Bài 4, 5 trang 7 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
... Các em có lời giải khác hay comment Bài tập luyện thêm có đáp án: ...
 • 5
 • 3,650
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1: Đa giác Đa giác đều

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1: Đa giác Đa giác đều
... án hướng dẫn giải 4: Bài trang 115 SGK toán tập – Hình học chương Tính số đo góc ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác Đáp án hướng dẫn giải 5: Tổng số đo góc hình n- giác (n – 2). 180 0 (bằng tổng ... góc vuông, có tất cạnh góc không nên hình thoi đa giác b) Hình chữ nhật có tất góc cạnh không nên hình chữ nhật đa giác Bài trang 115 SGK toán tập – Hình học chương Cho hình thoi ABCD có ∠A = ... tam giác tạo thành cạnh đường chéo xuất phát từ đỉnh) Vậy số đo góc n – đa giác là: Áp dụng công thức trên, ta có: – Số đo góc ngũ giác = 1 080 – Số đo góc lục giác = 1200 Bài tiếp: Giải 6,7 ,8 trang...
 • 3
 • 1,440
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1: Đa giác Đa giác đều

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1: Đa giác Đa giác đều
... án hướng dẫn giải 4: Bài trang 115 SGK toán tập – Hình học chương Tính số đo góc ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác Đáp án hướng dẫn giải 5: Tổng số đo góc hình n- giác (n – 2). 180 0 (bằng tổng ... góc vuông, có tất cạnh góc không nên hình thoi đa giác b) Hình chữ nhật có tất góc cạnh không nên hình chữ nhật đa giác Bài trang 115 SGK toán tập – Hình học chương Cho hình thoi ABCD có ∠A = ... tam giác tạo thành cạnh đường chéo xuất phát từ đỉnh) Vậy số đo góc n – đa giác là: Áp dụng công thức trên, ta có: – Số đo góc ngũ giác = 1 080 – Số đo góc lục giác = 1200 Bài tiếp: Giải 6,7 ,8 trang...
 • 3
 • 484
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1: Làm quen với số nguyên âm

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1: Làm quen với số nguyên âm
... 68 SGK Toán tập Số học a) Ghi điểm gốc vào trục số hình 36 b) Hãy ghi số nguyên âm nằm số -10 -5 vào trục số hình 37 Đáp án 4: a) b) Bài trang 68 SGK Toán tập Số học Vẽ trục số vẽ: – Những ... số nguyên cách điểm Đáp án 5: – Các điểm -3; cách điểm ba đơn vị – Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách điểm -1 1; -2 2; -3 Bài tiếp: Giải 6, 7,8,9,10 trang 70, 71 SGK Toán tập 1: Tập hợp số nguyên ... Đáp án giải 2: a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao 8848m b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm 11524m Bài trang 68 SGK Toán tập Số học Người ta dùng số nguyên để thời gian trước Công nguyên Chẳng hạn, nhà toán học...
 • 3
 • 491
 • 2

Giải bài 10,11 trang 104 SGK Toán 9 tập 1: Đường kính và dây của đường tròn

Giải bài 10,11 trang 104 SGK Toán 9 tập 1: Đường kính và dây của đường tròn
... thuộc đường tròn (O) đường kính BC b) Xét đường tròn nói câu a), BC đường kính, DE dây không qua tâm, DE...
 • 2
 • 3,169
 • 0

Giải bài 33, 34 trang 119 SGK Toán 9 tập 1: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải bài 33, 34 trang 119 SGK Toán 9 tập 1: Vị trí tương đối của hai đường tròn
... OA2 – AI2 = 256 ⇒ OI =16 Tương tự O’I= Do đó: OO’= OI – O’I =16 – 9= 7(cm) Bài tiếp: Giải 35,36,37, 38, 39, 40 trang 122, 123 SGK Toán tập 1 :Vị trí tương đối hai đường tròn( tiếp) ... hình 89 hai đường tròn tiếp xúc A Chứng minh OC//O’D Hướng dẫn giải 33: Tam giác COA cân: ∠C = ∠A1 Tam giác DO’A cân: ∠D = ∠A2 Mà ∠A1 = ∠A2 (đối đỉnh) ⇒ ∠C = ∠D ⇒ OC//O’D Bài 34 trang 1 19 SGK Toán ... SGK Toán tập – Hình học Cho hai đường tròn (O; 20cm) (O’; 15cm) cắt A B Tính đoạn nối tâm OO’, biết AB=24cm (Xét hai trường hợp: O O’ nằm khác phía AB; O O’ nằm phía AB) Đáp án Hướng dẫn giải 33:...
 • 3
 • 3,761
 • 1

Xem thêm