Giáo án địa 12 CB sưu tầm, bổ sung, rút gọn (tiêt1 34) địa lý 12 lê van đỉnh

Giáo án địa 12: vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ

Giáo án địa lý 12: vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ
... kinh Bắc Trung Bộ có bước phát triển đáng kể VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ Thành Phố Vinh 2.Hình thành c c ấu nông – lâm – ng nghi ệp: • Vấn đề hình thành cấu nông – lâm – ngư nghiệp Bắc Trung Bộ ... nhiên Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ * Bắc Trung Bộ có diện tích tự nhiên 51,5 nghìn km2, số dân 10,6 triệu người (năm 2006), chiếm 15,6% diện tích 12,7% số dân nước * Phía bắc giáp Tây Bắc ... thổ vùng Bắc Trung Bộ? Dựa vào lược Đồ em hã xác định tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ ? Ranh giới vùng ? Diện tích ? Dân số ? Vị trí tiếp giáp ? Ý nghĩa vị trí ? a.Vị trí địa lí * Bắc Trung Bộ gồm...
 • 31
 • 1,338
 • 3

Bài soạn giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 Ngày ... Về nhà tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH ... chí tuyến nên hàng năm nhận lượng xạ Mặt Trời lớn - Tổng lượng xạ Mặt Trời lớn, cân xạ dương - Nhiệt độ trung bình năm cao - Số nắng nhiều HỌC KỲ II TCT: 19 GIÁO ÁN BÀI 16 Ngày soạn: 02 /0 /2011...
 • 46
 • 346
 • 2

Bài giảng giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài giảng giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... triển địa chất, địa hình tự nhiên nước ta hai giai đoạn Cổ sinh đại Tân sinh đại làm rõ điểm khác biệt đặc điểm hoạt động địa chất, vai trò với việc phát triển yếu tố tự nhiên nước ta TCT: GIÁO ÁN ... Hoạt động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 ... tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI I...
 • 113
 • 291
 • 1

Giáo án Địa 12 (CB)

Giáo án Địa lý 12 (CB)
... (tháng I) 28,9 (tháng VII) 29,4 (tháng VII) 12, 5 2,7 42,8 40,1 9,7 8,8 41,3 32,5 Tp Hồ Chí 25,7 28,9 Minh 27,1 (tháng XII) (tháng IV) 3,2 13,8 40,0 26,2 (10047'B) Anh (chị) hãy: - So sánh nhận xét ... 2009 Trường THPT Mai Thúc Loan §Þa 12 – Cơ nước ta GV gợi ý: Cần đánh giá ảnh hưởng vò trí đòa lí tới cảnh quan, khí hậu, sinh vật, khoáng sản Nhóm 4, 5, 6: Đánh giá ảnh hưởng vò trí đòa lí kinh ... §Þa 12 – Cơ Ngày soạn: 03/10/2008 TIẾT KIỂM TRA VIẾT TIẾT Đề ra: Câu Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học Anh chị a - Phân tích đặc điểm địa hình khu vực đồi núi nước ta b - So sánh...
 • 133
 • 159
 • 0

Giáo án địa 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps

Giáo án địa lý 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps
... thuận lợi cho phát triển ngành nuôi trồng 3/ Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT a/ Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa: - Là vùng có ... Nhiệm vụ 2: tìm hiểu việc xây dựng sở hạ tầng - Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 35.2 dựa vào nội dung SGK, cho biết: + Tại việc phát triển kinh tế vùng phải gắn liền với xây dựng sở hạ tầng? ... dầu - Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu dải ven biển,phía đông bao gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế b/Xây dựng sở hạ tâng, trước hết GTVT - Xây dựng sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển...
 • 2
 • 1,436
 • 4

Giáo án địa 12 - Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta ppsx

Giáo án địa lý 12 - Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta ppsx
... động 3: Gắn đặc điểm dân số phân bố dân với chiến lược phát triển dân số tương ứng: Đặc điểm dân số phân bố dân nước ta Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ Kiềm chế tốc độ tăng dân số Xuất lao ... Khởi động: GV nói: - Dân nguồn lao động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước Lớp em học địa dân Việt Nam Ai cho biết dân số phân bố dân nước ta đặc điểm gì? đến học ... mức sống Hoạt động 2: Chứng minh dân dân tộc số nước ta tăng nhanh, 2) Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ cấu dân số trẻ: Hình thức: Nhóm a) Dân số tăng nhanh: Bước 1: GV chia học sinh thành - Dân...
 • 13
 • 5,969
 • 29

Giáo án địa 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ pdf
... dạy học: - Bản đô kinh tế Trung du miền núi phía Bắc - At lat Địa lí Việt Nam - Bảng số liệu, liên quan đến nội dung học - Hình ảnh minh họa mạnh kinh tế vùng trung du miền núi Bắc Bộ III Hoạt ... tổng hợp kinh tế biển du lịch IV Đánh giá: Câu 1: Số tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là: A 13 C 15 B 14 D 16 Câu 2: Nhưngc tỉnh không thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: A Điện Biên, Lai ... Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh Câu 3: Trung du miền núi Bắc Bộ có diện tích: A lớn nước ta C lớn thứ ba vùng nước ta B Lớn bậc nước ta D lớn thứ tư vùng nước ta Câu 3: ý mạnh Trung du miền núi Bắc Bộ: ...
 • 21
 • 1,087
 • 4

Giáo án địa 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ ppt
... trọng hình thành cấu kinh tế vùng?  (Bắc Trung Bộ vùng giàu tài nguyên, có nhiều điều kiện triển kinh tế - hội vùng thuận lợi cho việc phát triển kinh t - hội (khoáng sản, dân cư, nguyên ... Hồng, Trung du miền núi + Kể tên tỉnh vùng Bắc Bộ, Lào biển Đông + Đánh giá ý nghĩa cảu vị trí  Thuận lợi cho giao lưu phát địa lí vùng Bắc Trung Bộ triển kinh tế - Văn hóa hội phát triển kinh ... nghiệp tập trung, khu chế xuất khu kinh tế mở Do đó, phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải góp phần tăng cường mối giao lưu, quan hệ kinh tế, mở rộng hợp tác phát triển kinh t - hội. ) Bước...
 • 19
 • 1,350
 • 8

Giáo án địa 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potx

Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potx
... Trung Du miền núi Bắc (1): Trung Du miền núi Bắc Bộ Bộ Các HS khác tính tỉ trọng (2) Tây Nguyên trâu bò Tây Nguyên * Hoạt động 4: Nhận xét giải thích chăn nuôi gia súc Trung Du miền núi Bắc Bộ ... núi Bắc Bộ Tây Nguyên Hình thức: Nhóm * Giải thích chăn nuôi gia súc Trung Du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên: - Hai vùng mạnh chăn nuôi gia súc lớn do: Bước 1: GV chia lớp thành + Hai vùng có số ... nước, Trung Du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên 100%, loại tính cấu % theo tổng diện tích Cơ cấu diện tích công nghiệp, năm 2005 ( Đơn vị: %) Cả nước Trung du miền núi Tây Nguyên Bắc Cây công nghiệp...
 • 14
 • 101,656
 • 626

Giáo án địa 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ pps
... chiều sâu ) * Hoạt động 3: Khai thác lãnh 3) Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: thổ theo chiều sâu Hình thức: Nhóm Bước 1: - Nêu khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Bước 2: GV chia lớp thành ... niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, cho biết khai thác lãnh thổ theo chiều sâu công nghiệp Đông Nam Bộ thể nào? Khái niệm Biểu công nghiệp Nâng cao hiệu khai thác Đầu tư vốn để phát triển lãnh ... Tìm hiểu khai thác chiều sâu công nghiệp Nhóm 2: Tìm hiểu khai thác theo chiều sâu Nông, lâm nghiệp Nhóm 3: Tìm hiểu khai thác (Phụ lục) theo chiều sâu Dịch vụ Nhóm 4: Tìm hiểu vấn đề phát triển...
 • 15
 • 1,169
 • 3

Giáo án địa 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc
... trầm tích Trung Bộ + Giới thiệu khái quát tiềm - Bể trầm tích Cửu Long phát triển ngành công - Bể trầm tích Nam Côn Sơn nghiệp dầu khí (các bể trầm - Bể trầm tích Thổ Chu - Mã Lai tích, mỏ dầu khí ... khí Trong bể trầm tích bể vùng) + Tình hình phát triển ngành công nghiệp dầu khí trầm tích Cửu Long, Nam Côn Sơn Đông Nam Bộ coi có trữ lượng lớn có ưu + Tác động ngành công khí nghiệp dầu khí đến ... biểu đồ 4) Cơ cấu giá trị sản xuất công nhận xét cấu công nghiệp nghiệp phân theo khu vực kinh tế phân theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ (%) vùng Đông Nam Bộ Bước 1: Xác định yêu cầu đề Khu...
 • 8
 • 41,559
 • 213

Giao An Dia Ly 12 CB (Full) pps

Giao An Dia Ly 12 CB (Full) pps
... Hình thức: Cả lớp 47 Giáo Án Địa Lý 12 CB Sưu Tầm Bước 1: GV đặt câu hỏi: Quan sát đồ Hình thể Việt Nam, xác đònh vò trí đỉnh núi: Phanxipăng: 3143m; Khoan La San: 1853m, Pu Hoạt: 2452m, Tây Côn ... tạo - Giai đoạn Tân kiến tạo 10 Giáo Án Địa Lý 12 CB đại - Đại diễn thời gian dài nhất, đại diễn thời gian ngắn nhất? - Sắp xếp kỉ theo thứ tự thời gian diễn từ ngắn đến dài Một số HS trả lời, HS ... ASEAN, bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì Năm 1995 C Đất nước thống Năm 1997 D Gia nhập tổ chức thương mại giới WTO Năm 2006 E Khủng hoảng tài ởû châu V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Giáo Án Địa Lý 12 CB...
 • 147
 • 157
 • 0

giao an địa 12 trọn bộ

giao an địa lý 12 trọn bộ
... Vị trí địa lí, Nguyên nhân: Sự phân hóa Vị trí địa lí, Gió mùa mùa đông bắc nam: ảnh hưởng Gió mùa mùa đông Anh hưởng địa hình vị trí địa lí, gió mùa mùa Anh hưởng địa đông ảnh hưởng địa hình ... trung tâm áp thấp An độ – Mi an ma hút gió từ An độ dương qua vịnh Ben gan vào nước ta + Hướng gió: tây nam + thời gian tính chất Đầu mùa hạ:(5,6,7) khối khí nhiệt đới Ben gan di chuyển theo ... trung tâm áp thấp An độ – Mi an ma hút gió từ An độ dương qua vịnh Ben gan vào nước ta + Hướng gió: tây nam + thời gian tính chất Đầu mùa hạ:(5,6,7) khối khí nhiệt đới Ben gan di chuyển theo...
 • 98
 • 105
 • 0

Giáo án địa 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ

Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ
... Hoạt động1: Hoạt động lớp - GV đồ địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí đồng Bắc Bộ - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ - GV đồ nói cho HS biết đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh ... động nhóm - Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đắp nên? - Đồng có diện tích lớn thứ đồng nước ta? - Địa hình (bề mặt) đồng có đặc điểm gì? GV hướng dẫn HS quan sát hình để nhận biết đồng địa hình thấp, ... địa hình đồng Bắc Bộ Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh đồng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhân - GV yêu cầu HS trả lời câu Bắc Bộ hỏi mục 2, sau lên bảng đồ địa...
 • 5
 • 332
 • 2

Xem thêm