Chuyên Đề Tốt Nghiệp Kiểm Soát Nhiệt Độ Bể Ươm Thủy Sản

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Kiểm Soát Nhiệt Độ Bể Ươm Thủy Sản

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Kiểm Soát Nhiệt Độ Bể Ươm Thủy Sản
... chuyên đề MỤC LỤC 1.1 1.2 1.3 1.4 Tầm quan trọng Gía trị ngành thủy sản Tầm quan trọng vấn đề kiểm soát nhiệt độ Ảnh hưởng nhiệt độ thủy sản Ngưỡng nhiệt độ thủy sản Trang 5 6 Chuyên đề tốt nghiệp: ... Trang Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm soát nhiệt độ bể ươm thủy sản SVTT: Phạm Đức Dương Có thể thấy ngành thủy sản chiếm phần không nhỏ kinh tế Việt Nam 1.2 Tầm quan trọng vấn đề kiểm soát nhiệt độ ... nhiệt độ bể ươm trồng thủy sản 3.1 Tổng quan hệ thống Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm soát nhiệt độ bể ươm thủy sản SVTT: Phạm Đức Dương Tùy theo mục đích ươm trồng, ta đặt ngưỡng nhiệt độ cố...
 • 50
 • 425
 • 0

40 chuyen de tot nghiep kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện www ebookvcu com 40VIP

40 chuyen de tot nghiep kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện www ebookvcu com 40VIP
... thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho 33 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Luận văn tốt nghiệp trờng kiểm soát hàng tồn kho, hệ thống kế toán hàng tồn kho, thủ tục kiểm soát hàng tồn kho, kiểm toán ... cáo tài Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho Ebook.VCU www. ebookvcu. com Luận văn tốt nghiệp Phơng pháp kiểm toán kiểm toán tài Kiểm toán tài hoạt động đặc trng hoạt động kiểm toán nói chung ... từ chối II Kiểm toán chu trình Hàng tồn kho kiểm toán Báo cáo tài chính: Khái quát chung hàng tồn kho: Hàng tồn kho chu trình quan trọng Báo cáo tài doanh nghiệp, phần ta xét đền vấn đề liên...
 • 115
 • 214
 • 0

42 chuyen de tot nghiep kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiệnVIP

42 chuyen de tot nghiep kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiệnVIP
... MụC Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN BáO CáO Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN VấN Tài CHíNH QUốC Tế (ifc) THựC HIệN Chơng III: Một số nhận xét, đánh giá quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ Kiểm ... III THựC TRạNG CôNG TáC KIểM TOáN Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN Báo cáo Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN VấN Tài CHíNH QUốC Tế (IFC) THựC HIệN 1.Lập kế hoạch Kiểm toán 1.1 Tiếp cận khách ... toán Ebook.VCU www.ebookvcu.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II THựC TRạNG KIểM TOáN KHOảN MụC Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN BáO CáO Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN VấN Tài CHíNH...
 • 90
 • 169
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp " kiểm toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần XYZ do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC " docx

Chuyên đề tốt nghiệp
... ảnh công ty tâm trí khách hàng Quy trình kiểm toán vốn tiền công ty cổ phần XYZ công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC thực 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần XYZ Để đạt hiểu biết hoạt động kinh doanh ... yếu doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Chương 2: Quy trình kiểm toán vốn tiền công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC thực Giới thiệu công ty TNHH kiểm toán kế toán ... Quy trình kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC Quy trình kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC gồm ba giai đoạn thể qua sơ đồ sau: 1.6 Lập kế hoạch kiểm Quy...
 • 53
 • 156
 • 0

48 chuyen de tot nghiep kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP kiểm toán tư vấn thuế www ebookvcu com 48VIP

48 chuyen de tot nghiep kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP kiểm toán  tư vấn thuế www ebookvcu com 48VIP
... Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHầN CƠ Sở Lý LUậN CủA KIểM TOáN chu trình hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH I - CHU TRìNH hàng tồn kho VớI VấN Đề KIểM TOáN Bản ... DUNG KIểM TOáN CHU TRìNH hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNh SV: Lê Chung - Kiểm toán 43A Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Các phơng pháp tiếp cận Kiểm toán chu ... trình hàng tồn kho Kiểm toán báo cáo tài Công ty cổ phần kiểm toán - T vấn thuế thực Lập kế hoạch Kiểm toán chu trình hàng tồn kho 1.1 Chu n bị kế hoạch Kiểm toán Ban giám đốc nhận diện lý kiểm toán...
 • 97
 • 247
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp "Kiểm toán vốn bằng tiền" ppsx

Chuyên đề tốt nghiệp
... kiểm toán cụ thể cho kiểm toán để đạt kết tốt Kiểm toán khoản mục vốn tiền tiến hành qua ba giai đoạn: lập kế hoạch kiểm toán, thực kiểm toán kết thúc kiểm toán Bước1: Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán ... trình kiểm toán vốn tiền công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC thực Đánh giá chung quy trình kiểm toán khoản mục vốn tiền công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC thực 1.1 Đánh giá chương trình kiểm toán khoản ... kiểm toán khoản mục vốn tiền công ty AAC thực Chương trình kiểm toán khoản mục vốn tiền xem tài liệu tốt hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán cho kiểm toán viên tình kiểm toán khoản mục vốn tiền Nó giúp...
 • 53
 • 293
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 10 docx

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 10 docx
... 102 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT ... 532, 531 105 Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong chế nay, vấn đề kế toán thực có vị trí quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp Tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ... hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn nhân viên phòng kế toán công ty Cổ phần Ngọc Anh giúp đỡ em hoàn thành tốt viết 106 Chuyên đề tốt nghiệp Hà nội, ngày 11 tháng năm 2005 107 ...
 • 8
 • 161
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 9 potx

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 9 potx
... chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế khoản có liên quan đến tiêu thụ, kế toán xác định kết bán hàng để phản ánh kết bán hàng, công ty sử dụng TK 91 1 91 Chuyên đề tốt nghiệp Việc xác định xác kết hoạt ... 35.604.000 – 9. 115.531,47 – 5.384.503,4 29 = 3.377.034, 899 KQKD ghế lim mặt tựa đệm đỏ: 155.5 49. 000 – 103.258.500 – 30.236.676,38 – 17.860.668,71 = 4. 193 .154 ,91 95 Chuyên đề tốt nghiệp Nợ TK 91 1 – 5.107.820 ... chứng từ ghi sổ Cuối tháng, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu bán hàng sang TK911 để công ty xác định kết bán hàng Kết chuyển doanh thu thuần: * Xác định...
 • 11
 • 152
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 8 doc

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 8 doc
... công ty cổ phần Ngọc Anh Trả lương nhân viên bán hàng: 43 .80 0.000 Nợ TK 641 (6411): 43 .80 0.000 79 Chuyên đề tốt nghiệp Có TK 334: 43 .80 0.000 Trích BHXH, BHYT, KPCD phận bán hàng: 8. 322.000 Nợ ... 8. 322.000 Nợ TK 641 (6411): 83 22.000 (43 .80 0.000 x 19%) Có TK 3 38: 8. 322.000 Chi tiết: TK 3 382 : 87 6.000 (43 .80 0.000 x 2%) TK 3 383 : 6.570.000 (43 .80 0.000 x 15%) TK 3 384 : 87 6.000 (43 .80 0.000 x 2%) Chi phí ... 93. 386 .3 08 …………… … Chi phí tiếp khách, chào hàng Cộng … … 2.2.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.3.2.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 84 Chuyên đề tốt nghiệp - Khái niệm: Chi phí quản...
 • 11
 • 121
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 7 doc

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 7 doc
... khai giá vốn hàng bán để đến cuối tháng kết chuyển vào TK 911 72 Chuyên đề tốt nghiệp Bảng kê giá vốn hàng bán TK632 STT Diễn Giải Số tiền Xuất bán 60 ghế hội trường 2.520.000 Xuất bán 50 ghế dầy ... khách hàng phản ánh trị giá vốn hàng chuyển chưa thu tiền Nợ TK 632: 1.122.450 Có TK 155: 1.222.450 75 Chuyên đề tốt nghiệp 76 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày ... sau: Ngày 15/4/2005: Xuất bán cho cửa hàng Phương Trang * Căn vào phiếu xuất kho, kế toán phản ánh giá vốn hàng bán Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho 73 Chuyên đề tốt nghiệp + Ghế hội trường:...
 • 11
 • 112
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 6 pps

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 6 pps
... 123.187.500 108 .68 7.500 18. 068 .790 75.000 … … 93.750 … … … 18. 068 .750 76. 000 1 56. 000 231.000 65 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511 Tên mặt hàng: Ghế dây ... 1 .63 1.000 163 .100 1.794.100 Số tiền viết chữ: Một triệu bảy trăm chín mươi tư nghìn trăm đồng Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký) 61 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần ... … 12 … 62 .500 … 750.000 … … 750.000 … 75.000 131 50 62 .500 3.125.000 3.125.000 312.500 TK 532 TK111 TK131 Tổng … … … 75.000 75.000 … … 75.000 312.500 … … … 62 .500 62 .500 62 Chuyên đề tốt nghiệp...
 • 11
 • 119
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 5 pot

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 5 pot
... phẩm (TK 155 ) Sổ chi tiết bán hàng - Hàng gửi bán (TK 157 ) - Phiếu thu khách hàng (TK 131) - Doanh thu bán hàng (TK511, 51 2) - Chi phí bán hàng (TK641) - Chi phí QLDN (TK 642) - … - XĐKQ bán hàng ... báo Nợ, báo Có - Hoá đơn GTGT - Hoá đơn bán hàng Nhật ký bán hàng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Nhật ký bán hàng Sổ Cái TK 155 , 157 , 632 TK 51 1, TK 51 2, TK 57 5 TK 634, TK 641 TK 642, TK911 Bảng Cân ... nhận 52 Chuyên đề tốt nghiệp tiền có quyền thu tiền người mua, giá trị hàng hoá thực trình bán hàng bán hoàn thành, doanh thu bán hàng cung cấp cho khách hàng Phương thức gửi hàng cho khách hàng: ...
 • 11
 • 144
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 4 pot

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 4 pot
... tiêu thụ bán hàng Phó giám đốc kỹ thuật Phòng tổ chức bán hàng Phòng kinh tế công nghệ (KCS) Phòng vận hành máy 42 Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ Bộ máy tổ chức quản lý SXKD Công ty cổ phần Ngọc ... 641 (3) K/c chi phí bán hàng TK 142 TK 642 (6) K/c DTT hoạt động TC TK 711 (7) K/c thu nhập từ hoạt động khác Chờ K/c TK 42 1 Chờ K/c (9.1) K/c lỗ (4) K/c chi phí QLDN (9.2) K/c lãi 37 Chuyên đề ... bán hàng (phòng kinh doanh): Đây phận quan trọng Công ty tác động trực tiếp đến khối lượng tiêu thụ, khối lượng sản phẩm sản xuất phận bán hàng đem tiêu thụ bán buôn, bán lẻ, bán đại lý… 41 Chuyên...
 • 11
 • 86
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 3 pps

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 3 pps
... doanh nghiệp số dư 1.9.2 .3 Sơ đồ hạch toán TK 642 25 Chuyên đề tốt nghiệp TK 642 TK 33 4 ,33 8 (33 82 ,33 83, 338 4) (10) Các khỏan ghi giảm CPQLDN ( 1) CP nhân viên DN TK 111,112,152 ,33 1 TK 142(1422) ( 2)Trị ... 111,112, 131 Theo tiền bán bất động sản (6) TK 33 311 TK 111,112, 131 (7) Cho vay để lấy lãi (8) Chiết khấu toán (9) Cho thuê sở hạ tầng TK 33 311 Giá gốc (10) Chiết khấu tăng TK 4 13 31 Chuyên đề tốt ... vụ QLDN TK 133 TK 139 (7) Dự phòng PTKĐ tính vào CPSX phát sinh kỳ TK 111,112 (9) Chi phí dịch vụ mua TK 111,112,141 ,33 1 TK 133 (a) CP tiếp khách, CP tiền 26 Chuyên đề tốt nghiệp 1.9 .3 Kế toán...
 • 11
 • 121
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 2 pps

Chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm duyệt kết quả bán hàng phần 2 pps
... nghiệp 1.8 .2. 2 Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng bán gửi đại lý, ký gửi 18 Chuyên đề tốt nghiệp TK 154,155 TK 157 ( 1) Trị giá gốc bán hàng dịch vụ CC TK 6 32 (2) Trị giá gốc hàng gửi bán TK ... ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 1.9.1 Kế toán chi phí bán hàng 20 Chuyên đề tốt nghiệp 1.9.1.1 Khái niệm nội dung chi phí bán hàng * Khái niệm: Chi phí bán hàng chi phí thực tế phát sinh trình bảo quản ... chấp thuận Kết chuyển khoản giảm giá cho người mua hàng hàng bán vào bên Nợ TK 511Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 521 - Doanh thu nội TK 5 32- Giảm giá hàng bán dư 1.8 .2 Kế toán bán hàng theo...
 • 11
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de tot nghiep nganh quan tri kinh doanh ve khach santhường xuyên kiểm tra nhiệt độ nguyên liệu thủy sản đắp thêm đá khi cần thiếtchuyên đề hoạt động kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin của doanh nghiệplý do chọn chuyên đề tốt nghiệpphương pháp bậc thang để kiểm soát nhiệt độchuyên đề tốt nghiệpchuyen de tot nghiep ke toanchuyen de tot nghiepchuyên đề tốt nghiệp kế toánchuyên đề tốt nghiệp k41 k42chuyên đề tốt nghiệp kế toán doanh nghiệpluân văn chuyên đề tốt nghiẹpchuyên đề tốt nghiệp ke toan ban hang và xác đinh kết quả kinh doanh ban hangcách viết chuyên đề tốt nghiệpchuyên đề tốt nghiệp tín dụngvsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017123doc phan tich ma co phieu dttThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan an2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch cdhaCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA