Bài Giảng CNC Và Hệ Thống CAD CAM 2

BÀI GIẢNG CNC HỆ THỐNG CAD/CAM 2 pot

BÀI GIẢNG CNC VÀ HỆ THỐNG CAD/CAM 2 pot
... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM 1.1 Giới thiêêu về CAD/CAM CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CAD KỸ THUẬT 2. 1 Khái niêêm 2. 2 Phần cứng của CAD 2. 3 Phần mềm của CAD 2. 4 Quá trình thiết kế ... CAD 2. 3 Phần mềm của CAD 2. 4 Quá trình thiết kế Mô hình hình học CAD: - Mô hình 2D, 21 /2D, 3D 2. 7 MÔ HÌNH HÌNH HỌC MÔ HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT Các thông số hình học • • • • Tiếp tuyến...
 • 81
 • 159
 • 0

Bài Giảng CNC Hệ Thống CAD CAM 2

Bài Giảng CNC Và Hệ Thống CAD CAM 2
... VỀ CAD/ CAM 1.1 Giới thiệu về CAD/ CAM CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CAD KỸ THUẬT 2. 1 Khái niệm 2. 2 Phần cứng của CAD 2. 3 Phần mềm của CAD 2. 4 Quá trình thiết kế Mô hình hình học CAD: ... CAD 2. 3 Phần mềm của CAD 2. 4 Quá trình thiết kế Mô hình hình học CAD: - Mô hình 2D, 21 /2D, 3D 2. 7 MÔ HÌNH HÌNH HỌC MÔ HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT Các thông số hình học • • • • Tiếp tuyến...
 • 81
 • 236
 • 0

Bài Giảng CNC Hệ Thống CAD CAM 2

Bài Giảng CNC Và Hệ Thống CAD CAM 2
... VỀ CAD/ CAM 1.1 Giới thiệu về CAD/ CAM CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CAD KỸ THUẬT 2. 1 Khái niệm 2. 2 Phần cứng của CAD 2. 3 Phần mềm của CAD 2. 4 Quá trình thiết kế Mô hình hình học CAD: ... CAD 2. 3 Phần mềm của CAD 2. 4 Quá trình thiết kế Mô hình hình học CAD: - Mô hình 2D, 21 /2D, 3D 2. 7 MÔ HÌNH HÌNH HỌC MÔ HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT Các thông số hình học • • • • Tiếp tuyến...
 • 81
 • 334
 • 0

BÀI GIẢNG Chương 11 Hệ Thống Điều Khiển Máy NC CNC ( Đồ Án Tốt Nghiệp)

BÀI GIẢNG Chương 11 Hệ Thống Điều Khiển Máy NC và CNC ( Đồ Án Tốt Nghiệp)
... TẠO MÁY BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ CHƯƠNG 11: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ... việc hệ thống NC 2014 Tr 11. 2 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY NC Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 11. 2.1 Hệ thống điều khiển theo điểm theo đoạn Điều khiển theo điểm Hệ thống điều khiển ... Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 11. 1.4 Hệ thống điều khiển thời gian thực  Trong hệ thống NC, NCK, PLC, MMI phải thực khoảng thời gian liên tục Với tính chất này, hệ thống NC hệ thống...
 • 53
 • 110
 • 0

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 4: Một số hệ thống CAD/CAM thông dụng potx

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 4: Một số hệ thống CAD/CAM thông dụng potx
... Khai báo môi trường  Thực trình công nghệ  Mô CNC lưu chương trình NC 4.2 HỆ THỐNG CAD/CAM - MTS  Cấu trúc hệ thống CAD/CAM- MTS  Chức modul hệ thống CAD/CAM- MTS  Top CAM  Thiết kế  Chuyển ... điều khiển máy CNC gia công mô hình xây dựng  4.4 HỆ THỐNG CAD/CAM - CIMATRON  Cấu trúc hệ thống CAD/CAM - Cimatron  Nhiệm vụ modul hệ thống CAD/CAM - CIMATRON  CIMATRON - MODELING  Trang ... điều khiển máy CNC gia công mô hình xây dựng  4.5 HỆ THỐNG CAD/CAM – PRO ENGiNEER Cấu trúc hệ thống CAD/CAM – Pro Engieer   Chức modul hệ thống CAD/CAM – Pro Engieer  Sketch Cung cấp công cụ...
 • 14
 • 526
 • 0

bài giảng cơ sở hệ thống thông tin chương 11. các hệ thống quản lý tri thức các hệ thống thông tin chuyên sâu

bài giảng cơ sở hệ thống thông tin chương 11. các hệ thống quản lý tri thức và các hệ thống thông tin chuyên sâu
... II CÁC HTTT DOANH NGHIỆP HTTT tổ chức kinh doanh theo ba mức: Mức trên: Hệ thống quản tri thức hệ thống thông tin kinh doanh chuyên sâu (Chương 11) Mức giữa: Hệ thống thông tin quản hệ thống ... Liên quan tới loại tri thức khác nhau: (ghi vào báo cáo, làm tài liệu) / ẩn (tri thức chuyên gia, phát tri thức từ DL) 16 Nhân viên quản tri thức  Nhân viên quản tri thức  Nhân lực KMS: ... hệ chuyên gia sử dụng  Mở rộng từ CSDL + hệ HT thông tin định  Mỗi CS tri thức phát tri n riêng cho ứng dụng riêng  Hình vẽ: quan hệ liệu, thông tin tri thức 37 Công cụ & kỹ thuật CS tri thức...
 • 53
 • 328
 • 0

slike bài giảng an toàn hệ thống thông tin - trần đức khánh chương 11 mật mã ứng dụng phần 5

slike bài giảng an toàn hệ thống thông tin - trần đức khánh chương 11 mật mã và ứng dụng phần 5
... Hệ Mật không Khóa o  Hệ Mật khóa bí mật (đối xứng) o  Hệ Mật khóa công khai (bất đối xứng) o  Hàm băm, chữ ký số o  Quản lý khóa, giao thức mật mã, … Quản lý khóa, giao thức mật mã, … ... (Public Key Infrastructure) Quản lý khóa đối xứng o  Mô hình trao đổi thông tin khóa đối xứng A2 A3 A1 A4 A6 A5 Mô hình trao đổi thông tin khóa đối xứng o  Ưu điểm n  Dễ dàng thêm bớt thực thể ... Cấp chứng nhận A1: d1 c A6||e6,s6 A1, A2, A3, A4, A5, A6, m = D(d6,c) A6: d6 e1, e2, e3, e4, e5, e6, s1 s2 s3 s4 s5 s6 A5:d5 = = = = = = S(A1||e1) S(A2||e2) S(A3||e3) S(A4||e4) S(A5||e5) S(A6||e6)...
 • 17
 • 98
 • 0

Accounting financial systems and auditing Slide bài giảng Kế toán Hệ thống tài chính kiểm toán

Accounting  financial systems and auditing  Slide bài giảng Kế toán Hệ thống tài chính và kiểm toán
... internal control and understand the limitations of internal control systems Learning Objectives (cont’d) Understand the advantages and disadvantages of computerised accounting systems Lecture ... Learning Objectives Understand how an accounting system operates Describe the phases involved in the development of accounting systems, and understand the essential characteristics inherent ... develop a system of coding and checking Lack of audit trail Possible resistance from the staff Accounting Cycle — Manual and Computerised Steps in Accounting Cycle Steps in Accounting Cycle • • •...
 • 30
 • 203
 • 2

Bài giảng an toàn hệ thống điều chế oxy nitơ chương 4 nguyên lý vận hành xử lý sự cố

Bài giảng an toàn hệ thống điều chế oxy và nitơ chương 4  nguyên lý vận hành và xử lý sự cố
... mở, cấm vận hành thiết bị trạm bình, chai chứa Oxy Kiểm tra khớp nối ống dẫn Oxy tháng lần Nhà xưởng phải thông thoáng Công nhân hút thuốc hay đến gần lửa trần sau khỏi vùng có nồng độ Oxy cao ... Accetylen 0 ,4 cm3/lít Dầu mở 0,05 mg/m3 Trong Oxy lỏng Accetylen 0,2 cm3/lít Dầu mở 0, 04 cm3/lít 11/13/2009 B NẠP KHÍ VÀO CHAI Những hạn mục cần kiểm tra:    Kiểm tra hàm lượng dầu mở khí O Oxy ttrước ... trạm Oxy Nitơ ống dẫn      Cách đường sắt công cộng 50m Cách trục đường sắt nhà máy 10m Cách mép đường Ôtô công cộng 15m Cách đường ôtô nhà máy 5m Trong phạm vi 10 m xung quanh trạm Oxy...
 • 12
 • 216
 • 0

Bài giảng an toàn hệ thống điều chế oxy nitơ chương 1 2 đặc tính vật lý của không khí phương pháp phân ly không khí

Bài giảng an toàn hệ thống điều chế oxy và nitơ chương 1 2  đặc tính vật lý của không khí và phương pháp phân ly không khí
... lượng -24 5 24 5.8 -23 8 23 8.3 -18 5.6 - 12 2. 2 -15 1.7 - 62. 8 -10 9 .2 16 .7 10 0 16 14 20 20 .2 39.9 82. 9 13 0 .2 374.4 11 /13 /20 09 B CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ OXY VÀ NI NI TƠ Phương pháp chưng cất khơng khí hóa ... 20 .99 N2 78.03 CO2 0.03 He 0.0005 Ne 0 018 0.0 018 Ar 0.9 323 Kp 0.00 01 Xe 0.000009 H2O < 4-5 - 21 8 .9 -18 2. 8 -11 8.9 -20 9.7 -19 5.6 -14 7 .2 -78.3 31. 1 -27 2 .2 -26 8.9 -26 7.8 -24 8 24 8.3 -18 9 .2 -16 8.9 -14 0 ...  Hệ thống tách khí cao áp Hệ thống tách khí trung áp Hệ thống tách khí hạ áp 11 /13 /20 09 Những phương pháp điều chế Oxy khác     Điều học Điều Điều thụ Điều chế Oxy phương pháp hố chế Oxy...
 • 44
 • 201
 • 0

Bài giảng an toàn hệ thống điều chế oxy nitơ chương 3 giới thiệu về thiết bị áp lực nguyên lý an toàn trong điều chế oxy nitơ

Bài giảng an toàn hệ thống điều chế oxy và nitơ chương 3  giới thiệu về thiết bị áp lực và nguyên lý an toàn trong điều chế oxy và nitơ
... 14 11/ 13/ 2009 Van an toàn cân chỉnh lại đợt kiểm định kỹ thuật an toàn 15 11/ 13/ 2009 Áp kế phải kiểm tra năm lần Thiết bị đo chân không 16 11/ 13/ 2009 Màng phòng nổ Dùng cho môi chất Oxy, Nitơ nước ... nghiệm thiết kế, chế tạo bình áp lực thực việc sửa chữa chữa Không tự ý thay đổi kết cấu bình áp lực Không gõ đập, khoan cắt lên bình có áp lực bên Mọi sửa chữa thay phải ghi lại lịch thiết bị ... CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN     Áp kế phải kiểm tra năm lần Van an toàn phải cân chỉnh theo qui định Không có van chặn giửa van an toàn phần chịu áp bình Các thiết bị đo kiểm khác phải kiểm tra...
 • 22
 • 174
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất chương 5 hệ thống vận chuyển vật liệu nguyên lý mô tả thiết bị

Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất  chương 5 hệ thống vận chuyển vật liệu  nguyên lý và mô tả thiết bị
... Chương HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU Tổng kết Chương trình bày nguyên để thiết kế hệ thống vận chuyển vật liệu vận hành tốt Các mục tiêu tăng hiệu dòng luân chuyển vật liệu, giảm chi phí vận ... suất hệ thống Những hướng dẫn biết nguyên vận chuyển vật liệu Hai mươi nguyên vận chuyển vật liệu liệt kê Bảng 5. 1 Chúng thể kinh nghiệm người làm việc lĩnh vực thiết kế vận hành hệ thống Nguyên ... không thiết bị 5. 6.1 TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC NGUYÊN LÝ Các nguyên vận chuyển vật liệu có tính tương thích với với mục tiêu vận chuyển vật liệu Mục vài nguyên đạt giúp đạt nguyên lại...
 • 42
 • 304
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất chương 4 những yêu cầu trong lựa chọn thiết bị nhân công

Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất  chương 4 những yêu cầu trong lựa chọn thiết bị và nhân công
... B, công nhân phân bổ cho máy B lại Biểu đồ thời gian minh họa Hình 4. 7 Chu kỳ sản xuất Chương Những Yêu Cầu Trong Việc Lựa Chọn Thiết Bị Nhân Công Hình 4. 7 Biểu đồ công nhân – máy với công nhân ... Bảng 4. 2 Dữ liệu sản xuất Chương Những Yêu Cầu Trong Việc Lựa Chọn Thiết Bị Nhân Công Theo phiếu quy trình công nghệ chi tiết sản xuất nhà máy nguyên công số 10, 12, 15 chi tiết A, nguyên công ... máy xếp để sản xuất ca thứ hai, nên thời gian sản xuất Chương Những Yêu Cầu Trong Việc Lựa Chọn Thiết Bị Nhân Công bị giảm Các vấn đề khác thiếu nguyên liệu sản xuất, vắng mặt công nhân, người...
 • 31
 • 305
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất chương 3 biểu đồ sản xuất hệ thống sản xuất

Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất  chương 3 biểu đồ sản xuất và hệ thống sản xuất
... nhóm 23 24 Chương BIỂU ĐỒ SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT Bảng 3. 6 Tổng kết tính toán Chương BIỂU ĐỒ SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT Bảng 3. 7 Bảng phân bố công việc 3. 3.2 THIẾT KẾ MẶT BẰNG SẢN XUẤT ... HỆ THỐNG SẢN XUẤT Hình 3. 9 Sơ đồ quy trình sản xuất 11 12 Chương BIỂU ĐỒ SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT 3. 2 CÁC LOẠI HỆ THỐNG SẢN XUẤT Xác định loại hệ thống sản xuất phù hợp bước việc thiết kế ... Hình 3. 8 Biểu đồ Gantt 10 Chương BIỂU ĐỒ SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT 3. 1.6 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT Sơ đồ quy trình sản xuất công cụ quan trọng khác để phân tích quy trình sản xuất hữu Sơ đồ...
 • 39
 • 354
 • 0

Xem thêm