Bài Giảng Máy Nén Khí Và Thiết Bị Xử Lý Khí Nén

Bài giảng Chương 2 Máy nén khí thiết bị xử khí nén

Bài giảng Chương 2 Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén
... MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN 2. 1 Máy nén khí 2. 1.1 Nguyên hoạt động phân loại máy nén khí 2. 1 .2 Máy nén khí piston 2. 1.3 Máy nén khí cánh gạt 2. 1.4 Máy nén khí trục vít 2. 1.5 Máy ... Máy nén khí kiểu root 2. 1.6 Máy nén khí tuabin dạng ly tâm 2. 2 Hệ thống xử khí nén 2. 2.1 Yêu cầu khí nén 2. 2 .2 Chức hệ thống xử khí nén 2. 2.3 Các phương pháp xử khí nén 2. 2.4 Bộ lọc MÁY ... nguyên hoạt động  Máy nén khí theo nguyên thay đổi thể tích: máy nén khí kiểu piston, máy nén khí kiểu cánh gạt, máy nén khí kiểu trục vít, máy nén khí kiểu root  Máy nén khí tuabin: máy nén...
 • 45
 • 560
 • 8

Bài Giảng Máy Nén Khí Thiết Bị Xử Khí Nén

Bài Giảng Máy Nén Khí Và Thiết Bị Xử Lý Khí Nén
... MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN 2.1 Máy nén khí 2.1.1 Nguyên hoạt động phân loại máy nén khí 2.1.2 Máy nén khí piston 2.1.3 Máy nén khí cánh gạt 2.1.4 Máy nén khí trục vít 2.1.5 Máy ... nguyên hoạt động  Máy nén khí theo nguyên thay đổi thể tích: máy nén khí kiểu piston, máy nén khí kiểu cánh gạt, máy nén khí kiểu trục vít, máy nén khí kiểu root  Máy nén khí tuabin: máy nén ... Máy nén khí kiểu root 2.1.6 Máy nén khí tuabin dạng ly tâm 2.2 Hệ thống xử khí nén 2.2.1 Yêu cầu khí nén 2.2.2 Chức hệ thống xử khí nén 2.2.3 Các phương pháp xử khí nén 2.2.4 Bộ lọc MÁY...
 • 45
 • 222
 • 0

Tài liệu Chương 2 : Máy nén khí thiết bị xử khí nén doc

Tài liệu Chương 2 : Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén doc
... quay Chương 2: Máy nén kh thiết xử khí nén 19 http://www.ebook.edu.vn Bài giảng: "Điều khiển khí nén" 2. 2 THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN: 2. 2.1 Yêu cầu khí nén: Khí nén tạo từ máy nén khí chứa ... (4) vào hệ thống Chương 2: Máy nén kh thiết xử khí nén 24 http://www.ebook.edu.vn Bài giảng: "Điều khiển khí nén" Hình 2. 15 Sấy khô hóa chất Chương 2: Máy nén kh thiết xử khí nén ... thô giai đoạn cần thiết cho vấn đề xử khí nén Chương 2: Máy nén kh thiết xử khí nén 22 http://www.ebook.edu.vn Bài giảng: "Điều khiển khí nén" b/ Phương pháp sấy kh : - Bình ngưng tụ...
 • 11
 • 935
 • 20

Bài giảng Đo lường điện thiết bị đo

Bài giảng Đo lường điện và thiết bị đo
... chuyên dụng 4.6 Đo điện trở nối đất Bài tập Chương (4,1,0) Chương Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm 5.1 Đo C, L M dùng Volt kế, Amper kế Đo tụ điện Đo điện cảm Đo hỗ cảm 5.2 Đo C L dùng cầu đo Cầu Wheatstone ... lại: Thiết đo lường sản xuất chuẩn hóa cấp mang chất lượng tiêu chuẩn đo lường cấp Ngoài ra, để đảm bảo độ xác tin cậy, thiết đo lường phải đònh kỳ chuẩn hóa 1.4 Sai số đo lường Sai số đo lường ... 0,05Ω Vì Is >> Im nên I = Is = 1A 3.2 Đo điện áp DC – AC Đo điện áp DC Nguyên lý chung đo điện áp chuyển điện áp cần đo thành giá trò dòng điện qua cấu đo Vđo I đo = ≤ I max R + Rm Cơ c u t n, n...
 • 40
 • 5,007
 • 47

Bài giảng môn Công nghệ thiết bị mạng

Bài giảng môn Công nghệ và thiết bị mạng
... startup-config 21 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng 22 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng ... cung cấp dịch vụ hay thiết bị cung cấp tín hiệu định thời CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit), router thiết bị đầu cuối Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng ... Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng Để bắt đầu cấu hình thiết bị Cisco, kết nối quản trị phải thực trực tiếp đến thiết bị qua...
 • 72
 • 3,202
 • 7

Chuong 1 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 1 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... Arthrospira 10 - Dạng sợi có tế bào dị hình; 11 - Dạng sợi có bào tử; 12 - Sợi dính với bào tử; 13 -Sợi cách xa bào tử; 14 -Tế bào dị hình bên cạnh sợi; 15 - Nhánh giả đơn độc; 16 - Nhánh giả đôi một; 17 - Sợi ... sắc tố quang hợp chất diệp lục Quá trình quang hợp vi khuẩn lam trình phosphoryl hóa quang hợp phi tuần hoàn, giải phóng oxy xanh Quá trình khác hẳn với trình 10 phosphoryl hoá quang hợp tuần ... sinh trưởng sinh sản nhanh n Vì (1. 5) C = nên n = Ct t Thay giá trị n vào phương trình (1. 1), ta có: N = N o ⋅ 2Ct (1. 6) Hằng số tốc độ phân chia C phụ thuộc vào số điều kiện: loài vi khuẩn,...
 • 22
 • 2,395
 • 0

chuong 2 Bài giảng môn quá trình thiết bị

chuong 2 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... Ngưn nhiãût; 22 - Sáúy phun; 23 - Xyclon tạch bủi; 24 - Båm hụt bủi; 25 - Cán ;26 - Phãùu chỉïa; 27 - Xyclon thu; 28 Quảt; 29 , 32, 35, 38- Lc nỉåïc; 30, 31, 33, 34- Cạc mạy lc báûc v báûc 2; 36- Dáûp ... lãn men; 20 - Thng chỉïa cháút lng canh trỉåìng; 21 Mạy tạch dảng ly tám; 22 - Thng chỉïa chãú pháøm dảng bäüt nho ; 23 - Näưi chỉïa; 24 Lc khäng khê; 25 - Calorife håi; 26 - Mạy sáúy phun; 27 - Quảt ... nghiãưn nh; 21 - Lc; 22 - Båm chán khäng; 23 - Thng chỉïa canh trỉåìng náúm khä; 24 - Thng chỉïa cháút bäø sung; 25 - Mạy nghiãưn träün ;26 - Thng chỉïa chãú pháøm â âỉåüc tiãu chøn họa ; 27 - Mạy gọi...
 • 16
 • 549
 • 0

Chuong 3 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 3 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... dịch xe, m < 30 40 50 ÷ 60 70 ÷ 80 90 ÷100 110 ÷120 130 ÷140 0,25 0 ,32 1,0 1,8 2,7 3, 24 0 ,30 0 ,36 1,2 2,1 3, 0 3, 8 0,40 0,45 1,4 2,5 3, 5 4,1 0,50 0,60 1,60 3, 9 5,0 5,8 0,60 0,75 2,2 3, 9 5,0 5,8 ... hóa thiết bị vận chuyển chia sau: thiết bị tải hàng theo hướng khác thiết bị tải theo đường ống bất động Theo chức phương pháp lắp ráp mặt phẳng ngang, thiết bị vận chuyển - nâng chia thiết bị ... chuyển khí nén: vị trí tháo liệu a- Thiết bị hút; b- Thiết bị đẩy; c- Thiết bị nén-hút Thiết bị vận tải nén (hình 3. 7b) 1- Cơ cấu nạp liệu; 2,4- Đường ống; 3- Xyclon hoạt động sau: máy đẩy làm...
 • 18
 • 899
 • 0

Chuong 4 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 4 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... 0,0 14 1,5 145645 ×1110 40 0 1÷10 60 0,0 34 1,5 145645 ×1110 385 5÷20 60 0,1 1,0 145840 × 140 0 330 ÔÍ -40 ÔÍ-70 ÔÍ-100 20 40 60 0,128 1,0 145840 ×1565 335 40 ÷70 60 0,26 1,0 1760×1075×1590 545 70÷100 ... a3-11 2,8 4, 667 200 45 0 25 45 2,10 Trên 2,8 3,667 180 45 0 25 45 Trên 2 ,44 10 5,93 500 500 100 2,692 Trên 2, 14 10 6,1 260 300 50 2 ,41 0 Trên 1,25 16 12,25 75 220 25 4, 161 Dưới Tiếp theo bảng 4. 2 Các ... trường, vào công suất dây chuyền vào yếu tố khác Việc lựa chọn kết cấu thiết bị chứa phụ thuộc vào tính chất môi trường đòi hỏi tương ứng đưa tài liệu quy chuẩn 4. 2 MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỂ CHUẨN BỊ NGUYÊN...
 • 22
 • 512
 • 0

Chuong 5 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 5 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... động thiết bị thuỷ phân sau: băng tải chuyển nguyên liệu thực vật vào thiết bị qua cửa Để nén thấm ướt nguyên liệu cần nạp nước axit vào đồng thời Sau nạp liệu, đóng nắp thiết bị nạp trực tiếp vào ... 0 ,5 ÷ 0,7 MPa lignin theo đường ống tháo khỏi thiết bị vào xyclon Nhược điểm thiết bị lớp đệm chiếm 20 ÷ 30% thể tích Cho nên thiết bị làm hợp kim titan lớp đệm có tính chất ưu việt hoàn hảo Thiết ... mặt thiết bị Nhược điểm chung chúng hoạt động gián đoạn suất thấp Thiết bị thuỷ phân tác động liên tục Loại thiết bị có nhiều ưu việc so với thiết bị thuỷ phân tác động tuần hoàn Đối với loại thiết...
 • 9
 • 400
 • 0

Chuong 7 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 7 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... không khí có nhiệt độ 45 ÷ 70 0C đưa vào thiết bị lên men sản xuất Nước ngưng Không khí Hơi Không khí Vào thiết bị lên men Hơi Nước ngưng Nước ngưng Nước ngưng Hình 7. 1 Sơ đồ công nghệ tiệt trùng ... Hình 7. 2 7. 3.1 Thiết bị lọc sâu Thiết bị lọc sâu ứng dụng rộng rãi để làm không khí phương pháp sinh học Nó có áo bao phủ bên chứa (hình 7. 3), mạng đột lỗ bên Vật liệu sợi đặt mạng Phụ thuộc vào ... phân loại theo sơ đồ hình 7. 2 124 Bộ lọc không khí phương pháp tiệt trùng Tác động liên tục Tác động tuần hoàn Lọc tinh Thiết bị lọc kiểu đĩa Thiết bị lọc phối hợp Thiết bị lọc có lõi ống chất dẻo...
 • 21
 • 401
 • 0

Bài giảng môn Công nghệ thiết bị mạng ppsx

Bài giảng môn Công nghệ và thiết bị mạng ppsx
... startup-config 21 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng 22 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng ... E1, T3, E3 Mạng quang đồng SON ET Các thiết bị WAN bao gồm: Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng Hình 1.1 Các thiết bị kết nối ... Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng Để bắt đầu cấu hình thiết bị Cisco, kết nối quản trị phải thực trực tiếp đến thiết bị qua...
 • 73
 • 206
 • 0

BÀI GIẢNG CÔNG TRÌNH NUÔI THIẾT BỊ THỦY SẢN

BÀI GIẢNG CÔNG TRÌNH NUÔI VÀ THIẾT BỊ THỦY SẢN
... cho sinh viên lo ên ki ình ph ình bày c nguyên t ành thi ình b òn, ao òng, bình Jar, l thi àt thi Trình bày c ành quy ho cách b t c ình h IV TÀI LI Th - Tr V Nguy II ình FAO 1995 Volume 20/1 - Pond...
 • 3
 • 562
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng các quá trình và thiết bị truyền khốibài giảng các quá trình và thiết bị cơ họcbài giảng đo lường điện và thiết bị đobài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệtbài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệt chương 2các phương pháp và thiết bị xử lý không khícác phương pháp và thiết bị xử lý bụikỹ thuật và thiết bị xử lý ctrđt 5máy nén khí và thiết bị sử lý nénbài giảng máy nén khíbài giảng máy thủy khíbài giảng máy nén pistonbài tập các quá trình và thiết bị cơ họcbài tập môn quá trình và thiết bị cơ họccấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại viĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học