diện tích trồng rau, đậu liên tục tăng tập trung GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 phát triển, phân bố công nghiệp? Cơ cấu công nghiệp? ...
 • 7
 • 784
 • 3

Địa12 Bài 31 – Vấn đề phát triển thương mại du lịch

Địa Lí 12 Bài 31 – Vấn đề phát triển thương mại du lịch
... tâm du lịch chủ yếu: * Tình hình phát triển: - Hình thành năm 90 Thế kỉ XX - Phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 đến - Khách quốc tế, nội địa tăng - Doanh thu du lịch tăng nhanh * Các trung tâm du ... lịch tăng nhanh * Các trung tâm du lịch: - Các vùng: + Vùng du lịch Bắc Bộ + Vùng du lịch Bắc Trung Bộ + Vùng du lịch Nam Trung Bộ Nam Bộ - Các trung tâm du lịch tiếng: Hà Nội, Thành phố HCM, ... Quốc - Nhập khẩu: Khu vực châu Á – Thái Bình Dương Du lịch: a Tài nguyên du lịch: - Khái niệm: Tài nguyên du lịch cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, giá trị nhân văn, công...
 • 2
 • 5,481
 • 36

Bai 43-Vấn đề phát triển thương mại,du lịch

Bai 43-Vấn đề phát triển thương mại,du lịch
... I THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI Nội thương Ngoại thương Hãy nhận xét chuyển dịch cấu tổng mức hàng hóa bán lẻNội thươngdoanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế nước ta Theo em hoạt động nội thương ... Trong số mặt hàng nước ta nhập, xuất mặt hàng nào? II DU LỊCH Tài nguyên du lịch Tình hình phát triển trung tâm du lịch chủ yếu Tài nguyên du lịch - Tài nguyên tự nhiên Địa hình Khí hậu Nước Sinh ... Vịnh Nha Trang Vườn quốc gia Cúc Phương Hội Đền Hùng Làng gốm Bát Tràng Ẩm thực Huế Suối nước nóng Bình Châu Hãy nhận xét tình hình phát triển du lịch nước ta ...
 • 21
 • 128
 • 0

Bài 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

Bài 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
... động ngành thương mại Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THƯƠNG MẠI a Nội thương - Tình hình phát triển Q trình phát triển : xuất từ lâu  thị trường thống Nêu tình hình phát triển ... Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THƯƠNG MẠI a Nội thương - Tình hình phát triển - Cơ cấu theo thành phần kinh tế - Phân bố b Ngọai thương - Tình hình chung - Xuất - Nhập DU LỊCH ... lẻ hàng hóa ngành thương doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hộinước ta ? mại tăng mạnh Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THƯƠNG MẠI a Nội thương - Tình hình phát triển - Cơ cấu theo...
 • 12
 • 1,133
 • 9

Bai 31 : Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bai 31 : Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
... nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo hấp dẫn du lịch b Phân loại : * Tài ngun du lịch tự nhiên : - Địa hình : Địa hình caxtơ với 200 hang động đẹp : Vịnh Hạ ... truyền thống… Tình hình phát triển phân bố du lịch theo lãnh thổ : a Tình hình phát triển : - Ngành du lịch nước ta đời năm 1960 Cty ? Năm du lịch 2008 đựơc diễn đâu ? du lịch Việt Nam thành lập ... đặc biệt phát triển du lịch - Sinh vật : Nước ta có 28 VQG, 44 khu bảo tồn thiên nhiên, 34 khu rừng văn hố, lịch sử, mơi trường sở phát triển du lịch sinh thái * Tài ngun du lịch nhân văn : - Nước...
 • 4
 • 5,239
 • 32

Tiết 34 - bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Địa lí 12 CB)

Tiết 34 - bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Địa lí 12 CB)
... nguyờn liu nhp Du lch a Ti nguyờn du lch So vi nhiu nc khu vc, ti nguyờn du lch ca nc ta tng i a dng v phong phỳ: - V ti nguyờn du lch t nhiờn: + a hỡnh: nc ta cú 200 hang ng, 125 bói bin, h ... án Địa 12 (Ban bản) Năm học 2007 - 2008 Hot ng 3: Tỡm hiu v ti nguyờn du lch Hỡnh thc: Cỏ nhõn GV: Yờu cu HS da vo thụng tin mc 2.a, hỡnh 31.4 v hỡnh 31.5,hóy: + Cho bit ti nguyờn du lch ... ng ngh dõn gian, m thc b Tỡnh hỡnh phỏt trin v cỏc trung tõm du lch ch yu Tỡnh hỡnh phỏt trin: - Ngnh du lch chớnh thc i nm 9-7 -1 960 Tuy nhiờn tht s phỏt trin mnh v tr thnh ngnh quan trng ch...
 • 4
 • 3,931
 • 19

Bài giảng Bai 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

Bài giảng Bai 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch
... dẫn du lịch Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch Quan sát đồ du lịch Việt nam sơ đồ SGK Trình bày tài nguyên du lịch nước ta? H Giang có tài nguyên du lịch không? - Các loại tài nguyên du ... 2005 Bài 31 Vấn đề phát triển thư ơng mại, du lịch Du lịch Quan sát hình a Tài nguyên du lịch ảnh sau: - Qua hìnhlịch cảnh quan Tài nguyên du ảnh thiên nhiên, di tíchem chotích cách số điểm du lịch ... hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%) Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch Thương mại a Nội thương - Phát triển mạnh sau thời kì đổi - Thu hút tham gia nhiều thành...
 • 20
 • 578
 • 5

Bài soạn Vấn đề phát triển thương mại - du lịch

Bài soạn Vấn đề phát triển thương mại - du lịch
... Bµi 31 VÊn ®Ò ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, du lÞch Th­¬ng m¹i a, Néi th­¬ng b , Ngo¹i th­¬ng Du lÞch a, Tµi nguyªn du lÞch b, T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ c¸c trung t©m du lÞch chñ yÕu ...
 • 2
 • 517
 • 3

giáo án bài vấn đề phát triển thương mại du lịch – địa 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề phát triển thương mại du lịch – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... cho phát triển du lịch + Vì HN, TP HCM, Huế, Đà nẵng lại TT du lịch lớn nước ta? - TN nước co hàng loạt mạnh phát triển du lịch: thăm quan, tắm …… - Bước 2: HS làm việc theo nhóm, điền nội dung ... hình phát triển du lịch phân hóa lãnh thổ a Tình hình phát triển du lịch - HS trả lời - ngành có trình hoạt động từ năm đầu thập kỉ 60 kỉ XX Nhưng thực phát - GV chuẩn kiến thức đặt tiếp triển ... lãnh thổ - Nước ta có vùng du lịch : Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ Nam Bộ - Các khu vực phát triển TT tam giác tăng trưởng du lịch: HN HP Quảng Ninh; TP HCM Nha Trang Đà lạt - Các TT...
 • 6
 • 4,245
 • 7

bài 31. vấn đề phát triển thương mại và du lịch

bài 31. vấn đề phát triển thương mại và du lịch
... nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo hấp dẫn du lịch 2 Du lịch Tài nguyên du lịch nước ta Tài nguyên du lịch nước ta tương đối đa dạng phong phú Du lịch a ... nghệ dân gian, ẩm thực Du lịch b Tình hình phát triển Dựa vào hình 31.6 nhận xét tình hình phát triển ngành du lịch nước ta? Du lịch b Tình hình phát triển - Ngành du lịch nước ta hình thành ... (năm 2005)  37,9 lần 2 Du lịch c Các vùng trung tâm du lịch chủ yếu Dựa vào hình 31.5 xác định vùng trung tâm du lịch chủ yếu nước ta? Du lịch c Các vùng trung tâm du lịch chủ yếu Hà nội Bắc...
 • 24
 • 770
 • 2

bài 34:Vấn đề phát triển thương mại du lịch

bài 34:Vấn đề phát triển thương mại du lịch
... Việt - Pháp Du lịch a Tài ngun du lịch: Quan s¸t nh÷ng h×nh ¶nh sau, h·y cho biÕt tµi nguyªn du lÞch lµ g× ? Căn vào đồ sơ đồ trình bày tài ngun du lịch nước ta Các loại tài ngun du lịch nước ... hình phát triển trung tâm du lịch chủ yếu: Dùa vµo h×nh 31.1, h·y ph©n tÝch t×nh h×nh ph¸t triĨn du lÞch n­íc ta? X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å Du lÞch, c¸c trung t©m du lÞch qc gia, c¸c trung t©m du lÞch ... Trung t©m du lÞch QG: + Hµ Néi + H + §µ N½ng + TP Hå ChÝ Minh -Trung t©m du lÞch vïng: + H¶i phßng + H¹ Long + Nha trang Điền tên vào điểm du lịch sau cho biết thuộc loại tài ngun du lịch nào?...
 • 34
 • 397
 • 0

Giáo án địa 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc
... sáng tạo người sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, yéu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhamừ tạo hấp dẫn du lịch b) Vai trò tài nguyên du lịch phát triển du lịch: - Tài nguyên du ... lịch - Tài nguyên du lịch ảnh hưởng đến chi tiêu du khách - Tài nguyên du lịch có tác động đến đối tượng du lịch Thông thường, tài nguyên du lịch nhân văn thu hút nhiều du khách có trình độ học vấn ... thích tình hình phát triển du lịch nước ta + Chỉ trung tâm du văn hóa, lễ hội, làng nghề, phong tục tập quán, giá trị văn hóa dân gian, ) b) Tình hình phát triển: - Ngành du lich phát triển nhanh...
 • 13
 • 3,054
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài 43 vấn đề phát triển thương mạibài giảng vấn đề phát triển thương mại du lịchbài 31 vấn đề phát triển thương mại du lịchbài 31 vấn đề phát triển thương mại du lịch violetđịa lí 12 bài 31 – vấn đề phát triển thương mại du lịchvấn đề phát triển thương mại và du lịchNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018