GA địa 12 tiết 5 (4 cột) địa lý 12 nguyễn văn tân

Nhạc 7 Tiêt 5 ( 4 cột) mẫu sgd Bình Định

Nhạc 7 Tiêt 5 ( 4 cột) mẫu sgd Bình Định
... TĐN - Hs:Đọc nhạc - Gv : Đàn giai điệu - Hs:Đọc ghép lời , - Gv : Đàn câu ba lần - Gv : Đàn lại câu nhạc kết hợp đánh nhòp 4/ 4 bắt nhòp -Tương tự với câu sau Sau đọc hoàn chỉnh cho 4 HS ghép lời ... dân ca Pháp, Giáo án Đoàn âm nhạc -Hs: Chép III Tập đọc nhạc: nh trăng Nhạc Pháp Lời Việt: Lê Minh Châu Giáo viên : Phan Văn Trường THCS Hoài Hải hát đời từ kỉ 17 -Gv : treo bảng phụ Hỏi : Bài ... nhân vài em, nhận xét đánh giá *Hoạt động 2: - Gv:Viết ví dụ khuông nhạc có nhòp ( C ) thực vỗ tay theo phách - Hỏi: Số nhòp 44 cho biết điều ? -Gv:Cho HS thực VD -GV thực VD nhấn mạnh vào phách...
  • 4
  • 423
  • 0

Xem thêm