Đề tài tiềm năng du lịch của tỉnh Khánh Hòa

Đề tài tiềm năng du lịch của tỉnh Khánh Hòa

Đề tài tiềm năng du lịch của tỉnh Khánh Hòa
... cầu du lịch, yếu tố để hình thành khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Tài nguyên du lịch có loại? Tài nguyên du lịch gồm có hai loại tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du ... đích du lịch Tài nguyên du lịch thuộc sở hữu nhà nước sở hữu tổ chức, cá nhân (Theo Điều 13 Luật Du lịch) II TIỀM NĂNG (TÀI NGUYÊN) DU LỊCH CỦA KHÁNH HÒA: Du lịch ngành kinh tế mũi nhọn Khánh Hòa ... ĐẦU……………………………………………………………… NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH, TÀI NGUYÊN DU LỊCH ………………… II TIỀM NĂNG ( TÀI NGUYÊN) DU LỊCH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA… Đặc điểm tình hình địa phương……………………………………………….4 Tiềm du lịch …… …………………………………………………….5...
 • 34
 • 412
 • 0

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh Phú Thọ

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh Phú Thọ
... thời cơ, thuận lợi thách thức, khó khăn hoạt động đầu xây dựng sở hạ tầng du lịch địa bàn tỉnh đồng thời đưa giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đầu xây dựng sở hạ tầng du lịch nhằm khai thác ... ngành du lịch Phú Thọ, đặc biệt sở hạ tầng phục vụ du lịch Đưa số giải pháp thực có ý nghĩa thực tiễn việc thúc đẩy hoạt động đầu xây dựng sở hạ tầng du lịch nhằm khai thác có hiệu tiềm du lịch ... PHÁP thúc ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ 74 I QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ...
 • 111
 • 310
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP thúc ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP thúc ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ
... hoạt động đầu phát triển sở hạ tầng để khai thác tốt tiềm du lịch tỉnh Phú Thọ thời gian tới Do khuôn khổ có hạn nên đề tài nghiên cứu tổng quan đưa giải pháp cho việc thúc đẩy hoạt động đầu ... ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT NHẰM KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ Nhóm giải pháp 1: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với kế hoạch; xây dựng chương trình, dự án đầu ... diện mạo ngành du lịch, tác động tích cực tới đầu du lịch, góp phần tăng khả đón khách du lịch Nhà nước có kế hoạch đầu cho hạ tầng du lịch tỉnh Phú Thọ thông qua Tổng cụ du lịch giai đoạn...
 • 28
 • 260
 • 0

slide thuyết trình điều kiện tự nhiên và tiềm năng du lịch của tỉnh điện biên

slide thuyết trình điều kiện tự nhiên và tiềm năng du lịch của tỉnh điện biên
... Pa Biên Cầu Độngthể Thơm Phủ Điện Biên Biên Mường Thanh – Hồ U TượngcủalịchMường di Luông Huyện ĐiệnBiên – Lai Châu VaKhu vua Lê PaThanh Lamđất Điện Biên Phủ – Điện chiếnHoàng Bản Điện ĐiệnBiênthắng ... Mường – chiến Điện Biên bia du Biên thắng Tổ – LamTP .Điện Thái ThànhTP .Điện Điện Tháp Him TP – Sở nội vụ Tỉnh Điện tỉnh TrungTỉnh hội nghị Biên Điện Biên tâm Ủy Hội đồng nhânDục tỉnh Sở ... Côngdâncác–dân tộcBiên Điện Biên Lễ hội Đền văn thống củatộc Thái – tỉnh hội sạp của Lễ độngđộngHoàngngườiChất tỉnh Điện Biên tộc Huyện Điện Một số Múavui Khuốngcác dânThái Điện dân Biên Một động...
 • 12
 • 471
 • 0

Tình hình phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa

Tình hình phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa
... đãi nhƣ vậy, Khánh Hòa phát triển loại hình du lịch đa dạng: du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch săn bắn, du lịch bơi lặn, du lịch leo núi, du lịch sƣu khảo, du lịch hội nghị - hội thảo, du lịch bơi - ... hình du lịch - Phát triển du lịch sở toàn diện du lịch quốc tế du lịch nội địa, phát triển mạnh du lịch quốc tế, lấy du lịch quốc tế làm động lực thúc đẩy du lịch nội địa ngành dịch vụ phát triển ... cầu thị trƣờng khách du lịch - Phát triển loại hình sản phẩm du lịch theo lãnh thổ: Du lịch tỉnh Khánh Hoà tiếp tục tổ chức xây dựng loại hình du lịch sở phân bố tài nguyên du lịch theo lãnh thổ...
 • 100
 • 355
 • 0

xây dựng chuỗi giá trị du lịch của tỉnh khánh hòa

xây dựng chuỗi giá trị du lịch của tỉnh khánh hòa
... Hòa .40 2.3 ðánh giá ñi m m nh h n ch c a ngành du l ch Khánh Hòa 43 2.3.1 Nh ng ñi m m nh c a ngành du l ch Khánh Hòa .43 2.3.2 Nh ng h n ch c a ngành du l ch Khánh Hòa 44 2.4 ... ñi m phát tri n du l ch c a t nh Khánh Hòa 77 4.2 M c tiêu phát tri n du l ch c a t nh Khánh Hòa 77 4.3 ð xu t gi i pháp phát tri n chu i giá tr du l ch c a t nh Khánh Hòa 78 4.4 Ki ... ng ngành du l ch Khánh Hòa th i gian qua .31 2.2.1 Th c tr ng y u t nh hư ng ñ n s phát tri n du l ch t nh Khánh Hòa 31 2.2.2 Th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh c a ngành du l ch Khánh Hòa .40...
 • 107
 • 360
 • 3

Nghiên cứu tiềm năng du lịch của huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Nghiên cứu tiềm năng du lịch của huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên
... Lớp VH1004 23 Nghiên cứu tiềm du lịch huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên CHƢƠNG CÁC ĐIỀU KIỆN CUNG ỨNG DU LỊCH CỦA HUYỆN KHOÁI CHÂU 2.1 Giới thiệu khái quát huyện Khoái Châu Khoái Châu vùng đất cổ, ... VH1004 10 Nghiên cứu tiềm du lịch huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên sản phẩm du lịch tạo nên nhiều yếu tố, song trước hết tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch đặc sắc độc đáo giá trị sản phẩm du lịch ... nguyên du lịch địa phương, vùng miền nước Khoái Châu huyện tiềm du lịch phong phú tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn Tuy nhiên năm qua tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu...
 • 87
 • 531
 • 0

Tìm hiểu và giải pháp nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch của cụm di tích lịch sử đền trần tại thành phố nam định

Tìm hiểu và giải pháp nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch của cụm di tích lịch sử đền trần tại thành phố nam định
... hiểu giải pháp nhằm phát huy tiềm du lịch cụm di tích lịch sử đền Trần Thành phố Nam Định Chơng 2: Tìm hiểu cụm di tích lịch sử Đền Trần thành phố Nam Định - Chơng 3: Giải pháp nhằm phát huy tiềm ... 22 Tìm hiểu giải pháp nhằm phát huy tiềm du lịch cụm di tích lịch sử đền Trần Thành phố Nam Định CHNG Tìm hiểu cụm di tích lịch sử đền Trần thành phố Nam Định 2.1 Khái quát thành phố Nam Định ... pháp nhằm phát huy tiềm du lịch cụm di tích lịch sử đền Trần Thành phố Nam Định 1.5.3 Đặc điểm du lịch văn hóa 19 Chơng 2: Tìm hiểu cụm di tích lịch sử Đền Trần thành phố Nam Định...
 • 70
 • 51
 • 0

Tiềm năng du lịch của bảo tàng dân tộc Việt Nam

 Tiềm năng du lịch của bảo tàng dân tộc Việt Nam
... marketingHiện Bảo tàng Dân tộc học đợc đánh giá điểm du lịch văn hoá hấp dẫn Việt Nam mạnh sau: 15 Tiềm du lịch Bảo tàng dân tộc học Việt Nam Sức sống bảo tàng vật, sức sống Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ... Nam 38 Tiềm du lịch Bảo tàng dân tộc học Việt Nam 39 Tiềm du lịch Bảo tàng dân tộc học Việt Nam Chơng iii: Khảo sát hình ảnh bảo tàng mắt khách du lịch 3.1 Khảo sát đối Với khách du lịch nội địa ... khách du lịch Bảo tàng Dân tộc học 3.3.1 Điểm mạnh 3.3.2 Điểm yếu Chơng IV: Đề xuất số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến với Bảo tàng Dân tộc học Tiềm du lịch Bảo tàng dân tộc học Việt Nam...
 • 68
 • 891
 • 8

Tiềm năng du lịch của bảo tàng dân tộc Việt Nam

Tiềm năng du lịch của bảo tàng dân tộc Việt Nam
... khách du lịch, mạnh ưu việt trình hội nhập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 40 Tiềm du lịch Bảo tàng dân tộc học Việt Nam CHƯƠNG III: KHẢO SÁT VỀ HÌNH ẢNH CỦA BẢO TÀNG TRONG CON MẮT KHÁCH DU LỊCH ... BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 GIỚI THIỆU VỀ BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC Ở VIỆT NAM 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển bảo tàng Loại hình bảo tàng dân tộc học Việt ... Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đánh giá bảo tàng hoạt động hiệu Việt Nam Góp phần vào thành công phải kể đến hoạt động thực tiễn mà năm qua bảo tàng 15 Tiềm du lịch Bảo tàng dân tộc học Việt Nam...
 • 69
 • 701
 • 2

GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG DU LỊCHTĨNH

GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG DU LỊCH HÀ TĨNH
... loại hình du lịch hấp dẫn, tương xứng với tiềm năng, Kẻ Gỗ điểm hẹn lý tưởng du khách gần xa Vườn Quốc gia Vũ Quang (trước khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang) nằm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) , có ... đền thờ Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Trọng; đàn tế Nguyễn Quỳnh; nhà Tư văn; khu mộ đại thi hào Nguyễn Du, bảo tàng Nguyễn Du nhà thờ Nguyễn Du Nhìn vào ảnh, bạn thấy Sông Lam không quấn quýt với núi ... Hồ Chí Minh xuyên qua dãy núi Trường Sơn tỉnh Tĩnh, giao điểm Quốc lộ 15A Tỉnh lộ Tĩnh, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh Đây điểm giao thông quan trong chiến tranh,...
 • 71
 • 262
 • 8

Chùa bái đính tiềm năng du lịch của ninh bình

Chùa bái đính  tiềm năng du lịch của ninh bình
... phỏt trin du lch õy l mt d ỏn ln cú tỏc ng n ngnh du lch ca c nc cng nh Ninh Bỡnh núi riờng D ỏn ny cú ý ngha vc dy nn du lch my nm trỡ tr va qua, ng thi lm tng sc hp dn ca ngnh du lch Ninh Bỡnh ... mnh v tim nng du lch ca mỡnh, Ninh Bỡnh ang l mt nhng tnh c nc cú kh nng phỏt trin v a ngnh du lch tr thnh th mnh Do mt s yu t tỏc ng cng nh s chuyn mỡnh mt cỏch chm chp, du lch Ninh Bỡnh cha ... Phm Th Minh Tuyt Mã số: 090321 Lớp: VH901 Ngành: Văn hoá du lịch Tờn ti : Chựa Bỏi ỡnh - Tim nng du lch ca Ninh Bỡnh Nhiệm vụ đề tài Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý...
 • 122
 • 505
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiềm năng du lịch của tỉnh thừa thiên huếtiềm năng du lịch của tỉnh thái nguyêntiềm năng du lịch của tỉnh bình thuậntiềm năng thu hút khách du lịch của tỉnh khánh hòa nha trangtiềm năng du lịch của tỉnh lâm đồngtiềm năng du lịch của tỉnh bắc ninhtiềm năng du lịch biển đảo khánh hòathực trạng hoạt động du lịch của tỉnh khánh hòađề tài chùa bái đính tiềm năng du lịch của ninh bìnhnghiên cứu tiềm năng du lịch của huyện khoái châu tỉnh hưng yêntiềm năng phát triển kinh tế du lịch của tỉnh thanh hóatiềm năng du lịch của việt namtiềm năng du lịch của cố đô huếtiềm năng du lịch của nghệ antiềm năng du lịch của đà nẵngTh c tr ng vi c x y d ng s n golf Vi t Nam hi n nayD n ph t tri n v n ho Tr Vi t v th ng hi u Tr B T ng Qua k nh ph n ph i v h th ng QU N TR VI T14. Giamtrugiacanh T156. 16.dk tncntt 36.2011 huongdan nd 115.2005Giáo trình Kế toán tài chính F2Bài 16. Thân to ra do đâu ?Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tế1. Thông tư số 29 2012 TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếcạnh tranh đôc quyềnTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếBÀI TẬP LỚN KĨ THUẬT THI CÔNGkh hoc tap nghi quyet moi ban hanh dot 2tt 140.2014 suadoi tt120https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anem1ITmZUUkEyOU0hd to chuc dai hoi diem cac cap da kykh hoc tap cac chi thi nghi quyet moi ban hanh quy i 2017chuong trinh phoi hop hoi nong dan tinh cb 2016suabài word về nguyên nhân và hậu quả của 1 số loài có nguy cơ tuyệt chủng ở vn